Adina Berciu-Drãghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

 

 

 

METROLOGIE

I. BIBLIOGRAFII. DICŢIONARE. ENCICLOPEDII

 

 

 

1. ASTANCĂI, GHEORGHE. Bibliografie: profesor agregat dr. George Severeanu (1872 - 1939). Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti, 8, 1971, p. 375 - 380 (cuprinde şi lucrări de metrologie, ponderologie, metrologie, numismatică)

2. BOGDAN, DAMIAN, P. Ştiinţele speciale istorice. În: R.I., 7 - 8, 1980 (metrologie p. 1626).

3. Bibliografia istorică a României. Bibliografie selectivă, Bucureşti, Edit. Academiei, vol. IV (1969 - 1974), 1970 (metrologie p. 87); vol. V (1974 - 1979), 1980 (metrologie la p. 76); vol. VI (1979 - 1984), 1985 (metrologie p. 85); vol. VII (1984 - 1989), 1990 (metrologie p. 73).

4. BUCUR, MITREA. Bibliografie. Cincisprezece ani de activitate numismatică în Republica Populară Română. În: SCN, III, 1960 (metrologie antică p. 613); Bibliografia numismaticii româneşti (1960 - 1967); SCN, IV, 1968 (metrologie p. 479); 1968 - 1969; SCN, V, 1971 (metrologie antică p. 412); 1973 - 1978, SCN, VII, 1980 (metrologie antică p. 184).

5. COVACEF, Z. Bibliografia arheologică a Dobrogei (1968 - 1971). În: ,,Pontica…, 6, 1973 (metrologie, p. 398 - 399).

6. Dicţionarul limbii române, vol. I, partea a II-a, Bucureşti, 1940 (măsuri de capacitate p. 995).

7. Dicţionar al limbii române contemporane, Bucureşti, 1955, p. 608.

8. DOCAN, N. Studii privitoare la numismatica Ţării Româneşti, vol. 1: Bibliografii şi documente. ARMSI, s. 2, t. 32, 1909 - 1919, p. 459 - 516.

9. DEUTSCH, ROBERT. Istorii şi ştiinţa istorică din România, 1944 - 1969. Bucureşti, Edit. Ştiinţifică, 1970 (lucrări de numismatică şi metrologie şi alte ştiinţe auxiliare p. 497 - 517).

10. Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. Arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie. Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, p. 165.

11. FISCHER, I. Bibliografie clasică românească (1962). În: ,,Studii clasice…, V, 1963 (metrologie p. 383).

12. FISCHER, I. Bibliografie clasică românească (1964). În: ,,Studii clasice…, VII, 1965 (metrologie p. 413 - 414).

13. FISCHER, I. Bibliografie clasică românească (1967). În: ,,Studii clasice…, X, 1968 (metrologie antică, ponderologie p. 298).

14. FISCHER, I. Bibliografie clasică românească (1968). În: ,,Studii clasice…, 1969 (metrologie antică, ponderologie, p. 312).

15. FISCHER, I. Bibliografie clasică românească (1971). În: ,,Studii clasice…, XIV, 1972 (metrologie, numismatică), p. 272 - 275; XV, 1973, p. 211 - 231.

16. GOLIMAS, AUREL, H. Bibliografia lucrărilor lui Corneliu Secăşeanu. În: BSNR, 42 - 46, nr. 96 - 120, 1948 - 1972 (metrologie şi numismatică, p. 121 - 124).

17. GOLIMAS, AUREL. Bibliografia numismaticii româneşti, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 198 (metrologie şi numismatică, p.)

18. ILIESCU, OCTAVIAN. Bibliografia numismaticii româneşti (text prescurtat). Extras din vol. Prima sesiune ştiinţifică de bibliografie şi documentare. Bucureşti, 15 - 16 dec. 1966. În: ,,Buletinul Academiei Române…, Bucureşti, 1957 (numismatică şi metrologie: p. 97 - 99).

19. REVAY, MAGY. Lexicona, Vol. XII, Budapest, 1915 (măsuri de capacitate: p. 353).

20 ŞTEFAN, ALEXANDRA; FISCHER, I.  Bibliografia clasică românească (1973). În: ,,Studii clasice…, 16, 1974 (metrologie şi numismatică: p. 281 - 301); 17, 1977; p. 263 - 265.

21. ŢABREA, ILIE, CONSTANTIN MOISIL, Pionier al numismaticii româneşti, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1970 (metrologie, p. 142).

 

Pagina anterioara Pagina urmatoare

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC