Adina Berciu-Drăghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

 

 

 

 

CRONOLOGIA

 

 

Cronologia este ştiinţa auxiliară a istoriei care are drept obiect de studiu datarea evenimentelor istorice în vederea stabilirii succesiunii acestora, fixarea exactă a datei documentelor, datarea corectă a izvoarelor istorice[1]. Dicţionarul ştiinţelor speciale ale istoriei defineşte astfel această disciplină: ,,Ştiinţa specială a istoriei care are ca obiect stabilirea datelor evenimentelor istorice şi succesiunea lor, implicit şi a datei documentelor, traducerea diferitelor sisteme după care oamenii au măsurat şi socotit timpul, raportându-l la sistemul contemporan“[2]. Numele provine de la cuvintele greceşti kronos = timp şi logos = vorbire.

Cunoaşterea principiilor sistemului de datare în cadrul fiecărei formaţiuni istorice anterioare şi raportarea apoi a datelor la modul actual de măsurare a timpului este una din muncile fundamentale ale oricărui cercetător al societăţii omeneşti în genere. Relaţiile dintre evenimente şi fapte, din toate domeniile vieţii sociale constituie coloana vertebrală a evoluţiei noastre istorice.

După cum stabilirea datei unui manuscris, incumabul sau carte tipărită are o importanţă deosebită nu numai pentru datarea lor ca izvor istoric dar mai ales pentru integrarea piesei respective în contextul epocii.

Din antichitate s-a constatat pentru fixarea în timp a faptelor relatate, datele cronologice fiind reţinute după sistemele cronologice contemporane acelei perioade[3]. Evul Mediu, din secolul al XV-lea, s-au ivit şi primele preocupări de calcul cronologic, de realizare a tabelelor cronologice.

În constituirea cronologiei ca ştiinţă un rol important l-au jucat: Gilles Buchier prin lucrarea sa: De doctrina temporum (Anvers, 1633); Denis Perau cu De doctrina temporum (Verona, 1734 - 1736) şi L’Art verifier les dates (Paris, 1750).

În secolul al XIX-lea, ca urmare a dezvoltării astronomiei, a perfecţionării calculelor astronomice şi a celor privind calcularea timpului, cronologia a înregistrat progrese remarcabile. Stau mărturie în acest sens tabelele alcătuite de Grotefend, lucrarea practică a lui H. Lietzman: Zeitrechnung der römischen Kaiserzeit des Mittelalters und der Neuzeit für die Jahre 1 - 2000 nach Christus (Berlin - Leipzig, 1934)[4].

În perioada interbelică a apărut lucrarea lui Eugene Cavaignac, Chronologie et l’histoire mondiale (Paris, 1925), iar după al doilea război mondial aceea a lui Paul Conderc, Le Calendrier (Paris, 1946).

În cronologia românească[5]  s-au remarcat: (vezi şi bibliografia) Nicolae Docan cu studii referitoare la elementele cronologice din documentele româneşti (1910), dr. V. Gheorghiu cu cercetări din domeniul cronologiei calendaristice şi a calculului pascal (1936), Ion Ionaşcu cu amplul şi documentatul studiu: Cronologia documentelor din Moldova şi Ţara Românească (1956) completat de Francisc Pall cu Cronologia documentelor privind Transilvania (sec. XI - XV) - (1956).

Cronologia este alcătuită din două domenii distincte: a) cronologia astronomică (matematică) şi b) cronologia istorică (tehnică).

Cronologia astronomică are drept obiect de studiu fenomenele astronomice care se repetă logic şi stabileşte pe bază de calcul exact momentele fundamentale necesare pentru comportarea diferitelor sisteme de socotire a timpului.

Cronologia istorică se ocupă de transcrierea în sistemul actual de socotire a timpului a datelor exprimate în diferite sisteme calendaristice; realizează cronologiile istorice naţionale, a diverselor instituţii şi a conducătorilor acestora.

Societatea omenească, de-a lungul timpului a observat trecerea timpului prin succesiunea unor fenomene naturale: răsăritul şi apusul soarelui, ziua urmată de noapte, succesiunea anotimpurilor. Ulterior, în antichitate, pe baza unor calcule matematice şi a măsurătorilor astronomice s-a ajuns la două sisteme de ţinere a evidenţei timpului: astronomic şi civil. În ambele situaţii s-au avut în vedere mişcările de revoluţie ale Pământului, Lunii şi Soarelui (Pământul se roteşte în jurul axei sale, Luna în jurul Pământului şi apoi amândouă astrele în jurul Soarelui).

După o îndelungată şi atentă observare a periodicităţii fenomenelor de pe bolta cerului, oamenii au reuşit să alcătuiască diferite sisteme de măsurare a timpului şi de împărţire a lui în ani, săptămâni, zile, ore[6]. Anul, luna şi ziua constituie elementele cronologice principale. Celelalte elemente care le însoţesc pe acestea dar nu pot ele singure să contribuie la datare, constituie elementele cronologice secundare.

Ziua reprezintă intervalul de timp scurs între două răsărituri de soare. A fost împărţit în antichitate (egipteni, babilonieni, chinezi) în unităţi de timp şi mai scurte[7]. S-a avut în vedere partea luminoasă a zilei care a fost împărţită în şase părţi egale. Romanii au împărţit acest interval în 24 de părţi egale, pe care le-au numit: horae (ore).

În timp, măsurătorile au devenit tot mai precise, permiţând în 1884 împărţirea ecuatorului în 24 de zone egale, prin 24 de meridiane care brăzdează pământul de la polul Nord la polul Sud la o distanţă de 15°. Aceste zone constituie fusuri orare. Fusul 0 numit şi fus de origine este considerat meridianul care trece prin localitatea Greenwich (lângă Londra) unde există un vechi observator astronomic.

Fiecare fus orar delimitează o zonă în care ora este aceeaşi. Timpul creşte spre Răsărit de fusul orar 0 şi scade spre Vest de acesta[8].

Ziua - reprezintă ,,intervalul de timp format dintr-o zi lumină şi noapte, având 24 ore…. Aceasta constituie ,,ziua civilă… timpul în care Pământul face o rotire completă în jurul axei sale.

În antichitate începutul zilei a variat. Astfel egiptenii, chinezii, romanii, o anumită perioadă de timp au considerat începutul zilei la miezul nopţii; babilonienii socoteau că ziua începe la răsăritul soarelui; arabii, evreii şi grecii considerau că ziua începe la apusul soarelui[9].

De-a lungul timpului, aceleaşi popoare au trecut de la un sistem la altul, lucru care a ridicat mari probleme în datarea izvoarelor istorice. În 1925 s-a convenit ca ziua astronomică să înceapă ca şi ziua civilă, la miezul nopţii, după ora 24, notându-se acest moment cu zero.

De-a lungul timpului s-a mai observat că ziua lumină nu este egală cu noaptea decât în anumite momente şi că diferenţa dintre ele creşte şi descreşte după reguli precise.

Aceste diferenţe sunt datorate mişcărilor de rotaţie ale pământului în jurul axei sale, corelată cu mişcarea Pământului în jurul Soarelui, revenirea în aceeaşi poziţie se realizează după 365 de zile, perioadă care a fost denumită an.

Luna - reprezintă perioada de timp cât durează o rotaţie a astrului în jurul Pământului: 29 de zile, 12 ore, 44 minute şi 3 secunde, aproximativ 29 zile şi jumătate. În această mişcare se disting patru faze: lună nouă, primul pătrar, lună plină, ultimul pătrar. Luna lunară fiind un interval de timp cu fracţiuni anticii au socotit-o la începutul lunii civile. Ulterior nu mai corespundea cu apariţia lunii noi pe cer şi atunci au socotit-o de 30 de zile. S-a ajuns din nou la neconcordanţe. Pentru soluţionare s-a trecut la un calendar lunar, în care unei luni de 29 de zile îi succeda una de 30 de zile. Se menţinea această alternanţă celor 12 luni ale anului care era de 354 sau 355 de zile[10].

Anul - reprezintă durata de timp în care Pământul se mişcă în jurul Soarelui (lat. annus = cerc, ciclu, inel) care este egală cu 365 zile, 5 ore, 48 minute şi 46 secunde. Acesta este anul tropic sau solar. Anul sideral reprezintă timpul în care astrele plecând de la un punct fix pe bolta cerească revin la el (365 de zile, 6 ore, 9 minute şi 9 secunde). Datorită acestei fragmentări a anului tropic, în viaţa curentă s-a folosit un an cu un număr întreg de zile şi care se numeşte an civil sau calendaristic11.

Totalitatea regulilor ce servesc la fixarea măsurii timpului în diferite sisteme cronologice poartă denumirea de calendar12.

Termenul derivă de la verbul din limba latină: calo-are = a chema, a anunţa. (Apariţia pe cer a lunii noi, în prima zi a lunii, era anunţată publicului de către preoţi).

Sistemele calendaristice se împart în trei tipuri fundamentale:

1. calendar solar.

2. calendar lunaro-solar.

3. calendar lunar.

 

Calendarul solar13, cel mai vechi cunoscut, se bazează pe mişcarea aparentă a Soarelui şi a fost folosit prima dată de egipteni în anul 4241 î.Hr. El cuprindea 12 luni de câte 30 de zile plus 5 zile care se adăugau la sfârşitul anului (se numeau epagomene), deci 365 zile. Lunile aveau denumiri după zeităţile cărora le erau dedicate. Fiecare lună de 30 de zile era împărţită în trei săptămâni mari de câte 10 zile şi 6 săptămâni mici de câte 5 zile. Anul începea cu ziua întâi a lunii. Acest calendar nu lua în calcul fracţiunea de 6 ore din durata anului solar astfel încât în 4 ani se crea o diferenţă de o zi.

 

Calendarul lunaro - solar are la bază mişcarea de revoluţie a lunii şi mişcarea aparentă a Soarelui şi are drept principiu ca întâia zi a fiecărei luni lunare să coincidă cu apariţia lunii noi, dar, în acelaşi timp, şi fenomenele anului solar să cadă în aceleaşi luni14.

A fost folosit de foarte multe popoare ale antichităţii: babilonienii, chinezii, evreii, grecii, indienii, romanii etc. Are 12 luni care variază între 28 - 31 zile.

Calendarul lunar15 se bazează pe fazele lunii şi este străin de mişcarea aparentă a soarelui. A fost folosit de arabi şi de popoarele de religie musulmană.

A fost creat în Babilon la jumătatea mileniului III î.Hr. Anul avea 12 luni, respectiv 354 zile; lunile alternau 29 cu 30 de zile. Luna era împărţită în patru săptămâni. Începutul fiecărei luni, coincidea în general, cu apariţia pe cer a lunii noi.

În Grecia la începutul mileniului I î.Hr. se folosea calendarul lunaro - solar, fiecare provincie având propriul calendar, dar se bazau pe câteva principii generale comune. Anul începea cu luna solstiţiului de vară şi avea 12 luni. Periodic se introducea a 13-a lună (fie la mijloc, fie la sfârşitul anului). Grecii nu au cunoscut săptămâna, au împrumutat-o de la evrei. Unele zile ale săptămânii erau indicate prin numere altele purtau diferite denumiri. Cât priveşte calendarul roman, nu s-au păstrat date precise privind naşterea acestuia. Se pare că de la mijlocul sec. VIII î.Hr. romanii au folosit un ciclu care avea 10 luni şi 30 de zile pe care l-au numit annus de unde denumirea în limba română de an16. Apoi lunile au căpătat şi un nume. Prima lună a anului a fost numită Martius în cinstea zeului Marte; a doua aprilie, de la cuvântul lat. aperio, ire = a deschide, deoarece în aprilie se deschid mugurii plantelor. În sec. VII î.Hr. s-au adăugat încă 2 luni: ianuarie în amintirea zeului Janus (zeul timpului) şi februarie (lat. februaris, onis = purificare, curăţire) - legat de ritualul curăţirii ce se făcea anual la 15 februarie. Această lună era închinată zeului împărăţiei subpământene Februs.

În anul 46 î.Hr. la iniţiativa lui Iulius Caesar s-a trecut la alcătuirea unui nou calendar. Grupul de astronomi din Alexandria a lucrat sub conducerea lui Sosigene reuşind să alcătuiască un nou calendar, la baza căruia se afla mişcarea Soarelui în timp de 1 an. Anul era stabilit la 365 zile, astfel într-un ciclu erau 3 ani de 365 zile şi un al patrulea de 366 de zile numit an bisect. Anul a fost împărţit în 12 luni cu denumirile anterioare. Sosigene a stabilit ca prima lună a anului este ianuarie.

Lunile impare aveau 31 de zile iar cele pare 30 zile. Luna februarie avea 29 de zile. Ziua suplimentară ce trebuia adăugată la fiecare 4 ani se intercala între 23 şi 24 februarie[11]. În anul reformei s-au adăugat 2 luni de 33 şi 34 zile, anul respectiv având 15 luni = 445 zile, şi s-a numit anul confuziunii (annus confusionis; confusio, onis - amestecare, contopire). Noul calendar Iulian (cunoscut şi sub numele de ,,stilul vechi…) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 45 î.Hr. El s-a remarcat prin simplitatea sa. Datorită faptului că anul iulian era mai mare decât anul tropic, la intervalul de 128 de ani rămânea în urmă cu o zi. Astfel în timp punerea în concordanţă anului calendaristic cu cel tropic a devenit deosebit de stringentă. În a 2-a jumătate a sec. al XVI-lea, papa Grigore al XIII-lea (1572 - 1585) a hotărât reforma calendarului iulian, desemnând o comisie de astronomi şi teologi care să lucreze în acest sens. Dintre toate proiectele de reformă studiate de comisia respectivă, în final s-a hotărât adoptarea proiectului propus de astronomul italian Luigi Lilio, profesor de medicină la Universitatea din Perugia. La 24 februarie 1582 Papa Grigore al XIII-lea a emis bula ,,Inter gravissimas… în care se hotăra ca numărătoarea zilelor să fie decalată cu zece zile înainte, cu respectarea succesiunii zilelor săptămânii. În acest sens, ziua imediat următoare celei de joi 4 octombrie a devenit vineri 15 octombrie 1582.

Totuşi anul gregorian a rămas mai lung decât anul tropic solar cu aproximativ 24 secunde ceea ce a determinat în cca 3500 de ani a unei diferenţe de o zi[12]. Noul calendar a fost numit, în memoria Papei Grigore al XIII-lea, gregorian. Ulterior se va folosi numele de ,,stilul nou….

Acest calendar s-a introdus treptat în diferite ţări europene, începând cu cele catolice[13]: Italia, Spania, Portugalia (chiar din 1582); apoi de Franţa, Germania catolică (1583); Austria, Boemia, canoanele elveţiene (1584).

Rezistenţă serioasă s-a întâmpinat din partea ţărilor care adoptaseră - reforma. Astfel, aici calendarul gregorian a pătruns după anul 1700: Germania, Danemarca, Norvegia; Anglia (1752); Suedia (1753). Ţările de religie ortodoxă au aderat la ,,stilul nou… abia în secolul al XX-lea: Rusia în 1918, România în 1924 când după luni 30 septembrie a urmat marţi 14 octombrie; Grecia tot în 1924.

Întrucât calendarul gregorian nu a fost adoptat de toate statele Europei în 1582, folosindu-se simultan şi calendarul iulian, până în sec. XX, diferenţa de 10 zile existentă în 1582 a crescut: 10 zile între 5/15 octombrie 1582 şi 18/28 februarie 1700; 11 zile între 19 februarie/1 martie 1700 şi 17/28 februarie 1800; 12 zile între 18 februarie/1 martie 1800 şi 16/28 februarie 1900; 13 zile între 17 februarie/1 martie 1900 şi 15/28 februarie 2100.

Un alt factor cronologic important îl constituie era. Aceasta este un moment fix de timp de la care începe numărătoarea succesivă a anilor solari sau lunari[14].

În cronologie avem de-a face cu mai multe ere şi, după caracterul evenimentelor care delimitează momentul fix, erele se pot împărţi în mai multe tipuri: 1) Ere astronomice care au început în momentul când s-a produs o nouă conjuncţie a astrelor; 2) Ere politice în care numerotarea anilor se face pornind de la un eveniment politic important (era olimpiadelor, era fondării Romei, era consulilor, era lui Diocletian); 3) Ere religioase legate de diferite evenimente din viaţa întemeietorilor de noi religii. Dintre acestea cea mai cunoscută şi cea mai folosită este era creştină care începe odată cu naşterea lui Iisus Hristos, eveniment care s-a produs la 25 decembrie 754 de la fondarea Romei. Era creştină a fost creată în prima jumătate a sec. al VI-lea d.Hr. de către abatele Dionisie Exiguus (Dionisie cel Mic)[15].

Stilurile cronologice constituie o altă problemă care iveşte la datarea documentelor de cancelarie şi a altor categorii de izvoare scrise[16]. Acestea se referă la data începuturilor anului care a variat de-a lungul timpului de la un popor la altul. Stilurile cunoscute:

a) 1 martie sau ,,stilul veneţian…[17] utilizat la Veneţia

b) 25 martie sau ,,stilul Bunei Vestiri… s-a folosit în cancelaria regilor Franţei (sec. X - XVI), în Anglia sec. XIII - XVIII, la Florenţa.

c) ,,stilul de Paşti… sau stilul ,,galic… sau ,,francez… consideră începutul anului la Paşti. Este un început nestabil. Paştile neavând o dată o fată fixă în an. S-a folosit din sec. XI până la anul 1564 în cancelaria regilor Franţei.

d) 1 septembrie sau stilul bizantin sau ecleziastic. A fost întrebuinţat în Imperiul Bizantin, în Ţările Române, în Rusia din secolul al XIII-lea până la anul 1700.

e) 25 decembrie sau stilul de Crăciun. A fost întrebuinţat foarte mult în germania până în sec. XVI). S-a folosit şi în cancelaria papală (sec. XIV - XVII) sub denumirea de Stilus Curiae Romanae.

f) 1 ianuarie sau ,,stilul circumciziei… - utilizat astăzi foarte mult.

Elementele cronologice secundare reamintim, sunt acele elemente care însoţesc elementele cronologice principale dar nu pot contribui singure la datare.

Dintre aceste elemente menţionăm:

Crugul soarelui - este o perioadă cronologică de 28 ani ,,după a cărei împlinire… zilele săptămânii cad pe aceleaşi dată de lună…[18]. Cunoscându-se ziua din săptămână în care începe ciclul se pot stabili zilele, ordinea lor pentru întreaga perioadă de 28 de ani.

Crugul lunii - reprezintă o perioadă de 19 ani după care fazele lunare revin la aceleaşi date ale lunilor[19]. Aceasta indică ordinea unui an într-un ciclu de 19 ani.

Ciclul pascal - este o creaţie a bisericii creştine pentru a se putea fixa data sărbătorilor mobile într-un an. El reprezintă o perioadă de 532 ani care a rezultat din înmulţirea numărului 28 (crugul soarelui) cu numărul 19 (crigul lunii). După această perioadă toate elementele cronologice revin la punctele de plecare din primul an al ciclului[20].

Epacta - este un număr care indică vârsta lunii pe ziua pe 1 ianuarie a fiecărui an, adică numărul de zile trecute de la ultima lună nouă până la sfârşitul anului precedent[21].

Mâna anului - prin care se determină ,,ziua din săptămână a unei date lunare…. Este în concordanţă cu crugul soarelui, fiecărui început de an din cliclul de 28 de ani corespunzându-i o anume zi din săptămână[22]….

 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

 

CAVAIGNAC, EUGČNE, Chronologie de l’histoire mondiale, Paris, 1925.

CONDERC, PAUL, Le Calendrier, Paris, 1946.

Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică Enciclop. 1985.

DOCAN, NICOLAE. Despre elementele cronologice în documentele româneşti. În: AARMSI., Seria II, 1910, vol. XXXII, Extras.

DRÄMBĂ CONSTANTIN, Timpul şi măsura lui, Bucureşti, 1952. GUBOGLU, MIHAIL. Tabele sincronice. Datele hegirei şi datele erei noastre, Bucureşti, DGAS, 1955.

IONAŞCU, ION. Cronologia documentelor din Moldova şi Ţara Românească, în vol.: Documente privind istoria României, vol. I, Introducere, Bucureşti, 1956, p. 389 - 450.

PALL, FRANCISC. Cronologia documentelor privind Transilvania (sec. XI - XV), în vol.: Documente privind istoria României, vol. I. Introducere, Bucureşti, 1956, p. 452 - 482.

SACERDOŢEANU, AURELIAN. Introducere în cronologie. în vol.: Îndrumări în cercetările istorice, Bucureşti, 1943, p. 355 - 373.

STĂNILĂ, GEORGE. Sisteme calendaristice, Bucureşti, 1980.


 

Pagina anterioara Pagina urmatoare

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie 2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC