HOMECURS  DE  INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI,
Dr.  ing.  IOAN  STRĂINESCU


 

             8. REŢELE  DE  CALCULATOARE

 

8.1. Structura reţelelor de calculatoare                   

Două sau mai multe calculatoare pot să facă schimb de date între ele prin două modalităţi:

·      Off line – schimbul de date realizându-se prin intermediul dischetelor;

·      On line – schimbul de date realizându-se prin intermediul unui cablu electric sau  linii de comunicaţie.

 

O reţea se formează atunci când mai multe PC sunt conectate unele la altele, astfel încât să poată comunica între ele.     

Dacă reţeaua este compusă din PC  aflate în acelaşi loc este numită reţea locală (LAN).  Acestea sunt calculatoare care de obicei se afla în acelaşi departament, secţie de lucru sau sediu de firma. O reţea locală a unei firme  este denumită intranet, pentru a face distincţia de internet. Accesul la intranet este în general limitat la angajaţii unei firme. Informaţiile existente în intranet sunt informaţii ale firmei, şi deci intră din punct de vedere juridic şi organizatoric sub incidenţa secretului de serviciu. 

In cazul în care calculatoarele sunt răspândite pe o arie mult mai mare, reţeaua este numită reţea de mari dimensiuni (WAN). Aceste reţele pot fi alcătuite din calculatoare aflate în oraşe sau  ţări diferite.

Internet-ul este un conglomerat la scară mondială de reţele de calculatoare. Internetul nu este proprietatea nici unei firme şi nu este coordonat de nici o firmă şi reprezintă o reţea de reţele de calculatoare care pot comunica între ele.   

Majoritatea reţelelor sunt formate din câte un server şi clienţii conectaţi la reţea.

O reţea de calculatoare oferă o gamă largă de avantaje, printre care putem enumera:

ü   Comunicarea prin posta electronică;

ü   Datele centralizate pot fi accesate de calculatoarele din reţea;

ü   Resursele pot fi partajate între calculatoare (de exemplu modemuri, imprimante, etc);

ü   Posibilitatea de a crea copii de siguranţă în server.

          

Intr-o  reţea locală  de componente similare (tip  Peer-to- peer) toate staţiile de lucru sunt interconectate şi partajează imprimantele, fişierele, dosarele şi alte resurse. Toate persoanele care folosesc reţeaua îşi salvează fişierele în propriile calculatoare, ceea ce face ca gestionarea fişierelor să fie dificilă. Aceste reţele nu trebuie să includă mai mult de 10 calculatoare.

Intr-o reţea client-server, informaţiile sunt stocate mult mai eficient, prin intermediul calculatorului principal folosit ca server de fişiere, în care toţi utilizatorii reţelei îşi salvează propriile date. Serverul de fişiere este de regulă un calculator ce se află de obicei într-o cameră specială separată şi nu este folosit individual.  

Reţeaua locală este configurată de persoane specializate şi este condusă de un administrator de reţea.

Utilizatorii trebuie doar să ştie să se conecteze la reţea şi să acceseze resursele care sunt puse la dispoziţie de către administrator. In Windows 95, dacă este folosită o reţea, pe suprafaţa de lucru apare pictograma denumita Network Neighborhood, care prin activare afişează punctele de acces la calculatoarele şi imprimantele din reţea. Dosarul  Entire Network, a cărui pictogramă apare în dosarul Network Neighborhood, afişează punctele de acces la resursele de calculatoare din afara grupei de lucru.

La executarea dublu clic pe pictograma Network Neighborhood, acesta se deschide şi apar pictogramele tuturor PC din sistem, cu denumirea fiecărui calculator sub pictograma respectivă.

După deschiderea ferestrei Network Neighborhood, se execută dublu clic pe un server sau alt calculator din fereastră, pentru a vedea ce resurse sunt la dispoziţie pentru solicitant. Apoi se activează dosarul sau un periferic cu care se lucrează ca şi cum ar aparţine calculatorului solicitant. Pentru aceasta se foloseşte bara orizontală superioară.

Pentru închiderea ferestrei Network Neighborhood se foloseşte aceeaşi metodă ca pentru orice fereastră Windows 95, selectând din meniul File opţiunea Close din meniul ferestrei sau executând clic pe butonul Close (X) din coltul din dreapta sus al ferestrei. Inchiderea ferestrei nu determină deconectarea de la reţea, decât atunci când se comandă întreruperea legăturii sau este închis calculatorul.

 

8.2. Utilizarea poştei  electronice 

Poşta Internet – Email-ul este o formă modernă de comunicare, ce combină rapiditatea unui apel telefonic cu înregistrarea şi expedierea unei scrisori. Transmiterea scrisorii durează doar câteva secunde, iar destinatarul poate răspunde când doreşte şi în plus nu trebuie contactat direct destinatarul pentru transmiterea scrisorii.

Un alt avantaj al poştei electronice este preţul scăzut al abonamentului, de cca. 2…3 $ pe lună şi respectiv costul scăzut al transmisiei  şi recepţiei scrisorilor prin E-mail, care se taxează pentru impulsurile telefonice de câteva secunde dintre abonat şi server, server care se află de obicei în acelaşi oraş cu abonatul.

Dezavantajul poştei electronice este că nu asigură inviolabilitatea corespondentei. 

O adresă de E-mail are două părţi, Prima parte este  numele utilizatorului sau orice alt nume ales de utilizator urmată de semnul @ şi a doua parte este numele contului de la posta electronică urmat adesea de simbolul tării în care se află serverul. De obicei numele contului se confundă cu  numele serverului la care este abonat calculatorul gazdă. Deci o adresă poate fi scrisă sub forma: aalecu@fx.ro unde aalecu reprezintă numele utilizatorului calculatorului gazdă., fx numele serverului şi ro  prescurtarea de la România. In caz că nu apare numele tării, se subînţelege că serverul se află în SUA  şi în general aparţine de una din următoarele şapte domenii de organizaţie diferite, aşa cum se observă din Tabelul 8.1

 

Tabelul 8.1.

 

Cod

 Domeniu

.com

Entităţi comerciale

.edu

Instituţii educaţionale

.gov

Instituţii guvernamentale non-militare ale SUA

.int

Instituţii internaţionale (NATO).

.mil

Instituţii militare SUA.

.net

Resurse de reţea

.org

Organizaţii non-profit.

 

8.2.1.      Comunicarea prin posta electronică                       

Pentru utilizarea poştei electronice, firma gazdă la care se face abonamentul pentru E-mail livrează clientului pachetul de programe  care asigură funcţia de agent utilizator, printre care enumerăm:

Ř   Outlook Express Mail;

Ř   Eudora.

Cu Outlook Express Mail se poate trimite mesaje prin E-mail oricărei persoane a cărei adresă de E-mail există pe Internet, intranet şi post individual abonat la un server. Se pot trimite în plus fişiere, rapoarte, scrisori şi foi de calcul tabelar – sub formă de anexe la mesajele transmise. De obicei programul Outlook Express Mail este folosit de clienţii abonaţi la Internet.

Eudora este un pachet de programe folosit de obicei de clienţii abonaţi la o postă electronică (un server),   numai pentru E-mail.

Un program de postă asigură în general următoarele operaţii:

Ř   Compunerea, transmiterea şi recepţia mesajelor;

Ř   Administrarea mesajelor primite: vizualizarea, arhivarea pe disc sau tipărirea lor, ştergerea;

Ř   Retransmiterea către alţi destinatari a mesajelor primite;

Ř   Confirmarea trimiterii mesajului;

Ř   Confirmarea de către destinatar a recepţionării mesajului;

Ř   Folosirea fişierelor cu semnături;

Ř   Ataşarea unor fişiere ;

 

Un mesaj E-mail  este format din patru elemente:

Ř   Antetul (Header), care este un text cu care începe mesajul. Conţine informaţii despre destinatar, autor, subiect şi ora transmisiei;

Ř   Corpul (Body), care reprezintă mesajul propriu zis;

Ř   Semnătura (Signature), care este un text care se adaugă la sfârşitul mesajului poştal, şi cuprinde cel puţin numele autorului. Mulţi autori introduc de obicei în plus numele firmei şi numărul de telefon unde pot fi contactaţi.  

Ř   Anexele ataşate mesajului (Attach binary file), prezentate la pct..8.2.2.

 

               La compunerea unui mesaj, este bine să se ţină cont de anumite facilităţi pe care programele de postă electronică le asigură, prezentate în

 Tabelul 8.2

Tabelul 8.2.

 

Facilitatea

Semnificaţia

Pseudonim (Alias)

Permite să se definească nume alternative, scurte şi familiare pentru anumiţi utilizatori.

Copii (Carbon Copy)

Permite să se transmită mesajul la mai multe adrese.

Inserarea de fişiere

(Including File)

Permite înserarea de fişiere  în corpul mesajului.

Lista de adrese

(Mailing List)

Se defineşte o lista de adrese sau grupuri de adrese cărora li se pot trimite mesaje prin 

E-mail-uri . 

Confirmarea primirii

 (Receipt Notification)

Permite trimiţătorului unui mesaj să primească confirmarea sosirii la destinaţie a mesajului. 

 

Transmiterea unui mesaj se realizează în acelaşi mod, indiferent de clientul de postă (serverul) folosit:

·      Se apelează butonul aferent (New, Compose)  pentru a se deschide o nouă fereastră de mesaj;

·      Se completează următoarele câmpuri:

-           To – Se scrie adresa de E-mail sau se activează săgeata din dreapta câmpului şi apare lista de adrese din care se alege destinatarul mesajului

-           Cc – Se scrie o listă de adrese la care se pot trimite copii ale mesajului;

-           From – Automat, adresa expeditorului şi data transmiterii sunt completate de computer.

-           Subject – se  completează opţional de expeditor cu o scurtă descriere a mesajului;

-           Body – se construieşte mesajul de transmis.

·      Se execută clic pe un buton din fereastră pentru a expedia mesajul. Acest buton este denumit de obicei Send;

·      Se face conectarea la reţea şi se execută clic pe comanda de  expediere  (Send / Send Only),  şi / sau pe cea de expediere şi primire mesaje (Get All) sau alte comenzi similare pe care le asigură programul. După ce s-a transmis mesajul, conţinutul acestuia este mutat automat în dosarul Send items.

·      Dacă se doreşte doar primirea unor mesaje depuse la server, se face conectarea la reţea prin comanda Get Mail sau alta asemănătoare, funcţie de programul folosit.  

Se poate răspunde la un mesaj în mai multe moduri:

Ř   Răspuns către expeditor (Reply). In acest caz adresa destinatarului este completată automat, fiind preluată din adresa expeditorului la al cărui mesaj se răspunde. Răspunsul  poate fi de două feluri, cu păstrarea textului sosit sau fără păstrarea lui în răspuns. La clicarea pe butonul (Reply), apare mesajul  (Quote original message)  la care se poate răspunde cu (Yes) sau (No).

Ř   Reexpedierea mesajului (Forward), acţiune prin care mesajul este retransmis către un alt destinatar. Adresa expeditorului iniţial este înlocuită cu adresa utilizatorului care reexpediază mesajul;

Ř   Redirecţionarea mesajului (Redirect), prin care mesajul este transmis către un alt destinatar, păstrându-se ca adresă de expeditor, adresa expeditorului iniţial.

 

8.2.2. Gestionarea  fişierelor  ataşate  la  mesajele  E-mail 

Dacă este folosită posta electronică, nu este nevoie de fax sau oficiu poştal pentru a trimite documente. Acestea pot fi ataşate la un mesaj şi trimise destinatarului.

Gestionarea fişierelor constă din:

Ř   Ataşarea fişierelor la mesajele transmise;

Ř   Extragerea fişierelor ataşate din mesaje;

Ř   Folosirea WinZip-ului pentru a lucra cu fişierele atasate şi arhivate;

 

a. Ataşarea unui fişier la un mesaj

Pentru a ataşa un fişier la un mesaj, se trage cu mouse-ul fişierul din Windows Explorer şi se plasează în corpul mesajului cu care trebuie transmis. Va apare o pictogramă şi numele fişierului în corpul mesajului. Se pot ataşa oricâte fişiere în corpul unui mesaj.

In cazul utilizării programului Outlook Express Mail, se alege din meniul principal Insert, opţiunea File Attachment. Apoi se alege fişierul dorit din caseta de dialog File Attachment şi în final se execută clic pe Attach. Va apare un panou în partea de jos a ferestrei în care se află textul mesajului,  care va conţine câte o pictogramă  pentru fiecare fişier ataşat la mesaj.

b. Extragerea fişierelor ataşate, din mesaje

Extragerea se obţine prin clicarea pe pictograma agrafă a mesajului. Opţional se poate copia/muta fişierul în dosarul dorit.

In cadrul programului Outlook Express, se poate afişa conţinutul unui fişier ataşat, efectuând dublu clic pe icoana aferenta..

 

c. Folosirea WinZip-ului pentru a lucra cu fişierele ataşate şi arhivate

Se pot economisi timp, efort  şi  bani, comprimând fişierele înainte de a le ataşa la un mesaj de postă. Pentru a crea un fişier Zip şi a adăuga fişiere în el, se vor executa următoarele manevre:

·      In Window Explorer vor fi selectate fişierele care trebuiesc comprimate.

·      Se execută apoi clic-dreapta pe fişierele selectate şi în continuare se va alege comanda Add to Zip. Dacă această comandă nu apare, înseamnă că programul WinZip nu este instalat pe PC.

·      Se scrie calea şi numele fişierului ZIP în câmpul Add to Archive.

·      Se execută apoi clic pe Add, iar WinZip va adăuga fişierele selectate în fişierul ZIP.

·      După examinarea conţinutului fişierului ZIP, se închide WinZip executând clic pe butonul X din bara de titlu. Acum fişierul comprimat poate fi ataşat la mesajul E-mail.

 

Extragerea unui fişier ZIP ataşat la un mesaj de postă E-mail, se face după cum urmează:

·      Se execută dublu-clic pe pictograma fişierului ZIP din cadrul mesajului. Programul WinZip va afişa  conţinutul fişierului.

·      Se alege din meniul principal Action, Extract şi se va vizualiza caseta de dialog Extract.

·      Se  închide programul WinZip.

·      Se execută dublu-clic pe fişierul ZIP din mesajul E-mail şi în cadrul programului WinZip va fi afişat conţinutul fişierului ZIP.

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ioan STRAINESCU; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002