Adina Berciu-Drãghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

 

 

 

IV. METROLOGIE MEDIEVALĂ
1. ANGHEL GHEORGHE. Mésures de capacité médievales employées en Transylvanie au Musée d’Histoire d’Alba Iulia. În: Noesis, II, 1974, p. 163-177 (ilustr.).

2. CONSTANTINESCU, ALEXANDRU.  Măsurile în Evul Mediu românesc (I-II). În: ,,Studii şi articole de istorie…, 26, 1974, p. 138-145; 27-28, 1974, p. 183-195.

3. HOMAN BALINT. Maghyar penztörtenet 1000-1325. Budapesta, 1916.

4. HOSZOWSKI, ST. Les prix a Lwow. (XVI-è - XVII-è siècles). Paris, 1954.

5. IVANOV, I; IVANOVICI, GH. Măsuri şi greutăţi pe teritoriul României înainte de sistemul metric. Comunicare ţinută la al XIII-lea Congres Internaţional de Istoria Ştiinţelor, Moscova,  18-24 august, 1971.

6. KOVÁCH, GEZA. Sisteme medievale pentru măsurarea suprafeţelor. Ziridava, 9, 1978, p. 55-65.

7. KOVÁCH, GEZA. Teruletmeresi rezndszerek Arad környeken (XII-XX szazad). Nepismereti dolgizatok, 1980, p. 26-36.

8. LEDERER, EMMA. Régi magyar urmertekek. Szazadok, nr. 1-6, 1923, p. 123-257; nr. 7-10, p. 305-326.

9. MIOC, DAMASCHIN; STOICESCU, NICOLAE. Măsurile mediavale de greutate, capacitate, lungime şi suprafaţă din Ţara Românească. În: ,,Studii…, RI, 1963, nr. 6, p. 1351-1379;  nr. 1, 1964, p. 87-105; nr. 3, 1965, p. 639-665.

10. MIOC, DAMASCHIN; STOICESCU, NICOLAE. Mésures et instruments medievaux de mesure en Valachie et en Moldavie. În: RRM, 3, 1967, p. 357-378.

11. STOICESCU NICOLAE. Măsurile şi instrumentele de măsură din Moldova. În: MA, 5, 1965, p. 221-227; 6, 1965, p. 278-284; 7, 1965, p. 326-333; 8, 1965, p. 375-380.

12. STOICESCU, NICOLAE. Cum măsurau strămoşii? Metrologia medievală pe teritoriul României. Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1971, p. 25, 27, 229-234, 244, 285-294, pl. Cit. NL. 89, 1973, p. 117.

13. STOICESCU, NICOLAE; MIOC, DAMASCHIN. Ponduri medievale în Valachia. Instrumente de măsurare de capacitate şi greutate. În: Studii, 18, 1964,
p. 87-105.

 

 

Pagina anterioara Pagina urmatoare

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC