Adina Berciu-Drăghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

 

 

 

III. SIGILII DE VOIEVOZI, DOMNI, PRINCIPI

 

 

 

BARTSCH, FERDINAND, DOGARU, MARIA, Elemente noi în stemele unor domnitori pământeni din Ţara Românească. În: ,,Documente noi descoperite şi informaţii arheologice…, Bucureşti, 1981, p. 95-103; 5 ilustr. (se discută reprezentările sigilare domneşti din prima jumătate a sec. al XIX-lea).

BATARIUC, T., Un document contrasigilat din secolul al XVI-lea. În: ,,Suceava…, II, 1982, p. 521-524.

BEDEUS VON SCHAARBERG I., Die Wappen und Siegel der Fursten von Siebenbürgen und der einzelnen ständischer Nationen dieses Landes. Ein Versuch von J.B., v. S. Georg. v. Closius, Hermanstadt, 1838, 38 p., 5 ilustr.

BOGDAN, DAMIAN, P., O străveche matrice de pecete românească. În: SMIM, I, 1956, p. 245-265, 15 planşe.

BUNTA, MARIA MAGDALENA, Un tipar de sigiliu din secolul XVI (atribuit lui Petru Cercel). În: AMN, II, 1965, p. 679-683, 3 ilustr.

BUNTA, MARIA MAGDALENA, Tiparul sigiliului mare al domnului Ţării Româneşti Pătraşcu cel Bun. În: AMN, V, 1968, p. 533-538.

BUNTA, MARIA MAGDALENA, Sigilii domneşti din secolul al XVII-lea. În: SCN, IV, 1968, p. 263-276; 7 ilustr.

BUZDUGAN, GEORGE, Un vechi sigiliu cantacuzinesc. În: BSNR, 67-69, 1973-1975, nr. 121-123, p. 231-233.

CHIPER, IOAN, Cel mai vechi sigiliu cu legendă în limba română (sfârşitul sec. XVI). În: MI, 14, 1980, nr. 2, p. 6-8; i ilustr.

CIOFU, VALENTIN, Un sigiliu moldovenesc din perioada premergătoare Unirii Principatelor. În: ,,Cercetări istorice…, Iaşi, 50, 1974, p. 265-273; 4 ilustr. (sigiliul lui Grigore Alexandru Ghica, 1856).

CIOBOTEA, DINICĂ, Un tipar pentru turnarea matricelor de peceţi din vremea voievodului Moldovei Iliaş Rareş. În: RMM, Muzee, 6, 1982, p.      49-53.

COSMA, ELENA, Un sigiliu al domnului Radu Mihnea. În: RA, t. 65, 1988, nr. 2, p. 225-227, 1 ilustr.

DIACONESCU, SPERANŢA, TEODORA, Un sigiliu inelar de la Gaspar Graţiani. În: MIM, Muzee, 10, 1980, p. 233-240.

DOGARU, MARIA, Sigiliile cancelariei domneşti a Ţării Româneşti între anii 1715-1821. În: RA, t. 47, 1970, nr. 1, p. 385-421, 51 ilustr.

DOGARU, MARIA, Primul sigiliu cu text în limba turcă folosit de domnitorii români. În: RMM, Muzee, 7, 6 (1970), p. 532-533. (Este al domnitorului Vasile Lupu aplicat pe un document din 1652).

DOGARU, MARIA, Sigiliile lui Vasile Lupu. În: RMM, Muzee, 1, 1971, p. 60-61.

DOGARU, MARIA, Particularités et évolutions des ornements de l’écu ans les sceaux des princes régnants de Valachie au XVII-eme sičcle. În vol.: Recueil du 11-éme Congrés International des sciences généalogique et héraldique, Ličge, 1972, p. 191-198.

DOGARU, MARIA, Sigiliile de tip iconografic utilizate de domnii Ţării Româneşti. În: RA, 1979, nr. 3, p. 333-337; 5 ilustr.

DOGARU, MARIA, Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor de tip iconografic din secolul al IV-lea. În: CN, IV, 1982, p. 177-182. Sigiliile cancelariei lui Ştefan cel Mare. În: RA, 1984, nr. 2, p. 197-202.

DOGARU, MARIA, IOANA ALEXANDRA NEGREANU, Contribuţii la cunoaşterea însemnelor heraldice din timpul domniei lui Matei Basarab. În: ,,Documente noi descoperite şi informaţii arheologice…, 1982, p. 53-61.

FILOFTEIA, RINZIS, Un sigiliu necunoscut de la Radu Şerban Voievod. În: RI, t. XL, 1987, nr. 9, p. 921-926.

DUMITRU, DARAC, IONIŢĂ, Un tipar pentru turnarea matricei sigilare a voievodului Moldovei Iliaş Rareş (1546-1551). În: BSNR, 77-79, 1983-1985, nr. 131-133, p. 419-420.

FLORESCU, GEORGE, Un inel domnesc din veacul al XVI-lea şi câteva consideraţii cu privire la neamul Basarabilor din acel veac. În: ,,Tirajul… Bucureşti, 1949, 35 p. + ilustr.

GRĂMADĂ, NICULAE, Aflarea pecetei tipar al lui Petru Muşat. În: ,,Glasul Bucovinei…, XXII, 1940, nr. 5896 (26 aprilie), p. 9.

GRIGORAŞ, N., Un tipar de pecete necunoscut de la Gheorghe Duca din anul 1666. În: AIIA, Iaşi, I, 1964, p. 167-168.

ILIESCU, OCTAVIAN, Inelul de argint de la Cladova. Notă preliminară. În: ,,Ziridava…, Arad, XV-XVI, 1987, p. 85-86, 2 ilustr.

ILIESCU, OCTAVIAN, Vlad I voievod de la Valachie: le regne, le sceau et les monnais. În: RRH, t. XXVII, 1988, nr. 1-2, p. 73-105; 7 ilustr.

LAURIAN AUGUST TREBONIU, Pecetea lui Mihai Radu IV. În: ,,Magazin istoric pentru Dacia…, II, 1846, p. 187.

LEONTE, ILEANA, O formă rară de validare a documentelor în cancelaria domnească a Moldovei. În: RA, 1968, nr. 2, p. 245-252.

MĂNESCU, JEAN N., Stemele lui Dimitrie Cantemir şi locul lor în heraldica Ţărilor Române. În: RA, 1973, nr. 3, p. 465-480 (se descriu şi sigilii folosite de
D. Cantemir).

METZULESCU, STELIAN, Apoteoza în fresca românească (referire la sigiliile lui Mircea cel Bătrân). În: ,,Glasul bisericii…, 3-4, 1965, p. 331-356, ilustr.

MIRCEA, ION-RADU, Pecetea inelară a lui Mihnea Vodă Turcitul. În: ,,Hrisovul…, III (1943), p. 103-107, 1 ilustr.

MIRCEA, ION-RADU, Pecetea atârnată a lui Mihai Viteazul. În: ,,Hrisovul…, V, 1945, p. 90-96.

MOISIL, CONSTANTIN, Sigiliul statului. În: Enciclopedia României, vol. I, Bucureşti, 1938, p. 72.

MOISIL, CONSTANTIN, Primele peceţi cu stemele unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti. În: BSNR, XVIII, 1923, p. 60-63.

MOISIL, CONSTANTIN, Bule de aur sigilare de la domnul Ţării Româneşti şi ai Moldovei. În: RA, I, 1925, p. 249-265.

MOISIL, CONSTANTIN, Noi studii de sigilografie românească. Sigiliul lui Mihai Viteazul ca domn al Ţării Româneşti, Ardealului şi Moldovei. În: IV, 1940, I, p. 100-109.

MOISIL, CONSTANTIN, Bule de aur româneşti. În: ,,Universul…, LVIII, 1941, nr. 98 (15 april.), p. 2, ilustr.

MOISIL, CONSTANTIN, Sigilii de aur de la Vasile Lupu. În: ,,Universul…, LVII, 1941, nr. 106 (23 april.), p. 2, ilustr.

MOISIL, CONSTANTIN, Vechi sigilii domneşti de la primii domni ai Moldovei. În: ,,Universul…, LVIII, 1941, nr. 42 (18 febr.), p. 2, ilustr.

MOISIL, CONSTANTIN, Monede şi sigilii de la Ştefan cel Mare. În: ,,Universul…, LVIII, 1942, nr. 91 (8 april.), p. 2, ilustr.

MOISIL, CONSTANTIN, Vechi sigilii domneşti de la Mircea cel Bătrân. În: ,,Universul…, LVIII, 1941, nr. 49 (25 febr.), p. 2, 12 ilustr.

MOISIL, CONSTANTIN, Cercetări sigilografice. Inele sigilare domneşti de aur. În: RA, V, I, p. 212-219, 1 pl.

MOISIL, CONSTANTIN, Licitaţie de sigilii domneşti. În: RA, I, 1942, nr. 1, p. 209-212.

MOISIL, CONSTANTIN, Sigiliile lui Mircea cel Bătrân. În: RA, VI, 1944-1945, nr. 2, p. 256-286, 113 ilustr.

MOISIL, CONSTANTIN, Cu privire la bula de aur sigilară a lui Mihnea al III-lea. În: ,,Buletinul Ştiinţific al Acad. R.P.R.…, Şt. Ist. Filoz., 1-2, 1952, p. 103-104.

MOISIL, CONSTANTIN, O nouă bulă de aur sigilară din Ţara Românească (de la Mihnea II). În: ,,Buletinul Ştiinţific al Acad. R.P.R.…, Şt. Ist. Filoz., 1951, nr. 53, p. 13-24; cu 15 figuri.

MUNTEANU, ION, Peceţi, inele sigilare şi bule de aur domneşti. În: ,,Viaţa Militară…, 12, 1966, p. 28 + 7 ilustr.

NĂSTUREL, P. V., ,,Nova Plantatio… şi regii României moştenitori a împăraţilor Bizanţului. Studiu sfragistic din punct de vedere istorico-heraldic. În: ,,Revista pentru istorie, arheologie şi filologie…, XV, 1914, Bucureşti, 1915, p. 80; 34 ilustr.

NĂSTUREL, P. V., Asupra stemelor unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti la începutul veacului al XVII-lea. În SCN 2, 1958, p. 371-376.

ONCIUL, DIMITRIE, Sigiliul lui Mihail Viteazul ca domn al Ţării Româneşti, Ardealului şi Moldovei. În: AARMSI, Seria II, XXVII, dezbatrile 1904-1905, p. 169-170.

POPESCU, MIHAIL, Sigiliul lui Sigismund Bathory, principele Transilvaniei. În: RA, II, 1926, nr. 3, p. 328-332.

RĂDULESCU GABRIELA, Sigiliile cancelariei domneşti a Moldovei între anii 1711-1821. În: RA, XII, 1969, nr. 2, p. 173-218; 58 ilustr.

RÂNZIŞ, FILOFTEIA, Sigiliile lui Constantin Şerban (1654-1658). În: RA, 1982, nr. 1, p. 86-90; 3 ilustr.

SACERDOŢEANU, AURELIAN, Hrisovul şi sigiliul lui Mihai Viteazul din 27 iulie 1600. În: RA, III, 1940, nr. 1, p. 161-162.

SACERDOŢEANU, AURELIAN, Autografe şi sigilii de la Mihai Viteazul. În: RA, IV, 1941, nr. 2, p. 296-313.

SACERDOŢEANU, AURELIAN, Iarăşi despre sigiliul lui Mihai Viteazul. În: RA, VI, 1944, nr. 2, p. 330-333.

SACERDOŢEANU, AURELIAN, Contribuţii la studiul diplomaticii române. Sfatul domnesc şi sigiliile din timpul lui Neagoe Basarab (1512-1521). În ,,Romanoslavica…, X, 1964, p. 405-434.

SACERDOŢEANU, AURELIAN, Sigiliul domnesc şi stema ţării. Conceptul de unitate a poporului român pe care îl reflectă şi rolul avut în formarea ideii de unire. În: RA, XI, 1968, nr. 2, p. 11-68.

SACERDOŢEANU, AURELIAN, Despre un sigiliu al lui Mircea cel Bătrân. O rectificare sigilografică. În: RMM, Muzee, V, 1968, nr. 5, p. 443-445.

SACERDOŢEANU, AURELIAN, Stema lui Dan al II-lea în legătură cu familiile Huniade şi Olah. În: RMM, Muzee, V, 1, 1968, nr. 1, p. 5-16.

SACERDOŢEANU, AURELIAN, Hrisovul cu sigiliile multiple ale lui Vlăduţ Vodă către braşoveni. În: RMM, Muzee, VIII, 4, 1971, nr. 4, p. 328-332.

STURDZA, ALEXANDRE A. C., Le regne de Michel Sturdza, prince regnant de Moldavie 1834-1849, Plon, Paris, 1906, 72 planşe, ilustr. (sigilii cu stemă ale lui Mihail Sturdza - p. 256; sigiliul heraldic al lui Ion Sturdza, mare hatman al Moldovei, p. 178; sigiliul heraldic din 1690 al marelui vornic Ion Sturdza, p. 178; sigiliul heraldic al lui Sandu Sturdza, mare logofăt - p. 178).

STURDZA, D. A., Dare de seamă despre colecţiunea de documente istorice române aflate la Wiesbaden. În: AARMSI, Seria II, t. VIII, Sect. II (1888), p. 239-259, 4 planşe (descrierea sigiliilor heraldice ale unor domni ai Ţării Româneşti: Vlad Dracul, Alexandru al II-lea Mircea, Neagoe Basarab).

SZEGEDI, R. P., IOANNES, Cerographia Hungariae seu Notitia de insignibus ey sigilis regni Mariano-Apostolici. Typis Academ per Leopold Berger, Tyrnavine, 1734, 197 p. (stema Ţării Româneşti şi a Moldovei, comentarii).

SIMANSCHI, LEON, Cele mai vechi sigilii domneşti şi boiereşti din Moldova (1387-1421). În: AIIA, t. 17, 1980, p. 141-158.

TOCILESCU, GRIGORE, O nouă pecete a lui Mihai Viteazul. În: BSNR, II, 1905, p. 10-13.

VASILESCU, ANCA, Despre sigiliul personal al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. În: CN, I, 1978, p. 109-112.

VIRTOSU, EMIL, Sigilii domneşti rare din secolul al XVII-lea. În: Anal. Acad. Rom. Mem. Sect. Ist., Seria III, t. XXV, 1942, p. 73-87. (prezintă sigiliile lui Vasile Lupu, Mihai Radu şi Grigore Ghica).

VIRTOSU, EMIL, Tipare sigilare domneşti din secolul al XIX-lea (Ţara Românească). În: SCN, I, 1957, p. 307-355, 73 ilustr.

VIRTOSU, EMIL, Glose sigilografice, SCN, II, 1958, p. 419-437, 11 figuri (referire la sigiliile domnitorilor Petru I Muşat, Constantin Brâncoveanu, Alexandru Moruzi).

VIRTOSU, EMIL, Note şi discuţii sigilografice. În: SCN, III, 1960, p. 519-539 (se referea la ornamentele şi trofeele pe sigiliile domneşti din Moldova, sec. XIX).

VIRTOSU, EMIL, Despre cosigilarea actelor domneşti. În: AIIA, Iaşi, VI, 1969, p. 151-158.

 

Pagina anterioara Pagina urmatoare

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC