Adina Berciu-Drãghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

 

 

II. LUCRĂRI GENERALE

II.A. Sinteze, monografii. Dicţionare


BURLACU, IOANA, MARIA, DOGARU, IONEL, GAL şi colab., Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. Arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, 268 p, 51 ilustr.

BERCIU-DRĂGHICESCU, ADINA, Ştiinţele auxiliare ale istoriei, partea I, Bucureşti, Tipografia Universităţii, 1988, p. 161 (Sigilografie la p. 96-111).

CORNEL, THEODOR, Figuri contemporane din România, dicţionar bibliografic ilustrat, ed. a 3-a, Bucureşti, 1912 (ilustraţii, cu sigiliile fam. Linche).

DOGARU, MARIA, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, Bucureşti, 1978, 304 p., 172 ilustr.

DOGARU, MARIA, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric. Album de sigilografie, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, p. 286, 302 ilustr.

DOGARU, MARIA, Sigiliile orăşeneşti din epoca modernă şi contemporană, Bucureşti, DGAS, 1978, p. 223; 283 ilustr.

DOGARU, MARIA, Contribuţia lui Constantin Moisil la dezvoltarea sigilografiei româneşti. În: RA, 54, 1977, nr. 1, p. 82-84.

DUMITRESCU, EMIL, Sigilii din epoca modernă expuse la muzeul de istorie al
R. S. România
. În: CN, 1, 1978, p. 113-129; 9 ilustr. (sunt prezentate tiparele sigilate aparţinând unor domnitori din secolul al XIX-lea, Ţara Românească, matrice sigilate provenind de la Alexandru Ioan Cuza, precum şi ale diferitelor instituţii).

HAŞDEU, B. P., Etymologicum Magnum Romaniae, t. II, Bucureşti, 1887, p. 2988-2889, 3049 (descrieri de steme şi sigilii ale diverselor familii boiereşti).

JAKÓ, SIGISMUND, Sigilografia cu referire la Transilvania (până în secolul al XV-lea). În: Documente privind istoria României. Introducere, vol. II, Bucureşti, 1956, p. 561-619; VII, ilustr.

LAURENT. V., Documente de sigilographie byzantine. La collection C. Orhidon, Paris, 1952, 343 p. + 70 pl.

MOISIL, CONSTANTIN, Studii de sigilografie românească. În: RA. II, 1927-1929, nr. 4-5, p. 126-129.

MOISIL, CONSTANTIN, Noi studii de sigilografie românească. În: RA IV, 1940, 1, p. 100-109.

URECHIA, V. A., Schiţe de sigilografie românească. Raportul d-lui... către Comisia însărcinată de Ministerul de Interne cu cercetarea stemelor regatului şi ale judeţelor, Bucureşti, 1981, p. 60.

VÂRTOSU, EMIL, Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Româneşti. În: Documente privind istoria României, Introducere, vol. II, Bucureşti, 1956, p. 333-537; 62 ilustr.

Pagina anterioara Pagina urmatoare

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC