HOMECURS  DE  INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI,
Dr.  ing.  IOAN  STRĂINESCUC U P R I N S
  
     

1. Limbajele de comunicare

1.1. Informaţie şi limbaj

1.2. Limbajul natural.

1.4. Limbajul clasic al logicii.

1.5. Limbajul ştiinţific

1.6. Transferul de informaţie în sistemele axiomatice.

1.7. Limbajele de programare

 

2. Sisteme de numeraţie. Elemente de logică

2.1. Definiţii. Sisteme de numeraţie nepoziţionale

2.2. Sistemele de numeraţie poziţionale

·         Sistemul de numeraţie zecimal;

·         Sistemul de numeraţie binar;

·         Sistemul de numeraţie octal;

·         Sistemul de numeraţie hexazecimal

2.3. Funcţiile logice

2.4. Algoritmi, scheme logice de calcul

 

3. Structura sistemelor multimedia

3.1. Evoluţia sistemelor de calcul

3.1.1. De la abace şi socotitoare la calculatoare electronice

3.1.2. Industria de calculatoare, generaţiile de calculatoare

3.2. Structura hard a calculatorului

3.3. Dispozitive periferice de intrare. 

3.3.1. Tastatura;

3.3.2. Floppy discul;

3.3.3. Mouse –ul

3.3.4. Compact discul

3.3.5. Scannerul;

3.4. Dispozitive periferice de ieşire       

3.4.1. Monitorul

              3.4.2. Imprimanta

 4. Organizarea informaţiei

4.1. Definiţia informaţiei

4.2. Tipuri de fişiere.

4.3. Directori. Subdirectori

 

5. Sisteme  de operare.

5.1. Sistemul DOS

5.2. Sistemul Windows. 

 

6.  Birotica

6.1. Prelucrarea textelor şi documentelor

              6.1.1. Operaţii cu fişiere document

              6.1.2.  Editarea documentului

6.2. Tipărirea documentului

6.3. Finisarea documentului pentru multiplicare.

6.4. Prelucrarea imaginilor.

 

7. Prelucrarea foilor de calcul

7.1. Editarea tabelelor  în  Excel

      7.2. Calculul tabelar. 

7.3. Prelucrarea foilor  multiple.

7.4. Finisarea lucrărilor cu tabele, grafice

7.5. Tipărirea foilor de calcul

7.6. Reprezentarea grafică a tabelelor în Word

 

8. Reţele de calculatoare

8.1. Structura reţelelor de calculatoare

8.2. Utilizarea poştei electronice

8.2. 1. Comunicarea prin posta electronică

8.2..2. Gestionarea  fişierelor  ataşate  la  mesajele e-mail. 

8.3. Utilizarea internetului

 

9. Transferul datelor între aplicaţii

9.1. Transferul prin importul şi exportul fişierelor

9.2. Transferul prin Clipboard

9.3.  Transferul prin  protocolul  OLE

 

10.   Programe utilitare

Arhivarea. Dezarhivarea

Devirusarea

Întreţinere disc. Scanare. Defrag

 

Bibliografie

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ioan STRAINESCU; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002