Adina Berciu-Drãghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICACRONOLOGIE


ALEXANDRU, VIANU, MARIA, Sur la chronologie de la stčle de Quintus Philippicus Ion. Epigraphica. Travous dčdrés au Ville Congres d’epigraphie greque et latine. Bucureşti, EA, 1977, pag. 65-68.

ANANIA, VIANU, Dionisie cel Mic (470-540) - creatorul cronologiei moderne. În: ,,Magazin istoric…, 1981, 15, nr. 2, pag. 28-29.

ANDREESCU, ŞTEFAN, Limitele cronologice ale dominaţiei otomane în ţările române. În: RI, 1974, nr. 3, pag. 399-412.

ANDRUŞ, RODICA, Calendarele româneşti hunedorene. În: ,,Sargetia…, 1984-1985, 18-19, pag. 435-443.

ANNÉE, ANT., Bibliomappe. Chronologie historique et géographique, par MM Année et Vivien (Tome I), Paris, 1827, XVI + 180 p. (I).

ARTIMON, ALEXANDRU, Cronolofia mormintelor şi a descoperirilor monetare din Complexul arheologic medieval de la Biserica Sf. Dumitru din Suceava (sec. XV-XVIII). În: ,,Studii şi Materiale Istorice…, Suceava, 1973, 3, pag. 137-157.

BABEŞ, MIRCEA, Problémes de la chronologie de la culture géto-dace ŕ le lumičre des fanilles de Cislămăneşti. În: ,,Dacia…, NS, 19, 1975, pag. 125-139.

BACALOGLU, EMANOILU, Despre calendariu. Discursul de recepţie în Academia Română de Emanoil Bacaloglu şi răspunsul domnului Ionu Ghica cetite în şedinţia solemnă ţinută la 20 martie 1880 sub preşedenţia M.S.R. Domnitorului, Bucureşti. În: AARMSI, serie II, tom II, 1880, 33 p.

BARBU, V., Considérations chronologiques basées sur les données fournies par les inventaires funéraires des nécropoles tomitaines. În: ,,Studii clasice…, 1961, 3, pag. 203-226.

BAUMAN, VICTOR, Observaţii arheologice asupra poziţiei şi cronologiei aşezărilor romane din zona de nord a Niculiţelului. În: ,,Peuce…, 4, 1975, pag. 109-123.

BĂLAN, C., Nouvelles recherches dans la domaine de disciplines auxiliaire de l’histoire. În: ,,Roumanie, Pages d’Histoire…, t. II, 1963, nr. 2, p. 387-408.

BĂRBULESCU, PETRE, Bărbulescu Petre, Ionel Cloşcă: repere de cronologie internaţională (1941-1945). Prefaţă de Nicolae Ecobescu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, 412(-415) p.

BĂTRÂNA, LIA, BĂTRÂNA, ADRIAN, Mărturii heraldice cu privire la începuturile statului feudal independent Moldova. În: ,,Constituirea Statelor româneşti…, Bucureşti, EA, 1980, p. 195-208.

BERGER, TEODOR, Syncronists be Universal Historie der Vornehmsten Europaeischen Reiche und Staeten, von Erschaffung der Welt bis auf das jetztlauffende 1743. Jahr, aus bewachrten Urkunden, mit beygefuegten Anmerkungen. In XXXIV Tabellen entworfen und mit noethigen Register verschen von Theodor Berger. Coburg und Leipzig: Druckst und verlegts Georg Otto, 1743, 49 f.

BERINDEI, DAN, Guvernele lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Liste de miniştri. În: RA, 1959, 2, nr. 1, p. 147-163.

BERINDEI, DAN, Tableau chronologique de l’histoire roumaine. Archives Diplomatiques Consulaires Genčve, 1968, mai, p. 342-345.

Bibliografia istorică a României, vol. I (1944-1969), autori: Ioachim Crăciun, Gh. Hristodol, Marcel Şerban, Ludovic Báthory, Gh. Iancu, Gelu Neamţu, Gh. Dumitraşcu, Bucureşti, Editura Academiei, 1970, p. 52; vol. IV (1969-1974), autori: Gh. Hristodol, Marcel Şerban, Ludovic Báthory, Gh. Iancu, Nicolae Bocşani, Ludovic Jordáky, Bucureşti, Editura Academiei, 1975, p. 86; vol. V (1974-1979), autori: Ştefan Pascu, Gh. Hristodol, Mircea Stirban, Ludovic Báthory, Gh. Iancu, Nicolae Bocşan, Ioan Nistor, Bucureşti, Editura Academiei, 1980, p. 61; vol. VI (1979-1984), autori: Ştefan Pascu, Gh. Hristodol, Ludovic Báthory, Gh. Iancu, Adrian Rusu, Nicolae Păun, Stelian Mândruţ, Ioan Nistor, Bucureşti, Editura Academiei, 1985, p. 74; vol. VII (1984-1989), autori: Gh. Hristodol, Ludovic Báthory, Gh. Iancu, Delia Margo, Nicolae Păun, Stelian Mândruţ, Constantin Ivănuş, Bucureşti, Editura Academiei, 1990, p. 64.

BITIRI, MARIA, Cu privire la începuturile paleoliticului superior în România. În: SCIV, 1965, 16, nr. 1, p. 5-16.

BLÜCHER, GEBHARD, Posibilităţile de dotare cu ajutorul filigramelor. Un model matematic. În: ,,Revista Bibliografică…, 1969, 22, nr. 10, p. 618-623.

BOLDUR, A., Lista domnitorilor. În: ,,Cercetări Istorice…, Iaşi, vol. XVIII, 1943, p. 492-493.

BONIFACE, ALEXANDRE, Ephémérides classiques présentant, jour par jour, les événements principaux de l’histoire universelle et l’analyse biographiques des rois, des guerriers, des poétes... A l’usage des colléges, des maisons d’éducation des deux sexes etc. Rédigées par A. Boniface, D. Livy et Marquis. Tome I-IV. A Paris: Chez Pillet Aimé, 1827.

BUCHOLZER, ABRAHAM, Index chronologiqes. Cura fecundă Gottfridi Buchoberi... locupletotus... ab eo tempore ubi pater desijt, usg.; ad finem anni 1598 fideliter continuatus. Ad calcem accessit rerum ac nominum memorabilum Index... Gorbicii: Excusus Typir... Johann’s Rhambae, 1599, 15 f + 832-944 p.

BOUILLET, M. N., Atlas universel d’histoire et de géographie... Deuxième édition. Paris: Hochette, 1872, 1 f + 1035 p., cu tab. + 12 f. pl. + 88 f. h.

BRINCKMEIER, EDUARD, Praktisches Handbuch des historischen Chronologie aller Zeiten und Völker, besonders des Mittelalters... von Eduard Brinckmeier. Zweite vollstandig ungearbeitete und vermehrte Auflage.   Berlin, Gustav Hempel, 1882, XXIV + 504 p. (Historisch - diplomatisch chronologische Anweisung...).

BUJOREANU, ŞT., Un luomograf manuscris la Huşi. În: MMS, 1972, 48, nr. 7-8, p. 627-634.

CALMETTE (G.), Ephémérides historiques, littéraires, sciectifiques etc. (1300-1895), Paris, (1895), vm + 376 p.

CALVISIUS, SETHUS, Opus chronologicum ad annum MDCLXXXV. Conkmatum, lui praemissa est Isagoge Chronologica, subjuncta appendix Epistolarum et Judiciorum de hoc Opere, nec non controversiorum Chronologicarum, nume primum ex MSC. CL. Autoris collectarum...lum Indice personarum rerum gestarum copioso. Francofurt ad Moenum et Lipsiae: Apud Christianum Gensch, 1685 s.f. + 1050-1123 + 74 p. + 2 f. portr.

CAPELLI, A., Cronologia, cromografia e calendario perpetuo. Dal principio dell’Era Cristana ai giorni nostri. Tarole cronologico-sincrone e quadri sinottici per verificare la date storiche. Seconda edizione interamente rifata ed ampliata. Milano. Ulrico Hoepli, 1960, XI + 566 p. (Manuali Hoepli).

CARDAŞ, GH., Odiseea celui mai vechi manuscris inedit al cronicii lui Grigore Ureche. În: ,,Mitropolia Olteniei…, 1970, 22, nr. 5-6, p. 567-586.

CAVAIGNAC, Prof. E.(UGČNE). Chronologie à l’usage des candidats aux examens d’histoire. Paris, Payot, 1925, 214 p.

CAVAIGNAC, (Prof. E.), Chronologie l’histoire mondiale. Deuxičme édition revue et augmentie, Paris, 1834, 231 p.

Catalogul publicaţiunilor Academiei Române, 1857-1937, I, Cronologie II. Alfabetic, Bucureşti.

CANTACUZINO, GH., Probleme ale cronologiei minelor fostei mânăstiri Vodiţa (sec. XIV-XV). În: SCIV, 1971, 22, nr. 3, p. 469-477.

CANTACUZINO, GH., Unele probleme istorice privind aşezările medievale muntene în lumina cercetărilor arheologice de la Cernica. În: SCIV, 1963, 14, nr. 2, p. 361-394.

CAZACU, MATEI, Precizări privind cronologia domnilor munteni din deceniul 5 al secolului al XV-lea. În: Studii, RI, 1970, 23, nr. 3, p. 607-608.

CÂRCIUMARU, MARIN, Cercetări paleoclimatice într-o secvenţă straligrafică cu Elephas trogotherii şi unele paleolitice premunteriene de la Amărăşti-Fărcaş. În: SCIVA, 1981, 32, nr. 2, p. 261-264.

CÂRCIUMARU, MARIN, Câteva datări C14 în contextul schemei paleoclimatice a pleistocenului superior din România. În: SCIVA, 1982, 22, nr. 4, p. 395-401.

CÂRCIUMARU, MARIN, Noi determinări de seminţe carbonizate şi impresiuni de seminţe descoperite în straturile arheologice din Moldova. În: Anuarul Muzeului Judeţean Suceava, 1983, 10, p. 827-834.

CÂRCIUMARU, MARIN, L’Ęnvironnement et la géochronologie du paléolitique et de l’epipaléolitique de la Roumanie. În: La Genčse et l’évolution des cultures paloélitiques sur le territoire de la Roumaine. Iaşi, 1987, p. 97-104.

CÂRCIUMARU, MARIN, PĂUNESCU, ALEXANDRU, Cronostratigrafia şi paleoclimatul tardenotianului din depresiunea Întorsătura Buzăului. În: SCIVA, 1975 - 26, nr. 3, pag. 315-341.

CĘRĘ, Prof. ROGER, Prof. CHARLES ROUSSEAU, Chronologie du conflit mondial (1935-1945). Paris: Société dEditions Franşoises et Internationales, 1945, 623 p.

CĘRĘ, ROGER, HENRY PEYRET, L’évolution du monde. Chronologie 1945. Paris: Société déditions franşaises et internationales, 1946, 608 p. u h + 8 f. pl.

CERNOVODEANU, PAUL, Cronograful mitropolitului Dimitrie al Rostovului înm Ţările Române. În: ,,Mitropolia Olteniei…, 1970, 22, nr. 7-8, p. 692-704.

CHIRICĂ, VASILE, Datarea prin C14 a unor lucrări gravetiene de la Mitoc - Malul Galben (com. Mitoc, jud. Botoşani). În: SCIVA, 1984, 35, nr. 1, p. 74-79.

CHIRILĂ, EUGEN, MIHĂILESCU, GABRIEL, Tezaurul monetar de la Căpriaru (jud. Dâmboviţa). Contribuţii la studiul cronologiei şi circulaţiei tetradrahmelor Macedoniei Prima şi ale Insulei Thasos (pe teritoriul Daciei). Târgovişte, Muzeul judeţean Dâmboviţa, 1969, 39 p., fig. 4.

CHIRILĂ, EUGEN, LUCĂCEL, VASILE, Contribuţii la cronologia tetradrahmelor thasiene de tip Dionysos-Heracles (Tezaurul de la Petrindu). În: AMN, 3, 1979, p. 89-101.

CAYTRAEUS, DAVID, Chronologia historiae Herodot et Thucydidis. Cui adiecta est series timporum mundi ŕ prima conditione unsque ad bune annum MDXCIII deducta edita priore emendation et auctior est Helmaestadii. Ex. officina Typographics Iacobi Lucij, 1593, 6 f. + 383 p. + 110 p.

CLINTON, HENRY FYNES, Fast Hellenici. The civil literary chronology of Greece. Vol. I: From the earbiest accounts to the LV-th Olympiad; vol. II: From the LV-th to the CXXIV-th Olympiad (third edition with additions); vol. III: Form the CXXIV-th Olympiad to the death of Augustus (second edition with additions). Oxford: At the University Press, 1834-1851, 3 vol.

COCIU, MIRCEA, Izvoarele şi datarea ,,Anonimului brâncovenesc…. O reconsiderare a argumentelor. În: Revista de Istorie şi Teorie Literară, 1977, 26, nr. 4,
pag. 521-534.

COMŞA, EUGEN, Câteva secvenţe dendrocronologice din aşezarea neolitică de la Radovanu. În: SCIVA, 1981, 32, nr. 1, p. 145-149.

COMŞA, EUGEN, Câteva consideraţii cu privire la unele probleme ale periodizării culturii Cucuteni. În: ,,Memoria Antiquitatis…, Piatra Neamţ, 1974-1976 (1981), 1, p. 227-231.

COMŞA, EUGEN, Alte secvenţe dendrocronologice din aşezarea neolitică de la Radovanu. În: SCIVA, 1982, 33, nr. 2, p. 232-235.

CORFUS, ILIE, Adăogiri la arhondologia Moldovei în anii 1827-1828. În: RIR, XVI, 1946, fasc. IV, p. 360-363. Liste de boieri.

CORFUS, ILIE, Îndreptări la documente din colecţia Hurmuzaki. În: RIR, XVII, 1947, fasc. I-II, p. 158-161. Corectări de date a documentelor.

Chronique des événements politiques et économiques dans le Bassin Danubienne. 1918-1936 / Tome I / Autriche; /II/ Bulgaria, /V/ Tchécoslovaquie; /VI/ Jougoslavie. Paris, 1938, 4 vol. (Institut International de Coopération Intelectuelle. Société des Nations). Conférence permanente des Hautes Etudes Internationales. Etudes Danubien=nnes I). (Textul în limba engleză).

Chronologia principum sive series et succesio romanorum pontificum, regum Augustiss imperatorum. Venetis, 1672, 84 p.

Chronologie (paléolitique - 900). În: ,,Roumanie Pages dHistoire…, 1980, 5, nr. 1, p. 224-279.

Chronologie - Revoluţia română de la 1848-1849. În: RRM, 1988, 13, nr. 2, p. 6-21.

CULICĂ, VASILE, Observaţii cu privire la locul tipului ,,Rasa… în cronologia emisiunilor numismatice geto-dacice, Ialomiţa. În: ,,Studii şi comunicări de muzeografie, arheologie, istorie şi etnografie…, Slobozia, 1977, p. 69-74.

CUSTUREA, GABRIEL, Precizări cu privire la cronologia unor monede medievale descoperite la Păcuiul lui Soare. În: SCIVA, 1980, 31, nr. 4, p. 641-642.

DAICOVICIU, HADRIAN, Cronologia regilor daci. În: vol. Unitate şi continuitate în istoria poporului român. Bucureşti, E.A., 1968, p. 65-72.

DAICOVICIU, HADRIAN; GLODARIU, ION, Consideraţii asupra cronologiei aşezării dacice de la Feţele Albe. În: Acta Mus. Napocensis, 1969, 6, p. 465-473.

DAICOVICIU, HADRIAN; GLODARIU, ION, Puncte de reper pentru cronologia cetăţilor şi aşezărilor dacice din Munţii Orăştiei. În: AMN, 13, 1976, p. 71-80.

DELYSER, F., Chronologie de la guerre mondiale de Sarajevo a Versailles 28 juin 1914-28 juin 1919. Paris, 1938, 263 p.

DELORME, JEAN, Chronologie des Civilisations. Paris, Presses Universitaires de France, 1949, XV + 438 p; ed. a 2-a, Paris, 1956, XV +   453 p.

DEMETRESCU, MIHAIL, Istoria lumii în tablouri sinoptice. Târgu-Mureş, 1937, 38 p.

DIACONU, PETRE, Despre data pătimirii lui Zotibos, Kamasis şi Philippes (sec. IV-V). În: SCIV, 1973, 24, nr. 4, p. 633-641.

DILLON, ABBE HENRI, Le guide des études historiques ou La chronologie appliquée à l’histoire, précédé d’une lettre à Madame de Th... servant d’introduction. Paris, 1812, XX - 199 p.

DIMIAN, IRIMIA, Cu privire la cronologia şi atribuirea monedelor anonime bizantine de bronz. În: SCN, 3, 1960, p. 197-217 + 5 pl.

DONICI, P., Calendarul bisericii de răsărit în stil vechi şi stil nou cu noi reguli de compus aplicabile şi la calendarul Bisericii de Apus. Craiova, 1898, 199 p.

DREYSS, CHARLES LOUIS, Chronologie universelle, suivie de la liste des grands états anicents et modernes... avec les tableaux généalogiques des familles royales de France et des principales maisons régnantes d’Europe, par Ch. Dreyss. Deuxičme édition. Paris, Libraire de L. Hachette, 1858, XIV + 941 p.

DUCHATELET, E., Chronologie, ou dates des événements les plus remarquables. Paris, 1832, 108 p.

DUMITRESCU, VLADIMIR, Ŕ propos de la peinture de quelques vases de Gumelniţa. În: RIR, I, 1931, fasc. IV, p. 403-415 + 6 fig. Stabilirea cronologiei fazelor civilizaţiei neolitice balcano-dunărene de tip Gumelniţa.

DUMITRESCU, VLADIMIR, Gumelniţa. Sondajul stratigrafic din 1960. În: SCIV, Şt. Cercet. Ist. Veche, 1966, 17, nr. 1, p. 51-99.

DUMITRESCU, VLADIMIR, Consideraţii cu privire la poziţia cronologică a culturii Cucuteni în raport cu culturile vecine. În: Apulum, 1968, 7, partea 1, p. 35-51.

DUMITRESCU, VLADIMIR, Încă o dată cronologia pentru cultura Cucuteni. În: ,,Carpica…, Bacău, 1972, p. 79-81.

DUMOULIN DE LAPLANTE, PIERRE, Histoire générale synchronique. Vol. I: Des origines ŕ l’Hégire; II: De 622 aprčs J. C. ŕ l’époque contemporaine Paris: Gallimard, 1946-1947, 333 (-336) p. (I), 481 (-483) p. (II). (La suite des temps - 15, 18).

DUZINCHEVICI, GH., O rectificare. În: RIR, III, 1933, fasc. IV, p. 385. Rectificarea datei actelor omagiale ale lui Petru Muşat şi ale boierilor săi din 6 mai în 26 septembrie 1387.

ECOBESCU, NICOLAE, Dezarmarea. Cronologie 1945-1978, Bucureşti, 1980.

EDROIU, NICOLAE; MĂCRIŞ, GRAŢIAN, Mihai Viteazul 1601. Cronologie. În: Mihai Viteazul şi Sălajul. Guruslău 375, Zalău, 1976,  p. 131-137.

ELIE BAR-SINAYA, Métropolitain de Nisibe. La cronographie. Traduite pour la premičre fois d’aprčs le manuscrit add. 7197 du Musée Britanique par I. J. Delaporte, Paris, Honoré Champion, 1910, XVI + 409 p.

FERNALD, CHARLES AUGUSTUS, Universal International Genealogy and of the Anciens Fernald Families. With chronology from Creation found in the discovered last Primitive Bible, Boston, 1910 5 f + 532 p. cu ilustr.

FLING (FRED MORROW), A Synthesis of World History. Presented to the International Congres of Historical Sciences at Oslo, August 14-18, 1928, 2 f.

FLORESCU, GRIGORE, Capidava în epoca migraţiilor. În: RIR, XVI, 1946, fasc. IV, p. 325-343 + 9 fig.

FUNCCIUS, JOHANNES, Chronologia. Hoc est, omnium temporum et annorum ab initio mundi, usque ad aanum a nato Christo 1552. In prima editione ab autore deducta; post ab eodem recognita, aucta in annum 1566; Inde vero ab alijs in annum 1578; tendem iterum ab alijs usque ad annum Christi 1601 producta computatio... Item Commentariorum libri decem in Quibus quid tradatur, proprio titutur indicatur. Accesit etiam praeter rerum ac verborium memorŕbirie, Lehmanni... 1601. 6 + 10 p. + f. 11 - 176-349.

FUNCK, JOHANN, Chronologia hoc est: omnium temporum et onnorum initio mundi usque ad resurrectionem. Domini nostri Jesu Christi, computatio... Item Commet ariorum Liberiunus. Autore Ioanne Funccio Noribergae, 1545, 99 f.

GATTERER, JOHANN CHRISTOPH, Einleitung in die synchronistische Universalhistoire zue Erlaenterung seiner syncronistischen, Tabllen. Band; II; Von Philipp und Alesander M. Bis auf unsere Zeiten. Goettingen: Im Verlag der witt Vandenhock, 1771, 23 f. + 1096 p. + 9 f. tab. (I-II).

GAULTIER, ALOISIUS EDOUARD CAMILLE, Leçons de chronologie et d’histoire de l’Abbé Gaultier. Enterment refondues et considér es ablement augmentées par De Bligniéres, Demoyucourt, Ducros. (De Sixt) et Le Clerc, ses élčves. Tome V, Paris, 1864.

GEORGIUS, SYNCELLUS, Chronographia. Ex recensione Guilielmi Diondorfii - Nicephorus, Archiepiscopus Constantinopoleos: Chronographia brevis. Graece et latine. Volumen I-II. Bonn, Ed. Weber, 1829.

GHILLANY (Dr. F. W.), Europäische Chronik von 1492 bis Ende April... 1877. Mait besonderer Berucksichtigung der Friedensverträge, ... Ein Handbuck für Freunde der Politik und Geschichte, vol. I-V, Leipzig, 1865-1878.

GIURESCU, C. C., Rectificări şi precizări la cronologia domniilor fanariote. În: RIR, X, 1940, p. 379-384.

GOLIMAS, AUREL, H., Limitele cronologice ale reformei sistemului monetar introdus de Petru al II-lea Aron, în ultima sa domnie moldovenească. În: BSNR, 70-74, 1975-1980, 124-128, p. 321-330 + 3 fig.
GOROVEI, ŞTEFAN, Îndreptări cronologice la istoria Moldovei din veacul al XVI-lea. În: ,,Anuarul Istoric…, Iaşi, 1973, 10, p. 99-121.

GOYAV, GEORGES, Chronologie de l’Empire Romain. Publiée sous la direction de R. Cagnat. Paris: C. Klinksieck, 1891, LIX + 635 p.

GRAINDOR, PAUL, Chronologie des archontes atheniens sous l’Empire. Bruxelles, 1921, 313 p.

GR./ANDSAGNE/ (AJ./ASSON/DE), AUGUSTE, SAVAGNER, Principes de la chronologie historique et abrégé de chronologie, d’aprčs Hegeroisch, Ideler, Frédéric Schoell, et M. Champollion-Figear, par... Nouvelle édition, entičrment refondue. Paris, 1834, 128 p. + 1 h.

GROTEFEND, H., Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen. Mittelalters und der Neuzeit. Hannovra and Leipzig, 1905, 1 f. + 186 p.

GUBOGLU, MIHAIL, Sultani şi mari dregători otomani. În: ,,Hrisovul…, 1947, 7, p. 49-136.

GUBOGLU, MIHAIL, Tabele sincronice. Datele Hegirei şi datele erei noastre. Cu o introducere în cronologia musulmană, Bucureşti, DGAS, 1955, 330 p. + 3 pl.
GUMPACH, JOHANNES VON, Practical tables for the redution of Mahometan dates to the Christian Kalendar, ... astronomers, chronologers, historiens,... special remattes on the türkish Kalendar, London, 1856.

GUUL, STEPHANUS IOANNES BAPT, Chronologia theoretico-practica. Historicorum, computistarum et imprimis lycei R. Claudiopolitani in M. Principatu Transilvaniae usibus edita. Claudiopoli, 2 f. + XVIII + 223-227 p. + 3 f. tabl.

HALLUVIN, ED/OUARDW/AUTIER/D. Les deux yeux de l’histoire ou Guide chronologique et géogreaphique de l’histoire universelle, contenant. Le késumé historique de tous les peuples anciens et moderns. La Série chronologique des Souveraines de chaque Etat, depuis la création jusqu’a nos jours, avec le nom des auveages ŕ consulter... /Vol. I/.

HENNE VON SARGANS, ANTON, Manethós, die Origines unserer Geschichte und Chronologie. Mit einer synoptischen Tafel der alten Chronologie, Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1865, IX + 275 p. + 1 f. pl.

HINTZE, Prof. FRITZ, Studien zur meroitischen Chronologie und zu den Opfertafeln aus den Pyramiden von Meroe. Mit. 2. Faltafeln und 10 Kunstdrucktafeln Berlin. Akademie-Verlag, 1959, 72 p. cu ilustr. + 12 f. pl.

HORNUNG, ERIK, Untersuchngen zur Chronologie und Geschichte des Neumen Reiches. Wiesbaden, Otto Harrassoroitz, 1964, 1 f. + 120 p. + 1 f. pl.

HULSIUS, LEVINUS, Chronologia in qua provinciae sequente pagina nominatae et in adiuncta tabula topographica comprehensae, brevitee describuntur collecta. Nuemberg: Typis Christofori Lochneri, 1596, 3 f. + 48 p.

HÜBLER, DANIEL, GOTTHOLD JOSEPH, Synchronistische Tabellen der Völkergeschichte hauptsächlich nach Herrn Hofrath Fatterer’s versuch liner allgemeinen Weltgeschichte. Vol. I-III, Freyberg, 1799-1804.

IAMBOR, P. ST., MATEI; A. HALASU, Consideraţii privind raportul crnologic dintre aşezarea şi cimitirul de la Cluj-Mănăştur. În: AMN, 1981, 18, p. 129-150.

IDELER, LUDWIG, Hantbuch der mathematischen und technischen Chronologie aus den Quellen bearbeitet von... vol. I-II, Berlin, 1825; 584 p. (I). 676 p. (II).

IDELER, LUDWIG, Sehrbuch der Chronologie, Berlin, 1831, 1 f. + 524 p.

ILIEŞ, AURORA, Autorul cronologiei tabelare. În vol.: Omagiu lui P. Constantinescu Iaşi cu prilejul împlinirii a 70 de ani, Bucureşti, Edit. Acad., 1965, p. 351-355.

Indice cronologic nr. 1. Arhiva Mitropoliei Ţării Româneşti (1365-1890), vol. II, Bucureşti, DGAS, 1961, 1472 p.

Indice cronologic nr. 2. Actele secţiei Bunuri Publice, Bucureşti, Episcopia Argeş. Bucureşti, DGAS, 1951, 155 p.

Indice cronologic nr. 3. Episcopia Buzău, Bucureşti, DGAS, 1958, 446 p.

Indice cronologic nr. 4. Actele Serviciului Documente Istorice. Episcopia Râmnicului noului Severin, Bucureşti, DGAS, 1954, 233 p.

Indice cronologic nr. 5. Actele secţiei Bunuri Publice Bucureşti. Mânăstirile: Sf. Apostoli-Bucureşti. Amata-Vâlcea, Babeni-Rm. Sărat, Baia de Aramă-Mehedinţi şi Banu-Buzău. Bucureşti, DGAS, 1950, 163 p.

Indice cronologic nr. 6. Actele secţiei Bunuri Publice Bucureşti, Mânăstirile: Bistriţa-Vâlcea şi Bradu. Bucureşti, DGAS, 1948, 136 p.

Indice cronologic nr. 7. Actele secţiei Bunuri Publice Bucureşti. Mânăstirile: Brâncoveni-Brebu Bucovăţ-Buliga şi Butoiu. Bucureşti, DGAS, 1949, 80 p.

Indice nr. 8. Actele Serviciului Documente Istorice. Mânăstirile: Căldăruşani şi Căluiu. Bucureşti, DGAS, 1953, 93 p.

Indice cronologic nr. 9. Actele secţiei Bunuri Publice Bucureşti.    Mânăstirile: Câmpulung-Căscioarele-Cernica-Cetăţuia-Cheia-Ciocanul-Ciolanul-Ciorogârla-Clocociov. Bucureşti, DGAS, 1949, 178 p.

Indice cronologic nr. 10. Documente istorice: Mânăstirie: Comana, Cornet, Cotmeana, Cotroceni şi schiturile lor, Bucureşti, 1954, 259 p.

Indice cronologic nr. 11. Actele secţiei Bunuri Publice Bucureşti. Mânăstirile: Cozia-Crasna, Dolhanti-Dealul-Deduleşti-Dintrunlemn- Sf. Ecaterina-Bucureşti şi Fedelesciori. Bucureşti, 1947, 178 p.

Indice cronologic nr. 12. Actele secţiei Bunuri Publice Bucureşti. Mânăstirile: Găvanul, Sf. Gheorghe-Buzău. Sf. Gheorghe-Bucureşti, Ghighiu, Glavacioc şi Golgota. Bucureşti, DGAS, 1953, 86 p.

Indice cronologic nr. 13. Documente istorice. Mânăstirile: Govora, Gruiu, Hagi-Dina şi Hotărani. Bucureşti, DGAS, 1958, 96 p.

Indice cronologic nr. 14. Actele secţiei Bunuri Publice Bucureşti. Mânăstirile: Hurezi-Iordăcheanu. Sf. Ioan, Bucureşti, Bucureşti, DGAS, 1951, 176 p.

Indice cronologic nr. 15. Documente istorice. Mânăstirile: Sf. Ioan-Focşani, Ighibu, Jitia şi Roaba, Măgureanu-Bucureşti, Mărcuţa şi Mărgineni, Bucureşti, DGAS, 1958, 247 p.

Indice cronologic nr. 16. Actele secţiei Bunuri Publice Bucureşti. Mânăstirile: Brâncoveni-Brebu-Bucovăţ-Buliga şi Butoiu. Bucureşti, DGAS, 1949, 80 p.

Indice cronologic nr. 17. Actele secţiei Bunuri Publice Bucureşti. Mânăstirile: Pantelimon-Pasărea-Platăreşti-Plumbuita-Poiana Mărului, Polovraci-Predeal. Bucureşti, 1950, 91 p.

Indice cronologic nr. 18. Actele secţiei Bunuri Pulice Bucureşti. Mânăstirea Radu Vodă-Bucureşti, Bucureşti, DGAS, 1948, 541 p.

Indice cronologic nr. 19. Actele secţiei Bunuri Publice Bucureşti. Mânăstirile: Rm Sărat, Râncăciov, Răzvan, Rateşti, Recea, Rogoz, Sadova, Sărindar, Sf. Sava-Bucureşti şi Seaca-Muşeteşti, Bucureşti, 1951, 185 p.

Indice cronologic nr. 20. Actele secţiei Bunuri Publice Bucureşti. Mânăstirile: Slobozia lui Enache şi Apostolache, Snagov, Spirea din Deal, Sf. Spiridon şi Sf. Spiridon Vechi. Bucureşti, DGAS, 1954, 173 p.

Indice cronologic nr. 21. Mânăstirile: Stavropoleos, Strehaia, Surpatrele, Suzana, Tîrguşor şi Ţigăneşti, Bucureşti, DGAS, 1955, 137 p.

Indice cronologic nr. 22. Actele secţiei Bunuri Publice Bucureşti. Mânăstirile: Tismana şi Trivalea. Bucureşti, DGAS, 1951, 163 p.

Indice cronologic nr. 23. Actele secţiei Bunuri Publice Bucureşti. Mânăstirile: Văcăreşti- Valea Vifroş-Viforata-Zamfira-Zlătari. Bucureşti, DGAS, 1952, 247 p.

Indice cronologic nr. 24. Actele Militare (Arhivele Statului Timişoara), vol. I (1724-1800). Bucureşti, 1952, 179 p., vol. II (1801-1815), Bucureşti, 1955, 301 p.

Informaţii bibliografice pentru cronologie. În: RA, 1966, p. 356-357.
IONESCU, GH., Contribuţii la cronologia domniei lui Mircea cel Bătrân şi a lui Vlad Voievod în Ţara Românească. În: Materiale ale sesiunii ştiinţifice a Institutului pedagogic din Bucureşti, Bucureşti, 1956, p. 263-286.

Istoria lumii în date. Elaborată de Horia C. Matei (ist. veche), Florin Constantin, Marcel D. Popa (ist. medie), Nicolae C. Nicolescu, Gh. Rădulescu (ist. modernă şi contemporană). Sub conducerea acad. prof. Andrei Oţetea, Bucureşti, Ed. enciclopedică română, 1969, XVI + 615 p.

Istoria României în date, elaborată de Horia C. Matei, Florin Constantiniu, Marcel D. Popa, Nicolae C. Nicolescu, Gh. Rădulescu, sub conducerea lui Constantin C. Giurescu, Bucureşti, E.A., 1972.

JACOBSEN, HANS-ADOLF, 1939-1945. Der zweite Weltkrieg in Chronik und Dokumenien Mit acht karten und Ikizzen, sechs Spitzengliederungen. Fühnfte, vollständig überarbeitete und weswnttlich erweitente Auflage. Darmstad. Wehe und Wissen Verlagsgesellschaft (1961), 764 p.

KOGĂLNICEANU, C., Tabloul genealogic e şi tabloul cronologic al tuturor domnilor Ţării Româneşti, Bucureşti, 1912, 29 p. + pl.

KOGĂLNICEANU, C., Tabloul genealogic şi cronologic al Drăgoşeştilor, Bogdăneştilor, Koriotoviceştilor şi Muşăteştilor, domni ai Moldovei, 1352-1668, cu adnotaţiuni critice şi tabloul cronologic al tuturor domnilor Moldovei, Bucureşti, 1913, 32 p.

KOCH, CHRISTIAN-GUILLAUME, Tablettes Chronologiques des révolutions de l’Europe. Nouvelle édition, corrigée et continuée ŕ la fin de l’an 1807. Strasbourg: Chez F. G. Levrault; Paris: Chez Le Normat, F. Schoell, 1808, 125 p.

KURTH, HANNS, Hanns Kurth, Hans Martin. Sbückelberger. Welt und Kulturgeschischte. 10000 Daten nach Kalendertagen geordruct. Ratingen, Kastellaum, ... A Henn, 1974, p. 982.

LABBEUS, PHILIPPUS, Chronologiae historicae. Paris I-IV. Parisüs: Typographia Rejia, 1670, 4 vol. (leg. în 1).

LA CROZE, M., Abrégé chronologique de l’Histoire universelle, par... Revue, continué et fort augmenté par M. Farmey. Huitième édition, Lousanne, 1800.

LANGER, WILLIAM L., An Encyclopedia of World History. Ancient, Medieval and Modern. Chronologically Arranged. Completed and Editen by Wiliam L. Langer. Revised Edition. Illustrated with Maps. London, Toronto..., George G. Harrap. 1953 XL + 1234 + LXXXIX p.

L’art de verifier les dates des faits historiques, des chartes, des chronologiques et autres monuments depuis la Naissance de Notre Seigneur; Par le moyen d’une table chronologiques... avec un calandrier perpetuel... Onviage nécessaire à ceux qui veulent avoir une parfaite connaissance de l’Histoire. Par des Religieux Benedictions de la Congrégation de S. Maur. Dartie I-II. A Paris: Chez Guillaume Desprez; Chez Guillaume Cavalier, 1750, 2 vol. leg. în 1, LXVIII + 714 p. (I-II).

LAURIAN, A. TREBONIU, Foştii Consulari cu adaussului faptelor memorabili. Supplementu la Istoria Romaniloru, Bucureşti, 1869, 169 p.
LEPSIUS, RICHARD, Die Chronologie der Aegypter, bearbekt von Richard Lepsius... Theil I: Kritk der Quellen. Berlin: Nicolaische Buchhasdlung; London: J. Madden,... 1849, 9 f. + 554 p, I.

LESAGE, A., Atlas historique, généalogique, chronologique et géographique. Seule édition avouée par l’ateum, 1 f. + XXXIII f. tab. cu hărţi + 2 f.

LENGLET DUFRĘSNOY, ABBI NICOLAS, Tablettes chronologiques de l’histoire universelle, sacrée et profane, ecclésistique et civile, depuis la Création du Monde, jusqu’ŕ l’an MDCCXLIII. Avec des Reflections sur l’Ordre qu’on doit tenir, sur les ouvrages nécessaires pour l’Ętude de l’Histoire. Troisičme édition. Vol. I: Qui contient Ancienne. II: Qui contient l’Histoire. Moderne, Hage, 1756, CCXXIV + 372 p. (I), XLVIII + 500 p. (II).

LEOGRAMMATICUS: Chronographia (Graecea et latinae). Ex recognitione Immanuelis Bekkeri. Accedit Eustathi. De capta Thessalonica liber, Bonn, Ed. Weber, 1842, IV + 554 p.

LIEBENAM, WILLY, Fast consulares Imperii Romani von 30 v. Chr. bis 562 n. Chr. mit Kaiserliste und Auhang. Bonn, 1909, 1280 p.

LIETZMANN, D. HANS, Zeitrechnung der rö manischen Kaiserzeit, des Mittel alters und der Neuzeit für die Jahre 1-2000 nach Christus, Berlin, 1934, 127 p.

LOGHIN, LEONIDA, Al doilea război mondial. Acţiuni militare, politice şi diplomatice, Bucureşti, E.A., 1984, 622-624 p. cu tab.

LUPEA, GAVRIELOVICI, VASILE, Pascalion principal cu titlul ,,Mâna lui Damaschin…, Iaşi, f. e., 1842, 32 p.

MALALAS, IOANNES, Chronologia. Graece et latine. Ex recensione Ludovici Dindorfi Accedunt Chilmeadi Hodiique Bonnae. Ed. Weber, 1831, LXXVIII + 796-799 p. (Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Editio Emedatior et copiositor consilio B. G. Niebuhrü instituta.

MANASSES, CONSTANTINUS, Breviarium historiae metricum. Joel: Chronographia compendiaria. Acropolita Georgius: Annales. Graece et latine. Recognovit Immanuel Bekkerus, Bonnae: Ed. Weber, 1836-1837. X + 308 + 70 + VI + 286 p. (Corpus scriptorum istoriae Byzantinae. Edition emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrü instituta).

MARCELINUS, AMMIANUS, Ammiani Marcellini Kerum sub Impp. Constantino, Iuliano, Ioviano, Valentiniano Valente, per XXVI, annos gestarum Historia... + Chronologia Marcelliniana... In: Historiae Augustae, Tomus III + Supplementum 2 vol. (leg. în 1) 7 f. + 566 p. 85 f (suplimentul).

MAREŞ, ALEXANDRU, Câteva observaţii în legătură cu probabilitatea de datare prin filigrane.

MAREŞ, ALEXANDRU, Consideraţii asupra datării unor documente atribuite secolului al XVI-lea, Lb. Română, 1974, 23, nr. 4, p. 270-290.

MAS, LATRIE C-TE, Trésor de chronologie, d’histoire et de géographie pour l’étude et l’emploi des documents du moyen âge, Paris, ,,Victor Palmé…, /1/f. + VI + 2299/ -2301/p.

MARSHAM, JOHN, Canon Cronicus aegyptiacus, ebraicus, graecus Disquisitiones... Londini primúm. A 1672 editus, nume longe emendatior... Lipsiae, Apud Mattaeum Bircknerum, 1676, /32 f./ + 675 p.

MATEI, M. D., Date noi în legătură cu cetatea de pământ de la Bârlad. În: Studii Cercetări Ist. veche, 1950, 10, nr. 1, 117-134.

MATEI, M. D., Câteva probleme de analogie ridicate de cercetările din cetatea de pământ de la Roman. În: Studii Cercetări Ist. Veche, 1964, 15, nr. 4, p. 505-515.

MATEI, M. D., Observations générales sur la stratigraphie de l’habit médiéval de Suceava. În: ,,Dacia…, 1965, 9, p. 351-359.

MATEI, HORIA C., O istorie a lumii antice. Bucureşti, Albatros, 1984, 446-448 p. cu ilustr. + 14 f. pl.

MENTELLE, EDME, Esercises chronologiques. Troisičme édition, revue, corrigée et entičrment refondue, ŕ l’usage des Ecoles Royales Militaires. Paris: D. Aumont, Veuve Nyon Jeume, 1822, 163 p.

MERCCATOR (GERARDUS), Chronologia hoc est, Temporum demonstratio exactissima ab initio mundi usque ad annum Domini MCLXVIII, Coloniae Agrippinae, 1569, 58 f. + 341 p.

MINEA, ILIE, Sfârşitul domniei lui Despot Vodă. În: CI, an V-VII, 1929-1931, p. 351-352.

MINEA, ILIE, Data de zi a luptei de la Verbia. În: CI, an V-VII, 1929-1931, p. 352-353.

MINEA ILIE, Despre sfârşitul domniei lui Iancu Vodă Sasul. În: CI, an VII-IX, 1932-1933, nr. 1, p. 217-218.

MINEA, ILIE, Data morţii lui Ioan Vasile Despot Vodă. În: CI, an VIII-IX, 1932-1933, nr. 1, p. 230.

MINEA, ILIE, Sfârşitul domniei lui Ştefan Tomşa (I). În: CI, an VIII-IX, 1932-1933, nr. 1, p. 230.

MINEA, ILIE, Indicaţie greşită? În: CI, an X-XII, 1934-1936, nr. 1, p. 345-346.

MINEA, ILIE, Când a început domnia întâia a lui Mihnea (4) Vodă? În: CI, an X-XII, 1934-1936, nr. 1, p. 349-350.

MINEA, ILIE, Când a murit Ieremia Vodă Movilă? În: CI, an XIII-XVI, 1940, nr. 1-2, p. 694. MINEA, ILIE, Data de zi a luptei de la Ciuhur. În: CI, an XII-XVI, 1940, nr. 1-2, p. 694-695.

MIOC DAMASCHIN, STOICESCU NICOLAE, Mesures et instruments médiévaux de mesure en Valachie et en Moldavie. În: RRH, 1967, 6, nr. 3, p. 357-378.

MIRCIOIU, CRIŞAN, Tabel cronologic al vieţii şi activităţii profesorului emerit dr. Dumitru Brabaru. În: Omagiu prof. Dumitru Brabaru la împlinirea a 80 de ani de viaţă şi 60 de ani de activitate didactico-ştiinţifică, Cluj-Napoca, 1980, p. 3-12.

MIRESCU, D., Analiza critică a calendarelor julian şi gregorian şi propuneri de reforme, Bucureşti, 1898, 75 p.

MITREA, BUCUR, Etape cronologice în relaţiile Histriei cu geto-dacii pe baza monedelor. În: ,,Traco-Dacica…, Bucureşti, 1984, 5, nr. 1-2, p. 111-122.

MKHITHAR, D’AIRINAK, Histoire chronologique. Traduite de l’arménien, sur le manuscript du musée asistique par M. Brosset. St.-Pétersburg. În: Mémoires de l’Académie Impériale de Sciences de St. Pétersburg, VII-e série, 110 p., t. XIII, nr. 57, 1869.

MOISIL, CONSTANTIN, Datarea monedelor antice şi medievale. În: CNA, 15, 1940, 119-120, p. 292.

MONAH, DAN, La Datation par C 14 du complexe culturel Cucuteni- Tripolie. În: vol. Le Civilisation de Cucuteni en contexte européean, Jassy, Univ. ,,Al. I. Cuza…, 1987, p. 67-80.

MORINTZ SEBASTIAN, ROMAN PETRE, Über die Chronologie de Übergangsteit von Aneolithicum zur Bronmzezeit in Rumänien. În: Dacia, 1969, 13, p. 61-71.

MOROŞAN, NICOLAI NIC., Noi contribuţiuni preistorice asupra Basarabiei de Nord. În: AARMST, seria III, tom. VI, Mem. 1, Bucureşti, 1929, 17 p.

NĂSTUREL, P., Lista patriarhilor ortodocşi. Constantinopol, Alexandria, Antiohia şi Ierusalim, Bucureşti. În: ,,Hrisovul…, VII, 1948, p. 147-186.

NAGY, KŔROLY. A., Szentirás idöstámitási rendszere Le Systéme chronologique de la Biblie. În: ,,Reformatus Szemia…, Cluj, 1985, 78, nr. 5, p. 418-430.
NEAMŢU, EUGENIA, Precizări arheologice şi istorice cu privire la data construirii ,,Casei Dosoftei(Iaşi, sec. XVII). În: ,,Memoria Antiquitatis…, Piatra Neamţ, 1970, 2, p. 511-521.

NEDA IOAN, M., Adăugiri la lista banilor şi caimacanilor Craiovei. În: RIR, XI-XII (1941-1942), p. 370-372.

NEDA IOAN, M., Câteva precizări cronologice şi de fapte istorice din  ?

NICULESCU, GH., Datarea prin termoluminiscenţă. În: Cercetări de conservare şi restaurare a patrimoniului muzeal, Bucureşti, 1981, 1, p. 76-78.

NUSSBÄCHER GERNOT, Datarea documentului popii Ione din Scheii Braşovului 1587. În: LR, 1976, 25, nr. 3, p. 169-274.

NUSSBÄCHER, GERNOT, Propuneri de datare a unor documente din colecţia Steinenr (sec. XVI). În: RA, 1981, 58, nr. 1, p. 85-89.

OLIVEIRA, MARTINS (J.P.), Tasboces de chronologia e geographia historica. Lisboa, ,,Antocio Maria Pereira…. (Obras de Oliveira Martins).

OLTEANU, ŞTEFAN, Cercetări cu privire la geneza oraşelor medievale din Ţara Românească. În: Studii, RI, 1963, 16, nr. 6, p. 1255-1282.

OLTEANU, ŞTEFAN, Problema genezei oraşului medieval în lucrări recent apărute în ţările vecine. În: ,,Studii…, RI, 1963, 16, nr. 3, p. 697-701. (Probleme de cronologie). Trecutul românesc. În: RIR, XVI, 1944, fasc. IV, p. 514-517. Precizări cronologice referitoare la domeniile lui Grig. III, Ghica, Alex, Callimachi.

NESTOR, ION, Cu privire la periodizareaq etapelor târzii ale neoliticului din RPR. În: SCIV, 10, nr. 2, p. 246-264.

NICEFOR, PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI, Sancti Nicephori Patriarchae Constantinopolitani Breviarum historicum, de gesti ab obitu Mauricii ad Constantinum usque Copronymum. Interprete Dionysio Petario, cum einsdem Motis. Parisiis: Typographia Regia, 1648, 4 f. + 88-93 p.

NICOLAIASA, G., Chestiuni practice de cronologie românească veche. Bucureşti, 1927, 12 p.

NICOLĂESCU-PLOPŞOR, C. S., Date noi cu privire la cunoaşterea începutului şi sfârşitului paleoliticului României. În: SCIV, 1964, 15, nr. 3, p. 307-320.

NICOLESCU, CORINA, Considérations sur l’ancienneté des monuments roumains de Transylvanie. În: RRH, 1962, 1, nr. 2, p. 411-426.

PAIS (ETTORE), Fast triomphales populi romani. Editi ed ilustrati da... (Con incisioni nel testo e 21 Tarole). Parte I-II. Roma. Dr. A. Nardecelia, 1920, 2 vol. XXVIII + CLVIII + 546 p. + 20 pl. (I-II) (Collezione di Testi e Monumenti Romani).

PALLU DE LESSERT (A. CLĘMENT), Fastes de provinces africaines (Proconsulaires, Numidie, Maurétanies) sous la direction romaine. Tome I; II-2, Paris, ,,Ernest Leroux…, 1896-1901; 2 vol. VIII + 571 p. (I); 427 p. (II-2). (Ministére de l’Instruction Publique).

PAGI, ANTOINE, Dissertation chronologica Antonii Pagi De periodo Graeco Romana, Paucis abhine annis primum ab Auctore in Gallia magnă Chronologue commodo ingeniose Concinnata. Denuo et stidio Henrici Leomardi Schurz fleischii edita, recognita, et Problematibus usum eins commanstratibus locupletata. Accessit Praefatio... Vitembergne Saxonum: Apud Christianum Schrödterum, 1705, k. f. + p. 9-168 cu tab.

PANVINIUNS VERONENSIS (ONUPHRIUS), Fasti et triumphi Rom. a Romula Rege usque ad Carolum V. Caes. Aug. Venetiis, 1557, 3/-6/f. + 228 p.

PANAITESCU, P. P., Contribuţii la opera geografică a lui Dimitrie Cantemir. În: AARMSI, seria III, tom. VIII, Mem. 7, 1928, 14 p. + 1 hartă.

PĂUNESCU, ALEXANDRU, Cronologia paleoliticului şi mezoliticului din România în contextul paleoliticului central-est şi sud-est european. În: SCIVA, 1984, nr. 3, p. 235-265.

PELIVAN, ION, Chronologie de la Bassarabie, Paris, 1920, 200 p.

PERL, GERNARD, Kritische Untersuchungen zu Diodors römischer Jahrtälung. Berlin: Akademie - Verlag, 1957, VII + 574 p. (Deutsche Akademie des Wissenschaften zu Berlin. Schriften der Secktion für Altertunswissenschaft 9).

PERTZ, KARL, A. F., Chronologisches Verzeichnis der Schriftproben welche in Heft I-X der schrifttafeln zum Gebrauche für diplomatische Varlsungen der Monumenta Germanice enthaltend... Hanovra. 1869, 12 p.

PETCULESCU, LIVIU, Despre cronologia fortificaţiilor romane de la Barboşi. În: ,,Pontica…, 1982, 15, p. 249-253.

PETERS, ARNO, Arno und Anneliese Peters: Sychronoptische Weltgeschichte. Franckfurt am Main: Universum, 1952, 1 f. + 16 f. tab. pliante + 6 f.

PETERS, ARNO, Histoite mondiale synchronoptique. Version franşais sous la direction de Robert Mander + Index. 64 f. + 61 p. + erata (Index ataşat).

PETOLESCU, CONSTANTIN, C., Cu privire la cronologia castrelor romane din Oltenia şi Muntenia. În: ,,Studii şi Comunicări…, Muz. Câmpulung Muscel, 1981, p. 3-6.

PETRUS IBN RAAIB, Chronicon orientale. Textus et Versio. Eclidit L. Cheikho Beryti, 1903, 2, vol. 56, p. (textus); VII + 173 p. (versio). Scriptores arabiei. Series tertia. Tomus I). PICOT, JEAN, Tablettes chronologiques de la l’histoire universelle, sacrée et profane, ecelisiastique et civile. Depuis la Création du monde jusqu’ŕ l’année 1808. Ouvragé rédigé d’aprčs celui de l’Abbé Leuglet du Fresnoy, Tom. I-III, Genčve, 1808, 3 vol. XXVI + 567 p. (I); 605 p. (II); 501 p. (III).

PÄRVULESCU M. Informaţii bibliografice pentru cronologie. În: R.A., 1966, 9, nr. 1, p. 356 - 357.

POCK EDMUND, Historich - chronologisck - geographische Tabellen von Aufung der Welt bis auf das jetot lauffende Jahr. So dann die Erd - Kuyel nach deroselben naturlichen in Erd, und Wasster, wie auch politischen Einshellung aller dermahl floriend - bekannten Staaten und Republiquen worstellen... Zweite Auflag. Augspurg und Ynsprugg: Verlegts Joseph Wolff, 1750, 4 f. + x + 332 - 356 + 50 - 95 p.

Prirucka chronologie prearchivara. (Manual de cronologie pentru arhoivist), Bratislava, 1955, 139 p.

PROTASE, DUMITRU, Zur Chronologie und ethnischkuturellen Deutung des friedhofes von Soporul de Câmpie (Siebenburgen), Acta Mus. 1969, 6 p. p. 525 - 530.

QUATTLEBAUM, MARGUERITE V. Period Subdivision under of Places used in the Dictionary Catalogues of the Library of Congress. Compiled and Edited by Marguerite V. Qualllebaum, Washington, 1950, IV + 75 p. (Library of Congress. Subject Cataloging Division).

REZACHEVICI, CONSTANTIN, Două rectificări cronologice privind istoria Moldovei în veacul al XVII-lea (1612 - 1651). În: ,,Studii… R.I., 1972, 25,
nr. 2, p. 311 - 314.

Revista Arhivelor 1924 - 1985. Bibliografie tematică, întocmită de Mioara Tudorică, Bucureşti, DGAS, 1988, p. 390 - (cronologie).

Roma Antică, e Moderna o sia Nuova descrizione Di tutti gl’Edifiej Antichi, e Moderni, tanto Sagri, quanto profani della Citta di Roma... Divisa in tre tomi. Tomo I - III. În Roma, ,,Gregorio Roisecco…, 1750, 3 vol.

ROSSE, J. WILLOUGHBY. Blair’s Chronological Tables Revised and Enlatged. Comprehending the cronology and history of the world from the earliest times to the Russian Treaty of Pace April 1856. By. J. Willoughby Rosse. London: H. G. Bohn 1856 XII - 788 p. (Bohn’s Scientific Library).

RUS REMUS. Cercetări privind cronologia Orientului Apropiat antic. În: ,,Glasul Bisericii…, 1986, 45, nr. 1, p. 62 - 72.

RUHL, FRANZ. Chronologie des Mütelalters und der Neuzeit von Franz Rühl. Berlin: Reuther Reichard, 1897, VIII + 312 p.

SAIGEY (M). Traité de métrologie ancienne et moderne, suisi d’un précis de chronologie et des signes numériques. Ouveage indispensable pour la lecture de l’histoire et l’explication des auteurs, destiné ŕ l’euseignement public... Paris, ,,L’Hachette…, 1834, 284 p. + 3 pl.

SZAVLOVSKI, I. L. Chronologie, Calendare şi reforma calendarului, Bucureşti, 1898, 64 p. Series chronologica Imperatorum Romanorum, al Iulio Caesare ad Ferdinandum III. Aug. Antverpiae; Officina Plantianina Excudebat, 1655, 30 f.

SCHILLING HEINAR. Weltgeschische. Ereignisse und Daten von der Eiszeit his heute. Zweite vermehrte und verbesserte Ausgabe. Berlin: Weidmansche Buchhandlung (1935). VIII + 848 p. cu ilustr. şi h + 15 f.h.

SACERDOŢEANU, AURELIAN. Introducere în cronologie, Bucureşti, 1943, 42 p.

SACERDOŢEANU, AURELIAN. Succesiunea domnilor Moldovei până la Alexandru cel Bun, pe baza documentelor din secolul al XIV-lea şi al XVI-lea în limba slavonă. În: ,,Romanoslavica…, Bucureşti, 1965, 11, p. 219 - 236.

SAULCY, LOUIS FELICIEN JOSEPH de Recherches sur la chronologie des Empires de ninive de Nabonaussae ŕ la prise de Babylone par Cyrus. Par. M. de Sauley, Paris 1850, 172 p.
SĂVULESCU CONSTANTIN, Cronologie ilustrată a fotografiei din România. perioada 1834 - 1916. Bucureşti, Asociaţia Artiştilor Fotografi, 1985, 106 p.

SZEKELY ZOLTAN. Contribuţii la cronologia epocii bronzului în Transilvania. În: SCIV, 1955, 6, nr. 3 - 4, p. 843 - 863.

SLUŞANSCHI, DAN. Cronologia redactării scrierilor lui Dimitrie Cantemir închinate Moldovei. În: vol. Antichitatea şi moştenirea ei spirituală, 1980, p. 82 - 83.

SMARANDA AURICĂ. Lista cronologică a legiuirilor cu privire la emisiunile monetare în România. În: BSNR, 1976 - 1980, 70 - 74, nr. 124 - 128, p. 341 - 348.

STĂNCIULESCU ALEXANDRU. Cronografele - elemente ale influenţei bizantine la români. În: ,,Mitropolia Banatului…, 1980, 30, nr. 4 - 6, p. 270 - 282.

STĂNCIULESCU - BÄRDA, ALEXANDRU. Bibliografia revistei ,,Biserica Ortodoxă Română…, (1874 - 1984). În: BOR 1987, nr. 1 - 2, nr. 3 - 4, 1988, nr. 1 - 2 1988, 25, vol. I, p. 513 - 520.

STOICA, NICOLAE. Dotări de ordinul 102 ani prin metoda C14. În: ,,Studii Cerc. Muz. Satului…, 1971, p. 401 - 424.

STOIDE, CONSTANTIN. Contribuţii la cunoaşterea cronologiei documentelor slavo - române din Ardeal. În: vol. ,,Arhivele Statului 125 de ani de activitate 1831 - 1956, Bucureşti, 1957, p. 225 - 237.

STRUNGARIU, DIOMID. Cel mai vechi cronograf românesc de provenienţă rusă, de Diomid Strungaru. În: ,,Romanoslavica…, X, 1964, p. 89 - 99.

ŞARAMBEI, NICOLAE. Chronologie. În: R.R., 1982, nr. 1, p. 141 - 154.

SCHRAM, ROBERT. Hifstafeln für Chronologie. Wien, 1883, 70 - 72 p.

ŞTEFAN, ALEXANDRA. Chronologie des inscriptions de Callatis établie ŕ l’aide du calculateur. În: Vestigia Beitrage zur alten Geschichte, Band 17, Akten des VI. Internationalen Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik München 1972, C. H. Beckische Verlagsbuch handlung, 1973, p. 470 - 472.

STREMPEL, GABRIEL. Un cronograf ilustrat atribuit mitropolitului Antim Ivireanu. În: ,,Romanoslavica…, XXII, 1966, p. 309 - 355.

STRUNGARIU, DIOMID. Cronografele româneşti de provenienţă rusă de Diomid Strungariu. În: vol. Omagiu lui P. Constantinescu Iaşi, cu prilejul împlinirii a 70 de ani, Bucureşti, 1965, p. 363 - 368.

SUCEVEANU, ALEXANDRU. Observations sur la stratigraphie des cités de la Dobrogea cu II-e - IV-e siecles ŕ la lumičra des fanilles d’Histria. În: Dacia, 1969, 13, p. 329 - 365.

SUCEVEANU, ALEXANDRU, SCORPION C. Stratigrafia Histriei romane târzii în lumina săpăturilor din 1969 şi 1970 în sectorul central (sec. IV - VII e.n.) În: Pontica, 1971, 4, p. 155 - 172.

ŞANDRU, ILIE. Cronologia Ion Octavian Tăslăuanu. Volum comemorativ. Harghita, 1978, p. 122 - 128. Tableau chronologique de l’histoire ancienne et moderne, tant sacrče que profane, depuis le commencement du monde jusqu’ŕ nos jours, avec cartes. Nouvelles édition, corrigée. Paris: Librairie de M-me Ve Poissielque - Rusand, XXIII + 84 p. + 2 f.h.

TEODORESCU, BOGDAN. Rolul cronologiei în lecţia de istorie. În: SAI, 1980, 41 - 42, p. 141 - 153.

THANASSECOS, LUC. Chronologie des relations internationales. (1914 - 1971). Exposés thčmatiques, Paris, La Anye, Mouton 1972 690 p.

TODESCO LUIGI, IRENEO DANIELE. Manuale di cronologia, 3-a edizione complemente rifuza ed. aggiornata. Vol. I. Padova: Gregoriana, 1957, 174 ş. (I) Vol. I Tavole cronologiche e genealogiche. Torteneti kronologia (Cronologia de istorie) Bukarest, Kriterion, 1976. 2 vol. 553 - 555 p (I); 409 - 411 p. (II).

URSULESCU, NICOLAE. Contribuţii la cunoaşterea evoluţiei şi poziţiei cronologice a culturii Starcevo - Criş pe teritoriul Moldovei. În: ,,Anuarul Muzeului judeţean Suceava…, Suceava, 1983, 10, p. 261 - 381.

VALLET, G. Tableaux synoptiques contenant l’histoire du Droit Romain et les concordances avec l’histoire politique des origines ŕ Justinien. Conformes ŕ l’esprit des nouveaux programmes, Paris, Larousse, 1897, VIII - 27 p.

VASILESCU, ALEXANDRU A. Cronologia tabelară. data alcătuirii şi autorul ei. În: RIR, II, 1932, fasc. IV, p. 367 - 38; R III 1033, fasc. I, C. 54 - 77 + 7 pl. (Analiza documentară a Cronologiei tabelare, redactată între 1746, 1764/65 atribuită cunoscutului dascăl bucureştean Popa Florea).

VASILIEV, VALENTIN. Probleme ale cronologiei Hallastatului în Transilvania. În: AMN, 20, p. 33 - 57.

VEHSE, EDUARD. Table istorice. Întâmplările principale a relaţiilor politiceşti din afară şi a cursului dezvoltării noroadelor şi staturilor lumei vechi şi nouă în rânduiala lor etnografică, fasc. I, II, Bucureşti, 1841, 117 f.

VIANU, TUDOR. O problemă a periodizării Renaşterii. Bucureşti, 1959, 6 p. Extras din Analele Universităţii ,,C. I. Parhon…, Seria Ştiinţe sociale - filologice, nr. 15, 1959).

VLASSA, NICOLAE. Probleme ale cronologiei neoliticului Transilvaniei în lumina stratigrafiei aşezării de la Târtăria. În: ,,Studie Historique…, 1962, fasc. 2, p. 23 - 30.

VLASSA, NICOLAE. Din nou despre poziţia stratigrafică şi cronologică a orizontului ,,GUra beciului I…. În: Marisia, 1980, 10, p. 691 - 697.

VOLNEY, C. F. Chronologie de Hérodote, Paris, Bossanges Frčs, 1821. II + 313 - 315 p. + 4 tab.

VULPE, AL. Cu privire la cronologia topoarelor de aramă cu braţele ,,în cruce…. În: SCIV, 1964, 15, nr. 4, p. 457 - 466.

VULPE, AL., Toporul de bronz cu două tăişuri de la Izvoarele (jud. Ilfov). În: Sci. V. 1971, 22, nr. 3, p. 485 - 489.

XENOPOL, A. D. Cronologia raţională a istoriei universale prelucrată cu privire la examenul de bacalaureat Iaşi: Tipografia Societăţii Junimea, 1871, 221 p.

XENOPOL, ALEXANDRU D. Cronologia raţională a istoriei universale, prelucrată cu privire la examenul de bacalaureat, de A. D. Xenopol. Ediţia a doua revăzută şi adaugată. Iassi: Tipo - Litografia H. Goldner, 1878, IV + 226 p.

WWILL, RAYMOND, Bases, méthodes et résultats de la chronologie égyptienne + Complements. Paris, 1926 - 1928, 2 vol. 216 p (I); 64 p. (II). Weltgeschiche in Daten. Berlin, Deuscher Verlag des Wissenschaften, 1965, 1283 p. + etata.

WERNER, ROBERT. Robert Werner: Der Begium des romischen Republik. Historisch - chronologishe Untersuchungen über die Aufangszeit der liberares publica. München, Wien: R. Oldenbourg, 196, XVI + 528 p. + 1 f. tab.

WINKLER, HUGO. Untersuchungen zur altorientalischen Gedchichte, Leipzig, Verlag von Eduard Pfeiffer, 1889 X + 157 p.

 

Pagina anterioara Pagina urmatoare

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC