Adina Berciu-Drăghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

 

 

 

V. SIGILII DE TĂRGURI ŞI ORAŞE

 

 

 

BLAJ, PAVEL, Un sigiliu inedit al oraşului Suceava. În: ,,Suceava…, IX, 1982, p. 39-42.

CERNOVODEANU, PAUL, Consideraţii privitoare la peceţile oraşului Bucureşti, în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. În: MIM, Muzee, 4, 1960, nr. 4, p. 3-14.

CIOBANU, RADU ŞTEFAN, ADRIAN, CIOACĂ, Vechimea oraşului Baia. În: ,,Muzeul Naţional…, Bucureşti, 2, 1975, p. 365-379. (Discută sigiliul oraşului din sec. al XV-lea).

CIUREA, DUMITRU, Sigiliile medievale ale oraşelor din Moldova. În: ,,Studii şi cercetări Ştiinţifice…, Istorie, Iaşi, 7, 1956, fasc. 2, p. 157-164.

DAN, DIMITRIE, Un document românesc cu marele sigiliu din Târgul Baia. În: ,,Junimea literară…, IV, 1097, IV, p. 56-57.

DOGARU, MARIA, Două sigilii şi semnificaţia lor. În: MI, 6, 1978, p. 31-32.

DOGARU, MARIA, Sigilii orăşeneşti din epoca modernă şi contemporană, Bucureşti, DGAS, 1980.

DUMITRESCU, AL. T., Pecetea latinească a Câmpulungului (O ipoteză). În: ,,Secolul…, Bucureşti, VIII, 1907, nr. 2222 din ianuarie.

FRĂŢILĂ, ION, IOSIF JIVAN, Sigiliul oraşului Deva de la 1618. În: ,,Sargeţia…, Deva, XI-XII, 1974-1975, p. 411-413.

GEORGESCU, MARIA, Stema oraşului Alexandria. În: ,,Documente recent descoperite şi informaţii arheologice…, 1982, p. 62-65.

GOROVEI, ŞTEFAN, Am pus pecetea oraşului. În: MI, 2, 1978, p. 35-38.

HORDILĂ, DOMNIŢA, Câteva păreri în legătură cu sigiliul Romanului. În: ,,Memoria Antiquitatis…, Piatra Neamţ, I, 1969, p. 363-367.

LAPEDATU, ALEXANRU, O nouă apariţie a luptelor dintre Movileşti 1606-1607 şi sigiliile Romanului şi Câmpulungului muntean. În: ,,Convorbiri literare…, XI, 1907, p. 1140-1142.

LAPEDATU, ALEXANDRU, Antichităţile de la Baia. În: ,,Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice…, II, 1909, nr. 2, april. iunie, p. 53-46 (Sigiliul heraldic al oraşului Baia).

MÂNESCU, JEAN N., Cea mai veche stemă a Bucureştilor. În: MIM, Muzee, X, 1973.

NĘMETI, IOAN, Scurt istoric al sigiliilor oraşului Baia Mare. În: ,,Marmaţia…, Baia-Mare, I, 1969, p. 16-21.

NICULESCU, MIHAIL, O matrice sigilară a oraşului Piteşti aflat în colecţiile muzeului judeţean Dâmboviţa. În: ,,Studii şi comunicări de istorie şi etnografie…, Goleşti, III, 1980, p. 205-207.

OSZÓCZKI, K., Sigilii de oraşe miniere. Mutus amor civium. În: MI, 8, 1970, p. 73.

SACERDOŢEANU, AURELIAN, Condiţiile în care a apărut sigiliul oraşului Bucureşti (sec. XVI-XVII). În: ,,Glasul Bisericii…, 1962, nr. 11-12, p. 1097-1100.

STAN, MARIA, Un exponat muzeistic deosebit de rar - sigiliul vămii de la Câmpina, RMM, Muzee, 1976, nr. 5, p. 49-50. (Datează din anul 1824).

UNGUREANU, GHEORGHE, Sigiliul oraşului Iaşi în secolul al XIX-lea. În: RA, 1966, nr. 2, p. 83-100.

URECHIA, V. A., Sigiliul Târgului Petrei (judeţul Neamţ). Notiţă istorică. În: Anal. Acad. Rom. Mem. Sect. Ist., Seria II, tom X, 1887-1888, p. 235-245, 2 ilustr.

URSU, V., Sigiliul mare al oraşului Baia Mare din secolul al XIV-lea. În RMM, Muzee, 1986, nr. 4, p. 84-85.

VÎRTOSU, EMIL, Sigilii de târguri şi oraşe din Moldova şi Ţara Românească. În: Analele Universităţii Bucureşti, Istorie, V, 1956,  p. 131-1135.

VÎRTOSU, EMIL, Bucureştii şi sigilografia. În: MIM, Muzee, vol. IV, 1966,
p. 123-129.

ZIMMERMANN, F., Das mätelalterlichen Siegel der Stadt Kronstadt u.d. Burzennländer Distrikten. În: ,,Korrespondenzblat…, I, 1878, p. 107-110 şi 116-121.

ZIMMERMANN, F., Das abeste Siegel der Studt Hermanstadt. În: ,,Korrespondenzblat…, I, 1878, p. 2-5.

ZIMMERMANN, F., Das mittelaberliche Siegel der Stadt Bistritza. În: ,,Korrespondenzblat…, V, 1882, p. 97-98.

 

Pagina anterioara Pagina urmatoare

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC