BIBLIOGRAFIE

 

 

I.  D o c u m e n t e

 

1. Documente despre răscoala din 1907, vol. I, II, III, Editura de stat, 1948-1949. În cadrul lucrării se citează: Doc. 1907.

2. Documentele mişcării muncitoreşti, 1872-1916, ediţia II, Editura CGM 1947.

3. Ministerul de Interne, Contracte de învoieli agricole în vigoare pe anul 1906, Bucureşti, 1907.

4. Ministerul Agriculturii, Industriei şi Domenii, Statistica preţurilor de munci
agricole după contractele scrise şi învoieli verbale din anii 1906-1907, Bucureşti, 1908, p. XI.

5. Ancheta oficială a morţilor din martie 1907, în ,,Voinţa naţională“, nr. 7432 din 28 aprilie 1910, p. 1.

6.  Ministerul Finanţelor, Evaluările făcute de comisiunile instituite conform legii din 15 februarie 1908, Bucureşti, 1909.

 

 

II.  A u t o r i  ş i  l u c r ă r i

 

1. Academia R.S.R. (colectiv), Marea răscoală ţărănească din 1907, Edit. Acad. R.S.R., 1967.

2. ANDON S., Răscoalele ţărăneşti din 1907, reflectate în lucrările juriştilor din trecut, în ,,Revista română de drept“, nr. 5 din 1967.

3. ANTIM ST., Intervenţionalismul şi tocmelile agricole, Buc., 1907.

4. ARCADIAN, N. P., Industrializarea României, Ed. II, Buc., 1936.

5. ARION VIRGIL, Pagini din timpul răscoalelor ţărăneşti, Vălenii de Munte, 1912.

6. AGENTOIANU C., Marea noastră proprietate şi exproprierea, Craiova, 1914.

7. BADEA M. şi ILINCIOIU I., Răscoala ţăranilor din România, 1907, Ed. pol., Bucureşti, 1967.

8. BARTHELEMY J., Le droit public du temps de guerre, Revista de drept Public, 1915.

9. BAZILESCU N., Pentru ţărănime, Discurs în adunarea deputaţilor, Mon. Of. din 2 martie 1909.

10. BAZILESCU N., Pentru drept şi libertate. Legea suspecţilor!, Buc. 1909.

11. BĂICOIANU, C. I., Cauzele care au produs revoluţia anului 1907, în ,,Economia Naţională“, nr. 1/1908.

12. BIBICESCU, I. G., În chestia ţărănească, 1907.

13. BOERESCO, B., La Roumanie, Paris, 1856.

14. BOTEZ CORNELIU, Observaţiuni asupra proiectului de lege pentru judecătoriile de ocoale, în ,,Dreptul“, nr. 73/1907.

15. BRĂTIANU, I. I. C., Discursuri în Ad. Dep., Mon. Of. nr. 13 din 16 dec. 1908; nr. 15 din 19 dec. 1908; nr. 16 din 20 dec. 1908; nr. 49 din 28 febr. 1909.

16. BRĂTIANU V., Scrieri şi cuvântări, vol. II, 1928, Foloasele exproprierii, Bucureşti, 1914.

17. BUJOR PAUL, Reforma electorală şi agrară, Iaşi, 1913.

18. BULFINSCHI R., Observaţii cu privire la mărturiile în penal, în ,,Pagini juridice“, nr.3/1907.

19. CARP ANTON, Discurs în Ad. Dep., Mon. Of. nr. 59 din 12 martie 1909.

20. CARP P. P.., Discurs, reprodus în ,,Epoca“, nr. 59 din 12 martie 1907.

21. Călăuza comerţului cooperatist şi a furnizorilor de bănci populare, Bucureşti, 1908.

22. CERNEA E., Urmările juridice ale răscoalei din 1907, în ,,Analele“ Institutului de studii istorice şi social-politice de pe lângă C.C. al P.C.R. nr. 1/1967.

23. CIORĂNESCU-BOGDANA, I. G., În chestia ţărănească. Cooperativele săteşti. (Starea lor actuală şi menirea lor în viitor), Bârlad, 1907.

24. COASĂ GH., Câţi ţărani au fost ucişi în 1907, în săptămânalul ,,1907“, nr. 14, 21 şi 22 din 1910.

25. COCEA, N. D., Jertfa celor 12000, în ,,Facla“, nr. 1 din 13 martie 1910.

26. COMŞA, D. N., Mijloace economice pentru îmbunătăţirea soartei ţăranilor, în ,,Curierul Judiciar“, nr. 40/1907.

27. CONSTANTIN NAPOLEON, Art. 52 din Legea învoielilor agricole şi una din discuţiile la care dă naştere, în ,,Curierul Judiciar“ nr. 16/1908.

28. COSTINESCU EM., Discurs în Ad. Dep.,Mon. Of. nr. 66 din 20.III.1909.

29. CRĂSNARU I., Băncile populare, 1915.

30. CREANGĂ, G. D., Proprietatea rurală în România, Bucureşti, 1907.

31. DAN EM., Proiectul de lege pentru judecătoriile de ocoale, în ,,Curierul Judiciar“, nr. 73, 74 şi 75/1907.

32. DAN EM., Editorial, în ,,Curierul Judiciar“, nr. 1/1908.

33. DANIELOPOL G. G. Nevoia unei reforme electorale, Bucureşti, 1911.

34. DISSESCU C., Dreptul constituţional, 1915. Discurs în Ad. Dep., în Mon. Of. nr. 7 din 12 dec. 1908.

35. DJUVARA AL., Discurs, în Mon. Of. nr. 54 din 6 martie 1909.

36. DOBROGRANU-GHEREA C. Neoiobăgia, Buc., Ed. Alcalay, 1910.

37. DRAGU, G. D., necesitatea reformării sistemelor noastre de impozite, Bucureşti, 1910.

38. DUCA, I. G., Dezbaterile în Ad. Dep., şed. din 5 ianuarie 1908; Mon. Of. nr. 59 din 12 martie 1909.

39. DUMITRESCU, M. A., Grevele faţă de Codul civil, în ,,Dreptul“, nr. 79 din 1910.

40. DUMITRESCU-BUMBEŞTI GH., Monografia băncii populare ,,Gilortul“ din Novaci- Gorj, Bucureşti, 1910.

41. DUŢESCU-DUŢU., O părere în chestia ţărănească, Buc., 1907.

42. ENĂŞESCU N., Discurs, în Mon. Of. nr. 69 din 24 martie 1909.

43. ERBICEANU VESPASIAN, Progresele realizate de viaţa juridică românească în ultimul răstimp de 40 de ani, în ,,Curierul Judiciar“, nr. 13/1907.

44. FILIPESCU N., Chestiunea ţărănească, în ,,Epoca“, nr. 56 din 9 martie 1907 şi ,,Seara“, nr. 7 din 21 sept. 1907; Discurs, în Mon. Of. nr. 49 din 28 febr. 1909.

45. FILITTI, I. D., Păreri asupra constituirii obştilor săteşti, în ,,Dreptul“, nr. 44/1910.

46. FLEVA N., Discurs, în Mon. Of. nr. 69 din 24 martie 1909.

47. GEORGESCU CONSTANT, Aplicarea legii învoielilor agricole, 1910.

48. GEORGESCU-VRANCEA C., Comentariul legii pentru învoielile agricole, Bucureşti, 1908.

49. GEORGESCU, I. B., Organizarea proprietăţii în dreptul nostru consuetudinar, în ,,Pagini Juridice“, anul I, nr. 1.

50. GRIGORESCO C., Sur la politique agraire en Roumanie, Paris, 1917.

51. GÎDEI, A.V., Chestiunea ţărănească, 1905.

52. GHIMPĂU D., Legea învoielilor agricole, în ,,Curierul Judiciar“, nr. 5 din 1910.

53. HAMANGIU C., În chestia ţărănească, în ,,Dreptul“, nr. 81/1907.

54. HARET SP., Chestia ţărănească, 1905.

55. HAURIOU M., Principes de droit public, 1916.

56. HORTOPAN, V. D., Contractul de muncă, în ,,Pagini Juridice“, nr. 45/1909.

57. HUREZEANU D., Problema agrară şi lupta ţărănimii în România (1904-1906), Ed. Şt., Buc., 1961.

58. IAVORSCHI I., Regimul juridic al muncii agricole în preajma răscoalei ţărăneşti din 1907, în ,,Justiţia Nouă“, 4/1957.

59. IONESCU-DOLJ I., Reforma juraţilor, în ,,Curierul Judiciar“, nr. 52 din 1908.

60. IONESCU-SISEŞTI G., L'agriculture de la Roumanie pendant la guerre, 1929.

61. IONESCU TAKE, Discurs, în Mon. Of. nr. 12 din 13 dec. 1908; nr. 59 din 12 martie 1909.

62. IORGA N., Pagini alese, Ed. pentru literatură, 1965.

63. IORGA N., În era ,,reformelor, Vălenii de Munte, 1909.

64. IOSA M., Legislaţia agrară din perioada 1907-1912 şi aplicarea ei, în ,,Studii“,
nr. 2/1966.

65. KOGĂLNICEANU, V. M., Un cuvânt asupra învoielilor agricole, Buc., 1907. În ,,Gazeta Transilvaniei“, nr. 2, 4, 5 şi 7 din iulie 1909.

66. KOGĂLNICEANU, V. M., Către săteni, 1906.

67. LABAND, Droit public de l'Empire Allemand, 1902.

68. LAHOVARI, I. N., Discurs în Ad. Dep., în Mon. Of. nr. 14 din 18 dec. 1908.

69. LENIN V. I., Opere, vol. 31, ESPLP, 1956; vol. 21, Ed. pol., 1959.

70. LEONESCU, N. V., Starea ţăranului român, Iaşi, 1887,

71. LEROY P., L'organisation constitutionelle et les crises, Paris, 1966.

72. LUNGU, TR., Intensificarea exploatării ţărănimii din România la începutul sec. XX, în rev. ,,Analele Institutului de studii istorice şi social-politice de pe lângă CC al P.C.R. nr. 1 din 1967.

73. MANDREA M., Despre juriu, în ,,Curierul Judiciar“, nr. 11/1907.

74. MANOLESCU N., Chestiunea ţărănească, anul 1906.

75. MARGHILOMAN AL., Note politice, I.

76. MARGHILOMAN AL., Discurs în Ad. Dep., Mon. Of. nr. 14 din 18 dec. 1908.

77. MAX K., Capitalul, vol. I., Ed. a 3-a, Buc., ESPLP, 1957.

78. MATEI I. DUMITRU, Ridicarea caracterului de inalienalitate a pământurilor rurale, în ,,Curierul Judiciar“, nr. 37 din 1908.

79. MĂNESCU L., Răscoala din 1907 (contribuţii bibliografice), Ed. de stat pentru imprimate şi publicaţii, 1957.

80. MIHALACHE I., După răscoale, în ,,Muscelul“, nr. 1 şi 2 din 1907.

81. MIRCESCU I., Obştile săteşti pentru arendări de moşii, Ploieşti, 1909.

82. MOTEANU, C. I., Apelul clasei ţărăneşti pentru revizuirea actualului sistem de guvernământ şi punerea lui în concordanţă cu Constituţia ţării (cincizeci de ani de rătăcire, de tristă experienţă cu regimul de guvernământ parlamentar, vor fi de ajuns), Buc., 1914.

83. MORUZI SEBASTIAN, Câteva vederi în chestia ţărănească, Fălticeni, 1907.

84. MUNTEANU, I. G., Absenteiştii, în ,,Economia Naţională“, nr. 1/1908.

85. NACU C., Dreptul civil român, vol. III.

86. NAUM-IANU JEAN, Verso chestiunii ţărăneşti, în ,,Curierul Judiciar“, nr. 39/1907.

87. NEGULESCU P., Curs de drept administrativ, 1913/1914.

88. NEGULESCU P., ş.a., Codul administrativ, Bucureşti, 1930.

89. NICULAIE V., Mişcarea muncitorească din România şi răscoala ţăranilor din 1907, ,,Analele Institutului de studii istorice şi social-politice de pe lângă C.C. al P.C.R. “, nr. 1/1967.

90. ORĂNESCU C., Proprietatea rurală faţă de legile şi de jurisprudenţa noastră, Bucureşti, 1908.

91. OŢETEA A., Răscoala din 1907 în istoriografia românească, în ,,Analele Institutului de studii istorice şi social politice de pe lângă CC al PCR“,
nr. 1/1967.

92. PANAITESCU P. P., Obştea ţărănească în Ţara Românească şi Moldova,
Ed. Acad. R.P.R., 1964.

93. PĂTRĂŞCANU LUCREŢIU, Un veac de frământări sociale 1821-1907, Ed. pol., Bucureşti, 1969.

94. PEUCESCU I. GR., Tocmelile agricole în România (1859-1907), 1907.

95. PEUCESCU I. GR., Acum trei ani, în săptămânalul ,,1907“, nr. 15 din 8 martie 1910.

96. PLASTARA GH., Contractul de muncă, în ,,Dreptul“, nr. 38 şi 40/1908.

97. POPESCU C., Proiectul de lege asupra contractului de muncă, în ,,Curierul Judiciar“, nr. 6/1910 şi 7/1910.

98. RĂDULESCU ANDREI, Dreptul de prioritate la arendarea moşiilor, în ,,Dreptul“, nr. 40/1907.

99. ROSETTI R., Pentru ce s-au răsculat ţăranii, Bucureşti, 1907.

100. SCHILERU ARISTIDE, Legea învoielilor agricole, în ,,Curierul Judiciar“,
nr. 79/1909.

101. SCHINA, N. C., Magistratura şi noile legi de organizare, în rev. ,,Curierul Judiciar“, nr. 1/1910.

102. SCRABA G. D., Starea socială a săteanului, Buc., 1907.

103. SCRIBAN ŞT., Pentru juraţi, în ,,Curierul Judiciar“, nr. 7/1907.

104. SETON-WATSON R. W., Histoire des roumains, trad. fr., Paris, 1937.

105. SINESCU, I. P., Chestiunile de pus juriului în răscoalele ţărăneşti, în ,,Curierul Judiciar“, nr. 54/1907.

106. SLĂVESCU V., Creditele funciare din România, Buc., 1924.

107. STĂNESCU P., Lacunele şi dificultăţile ce se opun la o bună administraţie a judeţelor, plăşilor şi comunelor rurale, Buc., 1900.

108. STOENESCU, DEM. D., Studii asupra legilor rurale, în ,,Curierul Judiciar“,
nr. 25/1907.

109. STRELICESCU I., Judecătorul de instrucţie şi recentele tulburări, în ,,Pagini Juridice“, nr. 1/1907.

110. STURDZA D. A., Acte şi legiuiri privitoare la chestia ţărănească, Seria I, vol. II, Buc., 1907.

111. STURDZA D. A., Discurs în Ad. Dep., Mon. Of. nr. 13 din 11 dec. 1907.

112. SUCIU A. I., Pentru menţinerea juraţilor, în ,,Dreptul“, nr. 21/1907.

113. TABACOVICI C., Curs de drept civil, anul II, cartea III-a.

114. TAŞCĂ GH., Probleme economice şi financiare, Buc., 1927.

115. TANOVICEANU I., Instigatorii, în ,,Curierul Judiciar“, nr. 30/1930.

116. TANOVICEANU I., Noul codice de şedinţă a judecătoriilor de ocol, în ,,Curierul Judiciar“, nr. 38/1909.

117. TEODORESCU ANIBAL, Curs de drept administrativ, partea a II-a, 1915-1916.

118. TEODORESCU ANIBAL, Revoluţie şi evoluţie, în ,,Curierul Judiciar“, nr. 36 şi 38/1907.

119. TEODORESCU DEM. E., Dar învoielile agricole? în ,,Curierul Judiciar“,
nr. 64/1910.

120. TEODORESCU, I. I., Revoluţia ce trebuie să o facem, în ,,Viaţa Românească“,
nr. 2 şi 6/1908.

121. TIBERIU CONSTANT., Rolul guvernului în chestiunea ţărănească, în ,,Curierul Judiciar“, nr. 35/1907.

122. TITULESCU N., Din teoria contractului de muncă, în ,,Curierul Judiciar“,
nr. 34/1908.

123. TITULESCU N., Problema responsabilităţii juridice a statului şi a comunelor cu privire la ultimele răscoale ţărăneşti, Bucureşti, 1907.

124. TONEANU C. N., Amnistia răscoalelor ţărăneşti, în ,,Pagini Juridice“, nr. 18/1907.

125. VIJOLI A., Sistemul bănesc în slujba claselor exploatatoare din ţările române şi România burghezo-moşierească, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1958.

126. VRĂBIESCU IULIAN, Discurs în Ad. Dep., Mon. Of. nr. 10 din 11 dec. 1908.

127. ZAHARIA C., Câteva observaţii asupra aplicării legii învoielilor agricole, în ,,Curierul Judiciar“, nr. 32/1909.

128. ZELETIN ŞT., Neoliberalismul, Bucureşti, 1927.

129. ZOSIM P., Nocivitatea ţăranilor învinuiţi de instigaţie şi de crime în revoluţia agrară din martie 1907, în ,,Pagini Juridice“, nr. 7 şi 8/1907.

130. XENOPOL A. D., Mijloacele de îndreptare ale stării ţărănimii române, Iaşi, 1907.

131. XENOPOL N., La richesse de la Roumanie, Bucureşti, 1916.

 

Notă. Legiuirile, monitoarele oficiale, ziarele şi revistele citate în corpul lucrării, fără autori, nu au mai fost reproduse în prezenta listă bibliogragică.

 

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: Despre autor ::

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Emil CERNEA; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: April, 2003

HOME Home Despre autor