Adina Berciu-Drãghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

 

 

II.B. Abordări teoretice şi activităţi practiceBALABAN, CONSTANTIN, Nouvelles recherches dans le domaine des disciplines auxiliaires de l’histoire. În: RRH, t. II, 1963, nr. 2, p. 405-407 pentru sigilografie.

BOGDAN, DAMIAN, P., Ştiinţele speciale ale istoriei. În: RI.t. 33, 1980, nr. 7-8,
p. 1603-1635.

BERINDEI, DAN, Cinci ani de activitate a comisiei de heraldică, genealogie şi sigilografie de pe lângă Institutul de Istorie ,,N. Iorga…, În: RI. t. 29, 1976,
nr. 5, p. 759-760. Anexă: Şedinţele de lucru ale comisiei de heraldică, genealogie şi sigilografie în anii 1971-1975, p. 760-762.

BERINDEI, DAN, Cel de-al XIV-lea Congres Internaţional de genealogie şi heraldică de la Copenhaga (25-29 august 1980). În: RI. t. 34, 1981, p. 152.

BERINDEI, DAN, La commission d’héraldique, de généalogie et de sigilographie (1971-1982). Bilan et perspectives. În: Recueil d’Ętudes généalogiques et héraldiques roumaines, Bucarest, 1982, p. 1-11.

DOGARU, MARIA, Documente excepţional validate. În: RA. 1972, nr. 2, p. 325-332 (sunt prezentate unele situaţii în care actele de cancelarie au fost autentificate în domenii succesive, ca şi practica validării unor hrisoave cu două sigilii de text).

DOGARU, MARIA, Instrumente de evidenţă şi informare ştiinţifică pentru izvoarele sigilare. În: RA. 1977, nr. 2, p. 154-156.

DOGARU, MARIA, Însemne heraldice atestând originea latină a poporului român. În vol. Documente noi descoperite şi informaţii arheologice, Bucureşti, 1980, p. 29-43; 12 ilustr.

DOGARU, MARIA, Expoziţia ,,Ideea de unitate şi independenţă oglindită în simbolul heraldic…. În: RMM, Musee, 1982, nr. 5, p. 23-31; 12 ilustr.

DOGARU, MARIA, Sources héraldiques reflétans l’origine latine du peuple roumain. În: Recueil d’Ętudes généalogiques et héraldiques roumaines. Bucarest, 1982, p. 25-47; 8 ilustr.

DOGARU, MARIA, FLORICA, MUREŞAN, Principii de organizare a expoziţiilor sigilare. În: RRM, Muzee, 1986, nr. 8, p. 31-43; 10 ilustr.

DOGARU, MARIA, Expoziţia ,,Sigiliile dovezi ale perenităţii româneşti la Dunăre…. În: RMM, Muzee, 1987, nr. 1, p. 14-19, 8 ilustr.

DRĂGHICI, NATALIA, MARIA, DOGARU, Mulaje sigilare realizate de Arhivele Statului în sprijinul activităţilor cultural-educative. În: RA, 1987, nr. 3,
p. 330-343; 12 ilustr.

*** Expoziţia ,,Mărturii sigilare…, Catalog. Bucureşti, 1984, 24 p.

GOLIMAS, AUREL, Locul numismaticii şi al ştiinţelor înrudite în opera istoricului C. C. Giurescu. În: BSNR, 70-74, 1976-1980, nr. 124-128, p. 639-674.

*** Ideea unităţii naţionale oglindită în simbol heraldic. Catalogul expoziţiei heraldice şi sigilare, Bucureşti, 1983, 47 p.

*** Izvoare speciale, dovezi ale permanenţei şi continuităţii poporului român în vatra strămoşească. În: R.A. 3, 1982, nr. 3, p. 277-284. (manifestare organizată în cadrul Săptămânii internaţionale a Arhivelor, Bucureşti, 26 noimebrie-2 decembrie 1979. Intervenţiile participanţilor (Gal Ionel, Berindei Dan, Ştefănescu Ştefan, Theodorescu Răzvan, Panait I. Panait, Mitrea Bucur, Kogălniceanu Ion, Golimas Aurel, Perieţeanu Alexandru, Iscru Gheorghe, Iordache Constantin, Pleşa Dan, Iliescu Octavian, Ştirbu Constanţa, Mănescu Jean, Vasile Arimia, Crişan Ion Horaţiu).

MOISIL, CONSTANTIN, Două ştiinţe surori: numismatica şi sigilografia. În: BSNR, XVII, 1922, p. 76-80.

NĂSTUREL, P. V., Marca ţării pe peceţi, clădiri şi monede. În: ,,Albina…, IV, 1901, nr. 5 (4 nov.), p. 117-119; nr. 12-13 (23-30 dec.), p. 325-330); V, 1902, nr. 14 (6 ian.), p. 367-369; ilustr.

PÂRVULESCU, MARIA, MARIA, DOGARU, Introducerea şi regăsirea informaţiilor privind izvoarele sigilare în memoria echipamentului electronic. În: RA, 3, 1979, nr. 3, p. 337-340.

SACERDOŢEANU, AURELIAN, Sigiliul domnesc şi stema ţării. Conceptul de unitate pe care îl reflectă şi rolul avut în formarea ideii de unire. În: RA, 1968, nr. 2, p. 11-68; 133 ilustr.

ŞTEFĂNESCU, I. D., Cu privire la stema Ţării Româneşti. Arborele din peceţile şi bulele sigilare de aur. În: SCN, I, 1957, p. 373-388.

VÂRTOSU, EMIL, Les rélations de la Moldavie et de la Valachie avec l’Empire Ottoman refletées par le sceau du Princes regnant, XVIII-siecles. În: RĘSÉE, IV, 1966, NR. 1-2, P. 197-206.

VÂRTOSU, EMIL, Despre dreptul  de  sigiliu. În: SCN, III, 1960, p. 333-346; 1.

VÂRTOSU, EMIL, Bucureştii şi sigilografia. În: MIM, Muzee, 1966, p. 123-129.

Pagina anterioara Pagina urmatoare

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC