Adina Berciu-Drãghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

 

 

 

II. LUCRĂRI DE SINTEZĂ. MANUALE. GENERALITĂŢI

 

 

 

1. AMFILOHIE, EPISCOP. Elemente arithmetice arătate fireşti, Iaşi, 1795.

2. AUBERT, ELENA. Manualul sistemului metric decimal coprindend: mai mult de una sută probleme rexonate, asupra transformării mesurilor şi monetelor din vechi în nouă şi vice-versa. Cu figuri în text. Bucureşti, 1864, 48 p.

3. Aritmetică. /F.1., f.e., f.a./. Scrisă cu caractere chirilice.

4. ASACHI, GHEORGHE. Elemente de matematică. Iaşi, 1836.

5. ATMARD, MAURICE. Venise, raguse et le commerce du ble pendant la seconde moitie du XVI-e siecle. Paris, 1966.

6. BĂRBULESCU, ION; IVANOVICI, GH. Manualul cântăritorului, ed. I; Bucureşti, 1965; ed. a 2-a, revizuită şi completată; Bucureşti, Edit. tehnică, 1970, 336 p cu ilustr.

7. BRĂESCU, I. Măsurarea pământului la români. Bucureşti, 1913.

8. BUDEANU, C. Metrologia în serviciul ştiinţei. Analele Academiei Române, Secţia Istorică, seria III, tom. XV, Mem. 6, 18 p.

9. BUETING, NENRICUS. Le monetis et mensuris Sacrae Scripturae. Magdeburg, 1588, 29 p., + 2 f.

10. BURATTINI, TITO, LIVIO. Misura universale, Cracovia, 1897, 32 p + pl.

11. DELGRAS, ANTONIO, ALVERA. Peontuorio de las medidas, pesas y monedas del sistema metrico legal. Ed. a 4-1, Madrid 1860, 70 p. + pl.

12. DENIS - PAPIN, M.; JACQUES VALLAT. Metrologie générale, 2-ed, Paris, 1948, 136 p.

13. DODOC, PETRE, Metrologie generală, Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică, 1979, 480 p.

14. Ducere de mână către aritmetică... /F.1., f.e./, 1777.

15. GEROTA, D.C. Sistemul metricu în comparaţie cu vechile mesuri din România munteană şi Moldova. Prelucraţii pentru uzul şcolari primariu. Craiova, 18971, 65 p.

16. GOLDENBERG, S. Clujul în secolul XVI, Bucureşti, 1959.

17. GOMESCU, MAIOR, IOAN, Metrica generală şi matematică agricolă, Bucureşti, 1924, 232 p.

18. GRUSZNICZKI, FILIP, PETRESCU, GHEORGHE. Metrologie generală. Manual pentru licee industriale cu profil mecanic, meseria metrolog. Clasa a XI-a, Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică, 1970, p. 96.

19. GRUSZNICZKI, FILIP; LAZEANU, LUCIA; VOINOIU, OCTAVIAN. Metrologia mărimilor termice şi fizico - chimice. Metrologia mărimilor fizico - chimice.Manual pentru licee cu profil de matematică - fizică, meseria metrolog. Clasa a XII-a, Bucureşti, Edit. Didactică şi pedagogică, 1982, 124.

20. GUILLAUME, CH. Les recents progrčs du systčme metrique. Rapport presenté a la sixieme conférence génerale des poids et mésures, Paris, 1921, 43 p.

21. HEPITES, ST. C.; MURAT, I. ST. Meteorologia şi metrologia în România, Bucureşti, 1906, 138 p. + II p. + 2 pl.

22. HUME, K. J., Engineering Metrologu. Ed. a 2-a. London, 1963, 358 p. + ilustr., pl.

23. IARCU, DIMITRIE. Mesuri şi greutăţi cu sistema metrică. Seu aritmetica socială pentru trebuinţa ambelor sexe, elevi şi adulţi. Ed. a 3-a, Bucureşti, 1866, 136 p.

24. IORGA, NICOLAE. Istoria românilor în chipuri şi icoane. Vol. III, Bucureşti, 1906.

25. ISPĂŞOIU, GHEORGHE; PETRESCU, VASILE; IVANOVICI, GHEORGHE. Metrologie. Manual pentru licee de specialitate, anii II şi III, Bucureşti, Edit. Didactică şi pedagogică, 1968, 320 p.

26. ISPĂŞOIU, GHEORGHE; PETRESCU, VASILE; IVANOVICI, GHEORGHE. Metrologie generală. Manual pentru licee de specialitate, anii II şi III, Bucureşti, Edit. Didactică şi pedagogică, 1971, 300 p.

27. IVANOVICI GH.; SCHAPIRA, LOUIS. Elemente de metrologie. Bucureşti, Edit. Tehnică, 1958, 264 p. cu ilust.

28. LAURIAN, AUGUST TREBONIU. Supplementu de istoria românilor. Vol. I, Iaşi, 1857, 102 p.

29. LAZEANU, LUCIA; GRUSZNICZKI, FILIP; VOINOIU, OCTAVIAN. Metrologia mărimilor fizico-chimice. Manual pentru licee industriale cu profil mecanică, meseria de metrologie, clasele XI şi XII-a, Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică, 1979, 311 p.

30. LEJEUNE, ALPHONSES. Monnaies, poids et mesures des principaux pays. Paris, 1894.

31. LOMBARDI, LUIGI. La storia del sistema metrico e l’opera dell Ufficio internazionale dei pesi e misure. Bolletino Instituto Romeno dell Energia, IX, nr. 39, 1941, 16 p.

32. MANEA, CONSTANTIN. Unităţi de măsură. Bucureşti, Edit. Militară, 1965, 216 p.; ed. a 2-a, revăzută şi adăugată, Bucureşti, 1968, 240 p. + tabele.

33. MENDELSSOHN, M. Mendelsohn’s Handbuch der Münz. Maas und Gewichtskunde. Ed. a 3-a, Postdam, 1858, 223p.

34. Metrologia mărimilor electrice. Manual pentru licee de matematică, fizică, meseria metrolog, clasa a XII-a, Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică, 1981, 164 p.

35. METEŞ, ŞTEFAN. Viaţa agrară, economică a românilor din Ardeal şi Ungaria. Vol. I: (1508 - 1820), Bucureşti, 1921.

36. METEŞ, ŞTEFAN, Situaţia economică a românilor din Ţara Făgăraşului, Vol. I, Cluj, 1935.

37. MILLEA, AUREL. Cartea metrologului: metrologie generală. Bucureşti, Edit. Tehnică, 1985, 280 p.

38. MILLEA AUREL; POPA, EUGEN; BUGHICI, RODICA; CIOBANU, SILVIA. Metrologia mărimilor electrice. Manual pentru licee, clasa a XII-a, Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică. 1981.

39. MOISIL, CONSTANTIN. Originea pondurilor. În: CNA, I, nr. 6 - 7, 1920, p. 50 51.

40. MOISIL, CONSTANTIN. Măsuri şi greutăţi de altă dată. În: Enciclopedia României, vol. IV, Bucureşti, 1943, p. 499 - 505.

41. MURAT, I. ŞT. Preciziunea în cântări, Bucureşti, 1906, 5 p.

42. NICULESCU, D. Unele probleme actuale ale activităţii de metrologie în R. S. România. În: M.A., XXIII, nr. 3, 1976, p. 99 - 103.

43. NISTOR, I. Handel und Wandel in der Moldau. 1912.

44. NOBACK, CH. Walstandiges Taschenbuch der Münz, Maas und Gewichts Werhaltnisse. Leipzig, 1851.

45. OBRADOVICI. Aritmetică, Buda, 1805.

46. PALL, FRANCISC. Relaţiile comerciale între braşoveni şi raguzani. În: R.A., I, nr. 1, 1958, p.

47. PAMFILE, TUDOR. Agricultura la români. Bucureşti, 1913 (cap. final intitulat ,,Măsurătoarea pământului…; p. 229 - 234).

48. PANAITESCU, P. P. Obârşia ţărănească în Ţara Românească şi Moldova. Orânduirea feudală, Bucureşti, 1964.

49. PASCU, ŞTEFAN. Meşteşugurile în Transilvania până în secolul al XVI-lea, Bucureşti, 1954, p. 31, 67, 188, 314.

50. PAVLESCU EUGEN. Meşteşug şi negoţ la românii din sudul Transilvaniei (sec. XVII - XIX). Bucureşti, Edit. Academiei, 1970, 574 p. + 23 scheme.

51. PERARD A. Metrologie. Sur la mesure de petits étalons industrials a facs planes par une methode interférentielle, Paris, 1912.

52. PETHE, F. Europai i mériéktar. Cluj, 1829.

53. PREDESCU, SIMION, Măsuri şi greutăţi, Bucureşti, 1890, p. 4 - 29.

54. PRODAN, D. Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea, vol. I - II. Bucureşti. 1967 - 1968.

55. PURI, GERHARD. Metrologie aplicată. Îndrumător de lucrări de laborator pentru subingineri, Timişoara, 1980, 108 p.

56. PURI, GERHARD. Metrologie aplicată. Curs pentru subingineri, Timişoara. 1981 - 1984, V.

57. PURI, GERHARD. Metrologie generală. Curs pentru uzul studenţilor, Timişoara, 1983, 278 p.

58. ROSETTI, RADUI. Pământul, sătenii şi stăpânii în Moldova. Bucureşti, 1907.

59. RUXANDRA, VALERIU. Metrologie. Partea I. Bucureşti, 1983, 206 p.

60. SABĂU, IOAN. Din politica financiară a Habsburgilor în Transilvania la sfârşitul secolului al XVII-lea. În: ,,Studii şi cercetări de istorie…, Cluj, VIII, 1957,
nr. 1 - 4, p. 193 şi p. 200 (măsuri de capacitate).

61. SACERDOŢEANU, AURELIAN. Metrologia. Unele aspecte istorice. În: MA, 1966, nr. 7, p. 320 - 328.

62. SAIGEY, M. Traité de métrologie et moderne, Paris, 1834.

63. SCHMIDY, LOUIS. Die müzen, Masse, Grewichtew die Asanzen im Waaren - Wechsel. Staatspapier und Aktienhandel sammtlicher Staaten und Handelspatze der Erde. Wien, Pest, 1870, 358 p.

64. SOLOMON, MAX. În lumea măsurii. Bucureşti, 1960, 317 p. cu ilustr.

65. STAHL, H. H., Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, Bucureşti, 1958 - 1965.

66. SOUTZO, N. Notions statiques sur la Moldavie, Iaşi, 1840.

67. STOENESCU, AL. În lumea distanţelor, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică, 1967.

68. Studii şi cercetări de metrologie, Bucureşti, 1966, 702 p.

69. ŞINCAI, GH. Îndreptare către aritmetică..., Blaj, 1875.

70. TARNIER, M. Petit mennuel raisonné du systčme métrique, Ed. a 3-a, Paris, 1875, 92 p.

71. ZANE, GH. Economia de schimb în Principatele române, Bucureşti, 1930 (măsuri de capacitate; p. 31).

72. WIENER, LIGIA; NADELO, A.; BOCANICIU, T., Metrologia mărimilor mecanice. Manual pentru licee de... XII, Edit. Didactică şi Pedagogică, 1981.

 

 

Pagina anterioara Pagina urmatoare

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC