HOMECURS DE INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI,
Dr. ing. IOAN STRĂINESCU


 

            10. PROGRAME UTILITARE10.1. Arhivarea. Dezarhivarea

Prin arhivarea (comprimarea sau mpachetarea) unui fişier se nţelege micşorarea dimensiunii fişierului folosind un algoritm care micşorează sau elimină redundanta informaţiei. Prin arhivarea fişierelor se obţine o mai bună gestionare a spaţiului pe hard-disc sau pe dischete. Un fişier arhivat nu poate fi citit direct de calculator şi el trebuie mai nti să fie dezarhivat. Din această cauză se recomandă arhivarea doar a fişierelor folosite mai rar sau a celor foarte voluminoase, precum şi la transferurile de date prin Internet sau e-mail, deoarece creste substanţial viteza de transmitere a datelor.

In prezent aplicaţia WinZip din Windows 95 sau 98 este cea mai folosită pentru administrarea arhivelor. Aplicaţia WinZip asigură o serie de operaţii, printre care se pot enumera:

   Administrarea fişierelor arhivă. Este asigurată prin operaţii de

creare, deschidere, copiere, mutare, redenumire şi ştergere a fişierelor arhivă;

   Transmiterea unei arhive prin posta electronică;

   Actualizarea arhivei, se face prin operaţia de adăugare de noi fişiere şi ştergerea unor fişiere vechi din arhivă;

   Extragerea fişierelor din arhivă;

   Vizualizarea fişierelor din arhivă, se obţine prin operaţia de dublu clic pe numele fişierului;

   Protejarea prin parolă;

 

Aplicaţia WinZip este rulată n fereastra WinZip, care este alcătuită din următoarele:

      Bara de titlu a ferestrei, afişează numele aplicaţiei WinZip şi numele arhivei deschise;

      Bara cu titluri de meniuri;

      Bara cu instrumente (Toolsbar);

      Spaţiul util al ferestrei, spaţiul n care se poate deschide o arhivă şi se pot vedea fişierele conţinute.

 

Meniurile aplicaţiei WinZip sunt:

   File, care conţine opţiuni pentru administrarea fişierelor;

   Action, care conţine opţiuni pentru administrarea fişierelor din arhivă;

   Option, care conţine opţiuni pentru stabilirea modului n care se afişează informaţiile n fereastra de aplicaţie WinZip.

 

Meniul File conţine următoarele opţiuni:

 

Opţiunea

Semnificaţia

New Archive

Creează o arhivă nouă şi se va comunica numele arhivei. Iniţial arhiva nu va conţine nici un fişier.

Open Archive

Deschide arhivă cu numele ales prin dialog..

Favorite Zip Folders

Afişează numele arhivelor din dosarele favorite.

Close Archive

Inchide arhiva deschisă

Information

Afişează informaţii despre arhiva deschisă

Create Shortcut

Creează o scurtătur
ă (pictogramă) pe ecran pentru arhiva deschisă.

Move Archive

Mută arhiva n alt dosar sau dosar nou.

Copy Archive

Copiaz
ă arhiva deschisă n alt disc sau dosar

Rename Archive

Schimbă numele arhivei deschise.

Delete Archive

Şterge de pe disc arhiva deschisă.

Wizard

Comută aplicaţia la interfaţa de asistentă.

Mail Archive

Trimite fişierul din arhiva deschisa prin e-mail.

Exit

Inchide aplicaţia WinZip

 

Meniul Actions conţine următoarele opţiuni:

 

Opţiunea

Semnificaţia

Add

Adaug
ă fişiere la arhiva deschisă

Delete

Şterge fişiere sau dosare din arhivă

Extract

Extrage fişierele din arhivă şi le dezarhivează..

View

Vizuliazează fişierul selectat.

Select All

Selecţionează toate fişierele din arhiva deschisă

Deselect All

Anulează selectarea pentru toate fişierele din arhivă

Virus Scan

Testează dacă fişierele din arhivă sunt virusate.

Make.exe file

Face din arhiva deschisă o arhivă cu autoextragere.

Test

Testează integritatea fişierelor din arhiva deschisă.

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ioan STRAINESCU; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002