Adina Berciu-Drăghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

 

 

 

[1]Nummus, i = ban, monedă, dar şi termen cu care se desemna o monedă de bronz, romană, de la sfârşitul secolului al IV-lea e.n. şi începutul secolului al V-lea e.n. Cântărea cca 1 gram. Cuvântul monedă, se pare, provine de la un epitet al zeiţei supreme romane Junona, sora şi soţia lui Jupiter: Juno Moneta. În templul ei din Roma antică este posibil să se fi aflat primul atelier de confecţionat bani, întâia monetărie.

[2]Guy Fourquin, Histoire économique de l’Occident médieval, 2-e ed., Paris, 1971, p. 46.

[3]Oct. Luchian, Gh. Buzdugan, C-tin C. Oprescu, Monede şi bancnote româneşti, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1977, Prefaţă, p. XI.

[4]C. Moisil,  Două ştiinţe surori:  numismatica  şi sigilografia,   în BSNR, XVII, 1922,  Bucureşti,  1923, p. 1.

[5]Ibidem, p. 2.

[6]Apud C. Moisil, Două ştiinţe surori: numismatica şi sigilografia, p. 8.

*  A fost director al Cabinetului imperial din Viena şi profesor de arheologie clasică la Universitate. Şi-a consacrat întreaga viaţă studierii monedelor.

[7]Prima societate a luat fiinţă la Londra: ,,Royal Numismatic Society of London…, 1836, urmată de Belgia în 1841, Germania 1845, SUA 1858, Franţa 1866, Austria 1870.

** Profesor de economie politică la Universitatea din Praga. Este întemeietorul numismaticii medievale. Opera sa a apărut la Praga, în 6 volume (1803-1813): Beitragen zur Münzkunde des Mittelalters.

[8]Aurel H. Golimas, Cristache Gheorghe, Bibliografia numismatică românească, Bibliographia numismatica daco-romana, Bucureşti, Ed. Şt. şi Encicl., 1984; vezi şi N. Edroiu, op. cit., p. 134.

[9]N. Edroiu, Introducere în ştiinţele auxiliare ale istoriei.Cluj-Napoca, 1992, p. 135.

[10]Ibidem, p. 136.

[11]Dan Berindei, Contribuţii privitoare la colecţia de monede ,,traianea lui Cezar Bolliac, în ,,Cercetări Numismatice…, V, Bucureşti, 1983, p. 25-30.

[12]Ilie Ţabrea, Constantin Moisil, pionier al numismaticii româneşti, Ed. Ştiinţifică Bucureşti, 1970; Bucur Mitrea, pentru cinstirea memoriei lui Constantin Moisil, în BSNR, LXXV - LXXVI, 1981 - 1982, p. 509 - 510.

[13]Enumerăm câteva lucrări: A. Resch, Siebenbürgiusche Müzen und Medalien 1538 bis zur Gegenwart, Sibiu, 1901; N. Docan, Studii privitoare la numismatica Ţării Româneşti, Bucureşti, 1910; Corneliu C. Secăţanu, Istoria monedei româneşti, Bucureşti, 1938; Oct. Iliescu, Moneda în România, Bucureşti, 1970; Costin C. Kiriţescu, Sistemul bancar al leului şi precursorii lui, I, Bucureşti, 1964; Constantin Preda, Moneda antică în România, Bucureşti, 1969; Oct. Luchian, Gh. Buzdugan, Constantin Oprescu, Monede şi bancnote româneşti, Edit. Sport - Turism, Bucureşti, 1977.

[14]N. Edroiu, op. cit., p. 138.

[15]Numele de electrum i s-a dat de la culoarea de chihlimbar a aliajului; chihlimbar în limba greacă = electron.

[16]Remo Cappelli, Manuale de numismatică, Mursia, Milano, 1974, p. 111 - 112; Oct. Iliescu, op. cit., p. 8 - 9, pentru monedă bizantină.

[17]Termenul în limba greacă: hyperperon înseamnă aur trecut prin foc, deci topiri succesive.

[18]Pentru această problemă vezi Oct. ILiescu, Despre tezaurele monetare şi viaţa economică în secolele XI - XIV pe teritoriul ţării noastre, în ,,Studii…, V, 1962, nr. 3, p. 178 - 182. Idem, L’Hypérpére byzantin au Bas Damube du V-e - XV-e sičcle, în RESEE, 7, 1969, nr. 1, p. 109 - 112, Constantin C. Kiriţescu, op. cit., p. 67.

[19]Numele provine de la denumirea monetăriei veneţiene - zecca.

[20]Daniel Flaut, Schiţă asupra circulaţiei monedei otomane în teritoriile locuite de români în secolele XV - XVI, în ,,Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare ale istoriei…, I, Bucureşti, 1989, p. 62.

[21]Ibidem, p. 62 - 78; Oct. Iliescu, Moneda în România, p. 47; Adina Berciu Drăghicescu, repertoriul descoperirilor otomane în teritoriile locuite de români în secolele XV - XVI, în ,,Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare ale istoriei…, I, Bucureşti, 1989, p. 88 - 124.

[22]N. Edroiu, op. cit., ş. 144 - 145.

[23]Ibidem, p. 148.

[24]C. Moisil, Problemele numismaticii în România Mare, în B.S.N.R., XIV, 1919, p. 1 - 2.

[25]C. Moisil, Concepţia modernă a numismaticii, în C.N.A., III, 1922 - 1923, p. 50.

 

Pagina anterioara  

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie 2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC