HOMECURS  DE  INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI,
Dr.  ing.  IOAN  STRĂINESCU


 

          2. SISTEME  DE  NUMERAŢIE. ELEMENTE DE LOGICĂ


            2.1. Definiţii. Sisteme de numeraţie nepoziţionale

Sistemul de numeraţie roman este un sistem de numeraţie nepoziţional. Ex. Cifra 4 ® IV; cifra 6 ® VI; cifra 10 ® X.

 2.2. Sistemele de numeraţie poziţionale 

Prin definiţie, totalitatea simbolurilor grafice utilizate pentru scrierea numerelor reprezintă alfabetul sistemului de numeraţie. Un sistem de numeraţie poziţional  în baza “r” are următoarele caracteristici:

Ř   Utilizează un alfabet cu r simboluri diferite între ele numite cifre, cu valori consecutive;  aceeaşi cifră aşezată în poziţii diferite ale unei secvenţe, poate avea valori diferite;

Ř   Cifra 0 are cea mai mică valoare când este aşezată singură;

Ř   Cifra cu valoarea cea mai mare când este aşezată singură, adică valoarea cu o unitate mai mică decât baza sistemului, deci în cazul de fată r-1;

Ř   În funcţie de poziţia lor în număr, cifrele se înmulţesc cu puteri crescătoare ale bazei r. obţinându-se dezvoltarea numărului după puterile bazei:

     

      Nr = anan-1…a2a1a0 = an .rn +an-1 .rn-1 + …+  a2 .r2 + a1 .r1 +a0 . r0      (2.1)

 

§      Sistemul de numeraţie zecimal

 

Alfabetul sistemului zecimal, cel mai cunoscut şi utilizat în prezent este format din zece cifre : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  Aceste cifre sunt prin definiţie numere consecutive, astfel   7 = 6 + 1.   Un  număr în baza 10 conform relaţiei (1) poate fi scris ca o sumă de puteri ale lui 10:

    

                      1998 =  1 . 103 + 9 . 102  + 9 . 101 + 8                             (2.2)

§      Sistemul de numeraţie binar

                        

Sistemul de numeraţie binar, cel mai  simplu posibil inventat acum 500 de ani în China şi cel mai utilizat în reprezentarea codificată a numerelor în calculatoare, are următoarele caracteristici:

Ř   Baza de numeraţie a sistemului este 2 şi conţine numai două simboluri, cifrele: 0 şi 1;

Ř   Cifra  cu valoarea cea mai mare este 1.

Un număr scris în baza 2, poate fi dezvoltat după puterile bazei astfel:

       

N2 = anan-1…a2a1a0 = an .2n +an-1 .2n-1 + …+  a2 .22 + a1 .21 +a0 . 20           (2.3)

                             

In continuare sunt prezentate câteva numere scrise în baza 2:

 10012,   1010102 , 11100010.2 . Ultimul număr poate fi dezvoltat după puterile lui 2 astfel:

                  111000102  =  1 . 27 + 1 . 26 + 1 . 25 + 1 . 21                        (2.4)      

      

§      Sistemul de numeraţie octal

         

Utilizat în reprezentarea codificată a numerelor în calculatoare este şi sistemul de numeraţie octal, întrucât îl include pe cel binar. Are următoarele caracteristici:

Ř   Baza de numeraţie a sistemului este 8 şi conţine opt  cifre: de la 0 la 7;

Ř   Cifra  cu valoarea ce mai mare este 7. .

Un număr scris în baza 8, poate fi dezvoltat după puterile bazei astfel:   

     N8 = anan-1…a2a1a0 = an .8n +an-1 .8n-1 + …+  a2 .82 + a1 .81 +a0 . 80    (2.5)

 

In continuare sunt prezentate câteva numere scrise în baza 8:

 10678,   7050438 , 657030218 . Ultimul număr poate fi dezvoltat după puterile lui 8 astfel: 

       657030218     =  6 . 87 + 5 . 86 + 7 . 85 + 3 . 83 + 2 . 81 + 1             (2.6)

 

§      Sistemul de numeraţie hexazecimal

 

Utilizat cel mai mult în ultima vreme în reprezentarea codificată a numerelor în calculatoare este sistemul de numeraţie hexazecimal, întrucât le include pe cele binar şi octal. Are următoarele caracteristici:

Ř   Baza de numeraţie a sistemului este 16 şi conţine 16  cifre: de la 0 la 9 şi în plus literele consecutive A, B , C, D, E şi  F;

Ř   Simbolul  cu valoarea cea mai mare este F şi are valoarea 15..

Un număr scris în baza 16, poate fi dezvoltat după puterile bazei astfel:  

N16 = anan-1…a2a1a0 = an .16n +an-1 .16n-1 + …+  a2 .162 + a1 .161 +a0 . 160          

                                                                                                              (2.7)

In continuare sunt prezentate câteva numere scrise în baza 16:

 1A6F16,   B0509316 , 6CD0308916 . Ultimul număr poate fi dezvoltat după puterile lui 16 astfel:

6CD0308916     =  6 . 167 + C . 166 + D . 165 + 3 . 163 + 8 . 161 + 9      (2.8)        

          Există algoritmi de transformare a numerelor dintr-un sistem de numeraţie în altul. In tabelul 2.1 sunt prezentate conversiile câtorva numere în sistemele zecimal, binar, octal şi hexazecimal.

 

                                                          Tabelul 2.1.

Sistemul zecimal

Sistemul

binar

Sistemul

Octal

Sistemul

Hexazecimal

0

0

0

0

1

1

1

1

2

10

2

2

3

11

3

3

4

100

4

4

5

101

5

5

6

110

6

6

7

111

7

7

8

1000

10

8

9

1001

11

9

10

1010

12

A

11

1011

13

B

12

1100

14

C

13

1101

15

D

14

1110

16

E

15

1111

17

F

16

10000

20

10

20

10100

24

14

30

11110

36

1E

40

101000

50

2B

50

1010010

62

32

 

2.3.  Funcţiile logice 

Matematicianul englez George BOOLE a reuşit să facă o legătură între formulele algebrice şi  relaţiile logice. Pornind de la principiul că o propoziţie poate fi adevărată sau falsă, BOOLE atribuie valoarea 1 propoziţiilor adevărate şi respectiv 0 propoziţiilor false, elaborând algebra booleană.

Notând propoziţiile cu a, b c, etc  se pot construi funcţiile logice:

·      Disjuncţia (operaţie logică tradusă prin SAU) a două propoziţii, notată cu  Ú ;

·      Conjuncţia (operaţie logică tradusă prin şi) a două propoziţii, notată cu n ;

·      Negaţia unei propoziţii notată cu X .

In cazul a două propoziţii a şi b se pot obţine tabele de adevăr, pentru disjunţie, conjuncţie şi negaţie aşa cum rezultă din Tabelul 2.2

 

                                                                                      Tabelul 2.2.

a

b

a Ú b

a n b

X a

X b

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

 

Algebra booleană este utilizata în aplicaţiile din automatică, teoria circuitelor şi releelor electronice şi deci la realizarea calculatoarelor.

Alături de logica booleană, au apărut mai nou logicile polivalente printre care  logica trivalentă cu valorile de adevărat, fals şi posibil şi  logica fuzzi care admite domenii de trecere “gri”, fiind apropiată de logica de gândire obişnuită din industrie, economie, etc.  

 

2.4. Algoritmi, scheme logice de calcul  

Soluţionarea unei probleme presupune:

ü   Analiza problemei, adică formularea corectă şi determinarea unei metode de rezolvare a ei, stabilirea algoritmilor de calcul, reprezentarea grafica sub forma de schema logică sau organigramă;

ü   Programarea, adică reprezentarea schemei logice în limbajul de programare adecvat rezolvării problemei cu ajutorul calculatorului;

ü   Implementarea, adică aplicarea în practică a soluţiei.

 

Algoritmii sunt de obicei aleşi în cadrul fazei de analiză a  problemei ce trebuie rezolvată. Astfel dacă se dă problema (sau clasa de probleme) şi mijloacele de calcul de care se dispune (performantele calculatorului ce va fi utilizat), prin algoritm se înţelege  [10], o metodă de soluţionare a problemei, metodă reprezentată într-un limbaj sau / şi  schemă mnemonică, adecvate mijloacelor de calcul disponibile, caracterizată prin generalitate (se aplica cu minime modificări la problemele în clasa respectivă), finalitate (soluţia problemei este furnizată după un număr finit de operaţii) şi realizabilitatea

(adică sunt folosite mijloacele de calcul disponibile).        

In cazul elaborării unor algoritmi sunt folosite o serie de structuri şi funcţii logice printre care:

Ř   Structura alternativă IF- THEN – ELSE ( DACĂ – ATUNCI – ALTFEL) care se efectuează astfel: IF – dacă este îndeplinită condiţia a, THEN , atunci se execută acţiunea x,  ELSE, altfel se execută acţiunea y;

Ř   Structura repetitivă  WHILE – DO  (ATÂTA TIMP CÂT - EXECUTĂ), se efectuează după cum urmează: WHILE, atâta timp cât expresia logică a este îndeplinită, se execută acţiunea x.

Reprezentarea grafica, pe o schema logica sau organigrama, a algoritmilor de calcul , a funcţiilor booleene, a funcţiilor arborescente şi de ciluri, duce la o înţelegere  mai buna a modului de soluţionare, decât dacă s-ar exprima în cuvinte.

            Schema logică este o reprezentare grafica a proceselor de rezolvare a problemei care foloseşte diferite figuri geometrice (paralelogram, dreptunghi, romb, cerc, etc) având o anumita semnificaţie, denumite blocuri, unite prin săgeţi şi / sau conectori care arată modul în care aceste figuri se înlănţuiesc şi  convenţii de parcurgere a schemei. Se enumeră câteva tipuri de blocuri: bloc de start, bloc de intrare-ieşire (paralelogram), bloc de calcul sau prelucrare (dreptunghi), bloc
de decizie (romb).

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ioan STRAINESCU; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002