HOMECURS  DE  INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI,
Dr.  ing.  IOAN  STRĂINESCU


        

B I B L I O G R A F I E  1. Virgil STANCOVICI, Logica limbajelor. Editura ştiinţifică, Bucureşti,  1972.

  2. Paul MICLĂU, Semiotica lingvistică. Editura didactică. 1977.

  3. Petre IOAN,  Axiomatica. Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1980;

  4. Cristian CALUDE, Ce sunt limbajele de programare? Editura ştiinţifică şi enciclopeică,1988.

  5. Hans FREUDENTHAL, Limbajul logicii matematice. Editura tehnică, 1973.

  6. Ion PURCĂRU, Informaţie şi corelare. Editura ştiinţifică şi enciclopedică,   1988.

  7. Ştefan NICULESCU, Algoritmi. Editura tehnică.

  8. Jane CALABRIA, Dorothy BURKE, Microsoft. Windows 95. Editura Teora,1999. Tradusă īn limba romānă.

  9. Mihai Anton CERCHIZAN, Excel 7.0. Editura tehnică, 1996.

10. Allen L. WYATT, Succes cu internet. Editura All educational, 1995. Tradus īn limba romānă.

11. *** Calculatoarele electronice din generaţia a cincea. Editura Academiei, 1985.

12. Jerry HONEYCUTT, Utilizare internet. Editura Teora, 1999.

13. Robert LAFORE, Structuri de date şi algoritmi īn Java. Editura Teora, 1999.

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ioan STRAINESCU; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002