Adina Berciu-Drãghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

 

 

 

III. METROLOGIE ANTICĂ

 

 

1. AGRICOLA, C. De mensuribus et ponderibus romanorum, 1550.

2. BARNEA, ION. Piombs byzantins de la collection Michel C. Soutzo. În: RESEE, VII, nr. 1. 1969, p. 277 - 296.

3. CANTACUZINO, GHEORGHE. Ponderi antice. În: ,,Dacia…, 3 - 4, 1927 - 1932, p. 602 - 611.

4. CULICĂ, VASILE. Două ponduri romano - bizantine. În: BSNR, 67 - 69, 1973 - 1975, p. 121 - 123, p. 227 - 230 cu ilustr. Rezumat în limba franceză.

5. CANARACHE, VASILE. Sistemul ponderal şi tipologia drahmelor istriene de argint. În: Pontica, 1968, p. 107 - 192.

6. CULICĂ, VASILE. Plumburi ale legiunii a XII-a Claudia găsite în sud-vestul Dobrogei. În: SCN, V, 1971, p. 193 - 198.

7. CULICĂ, VASILE. Două ponduri romano - bizantine. În: BSNR, 67 - 69, 1973 - 1975, p. 227 - 230.

8. CULICĂ, VASILE. Plumburi comerciale din cetatea romano - bizantină de la Izvoarele. În: ,,Pontica…, 1976, 9, p. 115 - 133.

9. BOJINCĂ, DAMASCHIN. Anticele românilor. Vol. 2, Buda, 1833, p. 198 - 204.

10. DIACONU, PETRE. Un pond din epoca româno - bizantină, descoperit la Păcuiul lui Soare (r. Adamclisi). În: SCIV, XII, nr. 4, 1961, p. 403 - 4-5, 1 fig. în text.

11. DUMITRIU, SUZA OCTAVIAN; COMĂNESCU, SILVIU. Pois NA, archique decouver a Histra. În: BSNR, 67 - 69, nr. 121 - 123, 1973 - 1975, p. 213 - 225. Ilustr. rezumat în limba vranceză. NL, 96, 1076, p. 13.

12. FLORESCU, RADU. Contribuţii la cunoaşterea metrologiei dacilor în vremea domeniilor lui Decebal. În: ,,Tibiscum…, 7, 1988, p. 153 - 184.

13. HULTSCH, FRIEDERICH. Griechishe und romische Metrologie. Berlin, 1862.

14. ICONOMU, CONSTANTIN; OCHEŞANU, RADU. Un pond de Cyzic în colecţiile Muzeului de Istorie a Moldovei din Iaşi. În: CI, 7, 1976, p. 77 - 82, cu ilustr. Rezumat în limba franceză. Cit. NL, 1977, p. 24.

15. ILIESCU, OCTAVIAN. Contribuţii la studiul metrologiei ponderale a oraşului Callatis. În: SCIV, XVII, 4, 1967, p. 687 - 691 cu ilustr.

16. ILIOIU, N. Unităţi de măsură folosite pe teritoriul Daciei. Influenţe greco-romane asupra sistemului de măsurare a dacilor. În: Studii şi cercetări de metrologie, Bucureşti, 1966, p. 85 - 87.

17. IVANOV, IGOR, IVANOVICI, GH. Les premiers ateliers pour la confection des mesures et des poids metriques en Roumanie. În: Noesis, Vol. I, 1973, p. 255 - 260.

18. KNECHTEL, WILHELM. Plumburi bizantine. În: BSNR, 12, 1915, p. 24, 80 - 97 + fig. în text.

19. MICHĂILESCU, M. Măsuri şi monede întrebuinţate la începutul creştinismului. Bucureşti, 1905, 16 p.

20. MOISIL, CONSTANTIN, Pond roman din Turda. CNA, II, nr. 4 - 5, (16 - 17), 1921, p. 17 - 19.

21. MOISIL, CONSTANTIN, Callatia antică. Pondurile. În: ,,Universul…, nr. 285 din 17 oct., 1939, p. 1 - 2.

22. MOISIOL, CONSTANTIN, Ponduri inedite sau puţin cunoscute din Histria. Callatis şi Tomis. În: SCN, 1, 1957, p. 247 - 295 + 10 pl. în text. Rezumat în limba franceză, Cit. N.L., 47, 1959, p. 409.

23. MOISIL, CONSTANTIN, Două ponduri inedite din Callatis din epoca romană imperială. În: CNA, 15, 1940, p. 119 - 120, p. 292.

24. NETZHAMMER, R. Greutăţi antice din Dobrogea. În: ,,Rev. catolică… I, 1, 1912, p. 82 - 90.

25. NETZHAMMER, R. Alte greutăţi vechi din Dobrogea. În: ,,Rev. catolică…, II, 1913, p. 164 - 168.

26. NETZHAMMER, R. Mărunţişuri arheologice. O nouă metodă de greutate din Kallatis. O greutate cu amforă. În: ,,Rev. catolică…, III, 1914, p. 129 - 131.

27. NETZHAMMER, R. Lucruri arheologice. Cinci greutăţi din Constanţa. În: ,,Rev. catolică…, III, 1914. p. 389 - 392.

28. NUBAR, H. Un nou pond de la Callatis. În: SCN, II, 1958, p. 367 - 370 + 1 fig. în text. Rezumat în limba franceză. Cit NL, 48, 1959, p. 497.

29. OCHEŞANU, RADU. Ponduri inedite din Callatis şi Tomis. În: SCN, 6 1975, p. 153 - 157 cu ilustr. h. Cit. NL, 94, 1975, p. 25.

30. OCHEŞANU, RADU. Un poids de Tomi de l’epoque de l’empereur Septime Severe. În: ,,Revue belge de numismatique…, Bruxelles, 121, 1975, p. 81 - 90 cu ilustr. Cit. NL, 97, 1977, p. 25.

31. OCHEŞANU, RADU. Note metrologice. În: BSNR, LXXVII - LXXIX (1983 - 1985), nr. 131 - 133, Bucureşti, 1986, p. 347 - 354.

32. OCHEŞANU, RADU. Ponduri romano-bizantine în colecţiile din România. În: SCN, 1984, 8, p. 89 - 93.

33. OCHEŞANU, RADU. Pondurile unciale din Tomis. Încercare de clasificare tipologică şi interpretare statistică. În: SCN, 1989, 9, p. 89 - 104.

34. OCHEŞANU, RADU; GEORGESCU, N. Un pond roman descoperit la Tomis. În: BSNR, LXX - LXXXIV, 1976 - 1980, nr. 124 - 128, Bucureşti, 1981, p. 455 - 460.

35. OCHEŞANU, RADU; GEORGESCU, N. Un pond calatin de epocă română. În: BSNR, LXXVII - LXXIX, 1983 - 1985, nr. 131 - 133, Bucureşti, 1986, p. 355 - 360.

36. PERNICE, ERICUS. Galeni de ponderius et mensuris iestimonia. Disertatio, Bonnae, 1888, 67 p.

37. PERNICE, ERICUS, Griechische Gewichte. Berlin, 1894.

38. POPEEA, ALEXANDRU, Trei ponduri tomitane. În: ,,Pontica…, 7, 1974, p. 247 - 249, cu ilustr. Rezumat în limba germană, cit. NL. 93, 1975, p. 22.

39. PREDA, CONSTANTIN. Ponduri antice de la Callatis şi Histria. În: SCN, I, 1957, p. 297 - 306 + 3 fig. în text.

40. PREDA, CONSTANTIN. Contribution a l’etude du systeme ponderale d’Histria. În: ,,Dacia…, NS, II, 1958, p. 451 - 461 + 5 fig. în text.

41. PREDA, CONSTANTIN. Câteva ponduri antice de la Callatis şi Tomis. În: SCV, 15, 1, 1964, p. 53 - 57 + 3 fig. în text. Cit. NL, 84, 1970, p. 27.

42. PREDA CONSTANTIN, Pond histrian descoperit în satul Istria (jud. Constanţa). În: SCN, VII, Bucureşti, 1980, p. 117-120.

43. POPESCU, EMILIAN, Inscripţiile din secolele IV-XIII descoperite în România, Bucureşti, Edit. Academiei, 1976, p. 131-133, nr. 86 (exagium din sec. V de la Tuzla).

44. POPESCU, EMILIAN, Zur Geschichte der Stadr in Kleinskytien in der Spatantike. Ein epigraphischer Beitrag. În: Dacia, N.S. 19, 1975.

45. QUEIPO, VASQUEZ V. Essai sur le systemes matriques et monétaires des anciens peuples. Paris, 1869, 4 vol.

46. REGLING, K. Die  antiken Munzen  von Dacien M. Moesien, Berlin, 1910.

47.  RUZICKA, L. Bleigewichte aus Moesia Inferior, Berliner Munzblater, 1926.

48. SAUCIUC-SAVEANU, TEOFIL H. Pondul tipul dioscurilor. În: Dacia, 2, 1925, p. 132-133; 5-6, 1935-1936, p. 260.

49. SAUCIUC-SAVEANU, TEOFIL H. Callatis, V-e rapport preliminaire 1928. În: Dacia, V-VI, 1938, p. 259-260.

50. SAUCIUC-SAVEANU, TEOFIL H. Un monument de măsură, din Muzeul Constanţa, în ,,Analele Dobrogei…, 1935.

51. SECASANU, CORNELIU, Vechile monete şi ponduri din Transilvania. Bucureşti, 1942, 7 p.

52. SECASANU, CORNELIU, Poduri antice din Olbia. În: CNA, 16, 121-123, p. 20-21.

53. SEVEREANU, GEORGE, Ponduri monetare de sticlă. În: BSNR, 4, 18, 1923,
p. 82-89.

54. SEVEREANU, GEORGE, Une nouveau poind de Kallatis. În: BSNR, 20, 1925, 55-56, p. 125.

55. SEVEREANU, GEORGE, Despre o greutate tracă. În: BSNR, XXIV, nr. 69-72, 1929, p. 39-40.

56. SEVEREANU, GEORGE, O greutate dublu uncială bizantină, În: BSNR, XXIV, nr. 69-72, 1929, p. 41-42.

57. SEVEREANU, GEORGE, Un nou pond kallatian. În: BSNR, XXIV, nr. 69-72, 1929, p. 46-48.

58. SEVEREANU, GEORGE, Ponduri antice inedite. Bucureşti, 1935, p. 12 şi urm.

59. SLOBOZIANU, HORIA. Consideraţii asupra aşezărilor antice din jurul lacurilor Techirghiol şi Agigea. În: ,,Materiale şi Cercetări arheologice…, 5, 1959 (exagium din sec. V de la Tuzla: p. 748-749).

60. STOIAN, IORGU, Tomitana. Contribuţii epigrafice la istoria cetăţii Tomis. Bucureşti, 1962 (metrologie: p. 168-170 + pl.).

61. SUTZU, C. M. Sistčmes mončtaires primitifs de l’Asie Mineure et de la Grčce. În: Revista pentru Istorie, Arheologie şi Filozofie, I, vol. II, fasc. i, 1883, p. 214-247.

62. SOUTZO, M. C. Étalons ponderaux primitifs et lingots monétaires. În: Revista pentru Istorie, Arheologie şi Filosofie, II, vol. iv, 1885, p. 401-463 cu 3 tabele litografiate.

63. SOUTZO, M. C. Nouvelles recherches sur les origines et les rapports des quelques poinds antiques. Paris, 1895, p. 12-28.

64. SOUTZO, M. C.  Poinds et monnaies de Tomis. În: Memoires du Congres international de numismatique de Paris, 1900. Paris, 1900, p. 115-148.

65. SOUTZO, M. C.  Greutate de plumb inedită a urbei Tomis. În: BSNR, I, 3, 1904, p. 8-12.

66. SOUTZO, M. C.  Mina de la Perinthus. În: BSNR, 2,  1905, 2, p. 1-9.

67. SOUTZO, M. C.  Les origines assyro-chaldéennes des poinds romanis. În: Revista pentru Istorie, Arheologie şi Filosofie, X, 1909, p. 192-199.

68. SUTZU, MIHAIL C. Originile asiro-chaldeene ale greutăţilor romane. În: Ana. Acad. Rom. Men. Ist., seria 2, t. 31. 1909, p. 3-53.

69. SOUTZO, MICHEL, Étude des monuments ponderaux de Suse. În: Memoires de la Délegation et Perse sous la direction de J. Morgan. Paris, 1911, p. 147-182.

70. SUTZU MIHSAIL, C. Ponduri antice inedite din Tomis şi Calatis. În: BSNR, 10, nr. 19, 1913, p. 3-10.

71. SUTZU MIHAIL C. Contribuţie la studiul pondurilor antice din oraşele noastre pontice. În BSNR, 11, nr. 21, 1914, p. 1-9.

72. SOUTZO, MICHEL, C. L’évolution ponderale dans l’antiquité. În: BSNR, 16, 1921, 38-39, p. 60-82.

73. SUTUZU, M. C. Caracterul chaldean al pondurilor romane.  În: BSNR, XX, nr. 53-56, 1925, p. 33-39.

74. SOUTZO, M. C. Contribution a l’étude des ponds et des  monnaies antiques.  În: ,,Bulletin de la Section scientifique…, Bucarest, tom. XII, 1925, 15 p.

75. ŞTEFAN, GHEORGHE. O balanţă romană din secolul VI e.n. descoperită în Dobrogea. În: SCIV, I, nr. 2, 1950, p. 152-162 + fig. in text.

76. TAFRALI, O. La cité pontique de Callatis. Recherches et fouilles. În: ,,Revue archeologique…, Paris, 1925, p. 278-179.

77. TAFRALI, O.  Pondurile antice de la Callatis şi Histria. În: ,,Revue archeologique…, Paris, 1925, p. 278-279; ,,Arta şi arheologia…, Iaşi, 1927, p. 42-43; 2, 1928, p. 21-25.

78.  WEX, J.  Métrologie greque et romaine. Paris. 1886.

 

 

Pagina anterioara Pagina urmatoare

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC