HOMECURS  DE  INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI,
Dr.  ing.  IOAN  STRĂINESCU


 

            4. ORGANIZAREA  INFORMAŢIEI


4.1. Date şi informaţii             

Pentru a deveni informaţii, datele privitoare la obiectul de activitate trebuie prelucrate în concordantă cu cerinţele  informaţionale, adică culegerea datelor şi prelucrarea lor şi apoi distribuirea lor la factorii de decizie.

Deci:

- datele privesc evenimentele primare, colectate pentru informare sau rezolvarea unor probleme sau situaţii;

- informaţiile sunt mesaje obţinute prin prelucrare datelor, calcule, sortări, clasificări.

Datele supuse prelucrării sunt introduse în calculator sub formă de cifre şi alfanumerice (litere, cifre şi alte caractere speciale).

In prezent se defineşte informatica ca ştiinţa care prelucrează datele prin mijloace electronice.

In dezvoltarea informaticii se pot distinge patru etape:

Ř   Etapa 1940…1960, în care informatica are un caracter de noutate şi pătrunde în statele majore ale armatei americane, universităţi şi institute de cercetare.

Ř   Etapa 1960…1970, în care informatica a pătruns în întreprinderi şi mai ales companii comerciale şi petroliere.

Ř   Etapa 1970… 1990, în care informatica s-a bazat mai ales pe realizarea şi utilizarea calculatoarelor de medie capacitate. Informatica a pătruns în toate domeniile vieţii cotidiene, dar mai ales în  activitatea militară,  economică, cercetare ştiinţifică şi învăţământ.

Ř   Etapa 1990…2000 şi continuare, când au luat amploare PC-le care au pătruns în toate domeniile de activitate economică şi socială, inclusiv în casele oamenilor. Totodată au apărut calculatoarele inteligente care îşi dezvoltă programele proprii de organizare şi de recunoaşterea mediului înconjurător inclusiv vocile şi scrisurile oamenilor cu care sunt în contact.  

  

Intrucât calculatoarele lucrează cu circuite integrate care nu cunosc decât două stări distincte, cea mai mică unitate care este prezentată în informatică este bitul (binary digit).

In prezent calculatoarele lucrează cu cea mai mică unitate de date ce este adresată memoriei calculatorului, şi  care se numeşte byte sau octet,  succesiune de 8 biţi.

Multipli unui byte, folosiţi în mod obişnuit în literatura de specialitate sunt:

-        kB    =  1.024 bytes ;

-        MB   =  1.024 kB;

-        GB   =   1.024 MB;

-        TB    =  1.024 GB.

 

Reprezentarea în memorie a datelor şi informaţiilor se realizează la nivel de:

-     byte – semicuvânt de 8 biţi ;

-     cuvânt de memorie, 2 byte– 16 bytes;

-     dublu cuvânt – reprezentat prin 4 bytes, respectiv 32 biţi;

-     cvadriplu cuvânt – reprezentat prin 8 bytes.

 

        4.2. Tipuri de fişiere          

Fişierul este o colecţie de informaţii, omogenă din punctul de vedere al naturii informaţiilor şi al cerinţelor de prelucrare a acestora, colecţie  care poate fi memorată pe un suport de informaţie.

Indentificatorul fişierului este format din două elemente: numele şi extensia.

In cazul sistemului de operare MS-DOS, el este un sir de maxim 8 caractere alfanumerice şi extensia un sir de 3 caractere, tipul fişierului se foloseşte pentru a aprecia apartenenţa fişierului la o clasă de fişiere. Pentru separarea numelui de extensie se foloseşte punctul.

Sistemul de operare Windows 95 acceptă nume lungi de fişiere, care pot avea până la 255 de caractere şi astfel se permite definirea mai bună a conţinutului fişierului, implicit se preiau primele caractere care-l fac unic definit în arborescentă.

Nu pot fi folosite pentru denumirea fisierelor:

·      caracterele:  . “ \ / : | > < + = ; , );

·      spatiile;

·      numele de dispozitiv (cuvinte rezervate de către sistem pentru dispozitivele periferice), de exemplu:

§      CON -consola sistem

§      PRN, LPT1, LPT2, LPT3 - interfeţe paralele

§      COM1, COM2, COM3, COM4 – interfeţe seriale

§      Unitatile de discuri: A:, B:, C: etc. (literele A si B sunt rezervate discurilor flexibile, C pentru hard-disc, D pentru CD-ROM).

 

4.2.1.  Exista o serie de extensii standard recunoscute de sistem şi o altă serie de extensii care s-au standardizat prin tradiţie; acestea au fost impuse de firmele producatoare ale unor produse software sau pur şi simplu au fost adoptate de jargonul “fanilor”.

Se mentionează câteva din  extensii:

§ standard MS-DOS:

.com, .exe    - program  executabil, încărcat  în  memoria  internă şi lansat în execuţie

.bat (batch) - fişier  de  comenzi, conţin  secvenţe  de comenzi  MS-DOS care se execută în bloc

.sys (system) - pentru fişiere sistem

.obj (object)  - fişier obiect

 

§ produse de firma:

.arc, .zip, .lzh - pentru    fişiere   arhivate  cu   programul     pkpak,  pkzip, respectiv lh.   

.dbf                   - fişiere baza de date de tip dBase sau Fox

.xls                    - fişiere cu tabele tip Excel

 

§ formate grafice:

.pcx                 - creat cu Paintbrush din Windows

.msp                - fişiere tip Microsoft Windows

.gif                   - fişiere cu format tip Graphic Image Format

.bmp                - fişiere cu format tip bitmap

§ fişiere ASCII (text):

.c                       - program sursa C

.pas                    - program sursa PASCAL

.bas                    - program sursa BASIC

.for                     - program sursa FORTRAN

.doc                    - text tip document  

.txt                      - texte

 

4.2.2. Din punctul  de vedere utilizator al informaţiilor pe care le conţine, fişierele  se împart în:

Ř   Fişiere executabile, care conţin programe executabile.

Ř   Fişiere neexecutabile, care conţin informaţii care vor fi prelucrate de fişierele executabile. Din  această categorie fac parte:

·      Fişiere de date, care conţin date ce vor fi prelucrate de un fişier executabil sau care s-au obţinut în urma prelucrării. fişierele de date tip .dbf conţin de obicei date omogene,  de exemplu fise cu  evidenta enoriaşilor dintr-o biserică,  care conţine: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, etc.. Fiecare fişă din evidenţă devine în fişier o înregistrare
(record).
 

·      Fişiere sursă, care conţin programe sursă, scrise într-un limbaj de programare;

·      Fişiere de texte, care conţin texte. fişierul conţine atât coduri de caractere, cât şi coduri de comenzi pentru formatarea textului şi aranjarea lui în pagină;

·      Fişiere de imagini, care conţin imagini. Imaginile sunt reprezentate prin coduri care descriu vectorial sau prin formule matematice imaginile, determinând pixelii şi codurile de culori care vor fi afişate pe ecran sau tipărite.

·      Fişiere de sunet, care conţin sunete. Sunetele sunt reprezentate digital. 

              

4.2.3.      Din punctul de vedere al tratării de sistemul de operare, proprietăţile fişierelor sunt:

Ř   Read Only – R – pentru a preciza că fişierul este protejat la scriere;

Ř   Archive –A- pentru a marca că s-a creat pentru fişier o copie de siguranţă;

Ř   System- S – pentru  a preciza că fişierul aparţine sistemului de operare şi deci nu trebuie folosit în operaţii curente;

Ř   Hidden –H – pentru a preciza că fişierul este ascuns pentru operaţiile cu fişiere şi directoare.

 

4.3.     Directoare în sistemul de operare MS-DOS             

Directorul (directory)  este  un catalog, un tabel, un repertoar al discului. In el sunt memorate informaţii despre fişierele care sunt înregistrate pe disc, astfel că oricare fişier poate fi găsit pe disc.

La formatarea discului sau dischetei se creează directorul rădăcină (Root Director). In acesta sunt  memorate: numele fiecărui fişier cu extensia sa, spaţiul ocupat de acesta pe disc în octeţi, data şi ora la care a fost creat sau modificat.  

Arborele de directoare (tree) este o structură arborescentă de directoare  creată în zona de Boot a discului pornind de la directorul rădăcină.

In construirea arborelui de directoare, se respectă următoarele reguli:

Ř   Un director are un singur director de origine, numit director părinte  (parent directory), situat pe nivelul imediat ierarhic superior. Un director care are un director părinte se mai numeşte subdirector. Astfel se poate obţine un arbore cu un director şi mai mulţi subdirectori.

ü   Un director poate avea mai multe directoare copii (child directories). Aceste directoare sunt în directa lui subordonare şi se găsesc pe nivelul imediat inferior.

 

4.4. Dosarele (foldere)               

Dosarul (folder) este folosit în sistemul Windows 95 şi respectiv 98 pentru a defini un container în care se pot păstra fişiere, aplicaţii sau chiar alte dosare. Dacă directorul reprezintă un mecanism prin care sunt organizate fizic fişierele pe disc, dosarul reprezintă  un mecanism de organizare logică, la nivelul interfeţei a diferitelor entităţi cu care lucrează sistemul de operare, inclusiv a fişierelor.

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ioan STRAINESCU; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002