P a r t e a   a III-a

Cap. I. NOUA REGLEMENTARE A CONTRACTELOR DE ARENDĂ ŞI  ÎNVOIELI AGRICOLE
Cap. II. EFECTELE RĂSCOALEI ASUPRA PRINCIPALELOR RAMURI DE DREPT

 

Secţiunea II

DREPTUL PENAL

 

În perioada ce a urmat anului 1907, evenimentele şi efectele răscoalei se resimt în domeniul dreptului penal sub forma sancţionării infracţiunilor comise în timpul răscoalei şi sub forma introducerii unor noi infracţiuni, prevăzute de legislaţia ulterioară răscoalei. 

 

§ 1. Infracţiunile din timpul răscoalei

 

În anii de după răscoală a apărut într-o lumină din ce în ce mai sumbră numărul mare al ţăranilor executaţi fără judecată, al celor arestaţi fără vină, al celor condamnaţi extrem de sever şi supuşi unui tratament inuman. 

 

1. Infracţiunile comise de răsculaţi

 

I. I. C. Brătianu comunicase în parlament cifra de 419 ţărani ucişi în timpul răscoalei, iar G-ral Averescu - 2000. O comparaţie între statisticile deceselor pe anii 1904-1907 au arătat un surplus de 18590 morţi pe anul 1907 faţă de media celorlalţi ani, fără ca să se fi produs epidemii care să justifice această creştere a mortalităţii; cercetări mai amănunţite au stabilit cifra de 11000 de ,,capi de răscoală“ [1] . Presa guvernamentală a răspuns însă că oricare ar fi cifra reală, liberalii nu pot fi făcuţi vinovaţi, căci ea reprezintă ,,salvarea României“ şi ca atare nu este cazul a se proceda la vro anchetă oficială [2] .

În a doua parte a anului 1907 s-a agitat mult chestiunea ţăranilor arestaţi. Un ziar releva aspectul abuziv al arestărilor, arătând că din 7800 de ţărani închişi, numai 87 au fost găsiţi vinovaţi şi condamnaţi. Între cei arestaţi erau însă nu numai ţărani, ci şi membri ai altor categorii sociale. O mare vâlvă a produs arestarea lui Vasile Kogălniceanu, fiul lui Mihail Kogălniceanu, învinuit de instigare, pentru broşura sa ,,Către săteni“ [3] . Au mai fost şi alţi intelectuali preocupaţi de soarta ţăranilor şi se presupunea că urma să fie arestat şi Spiru Haret [4] . Presa semnala maltratările la care erau supuşi cei arestaţi [5] .

Opinia publică, exasperată de ororile din timpul răscoalei şi de situaţia grea a celor arestaţi cerea o amistie urgentă care să pună capăt frământărilor [6] . Cu multă căldură a intervenit în parlament şi N. Iorga cerând amnistierea ţăranilor [7] .

Decretul regal de amistie dat în august 1907, după ce se terminase judecarea ţăranilor arestaţi, a exceptat pe cei condamnaţi de la amnistie şi a dus doar la punerea în libertate a celor împotriva cărora nu se găsise nici o vină. Decretul prevedea că nu pot fi amnistiaţi: capii de răscoală, cei învinuiţi de omor sau tentativă de omor, de dare de foc şi în general de fapte comise în timpul răscoalei. Faptele exceptate făceau ca în realitate amnistia să fie parţială, doar pentru un număr foarte mic de ţărani. De aceea era considerată ca un ,,gest meschin“, ca o măsură ,,nedreaptă“, ca ,,praf în ochi lumii“ [8] .

Această atitudine de severitate excesivă a rămas neschimbată, căci toate măsurile de amnistie ce au mai intervenit ulterior au exceptat cu regularitate pe cei condamnaţi pentru fapte în legătură cu răscoala. 

 

2. Infracţiunile în legătură cu reprimarea răsculaţilor

 

În timpul răscoalei s-au săvârşit excese nu numai din partea răsculaţilor, dar şi din partea celor puşi să le reprime şi chiar de către cei care nu aveau o astfel de calitate:

- executarea unui număr atât de mare de răsculaţi sub învinuirea fantezistă de ,,capi ai răscoalei“;

- folosirea artileriei pentru distrugerea unor sate întregi, fără a se ţine seamă de cei nevinovaţi, uneori sate care nu au participat la răscoală;

- executarea rezerviştilor concentraţi care s-au manifestat pentru cei răsculaţi;

- împuşcarea muncitorilor care au sprijinit pe răsculaţi;

- împuşcarea ţăranilor pe baza listelor date de arendaşi;

- bătăile şi schingiuirile ţăranilor, pentru intimidare, deşi nu au participat la răscoală;

- maltratările ziariştilor care au relatat excesele de reprimare;

- torturile din timpul anchetelor.

Fapte ca acelea de mai sus au fost săvârşite fără respectarea de dispoziţii legale [9] , din ură de clasă [10] şi din răszbunare personală [11] . Ele nu au fost niciodată anchetate, urmărite, condamnate. Contrastul dintre atitudinea statului faţă de aceste fapte şi aceea faţă de ţărani a îndreptăţit pe N. Iorga să afirme că în acea perioadă în România existau ,,două dreptăţi", una pentru bogaţi şi alta pentru săraci [12] .3. Despăgubirea pentru daunele din timpul răscoalei

 

Discuţiile cu privire la răspunderea pentru provocarea răscoalelor şi pentru acoperirea daunelor nu au putut duce la alte concluzii decât cele stabilite de I. Tanoviceanu şi N. Titulescu. Totuşi moşierii continuau să ceară statului despăgubiri [13] .

Prin legea ,,pentru uşurarea agriculturii“ din 15 febr. 1908, statul a autorizat guvernul să acorde asemenea despăgubiri şi s-a procedat la evaluarea daunelor prin comisiuni special instituite. Moşierii ceruseră în total 74,9 milioane lei, pe baza unor evaluări iniţiate de ei, în care au folosit pe larg noua procedură de anchetă în futurum, introdusă în codul de procedură civilă în anul 1900. Comisiile de evaluări au stabilit însă daune de 25,5 milioane, din care:

- 12,5 milioane lei pentru: cereale, magazii şi case;

- 7,4 milioane lei pentru : maşini agricole;

- 2,8 milioane lei pentru: diverse

Ministerul Finanţelor a acordat drept daune suma de 14909029,43 lei, pentru ,,uşurarea“ moşierilor şi arendaţilor“, apreciind că latifundiile şi arendăşia sunt aspecte caracteristice ale agriculturii româneşti care trebuie sprijinite [14] .

Protestele exprimate împotriva acestei măsuri - apreciată ca neînsemnată şi ca o favoare discriminatorie făcută moşierilor şi arendaşilor - în contrast cu atitudinea statului de completă nepăsare pentru daunele suferite de ţărani, în apărarea cărora s-a ridicat din nou N. Iorga [15] , au silit guvernul liberal să vină cu o a doua măsură de ,,uşurare“ a dăunaţilor, prin care s-au acordat ţăranilor 156000 lei. Comparaţia dintre cele două sume vorbeşte de la sine despre atitudinea discriminatorie a statului, care se pretindea deasupra claselor, ca un arbitru al lor. 

 

§ 2. Noi infracţiuni

 

Legislaţia ulterioară răscoalei a introdus câteva noi infracţiuni în domeniul dreptului penal, urmând să sancţioneze mai eficient unele încălcări ale reglementării noi pe care statul a adus-o relaţiilor din agricultură. Deşi fuseseră anunţate ca urmărind lichidarea abuzurilor la care se dedau moşierii şi arendaşii, ele au lovit totuşi mai mult pe ţărani.

Nerespectarea unor obligaţiuni contractuale - cum ar fi planul de rotaţie a culturilor, dijmuitul etc. - atrăgea sancţiunea cu amendă, fie pentru ţăran, fie pentru moşier sau arendaş. Alteori, pedeapsa era închisoarea de ex. pentru ţăran până la 15 zile când ridica recolta anticipat. Pedeapsa cu închisoare, chiar mai gravă deoarece fapta era socotită înşelăciune, se acorda în cazul când moşierul vindea ţăranilor pământ, măsurând fals suprafaţa respectivă. S-ar părea că noua reglementare penală este simetrică şi egală, totuşi trebuie precizat că în cazul vânzărilor cu măsurare falsă pedeapsa nu lovea pe moşierul vânzător, ci pe prepusul său care efectuase măsurarea. Iată de ce nici în acest caz legiuitorul nu s-a îndepărtat de la atitudinea sa duplicitară.

În sfârşit, trebuie menţionat ca o noutate în dreptul penal sancţionarea cu amenzi a unor abateri comise de primari şi consilieri în cazurile de nerespectare a unor obligaţii ce le reveneau în legătură cu supravegherea executării învoielilor agricole.

Aşa dar, în domeniul penal statul s-a manifestat la fel ca şi în celelalte ramuri de drept, ca un instrument al exploatatorilor.

 [1] Gh. Coasă, Câţi ţărani au fost ucişi în 1907, în săptămânalul ,,1907“, nr. 14 din 1 martie 1910, p. 338; nr. 21 din 19 aprilie 1910, p. 506 şi urm.; nr. 22 din 26 aprilie 1910, p. 523.

[2] ,,Ancheta oficială a morţilor din martie 1907“, în Voinţa naţională nr. 7432 din 28 aprilie 1910, p. 1.

[3] ,,Adevărul“, nr. 6322 din 30 martie 1907, p. 1.

[4] Ibidem, nr. 6328 din 5 aug. 1907, p. 1 şi nr. 6359 din 8 mai 1907.

[5] Ibidem, nr. 6352 din 1 mai 1907, p. 3 (Cum sunt trataţi ţăranii din închisoare“) şi nr. 6360 din 9 mai 1907, p. 1. (,,Maltratarea ţăranilor deţinuţi“).

[6] Ziarele ,,Cuvântul adevărului“ R. Vâlcea, nr. 5/1907, p. 33; ,,Timpul“, Brăila, nr. 7/1907, p. 2.

[7] N. Iorga, În chestiunea răsculaţilor ţărani (12 iunie 1907), în ,,Discursuri parlamentare“, vol. I, Buc., 1939, p. 7-28.

[8] ,,Actualitatea“, nr. 3 din 16-22 aug. 1907, p. 1 (,,Gestul regelui“); ,,Seara“,
nr. 2 din 17 aug, 1907, p. 1, p. 3 (,,Numele ţăranilor râmniceni care beneficiază de amnistie“).

[9] ,,România Muncitoare“, nr. 7 din 15-22 apr. 1907, p. 1.

[10] ,,Adevărul“, nr. 6323 din 31 martie 1907, p. 1 (C. Mile)

[11] Ibidem, p. 3.

[12] N. Iorga, În chestia amnistiei răsculaţilor ţărani.

[13] ,,Dreptatea“, nr. 26 din 14 aprilie 1907, p. 1.

[14] ,,Evaluările făcute de comisiunile instituite conform legii din 5 febr. 1908“ (Min. Finanţelor), Buc., 1909.

[15] N. Iorga, În era ,,Reformelor“, (În chestia despăgubirii celor devotaţi), Vălenii de Munte, 1909.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Emil CERNEA; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: April, 2003

HOME Home Despre autor