eBooks - Științe umaniste - Istorie

 

Ileana Căzan, Eugen Denize - Marile puteri și spațiul românesc în secolele XV-XVI
Lector univ. Ovidiu Bozgan - STUDII DE ISTORIA BISERICII

ADINA BERCIU-DRĂGHICESCU - ARHIVISTICĂ ȘI DocumentaristicĂ
Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu - 
                                                         ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940

Dr. Ing. Ioan STRĂINESCU - CREAȚIONISMUL ȘTIINȚIFIC
Flori BOHÎLTEA. Cristian OLARIU - Institutii romane. Dictionar de termeni
Emil CERNEA - CRIZA DREPTULUI ÎN ROMÂNIA LA 1907
Ecaterina LUNG - Istoria și politica la începuturile evului mediu european
Miron CIHO - Civilizatia Egiptului greco-roman. Plutarch "Despre Isis si Osiris"
Coortdonator Manuela DOBRE - Istorie si Ideologie

Anton Caragea - Epoca Renașterii Naționale
Marian Cojoc, Mariana Cojoc - PROPAGANDĂ, CONTRAPROPAGANDĂ ȘI INTERESE STRĂINE LA DUNĂRE ȘI MAREA NEAGRA (1919-1939)
Nicolae ISAR - Sub semnul romantismului de la domnitorul Gheorghe Bibescu la scriitorul Simion Marcovoci
Alin CIUPALA - Despre femei si istoria lor in Romania
Mirela - Luminița MURGESCU - Între "bunul creștin" și "bravul român"