HOMECURS  DE  INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI,
Dr.  ing.  IOAN  STRĂINESCU

          6.  BIROTICA


Firma Microsoft a creat pentru sistemul de operare Windows 95 pachetul de programe Microsoft Office care conţine mai multe aplicaţii:

·      Microsoft Word;

·      Microsoft Power Point;

·      Microsoft Outlook;

·      Microsoft Excel;

·      Microsoft Access.

 

Ř   Procesorul de texte Word este un program puternic pentru prelucrarea textelor şi organizarea lor sub forma de tipăritură: comunicări, broşuri, etc.

Ř   Programul de grafică Power Point permite realizarea prezentărilor pentru retroproiector, proiecţii utilizând calculatorul.

Ř   Programul pentru gestionarea foilor de calcul Excel  este un program  care permite prelucrarea datele sub formă de tabele şi reprezentarea lor grafică.

Ř   Sistemul de gestiune a bazelor de date Access este un program specializat în construirea şi încărcarea  bazelor de date şi conţine proceduri de consultare şi interogare rapida a datelor înregistrate.

Ř   Aplicaţia Outlook permite organizarea corespondentei şi planificarea activităţilor într-o agendă.

 

Folosirea aplicaţiilor din pachetul Microsoft Office are următoarele avantaje:

·      Aplicaţiile lucrează folosind aceleaşi concepte şi metode.

·      Aplicaţiile comunică între ele prin intermediul aceloraşi proceduri şi nu apar probleme de incompatibilitate.

Aplicaţiile din pachetul Microsoft Office prezintă următoarele avantaje:

·      Sistemul de meniuri conţine pentru toate aceste 5 aplicaţii aceleaşi 9 meniuri verticale: File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table / Date / Draw, Window, Help.

·      Folosesc aceleaşi taste scurtături (shortcut) pentru opţiunile comune din meniuri: Ctrl + C pentru Copy, Ctrl + N pentru New, etc..  

·      Informaţiile suplimentare despre fişierele de date administrate de fiecare aplicaţie sunt aceleaşi.

·      Folosesc rigle pentru poziţionarea mai uşoară a fişierului de   

·      date.

                

Aplicaţiile Microsoft Office dispun de instrumente de ajutor sub formă  de:

·      Proceduri expert _ Wizard sunt instrucţiuni prin care sunt realizate fişiere de stare de date complexe;

·      Previzualizări – Previews, arată pe ecran aspectul fişierului de date aşa cum vor fi listate la imprimantă;

·      Demonstraţii – Demos arată, la cerere, cum trebuie procedat la execuţia unei lucrări mai complexe.    

                     

6.1. Prelucrarea textelor şi documentelor           

Pentru prelucrarea simplă a textelor pot fi folosite editoarele de texte Notepad  şi Word pad care se găseşte în dosarul Accessories. Fişierele cu texte au  extensia cu .txt. Acest sistem de lucru este mai puţin folosit în prezent.

Pentru prelucrarea documentelor, care implicit conţin şi texte, se foloseşte cu precădere  programul Microsoft Word, ce poate fi activat după clicare cu mouse-ul a butonului Start şi apoi a butonului Microsoft Ofice/Programs    şi în final activarea butonului Microsoft Word.

Aşa cum s-a prezentat mai sus, cele 9 meniuri verticale utilizate de Microsoft  Word sunt:

·      Files, care conţine opţiuni pentru lucrul cu fişierele pe care le creează şi le actualizează programul;

·      Edit, care conţine opţiuni pentru operaţii de editare;

·      View, care conţine opţiuni pentru prezentarea după dorinţă a paginii de lucru pe ecran;

·      Insert, asigură introducerea anumitor date, paginaţii etc.;

·      Format, care asigură formatarea şi aşezarea paragrafelor în cadrul paginii;

·      Tools, care conţin o serie de facilităţi pentru lucrul cu documentele;

·      Table, folosit pentru realizarea de tabele;

·      Window, asigură facilităţi de folosirea  ecranului;

·      Help, pentru asigurarea de informaţii suplimentare, la cerere, de folosirea programelor windows.  

 

Meniul Files după activare conţine următoarele opţiuni:

 

New

Deschide un fişier document nou.

Open

Deschide un fişier document existent.

Close

Inchide ultimul fişier pe care s-a lucrat.

Save

Salvează ultimele modificări şi completări din fişier.

Save As

Salvează fişierul în lucru sub altă denumire sau tip, sau  fişierul nou este denumit de utilizator.

Versions

Permite salvarea pe disc a documentului de lucru în mai multe versiuni, denumirea fiind completată automat sau la cerere cu  specificatorul de versiune

Page Setup

Stabileşte formatul documentului (portret sau culcat), stabilirea marginilor la tipărire şi adăugarea de anteturi şi subsoluri.

Print Preview

Permite vizualizarea documentului pentru aranjarea corectă în format, înainte de tipărirea lui.

Print

Permite tipărirea întregului document, a unei pagini sau a mai multor pagini din fişier, în unul sau mai multe exemplare. Aici se face şi nominalizarea  printerului folosit. 

Send To

Se poate transmite fişierul pe suport disketa, la fax, la un alt sistem de transmitere prin modem ca E-mail.

Properties

Conţine informaţii generale despre fişier: tip, localizare, mărime, data creării, data ultimei modificări, accesări sau printări. Cu opţiunea Summary se pot înregistra informaţii privind titlul, subiectul, autorul, se pot atribui categorii şi chei de cautere, comentarii. Prin opţiunea Statistics se vizualizează informaţii despre conţinutul documentului ca număr pagini, paragrafe, cuvinte, caractere, etc

Exit

Inchide aplicaţia Word

Meniul  Edit după activare conţine următoarele opţiuni:

 

Undo Typing

Anulează ultima corectură în document.

Repeat Typing

Revine la ultima corectură

Cut

Taie paragraful selectat care poate fi recuperat sau poate fi transmis în altă parte cu comanda Paste.

Copy

Copiază paragraful selectat. 

Paste

Aduce paragraful selectat prin Copy sau Cut la locul marcat de  cursor.

Paste special

Aduce, paragrafe selectate ce conţin date, imagini etc,. din alte programe speciale, la locul marcat de cursor.

Paste as Hyperlink

Aduce paragrafe din baze de date sau alte surse de date la locul marcat de cursor care, prin legătura definită, vor fi   actualizate conform  sursei iniţiale.   .

Clear

Şterge paragraful selectat fără să poată fi transferat în altă parte.

Select All

Selectează tot conţinutul fişierului pentru care se doreşte modificarea de mărimi, forme şi culori de  litere, şi alte modificări dorite a se efectua pe documentul întreg.

Find

Găseşte un cuvânt sau o expresie din fişier.

Replace

Inlocuieşte un cuvânt sau sector cu altul dorit.

Go To

Trimite cursorul la o pagină sau paragraf dorit.

Links

Leagă un text vechi cu unul nou sau aduce figuri, grafice din alte fişiere sau din acelaşi fişier.

Object

Asigură loc pentru o figură desenată.

 

Meniul View după activare conţine următoarele opţiuni:

 

Normal

Prezentarea normală a unei pagini din document. Se vizualizează bara metrică orizontală

Online Layout

Vizualizează documentul cu încadrarea stânga – dreapta în  pagina definită cu Page Setup

Page Layout

Vizualizează documentul încadrat în chenarul paginii definite cu Page Setup, vizualizează trecerea de la o pagină la alta, barele de defilare (orizontală şi verticală)

Outline

Se afişează structura documentului şi bara cu instrumente outline; se pot astfel atribui diferite niveluri informaţiilor de pe ecran

Master document

Se afisează structura documentului şi bara cu instrumente master document; se afişează informaţiile pe diferite niveluri; se pot crea subdocumente; se pot insera în document alte documente

Toolbars

Afişează fereastra cu toolbars şi permite alegerea barelor şi butoanelor de scurtături.

Ruler

 Afişează bara metrică superioară

Document Map

Vizualizează planul documentului, astfel toate titlurile din document sunt vizualizate într-o fereastră separată;  fereastra se poate redimensiona utilizând mouse-ul

Header and Footer

Permite înscrierea în fiecare pagin
ă a documentului a textului de antet şi josul paginii.

Footnotes

Permite înscrierea de note în josul paginii curente

Comments

Permite înscrierea de comentarii

Full Screen

Apare textul singur pe ecran.

Zoom

Asigură mărirea sau micşorarea cu un anumit procent a mărimii paginii pe ecran.

                  

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ioan STRAINESCU; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002