Adina Berciu-Drăghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

 

 

 

VII. BRESLE ŞI INSTITUŢII MODERNE

 

 

BĂTRÂNA, LIA, ADRIAN, BĂTRÂNA, Cu privire la un sigiliu de comerţ din sec. al XV-lea descoperit la Curtea de Argeş. În: CN, V, 1983, p. 197-211; 2 ilustr.

BERINDEI, DAN, MARIA, DOGARU, Petiţia de la 11 iunie 1861. Comitetul pentru subscripţie şi sigiliul său. În: RA, 1981, nr. 3, p. 318-324.

BUNTA, MARIA MAGDALENA, Un tipar de sigiliu din sec. XVI. În: AMN, II, 1965, p. 679-683.

BUNTA, MARIA MAGDALENA, Sigilii de breaslă în colecţia Muzeului de Istorie Cluj. În: AMN, III, 1966, p. 213-228, cu 27 figuri.

BUNTA, MARIA MAGDALENA, Două sigilii ale breslei aurarilor din Cluj şi Dej. În: ,,Apulum…, VI, 1967, p. 355-360.

CERNĂŢESCU, VIORICA, O matrice sigilară deosebită a bisericii Madona Dudu din Craiova. În: MO, 7-9, p. 651-652.

COJOCĂRESCU, MARIA, Sigiliile Comisiei Centrale de la Focşani 1859. În: RMM, Muzee, IX, 1979, nr.  , p. 348-349.

CULICĂ, VASILE, Tiparul sigilar al carantinei Gura IalomiŢei (1860), BSNR, 70-74, 1976-1980, nr. 124-128, p. 551-555.

DENGEL, I., Agenţiile starostii şi ştampilele lor. În: ,,Filatelia…, 1962, nr. 6, p. 3-4.

MARIA, DOGARU, Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor folosite de Guvernul Provizoriu şi Locotenenţa Domnească (9 iunie-13 septembrie 1848). În: RA, 1968, nr. 2, p. 265-270.

DOGARU, MARIA, Colecţia de sigilii a Direcţiei Generale a Arhivelor Statului. În: RA, 1969, nr. 2, p. 155-171.

DOGARU, MARIA, Însemnele instituţiilor mehedinţene reflectând istoria naţională (sec. XIX-XX). În: ,,Mehedinţi, istorie şi cultură…, Drobeta-turnu-Severin, 1978, p. 211-216.

DOGARU, MARIA, Sigiliul Comisiei Teatrului Naţional. În: RMM, 1979, nr. 2, p. 61.

DOGARU, MARIA, Sigilii ale instituţiilor sanitare din Moldova. În: AIIA, XIX, 1982, p. 533-536, 4 ilustr.

DRAGOMIR, KIRIAC, Noi identificări de ştampile din perioada clasică. Date târzii şi timpurii etc. În: ,,Filatelia…, 1974, nr. 10, p. 3-4.

DRAGOMIR, KIRIAC, Primele birouri sucursale din România şi ştampilele lor. În: ,,Filatelia…, 1975, nr. 10, p. 4-5.

DRAGOMIR, KIRIAC, Primele hărţi, sigilii şi ştampile româneşti ale poştelor şi carantinelor. În: ,,Filatelia…, 1979, nr. 1, p. 5-11; 32 ilustr.

DRAGOMIR, KIRIAC,  Sigilii şi ştampile din perioada prefilatertică. Moldova 1822-1858. În: ,,Filatelia…, 1985, nr. 11, p. 56; 12, 1986, p. 5-7.

DUMITRESCU, EMIL, Sigilii din epoca modernă expuse la Muzeul de istorie al RSR. În: CN, I, 1978, p. 113 - 129 (sigilii princiare, de instituţii de stat, centrale de stat, instituţii culturale, de personalităţi).

EICHHORN, ALBERT, Siebennurgische Zunftsiegel. În: ,,Forschungen zur Volks und Landeskunde…, 12, 1969, p. 72 - 81. (Sunt prezentate sigiliile breslelor din Transilvania în evul mediu).

EMANDI, EMIL, PETRE HOJBOTA, Un sigiliu al Comitetului naţional român de la Sibiu din anul 1848. În: RMM, Muzee, nr. 10, p. 60 - 61.

GRĂMADĂ, NICOLAE, Vechi sigilii bisericeşti bucovinene. În: ,,Glasul Bucovinei…, Cernăuţi, 1939.

INCZE, LASZLO, Céphecsétek és céhbehinvotablák. Kézdivasarhelyi Müzeum gyüjteményeben. (Sigilii şi table de breaslă în colecţiile Muzeului din Târgu Secuiesc). În: ,,Aluta…, 6 - 7, 1974 - 1975, p. 113 - 141. (Nouă sigilii ale breslelor locale, majoritatea din secolul al XIX-lea).

IORDACHE, STELIAN. Ştampila de datare Galaţi - Moldova. În: RA, 1985, nr. 4, p. 437 - 445.

JUDE, MARIA MAGDALENA. Sigilii poştale în muzeul de istorie al Transilvaniei. În: AMN, VII, 1980, p. 785 - 786.

LENGHEL, ALEXANDRU. Sigiliile medicale din Clujul de odinioară. În: ,,Clujul medical…, 4, 1930, 3p.

LIŢIU, GH. O controvervă privind numele şi sigiliul consistoriului din Oradea (1839). În: ,,Biserica ortodoxă română…, 88 1970, nr. 11 - 12, p. 1228 - 1232.

NICU, IOSIF. Ştampilele din perioada de după proclamarea republicii. În: ,,Îndreptarul filatelistului…, Bucureşti, 1969, p. 56 - 74.

MUREŞAN, AUGUSTIN, LIVIA, GROZI, Două tipare sigilare aparţinând breslei olarilor din Lipova. În: RMM, Muzee, 1989, nr. p. 39 - 42.

NICU, IOSIF. Ştampilele din perioada de după proclamarea republicii. În: ,,Îndreptarul filatelistului…, Bucureşti, 1969, p. 56 - 74.

OPASCHI, CĂTĂLINA, Trei sigilii care amintesc de Unirea Principatelor aflate în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie. În: CN, IV, p. 183 - 189.

PASSALEGA, DUMITRU, Ştampilele oficiilor şi serviciilor poştale. În: ,,Filatelia…, 1970, nr. 6, p. 6 - 7.

PASSALEGA, DUMITRU. Ştampilele ambulanţelor poştale, În: ,,Filatelia…, 1971, nr. 2, p. 6 - 7.

PENESCU, LUCIAN. Studiul ştampilelor poştale ale Târgoviştei de la finele secolului al XIX-lea. În: ,,Scripta Valahia…, 4, 1972, Târgovişte, 1973, p. 347 - 350.

POPESCU, ION. Un sigiliu de carantină cu simbolistica folclorică religioasă, În: MO, t. 33, 1981, nr. 4 - 6, p. 292 - 293.

POPOVICI, MIHAIL. Scurt istoric asupra transporturilor fluiviale şi maritime româneşti, a ştampilelor de navigaţie străine în porturile dunărene şi maritime şi a ştampilelor de bord ale navelor fluviale şi maritime româneşti. În: ,,Îndrumătorul filatelistului…, Bucureşti, 1980, p. 139 - 169.

RACOVICEANU, GRIGORE, Ştampilele folosite în Ţările Române până în anul 1881, Bucureşti, Edit. Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, 1963.

RĂŢOI, TUDOR, OLIMPIA, GRIGORESCU. Matrice sigilare moderne din colecţiile Muzeului ,,Regiunii Porţilor de Fier…. În: Drobeta - Turnu - Severin IV, 1980, p. 187 - 192; 18 ilustr. (sunt prezentate tipare aparţinând unor localităţi şi instituţii din zonă ca şi din alte regiuni: Gorj, Galaţi, Suceava, Tecuci etc.).

RÄNZIŞ, FILOFTEA. Contribuţii la cunoaşterea matricelor sigilare aparţinând unor instituţii din judeţul Argeş. În: ,,Studii şi Comunicări…, Muz. Câmpulung - Muscel, 1981, p. 149 - 152.

STAN, MARIA, Un exponat muzeistic deosebit de rar - sigiliul vămii de la Câmpina. În: RMM, Muzee, 1976, p. 49 - 50 (datează din anul 1824).

TRÄMBACIU, ŞTEFAN, Patru sigilii şcolare din secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în Colecţiile din Câmpulung Muscel. În: RMM, 1, 1982, p. 54.

VÄRTOSU, EMIL. Sigilii de corporaţii bucureştene. În: SCN, III, 1960, p. 347 - 374; 35 ilustr.

ZDROBA, MIRCEA, Sigilii ale breslelor din Baia Mare păstrate din colecţiile Muzeului judeţean Maramureş. În: ,,Marmaţia…, Baia Mare, II, 1971, p. 121 - 127; 6 ilustr.

ZDROBA, MIRCEA, MIRCEA, BARBU, Sigilii de breaslă din judeţul Arad. În: ,,Ziridava…, Arad, 3 - 4, 1974, p. 107 - 112.

 

Pagina anterioara Pagina urmatoare

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC