Adina Berciu-Drăghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

 

 

 

V. METROLOGIE MODERNĂ

 

 

 

 

1. GAUDY G.  Desluşirea noului sistem metric din România, Bucureşti, 1865.

2. ISTRATI, C. I. Pietrele de identificare şi control a monedelor din timpul lui Mihai Sturdza VO (1834-1849). În: ,,Lit. şi arta română…, XII, 1908, p. 395-409.

3. IVANOV, IGOR; IVANOVICI GH. Les premiers ateliers pour la confection des  mesires et de poinds metriques en Romanie. În: Noesis, I, 1973, p. 255-260.

4. IVANOV, IGOR; IVANOVICI GH.  Moments importants dans l’action d’adhesion de la  Roumanie a la Convention du mčtre. În: Noesis, II, 1974, p. 67-173.

5. IVANOVICI GH. Primul ,,serviciu de măsuri şi greutăţi… în România. În: MA, XXIII, 1976, nr. 3, p. 108-110.

6. IVANOVICI GH.; IVANOVA, I. C. Ghica predvensik metriceskol sistemy v nasej strane. În: Noesis, II, 1974, p. 133-137.

7. IVANOV, IGOR; IVANOVICI GH.  Pervye proverki metriceskih sredstv izmerenia v Românii (XII-XX v.v.). În: Noesis, II, 1974, p. 155-161.

8. KUOFER, A. Travaux de la comission pour fixer les menues et les poinds de l’Empire de Rusie. St. Petersburg, 1841.

9. LEONĂCHESCU, N. P. Ion Ghica şi unităţile de măsură ale unor mărimi fizice. Buletinul Ştiinţific al Institutului de Construcţii Bucureşti, nr. 3-4, 1981, p. 369-377.

10. LEONĂCHESCU, N. P. Răspândire unităţilor de măsură ale Sistemului Metric în Principatele Dunărene. I-II-III. În: MA, XXXI, nr. 3, 1984, p. 107-111; nr. 4,  1984, p. 146-150; XXXII, nr. 1, 1985, p. 2-5.

11. LEONĂCHESCU, N. P. Adoptarea sistemului metric în Ţara Românească. În: ,,Mecanizarea construcţiilor…, 3,  1985, p. 30-36.

12. LEONĂCHESCU, N. P. Răspândirea unităţilor de măsură ale sistemului metric în Principatele dunărene. În: MA, nr. 3 şi 4, 1984 şi  nr. 1, 1985, p. 2-5.

13. LEONĂCHESCU, N. P. Bătălia pentru sistemul metric. Bucureşti, Edit. Ion Creangă, 1986, 112 p.

14. LEONĂCHESCU, N. P. Baniţe de piatră. În: MA, XXXIV, nr. 4, 1987, p. 146-151.

15. LEONĂCHESCU, N. P. Stânjenul lui Ştirbei vodă şi odiseea  problemelor nerezolvate. În ,,Mecanizarea construcţiilor…, 3, 1987, p. 24-30.

16. LEONĂCHESCU, N. P. Măsurile din 1840 pentru stabilirea echivalenţilor în metrica etaloanelor româneşti de lungime. În: MA, XXXV, nr. 2, p. 50-57.

17. LEONĂCHESCU, N. P. Unele aspecte privind instroducerea sistemului metric în România. În: MA, XXXV, 1988, nr. 3, p. 98-105.

18. LEONTE, L.  Două etaloane: palma lui Şerba Vodă şi a lui Constantin Brâncoveanu. În: RA, I, 1958, nr. 1, p. 212-219.

19. MARIAN, V. Vechile greutăţi medicale (farmaceutice) din Ardeal. Cluj, 1939, Extras din ,,Clujul Medical….

20. Măsurile vechi şi nouă de suprafaţă. În: ,,Viitorul…, Iaşi,  15, aprilie 1904.

21. 100 de pălme domneşti. În: ,,Arhiva…, Iaşi, nr. 3-4, 1902, p. 154-166.

22. PAMFILE, TUDOR. Prăjina şi pogonul moldovenesc din 1797. În: ,,Miron Costin…, IV, 1916, p. 286-287.

23. PĂTRAŞCU, CORINA.  Uniformizarea măsurilor şi greutăţilor în comerţul Ţării Româneşti, o acţiune de unfiicare a pieţii interne (1829-1840). În: ,,Studii şi referate privind istoria României…, Bucureşti, Cit, NL, 84, 1970, p. 108.

24. RĂZMERIŢĂ, EUGEN. Piatra de visterie a Moldovei (1837), (greutate monetară). În: BSNR, 75-76, nr. 129-130, 1983, p. 391-392.

25. SEVEREANU GEORGE, Greutatea monedelor din Moldova (1834-1849), În: BSNR, 1905, p. 14 şi urm.

26. SPIELMANN, J. BAICU, GRAZIELLE. In den rumänischen Länden verwen-dette alte Apothekergewichte und Hohlmasse (XVI-XIX) Jahrdt. În: Noesis, II, 1974, p. 139-150.

 

Pagina anterioara Pagina urmatoare

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC