EUREKA     

Software Educațional pentru Învățarea Utilizării Calculatorului

                                                          .

U N I V E R S I T A T E A   DIN   B U C U R E Ș T I

F A C U L T A T E A    D E   C H I M I E

CATEDRA DE MATEMATICI APLICATE ȘI INFORMATICĂ

 

EUREKA  - rezolvitor de probleme 

                                   

Autor :  Conf.  Dr.  MARIN VLADA

 

* * *  Produse-Program si Adrese utile * ** 

(matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, geologie, astronomie, etc.)

Download version 2.11 of Eureka here. You will need to unzip the files.

Eureka and Mercury are copyrighted by Roger Schlafly(real@ieee.org.)

Logohttp://www.freepascal.org/aboutus.html

 (Din anul 2001 FreePascal este  Limbajul de  programare  oficial  al Olimpiadei Internaționale de Informatică)

·       MATHEMATICA (Wolfran Research, UK) - www.mathworld.wolfram.com

·       Science World (Wolfram Research, UK)  - http://scienceworld.wolfram.com/

·       MATHCAD (MathSoft Inc., Cambridge,USA) - www.mathsoft.com

·       Scientific Work Place (MacKichan Software, Inc., USA) http://www.tcisoft.com/

·       MAPLE (Maplesoft, Canada ) - www.mapleapps.com/

·       DERIVE (Soft Warehouse, USA,Austria) - http://www.derive-europe.com/

·       Matlab (MathWorks, Inc., USA, Canada, ... ) -  www.mathworks.com/

·       SPSS (SPSS, Inc., USA) - http://www.spss.com/

·       STATISTICA (StatSoft, Inc., USA) - http://www.statsoft.com/

·       ORIGIN (OriginLab Corporation, USA, Canada, Germany, Japan) - www.originlab.com/

·       SlideWrite (Advanced Graphics Software, Inc., USA) - www.slidewrite.com/

·       Eureka, Delphi (Borland Software Corporation, USA) - www.borland.com/

·       MathDL (Journal of Online Mathematics and its Applications, Mathematical Sciences Digital Library, USA ) - www.joma.org

MOTTO:

 

  

     Grigore C. Moisil

   (1906-1973)

„Informatica restabilește nu numai unitatea matematicilor pure și a celor aplicate, a tehnicii concrete și a matematicilor anstracte, dar și cea a științelor naturii, ale omului și ale societății.

Reabilitează conceptele de abstract și de formal și împacă arta cu știința, nu numai în sufletul omului de știință, unde erau întotdeauna împăcate, ci și în filosofarea lor.”

 _________________________________________________________________________