Adina Berciu-Drãghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

 

 

VI. METROLOGIE NUMISMATICĂ

 

 


1. BECKER, EMIL. Monete şi ponduri în Kallatic şi Dionysopolis. În: CNR, 13, nr. 110-111, 1938, p. 24-25+ Iv. pl.

2. CANARACHE, VASILE. Sistemul  ponderal şi tipologia drahmelor istriene de argint. În: Pontica, 1, 1968, p. 107-192; cit. N.L. 83, 1969, p. 9.

3. CONDURACHI, EMIL, Prefaţa la: Nicolae Stoicescu. Cum măsurau strămoşii. Metrologie antică şi medievală pe teritoriul României. Bucureşti, Edit. Şt. şi Encicl., 1971, p. I-XX.

4. DIACONU, PETRE. Cântare pentru verificat greutatea perperilor de Vicina. În: SCN, VI, 1975, p. 243-245, rezumat în limba franceză. Cit. N. Lit. 94, 1975, p. 56.

5. IARCU, DUMITRU. Măsuri şi greutăţi sau Aritmetica socială. . Bucureşti, 1857 (ed. a II-a), 1862, ed. a III-a, 1866), metrologie numismatică, p. 7-35.

6. ILIESCU, OCTAVIAN. Contribuţii la studiul metrologiei ponderale a oraşului Callatis. În: SCIV, 18, nr. 4, 1967, p. 687-691 cu ilustr., rezumat în limba franceză.

7. ILIESCU, OCTAVIAN. Le sytčme monetaire et  ponderal a Histria. Callatis et Tomis aux V-e-II-e sičcles avant notre ére. În: Actes du VIII-čme Cogres international de numismatique (New-York-Washington), septembre 1973). Paris-Basel, Association Internationale des Numismatics Professionales, 1976, p. 85-78; cit. NL, 78, 1977, p. 24.

8. ISTRATI CONSTANTIN. Pietrele de identificare şi control al monetelor din timpul lui Mihai Sturdza Voevod (1834-1849). În: ,,Literatura şi arta română…, 12, 1908, p. 385-409.

9. LAURENT, VITALIEN, Le ,,Juste podsde  l’hyperpéron trachy. În: Actes du Congres International de Numismatique, Paris, 1957, p. 229-307; cit. NL, 45, 1958, p. 240.

10. LIVEANU, VASILE. Numărul şi istoria. În: Magazin istoric, 62, 1972, nr. 2, p. 72-73.

11. MOISIL, CONSTANTIN. Antichităţi din Tomis: monete  şi ponduri. În: ,,Universul…, nr. 264, din 26 sept. 1939, p. 7.

12. NEGOESCU, MIHAI.  Greutăţi monetare din domnia lui M. Sturdza al Moldovei. În: CNA, 19, nr. 135-136, 1945, p. 61.

13. ROŞU, ION. Monede şi greutăţi româneşti. Greutăţi monetare inedite. În: BSNR, 20, 1926, nr. 53-54, p. 22-25 + ilustr.

14. SACERDOŢEANU, AURELIAN. Metrologia. Unele aspecte istorice. În: MA, 7, 1966, p. 320-328.

15. SECĂŞANU, CORNELIU. Vechile monede şi ponduri din Transilvania. În: CN, 1942, p. 1-7, ilustr.

16. SECĂŞANU, CORNELIU. Despre metrologie numismatică. În: Rev. Muz., 4, 1967, nr. 4, p. 367-368.

17. SECĂŞANU, CORNELIU. Viaţa economică, măsurile şi greutăţile precum şi sistemul monetar al Greciei antice. În: ,,Răsăritul…, nr. 7-8, 1943, p. 2.

18. SEVEREANU, GEORGE. Greutăţi monetare din Moldova (1843-1849). În: BSNR, 2, 1905,  nr. 2, p. 12-13.

19. SAGRE, ANGELO. Metrologia e circolazione monetaria degli antichi. Bologna, 1928, 547 p.

20. SUTZU, M. C.  Les  monnaies  pondérales et les monnaies poinds utilisées dans l’antiquité. În: BSNR, XIII, 1927, nr. 61-64, 1928, p. 5-8.

21. SUTZU, M. C. De l’emploi par la Romains des unités pondérales et monetaires et des leurs division. În: BSNR, XVII, 1922, nr. 41-44, p. 65-69.

22. SUTZU, M. C. La mine lourde d’Athčne. La reforme financičres de Solon, la drachme attique legčre ou denier de Néron. În: BSNR, XVIII, nr. 46, 1923, p. 33-37.

23. SOUTZO, M. C. Bazele fundamentale ale metrologiei ponderale antice. În: BSNR, XV-XVI, 1930-1931, p. 7-14, p. 73-80.

24. SOUTZO, M. C. Adaus la studiul minei din Perinthus. În: BSNR, IX, nr. 18, 1912, p. 4-16.

25. SOUTZO, MICHEL C. Étalons ponderaux primitifs et lingots monétaires. În: Revista pentru Istorie, Arheologie şi filologie, 1885 (metrologie numismatică: p. 401).

26. SOUTZO, MICHEL C. Nouvelles recherches sur les origines et rapports de quelques poinds antiques. În: ,,Revue numismatique…, Paris, 1895, p. 82-100.

27. SOUTZO, MICHEL C. Poinds antiques autonomes de Tomis. În: ,,Revue belge de minismatique…, Bruxelle, 1896,  p. 156-164.

28. SOUTZO, MICHEL C.  Poinds et monnaies de Tomis. În: ,,Revue numismatique…, 1900, p. 115-148.

29. SOUTZO, MICHEL C.  Recherches de la progresive des poinds et monnaies de bronze de la Republique Roumanie. În: ,,Revue numismatique…, Paris, 1911, p. 18-23.

30. SOUTZO, MICHEL C. Mina ponderală de la Perinthus. În: AARMSI, Seria II, t. 34, 1912, p. 18-25; BSNR, 9, 1912, 18, p. 3.

31. SOUTZO, MICHEL C. Contribution a l’étude de l’inegalité ponderale des as libraux. În: ,,Numismatische Zeitschrift…, Wien, 1912, p. 205-263.

32. SOUTZO, MICHEL C. Ponduri şi monete inedite din oraşele noastre pontice. În: BSNR, 13, nr. 23, 1915, p. 157-171.

33. SOUTZO, MICHEL C.  Les poinds de l’Egypte et le grains cheldéen. În: ,,Buletinul Societăţii Istorico-arheologice…, Bucureşti, 9, nr. 1-2, p. 83-87.

34. SOUTZO, MICHEL C.  Un coup d’oeil d’ensemble sur la metrologie ponderaie et monetaire des romains. În: BSNR, 37, nr. 1, p. 5-8.

35. SOUTZO, MICHEL C. L’évolution pondéral dans l’antiquité: 1. Notice sur les origines et rapports de quelques poids assyro-chaldéenen. 2. Les poids de l’Egypte et le grain chaldéen. 3. Orogone, mode de formation et rapport des principales unitée ponderales antiques. În: BSNR, 16, nr. 38, 1931., p. 57-81. Cf. BSNR, 14, 1919, p. 10-15.

36. TUDOR DUMITRU. Piese de metrologie descoperite la Celei. În: ,,Dacia…, NS, 11-12, 1948, p. 180-182, 191 + pl.

 

Pagina anterioara Pagina urmatoare

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC