Partea  I

Cap. I. REGLEMENTAREA PROPRIETĂŢII FUNCIARE
Cap. II. REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE ARENDĂ
Cap. III. MĂSURI DE PREVENIRE A CRIZE

 

Secţiunea II

ATENUAREA REPARTIŢIEI FUNCIARE
PRIN VÂNZAREA MO
ŞIILOR

 

Calea exproprierii era respinsă de moşierime şi nu era agreată nici de burghezie, deoarece implica o atingere a dreptului absolut de proprietate. Exproprierei i se opunea calea vânzării moşiilor către ţărani, care nu leza nici interesele moşierilor şi nici instituţiile juridice fundamentale.

 

§ 1. Vânzarea moşiilor statului

 

Prin vânzarea moşiilor statului, atât burghezia cât şi moşierimea sperau să astâmpere pretenţiile ţărănimii pentru pământ şi să apere marile proprietăţi rămase moşierilor.

Cererea cea mai urgentă de satisfăcut era aceea a ,,însurăţeilor“ şi a personalului de pe moşii, care nu se încadrau în împroprietăriţii de la 1864. Pentru aceştia, legea rurală din 1864 prevedea (art. 5 şi 6) ca statul să le vândă loturi din moşiile sale. Totuşi, operaţia nu a fost bine organizată şi situaţia însurăţeilor nu a fost rezolvată.

Mai târziu, legi speciale - L. 15 iulie 1866, L. 26 iulie 1868, L. 10 august 1876, L. 12 apr. 1881 - prevedeau vânzări din moşiile statului, urmând ca fiecare moşie să fie cumpărată în bloc, cu obligaţia solidară pentru cumpărători în ceea ce priveşte plata preţului. Defectul acestor legi era că nu se prevedeau condiţii pentru precizarea categoriilor de cumpărători, fapt pentru care aceştia au fost mai ales: cârciumari, arendaşi, locuitori de prin oraşe, primari, preceptori ori notari etc., nu ţărani[1].

O orientare nouă inaugurează Legea din 17 martie 1884 şi aceea din 1886, care permit vânzarea de loturi separate, în suprafaţă de 5 ha, cu obligaţia de a se construi case pe loturile cumpărate. Legea din 1889 dispune formarea de loturi de 5 ha, 10 ha şi 25 ha, dar în 1896 se suprimă loturile de 10 şi 25 ha. Pe baza acestor legi s-au vândut 526.233 ha, la 19.165 locuitori ceea ce era departe de necesităţile sociale[2].

Noua orientare urmărea să creeze o categorie de proprietari înstăriţi - chiaburi - care să constituie un tampon între moşieri şi marea masă ţărănească. Critica ce s-a adus acestor legi a fost aceea că nu a organizat un sistem de măsuri de sprijinire a unor asemenea gospodării înstărite, prin credite şi alte mijloace[3].

 

§ 2. Vânzarea moşiilor particulare

 

Insuficienţa moşiilor statului a făcut iminentă recurgerea la o formă de vânzare a moşiilor particulare, care să nu aibă caracterul silit al exproprierii.

 

1.  Prin intermediul statului

 

Intermedierea statului a fost socotită ca fiind mai indicată, deoarece nu punea faţă în faţă cele două categorii sociale în luptă. Dacă statul cumpăra moşii de la particulari şi apoi le vindea în loturi mici ţăranilor, întreaga operaţie se prezenta ca o vânzare a moşiilor statului. Totodată, un asemenea mecanism putea fi controlat cu uşurinţă[4]. Acest sistem a fost propus de moşieri prin partidul conservator, prezentând avantajul că, tratând cu statul, marii proprietari obţineau condiţii mai bune de vânzare, fără să trebuiască a trata direct cu ţăranii[5].

Împotriva acestui sistem liberalii obiectau că ar fi dus la întărirea credinţei în rândul ţăranilor, că statul ar fi ,,dator să cumpere moşii ori de unde vor fi şi oricum ar fi, ca să le dea lor“, şi totodată intermedierea statului ar fi dat loc la abuzuri[6].

 

2. Prin cumpărare directă

 

Cumpărarea directă a moşiilor de către ţărani de la moşieri era recomandată, în cele din urmă, ca fiind aceea care nu ar mai fi produs frământări sociale şi nu ar fi exercitat nici o constrângere faţă de moşieri, căci ea s-ar fi realizat ,,de la sine“[7], fără intervenţia statului, şi ,,încetul cu încetul ar fi trecut pământul la ţărani", pe o ,,cale evolutivă“[8].

Realizarea acestui sistem necesită, ca şi la cumpărarea de la stat, o reţea de instituţii de credit care să vină în ajutorul ţărănimii. Organizarea lor a mers foarte greu.

a) Casa rurală, propusă de liberali în 1897, cu misiunea de a cumpăra moşii şi a le revinde în parcele la ţărani, a întâmpinat opoziţia conservatorilor, care au fost de acord cu înfiinţarea ei abia după evenimentele de la 1907. Critica adusă Casei rurale era aceeaşi cu critica ce se făcea rolului statului ca intermediar în vânzarea moşiilor la ţărani. Proiectul nu a putut fi definitivat la 1897.

b) Băncile populare erau abia la începutul existenţei, cu capitaluri insuficiente, dominate de marile bănci. Ele acordau mai ales împrumuturi mici, pentru consum, nu pentru producţie şi cu atât mai puţin pentru cumpărarea de mari moşii.

c) Obştea ţărănească ar fi trebuit să fie recunoscută ca persoană juridică şi sprijinită economiceşte de către stat, dar aceasta nu s-a întâmplat. Nici obştiile de arendare nu reuşeau în misiunea lor.

 

 [1] G. Taşcă, op. cit., p. 396.

[2] Ibidem.

[3] C. Argetoianu, Marea noastră proprietate şi exproprierea, Craiova, 1914, p. 4.

[4] N. Manolescu, Chestia ţărănească (partea a II-a), Buc., 1906, p. 29, nota 1.

[5] Sp. Haret, op. cit., p. 14.

[6] Ibidem.

[7] A. D. Xenopol, Mijloace de îndreptare ale stării ţărănimii, Iaşi, 1907, p. 4.

[8] N. Bazilescu, op. cit., p. 18, 33

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Emil CERNEA; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: April, 2003

HOME Home Despre autor