Adina Berciu-Drãghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

 

 

 

IX. ACTIVITĂŢI PRACTICE. INSTRUMENTE DE MĂSURAT

 

 

 

1. American Standard, Safety Code for the protection of beads eyes and respiratory organs, Washington, 1938, 95 p.

2. Aritmatica sau învăţătura socotelilor. Acum întâia oară întocmită în acest chip pentru folosul tinerilor din Seminarul Socolei. Iaşi, 1839.

3. AUBERT, ELENA. Manualul sistemului metric decimal. Bucureşti, 1868.

4. BOREL. Tableau de rapport et de comparaison des poids de commerce, mesures, monnaies des rations étrangčres avec  celles de Russie. St. Petersburg, 1807.

5. BRĂESCU, D. C.  Tabelă pentru transformarea decalitrilor în vadre şi a vedelor în decalitri. Buzău, 1889.

6. BRĂTESCU, G.; BERCUŢ, C. I.  Appareils de mesure dans la médicine roumaine (XIXé - XXé sičcles). În: Noesis, II, 1974, p. 151-153.

7. CANTILLI, GR. Explicarea sistemului metric. Bucureşti, 1863.

8. Cotăritul  buţilor. Bucureşti, 1846.

9. CIOCAN, H. Cotul moldovenesc este cot sacru. Piteşti, /f.a./.

10. DAUMAS, MAURICE. Les instruments scientifiques aux XVIIé - XVIIIé siècles. Paris, 1953, 471 p. + ilustr., pl.

11. DEMETRESCU, SCARLAT. Calculator al măsurilor şi greutăţilor sistemului metric şi calculul monetei de aur streină în lei noi şi vechi după cursul fiscului în ţară. Bucureşti, 1905, 23 p.

12. FRANCESCHINI, R. P. Măsuri şi instrumente de măsură. Bucureşti, 1943, 88 p.

13. DODOC, PETRE. Metode şi mijloace de măsurare moderne în mecanica fină şi construcţii de maşini. Bucureşti, Edit. Tehnică, 1978, 456 p cu ilustr.

14. DODOC, PETRE. Metrologie generală, Bucureşti, Edit. Didactică şi Pedagogică, 1979, 80 p . ilustr.

15. FRAZIER, ARTHUR H. United States Standards of mights and meassures; Their creation and creators, Washington, 1978, 21 p.

16. GEORGESCU, G. Măsuri de suprafaţă în deamănuntul noi şi vechi de orice întinderi în lăţimi şi lungimi pentru pătraturi, dreptunghiuri, triunghiuri şi alte forme calculate gata, precum echivalentul greutăţii librelor în kilograme..., pentru toate felurile de producţie. Brăila, 1891.

17.  GHICA, ION. Măsurile şi greutăţile româneşti şi moldoveneşti în comparaţie cu
cele ale celorlalte neamuri
. Bucureşti, Edit. Rosetti şi Winterhalder, 1848, p. 8-42.

18. GHICA, ION; STURDZA, DIMITRIE, A. Ajutorul comerciantului, al agricultorului şi al inginerului. Greutăţi şi măsuri. Bucureşti, 1873, p. 12-45.

19. HIPITES, C. ST. Chestiuneacotitului vaselor. Bucureşti, 1905.

20. HÄNCU, V.; ARONSHON, R.; BOCĂNICIU, T. Tehnica măsurării mărimilor geometrice, timpului şi frecvenţelor, Bucureşti, Edit. Did. şi Ped., 1964, 448 p.

21. HOHAN, ION. Utilizarea calculatoarelor de proces în măsurări industriale. Bucureşti, 1987, 198 p.

22. IARCU, DIMITRIE. Măsuri şi greutăţi cu sistema metrică sau Aritmetica socială culeasă şi redactată de..., ed. a 2-a, Bucureşti, 1862, 98 p.;  ed. a 3-a, 1866.

23. ILIOIU, N.; IVANOVICI, GH. Memorator de metrologie. vol. I-II, Bucureşti, Edit. Tehnică, 1965-1966.

24. Instrucţiuni privind aplicarea sistemului  internaţional de unităţi de măsură (SI) în R. S. România, Bucureşti, Direcţia Generală pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, 1971, 28 p.

25. Instrucţiuni pentru verificarea de stat a măsurilor şi a aparatelor de măsurat pentru autorizaţii metrologice. Bucureşti, Edit. Tehnică, 1971, 10 p. (Inspectoratul General de Stat pentru controlul calităţii produselor. Inspectoratul de Metrologie).

26.  IORGA, NICOLAE. Îngrijirea măsurilor şi cumpenelor drepte. În: ,,Neamul Românesc…, Vălenii de Munte, 1913, p. 138-139.

27. ISCRULESCU, ION; ISPĂŞOIU, GH.; PETRESCU, VASILE. Sistemul internaţional de unităţi de măsură (SI). Generalizarea aplicării sale. Bucureşti, 1970, 317 p.

28. ISPĂŞOIU, GH. Sistemul internaţional de unităţi (SI), formă a sistemului metric. În: MA, XIV, nr. 4, 1977, p. 146-153.

29.  ISPĂŞOIU, GH. Unităţi de măsură legale în R. S. România. În: MA, XXV, nr. 1, 1978, p. 2-14.

30. Îndrumător practic uzinal şi de laborator pentru controlul preciziei de prelucrare în construcţia de măsuri. Bucureşti, Edit. Tehnică, 1976, 324 p.

31. Învăţătură pentru măsurarea cotului. În ce chip se măsoară buţile sau alt fel de vase. A treia oară tipărită. 1842.

32. LEONĂCHESCU, N. P. Măsurările din 1840 pentru stabilirea echivalenţilor în metri ai etaloanelor româneşti de lungime. În: MA, 2, 1988, p. 50-57.

33. Le systčme metrique decimal. La création en France, son évolution, ses progrčs, Paris, 1930, 256 p.

34. MARTINIAN, A. Cotu metric de lemn cu resort în două şi opt bucăţi pentru botitul buţilor. Bucureşti, /f/a/.

35. MANCIULESCU, AL. E. Noul sistem de măsuri şi greutăţi. Aplicarea lui în mod practic pentru Partea de dincoace de Milcov (Moldova), Galaţi, 1884, 50 p.

36. Metoda de cotit cu dublu metru. Ed. oficială, Bucureşti, 1939, 36 p.

37. Metrologie. Indrumări de laborator. Braşov, 1985, 241 p.

38. PETRIŞORU, TEODORU, Mesurile metrice sau cunoscentia nouelor mesuri (metrice) înalăturare cu mesurile celea vechi, Gherla, 1875, 31 p.

39. POP, ŞTEFAN. Măsurile metrice. Măsurarea şi calcularea cu măsurile cele nouă metrice..., Blaj, 1875.

40. POPESCU, OVIDIU; VALENTIN, SILVIA; VALENTIN, DAN, KIOVESCU-MUSCEL. Lucrări de lanorator. Metrologie aplicată, Bucureşti, 1978, 144 p.

41. PREDESCU, C. Mesurile cele două mărimi naturale şi desluşiri practice asupra întrebuinţării lor, Bucureşti, 1884, 40 p.

42. RADU, MIHAI VASILE. Sistemul internaţional de unităţi în medicină, Bucureşti, Edit. Medicală, 1986, 432 p.

43. Romé de L’Isle. Metrologie ou Tables pour servir ŕ l’intelligence des poids et mésures des anciens et principalement a determiner la valeur des monnaies grecques et romaine. Paris, 1789, 215 p.

44. SAIGEY, M. Traité de métrologie anciene et moderne suivi d’un precis de chronologie et des signes numeriques. Ouvrage indispensable pour la lecteure de l’histoire et l’explication des auteurs, destine a l’enseignement public, Paris, 1834, 284 p. + 3 f.pl.

45. Scientific and technical positions in the National Bureau of Standards. Washington, 1939,  19 p.

46. Sistemul internaţional de greutăţi. Bucureşti, Edit. Did. şi Ped., 1979, 44 p.

47. Sistemul internaţional de unităţi. Edit. a 2-a. Traducere după ed. a 4-a a lucrării elaborată de Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi. Prefaţa la ediţia românească: Gh. Ispăşoiu, D. I. Marchidan. Bucureşti, Edit. Did. şi Ped., 1982, 44 p.

48. Sistemul metric decimal de măsuri şi greutăţi. Cu explicarea noului sistem monetar, făcut spre înţelegerea tuturor. Cu un monetar completu, Bucureşti, 1868, 91 p.

49. Tabela pentru transformarea jugărelor şi stânjenilor pătraţi în hectare şi metri pătraţi şi invers. Bucureşti, 1940, 43 p.

50.  Tehnica măsurării maselor, volumelor şi mărimilor analitice. Manual pentru licee industriale cu profil de mecanică, specializarea metrologie, anii III, IV, V, Bucureşti. Edit. Did. şi Ped.,  1977, 432 p.

51. Tehnica măsurării temperaturilor şi mărimilor fotometrice. Manual pentru licee industriale cu profil de mecanică, specializarea metrologie, anii IV şi V. Bucureşti, Edit. Did. şi Ped., 1977, 232 p.

52. TESTUT, CHARLES. Mémento du pesage. Les instruments de pésage. Leur histoire a travers les âges. Paris, 1946, 289 p. + ilustr.

53. TUDORICĂ, GEORGE. Unităţile de măsură europene şi americane, Bucureşti, 1946, 223 p.

54. TUFESCU, I. G. Cotirea butoaielor în litruri  cu ajutorul metrului şi al tablelor. Sistema cea mai nouă, mai practică şi mai exactă adoptată de comuna Iaşi, Iaşi, 1893, 40 p.

55. TIŢESCU, R. Măsurătoarea proprietăţilor mici în ectare, pogoane şi fălci. Ed. a 2-a, Buzău, 1904, ed. a 3-a, 1930, 99 p.

56. VERGOLICI, M. Explicaţiuni asupra sistemului metric de mesuri şi greutăţi cu table de prefacerea măsurilor vechi în mesurile noi metrice şi vice-versa şi cu instrucţii practice de cotitul butoaielor, Bucureşti, 40 p.

57. VÄLCEANU, I. Hotarnicul şi cotitorul român. Bucureşti, 1843.

58. ZANNE, AL. Barem de mesuri şi greutăţi continuând transformările tuturor mesurilor şi greutăţilor vamale din Muntenia, Moldova şi Dobrogea în metri şi vice-versa după cele mai autorizate documente. Bucureşti, 1880, 100 p.

 

Pagina anterioara Pagina urmatoare

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC