Adina Berciu-DrŃghicescu ARHIVISTICA SI DOCUMENTARISTICA

 

 

 

III. EDIŢII DE CODEXURI. DESPRE CODICOLOGIE
BOGDAN, DAMIAN P. Despre codicologie (I). ╬n: RA, 1966, nr. 1, p. 63 - 90; (II), ibidem, nr. 2, p. 49 - 66.

BUCHENTAL, HUGO, Codex parisimus Graecus 139 Dissertation, Hamburg, 1933, 1 f. + 63 (-65) p.

CONOVICI MARIANA. ,,Ex donoů Constantin I. Karadja, ms. aflat ţn colecţia Bibliotecii Facultăţii de Istorie din Bucureşti. ╬n: ,,Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare ale istorieiů, II, Bucureşti, 1990, p. 11 - 12 şi faxs.

CONSTANTINESCU, RADU, Codicele Altenberger. Bucureşti, Ed. Meridiane, 1988, 6 p. + 33 f. pl. + erata mss.

CSPODI, CSABA. A budai Kirßlyi Palatabau 1686 - Ban Kodexek Ús nyomto ko nyvek. (Codices and Printed Books Found in the Royal Palace of Buda, 1868), Budapesta, 1984, 113 p. Cu facs.

Codicele Voroneţean. Ed. critică, Studiu filologic şi lingvistic de Mariana Costinescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1981, 488 p. + /43/ f. facs.

DAIN ALPHONSE, Les manuscrits, Paris, 1949.

DRĂGANU, NICOLAE. Două manuscripte vechi: Codicele Toderescu şi Codicele Martian. Bucureşti, Socec şi Sfetea... 1914, 247 + 6 p. I.

DUMITRIU - SNAGOV, ION. Ţările RomÔne ţn sec. al XIV-lea (Codicele latin de la Paris 7239 Paulus Sanctinus Ducensis). Tratat despre arta militară şi maşinile de război - text latin - Codex Latinus Parisinus, 7239, Bucureşti, Cartea RomÔnească, 1979, 766 p. + g. gravură.

FLAVI, Z(OLTAN); L. MEZEL. Codex Albensis, Ein Atiphonav and dem 12 Budapest, 1963, 175 [-177] p. + 161 p. facs.

FRAHCISCI, PETRARCAE VERGILIANUS. Codex an Publii Moronis. Mediolani: ╬n Aedibus Hoeplianis, 1930, [5] + 269 f. + 1 f. pl.

FRIEDRICH, GUSTAVUS, Codex diplomaticus et epistolarius regni bohemiae. Condidit Gustavus Friedrich, Tomus III - IV, Pragae 1962, 2 vol.

GALARZA, IOAQUIM, Codex de Zempoala, Techialoyam E 705, manuscrit pictographique de Zempoala (Hidalgo, Mexique) Thčse... (Lib), 1982, 503 p. - cu il.

GHEORGHIU, VASILE. Codex Argenteus Upsaliensis Bucureşti, 1939, 57 p. + 10 pl.

GOLUCHOWSKI, AGENOR. Codex Diplomaticus Vieliciensis. Kodex Dyplomatyccuy Wielicki. Wydany Zolecenia... Agenora Goluchowskiega. Lwow: Staraniem i Nakadem Redakcyi ,,Gazety Lwowskiejů, 1872, [2] f. + 173 [-185] p. + 24 f. facs.

GYORFFY (GYORGY). A Codex Cumanicus HeletkÚzÚsenek hÚrdÚsÚhez. (Cu privire la originea lui Codex Cumanicus), Budapest, 1942, 24 p. + 2 pl.

HANDSCHRIFT. Maya handschrift der Sńchsischen Landesbibliothek Dresden. Codex Dresdensis. [Heransgegeben, ...niot einem Vorwort von Prof. Eva Lips.] + Gegeschichte und Bibliographie, von Helmut Deckert, Berlin, Akademie - Verlag, 1962. 18 - 24 + 74 pl. (facsimilate); 82 p. + 1 f. facs.

HUNFALVY, PAL. A Kun - va gy Petrarka - Codex es a kunon. [Irta] Hunfalvy Pal (Codex Comunicus sau Codex Petrarca şi cumanii), Budapest; AMT, 1881, 49 p.

JAGICM VATROSLAV. Quattor Evangeliorum. Versions paleoslovenicae, Codex Marianus glogoliticus. Characteribus cyrllicis Aramscriptum. Edidit V. Jagic Berolini. Apud. Weidmannos, 1883, XXX + 60 f. p. + 2 f. facs.

 

Pagina anterioara Index

 

© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina Berciu-Drãghicescu
Last update: Noiembrie2002
Text editor&Web design: Raluca OVAC