Adina Berciu-Drăghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

 

 

 

VIII. CLASE ŞI CATEGORII SOCIALE. MENTALITĂŢIANTON, MANEA, CRISTINA. Inele sigilare inedite din secolul XIV - XVII aflate în colecţia Muzeului de istorie al R. S. România. În: CI, 3, 1980, p. 205 - 213.

BODEA, CORNELIA. Un sigiliu al lui Nicolae Bălcescu. În: Crest. Colecţ. nr. 12, 1965, p. 390 - 391.

BUZDUGAN, GEORGE. Un vechi sigiliu Cantacuzinesc. În: BSNR, 67 - 69, 1973 - 1975, nr. 121 - 123, p. 231 - 234; ilustr.

CÄNCEA, IOAN V. Sigiliile caimacamilor Craiovei. În: RA, III, 1, nr. 6 - 7, 1936 - 1937, p. 178 - 179.

CERNOVODEANU, DAN. Un sigiliu paşoptist inedit. În: ,,Stduia et Acta Musei Nicolae Bălcescu…, Bălceşti, 11, 1970 - 1971, p. 673 - 679.

CERNOVODEANU, DAN, Sur la valeur héraldique des sceaux des boyards valaques et moldoves á travers l’histoire des Principatués (referat la al X-lea Congres Internaţional al Ştiinţelor. Genealogie şi Heraldică, Viena, 14 - 19 sept. 1970. În: ,,Genealogia et Heraldica, Wien, 1972, vol. II, p. 589 - 595.

CERNOVODEANU, DAN, Un sigiliu puţin cunăscut al vel-logofătului Andronachi Donici. În: BMI, 42, 1973, nr. 1, p. 39 - 40.

COJOCĂRESCU, MARIA, Câteva sigilii inedite aflate în expoziţia mumismatică a Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti. În: BSNR, 70 - 71, 1976 - 1977, nr. 124 - 125.

DOGARU, MARIA. Sigiliul lui Avram Iancu. În: RA, 1972, nr. 3, p. 694 - 695. (Vezi revenirea asupra acestor opinii, în lucrarea: Maria Dogaru, Gh. Cristache, Revoluţia Română de la 1848 reflectată în documente de metal, Bucureşti, Edit. Militară, 1988, p. 86.

DOGARU, MARIA. Concepţiile revoluţionare paşoptiste oglindite în sigilii. În: RA, Supliment, 1973, p. 134 - 138; 3 ilustr.

DOGARU, MARIA. Sigilii ţărăneşti din Ţara Românească şi Moldova (1600 - 1650). În: RI, 4, t. 34 1981, nr. 4 p. 723 - 741.

DOGARU, MARIA. Sigiliul lui Ioniţă, căpitan în oastea lui Tudore Vladimirescu. În: ,,Documente noi descoperite şi informaţii arheologice…, 1981, p. 85 - 87.

DOGARU, MARIA. Sfântul Gheorghe reprezentat în sigiliul inedit al lui Ioniţă căpitan în oastea lui Tudor Vladimirescu. În: MO, 7 - 9, 1981, p.

DOGARU, MARIA. O matrice sigilară provenind de la Tudor vladimirescu. În MO, 1981, 7 - 9, p. 375 - 378.

DOGARU, MARIA. Sigiliile lui Avram Iancu. În: RI, t. 36, 1983, nr. 10, p. 1023 - 1027.

DOGARU, MARIA, ADINA BERCIU - DRĂGHICESCU, Două tipare sigilare ale familiei Mavrocordat din colecţia bibliotecii Facultăţii de Istorie - Filosofie, Bucureşti. În: ,,Caietul seminarului special de Ştiinţe auxiliare. Opuscula numismatică…, I, Bucureşti, 1989. p. 204 - 215.

DUMITRESCU, EMIL. Sigiliul generalului Gheorghe Magheru.  În: RMM, Muzee, 14, 1977, nr. 3, p. 21 - 22.

EDROIU, NICOLAE. Un sigiliu inelar cu inscripţie slavonă în colecţiile Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj - Napoca. În: AMN, XV, 1978, p. 311 - 313. 3 ilustr. (O gemă antică refolosită în evul mediu ca sigiliu de demnitarul Bratu).

GOLESCU, MARIA, Sigiliu cu legendă în limba turcească a lui Iordachi Golescu. În: CNA, 1943, p. 127 - 128.

GYULAI, PAUL. În legătură cu un tipar de sigiliu considerat pierdut. În: ,,Studii şi Materiale…, Muzeul judeţean Târgu Mureş, 2, 1969, p. 99 - 102. (Este vorba de un sigiliu din anii 1659 - 1661 al secuilor din Transilvania).

MARICA, GUY, VIORICA, Figura aurarului în sigilografie. În: vol. Sub semnul lui Clio. Omagiu acad. prof. Ştefan Pascu, Cluj-Napoca, 1974, p. 451 - 458.

METZULESCU, STELIAN. Pagini de istorie religioasă în cartografie şi sigilografie. În: ,,Glasul Bisericii…, XX, 1961, nr. 5 - 6, p. 528 - 558.

METZULESCU, STELIAN. Contribuţia cu privire la începuturile artei creştine. Semnificaţia unor reprezentări şi simboluri creştine. În: ,,Glasul Bisericii…, XXI, 1962, nr. 11 - 12, p. 1116 - 1142, ilustr. (simbolurile creştine în heraldica sigilară, europeană şi românească).

MÄRŢU, FLAMINIU. Un sigiliu inelar al unui ,,judeţ… al Câmpulungului…. În: RMM, Muzee, III, 5, 1970, p. 436 - 437. (Un sigiliu inelar din anul 1810).

MOISIL, CONSTANTIN, Inele sigilare boiereşti din colecţia prof. Mihai Seulescu. În: BSNR, XXIX - XXVI, 1935 - 1942, nr. 83 - 90, Bucureşti, 1944, p. 180 - 184.

MOISIL, CONSTANTIN. Unele reminiscenţe din timpul propagandei pentru unire. În: ,,Arhiva României…, VII (1941), p. 126 - 129.

MOISIL, CONSTANTIN. Mărunţişuri sigilografice. Zottu Tzigara. În: SCN, I, 1957, p. 405 - 406 (sigiliul heraldic al vel-spătarului).

NĂSTUREL, S. PETRE. O întrebuinţare necunoscută a lui ,,Io… în sigilografie şi diplomatică. În: SCN, I, 1957, p. 367 - 372.

POPA, RADU. Plumburi de postav medievale. În: ,,Sargeţia…, 1979, p. 275 - 279. (Este vorba de sigilii pentru postav).

POPEEA, AL. Sigiliu patriarhal descoperit la Constanţa. În SCN…, VII, 1980,
p. 121 - 124 (sigiliu din sec. XIX 1822 - 1852).

RÄNZIŞ, FILOFTEA. Tradiţie şi continuitate exprimate în sigiliile personale din sec. al XVII-lea (însemne şi semnificaţii). În: ,,Muzeul Naţional…, 6, 1982, p. 71 - 174.

RÄNZIŞ, FILOFTEIA. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor de mari dregători (Ţara Românească secolul XVIII). În: AIIA, XXIV, 1987, 2, p. 325 - 334; 15 ilustr.

RÄNZIŞ, FILOFTEIA. Contribuţii la istoria Bălenilor. Sigiliul lui Ivaşco mare vornic. În: ,,Studii şi comunicări…, Câmpulung Muscel, 1987, p. 63 - 66.

ROSERRI, DINU. Vestigiile feudale de la Suslăneşti (jud. Argeş). În: BMI, 41, 1972, nr. 2, p. 27 - 28. (Prezintă şi unele inele sigilare).

SACERDOŢEANU, AURELIAN. Acte fără pecete. În: ,,Hrisovul…, I, 1941, p. 430 - 438.

SACERDOŢEANU, AURELIAN. Cancelaria Mitropoliei Ţării Româneşti şi slujitorii ei până la 1830. În: ,,Glasul Bisericii…, t. XVIII, 1969, nr. 7 - 12, p. 542 - 586. (Sigilii heraldice ale câtorva mitropoliţi).

SACERDOŢEANU, AURELIAN. Sigiliile mitropolitului Antim Ivireanul. În: MO, t. XVIII, 1966, nr. 9 - 10, p. 839 - 841; I ilustr.

STURDZA - SĂUCEŞTI, MARCEL; M. NISTOR. Sigiliile boierilor din sfatul lui Radu cel Mare de la convenţia cu Sibiul din 1507. În: RA, 1967, p. 73 - 90.

STEPHĂNESCU, MIHAIL. O piatră de mormânt uitată şi o peceţie necunoscută. Mărturii vechi şi noi despre marele spătar Zotta Tzigara. În: BMI, XL, 1971, nr. 4, p. 58 - 62; 7 ilustr.

TAFRALI, OREST. O pecete interesantă a lui Zotu de Cigara, ginerele lui Petru Şchiopu (sec. XVI). În: ,,Arta şi arheologia…, Iaşi (1931 - 1932), fasc. 7 - 8, p. 75.

TIHU, NĂSTASE. Criptologia în istoria românească. În: ,,Ştiinţă şi tehnică…, 1989, nr. 4, p. 9 (se referă la inelul sigilar din 1821 - aparţinând lui Tudor Vladimirescu).

VÄRTOSU, EMIL. Sigilii româneşti cu legenda în limba turcească. În: ,,Hrisovul…, II, 1942, p. 203 - 216 (sigilii de mari dregători prezentate pe un document din 1823).

VÄRTOSU, EMIL. Mari dregători din Ţara Românească în sigiliile secolelor XVII - XVIII. În: SMIM, I, 1950, p. 140 - 180; 32 ilustr.

VÄRTOSU, EMIL. Sigilii cu însemnele dregătoriei (Ţara Românească 1786 - 1829). În RMM, Muzee, II, 1965, nr. 2, p. 152 - 159.

VORNICESCU, NESTOR. Sigiliul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu. În: MI, 6, 1981, p. 14 - 15.

VORNICESCU, NESTOR. O matrice sigilară inedită şi semnificaţia sa istorică. În: MO, t. XXXIII, 1981, nr. 7 - 9, p. 354 - 374.

VORNICESCU, NESTOR. Simbolistica eliberării patriei într-o matrice sigilară a lui Tudor Vladimirescu, În: ,,Documente noi descoperite în informaţii arheologice…. 1981, p. 79 - 84; 1 ilustr.

VORNICESCU, NESTOR. Revelaţiile unui sigiliu. Inelul lui Tudor Vladimirescu. În: ,,Almanah estival - Luceafărul…, 1982, p. 67 - 68.

ZOTTA, SEVER Date nouă cu privire la Andronache Donici (c. 1760 - 4 noi, 1829). În: ,,Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare…, Iaşi, XXVI, 1951, nr. 1 - 2 - 3, p. 34 - 44.

 

 

Pagina anterioara Pagina urmatoare

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC