Index :: Cuprins :: Pagina anterioară :: Pagina următoare

 

Imaginea femeii române în scrierile călătorilor străini
din prima jumătate a secolului al xix-lea

 

Constanţa Pirotici*

 

   Femeia română în relatările călătorilor străini! Este incitantă o asemenea cercetare. Dar rezultatul? Va fi unul satisfăcător? Adică va reflecta într-adevăr femeia societăţii româneşti?

Este o sarcină imposibilă. Întâi de toate deoarece – primul lucru care se observă – călătorii străini notează cu predilecţie ceea ce văd mai uşor, partea mai vizibilă şi mai spectaculară a societăţii, aristocraţia. Abia apoi apar, şi încă destul de indistinct, alte categorii sociale, să le spunem orăşenime ca să le numim şi noi cu un termen la fel de indistinct. Spre exemplu, expresia ,,femeile din popor” nu denumeşte ţărăncile cum am fi tentaţi să credem, ci orăşencele neboieroaice. Comparativ, ţărănimea apare cel mai rar, dar cel puţin într-un mod mai distinct având avantajul de a fi mai mereu numită ca atare. Toată această situaţie se explică prin aceea că pentru călători scena socială este cea urbană.

Consecinţa? Informaţia de care dispunem este invers proporţională cu numărul, puţinele ,,cucoane” iau totul, iar numeroasele ţărănci mai nimic.

Altă problemă este că între femeile aristocraţiei şi cele ale ţărănimii deosebirile sunt imense, mai ales în perioada studiată, secolul XIX, imense şi chiar contradictorii. Un autor se exprimă fără echivoc. Pe cât de leneşe sunt unele, pe atât de harnice sunt celelalte. Adică ni se dau parametrii invers proporţionali. Şi atunci cine este femeia română? Unde o căutăm? Polii sociali sunt două lumi tot mai fără legătură fiindcă unul evoluează – un călător ne spune asta! – spre a vorbi tot mai mult şi mai bine limba franceză păstrând româna pour les domestiques, în timp ce polul opus nu ştie o iotă dincolo de limba neaoşă. Unde e femeia română? Despre una ştim destule, dar e ba mai mult grecoaică, ba mai mult franţuzoaică, iar despre cealaltă ştim prea puţine.

Identitatea de clasă întrece identitatea de neam. În această situaţie de societate fracturată ,,femeia română” nu este mai mult decât o expresie. Era limpede că  aveam nevoie, de o modalitate de abordare care să preia mărturiile călătorilor raportându-le la procesul de occidentalizare şi modernizare. Cele mai multe din observaţiile lor nu se referă la o ,,femeie română” generică, chiar dacă aşa cred ei, ci la femei istoric determinate de o societate aflată în rapidă tranziţie.

Căci la diferenţele enorme pe verticala stărilor sociale se adaugă diferenţe enorme pe axa temporară. Nu ştim ce anume poate fi numit ,,femeia română”, orientala de la începutul veacului sau occidentala de la sfârşitul său? De-a lungul unui secol totul nu este decât o mişcare, o tranziţie, o transformare continuă. Aceasta am încercat să surprindem în locul ,,femeii române”. 

În sfârşit autorii.

Având în vedere că sub orice criteriu i-am analiza – origine etnică, extracţia socială, durata sejurului, pregătirea culturală ş.a.m.d. diversitatea autorilor e foarte mare – în toate analizele am căutat să apreciem textul în înţelesul şi nu în forma lui, în spirit şi nu în literă.

Fiecare relatare are ceva subiectiv care vine din imaginea de ansamblu pe care autorul şi-o face asupra societăţii româneşti. Dacă este unul din aceia căruia nimic nu-i place în Principate, e greu de crezut că va găsi femeile fără cusur. De altfel ele nu constituie un subiect în sine, ci sunt cuprinse în anasamblul de informaţii, trăiri şi amintiri ale autorilor.

Subiectivitatea autorilor este greu de controlat. De aceea am căutat să restabilim adevărul aşazându-i faţă în faţă, comparându-i, observând cu atenţie dacă cele scrise se susţin, se completează sau se contrazic. În permanenţă am conexat informaţiile lor la contextul istoric şi la verosimilitatea logică.  

Cercetarea mai conţine o capcană. Principalele lucrări: Nicolae Iorga, Istoria românilor prin călători, vol. III şi IV, Vasile Panopol, Românce văzute de străini, Nicolae Isar, Publicişti francezi şi cauza română, ne oferă destule referiri la femeia societăţii româneşti, dar extragerea fiecărui autor şi a însemnărilor sale nu ar însemna mare lucru. Ar fi deci ,,călători străini despre femeia română, dar nu «imaginea» acesteia”. Am încercat prin urmare să găsesc anumite direcţii sau anumite elemente comune cum ar fi capacitatea de a recepta şi promova modernitatea şi anumite aspecte privilegiate la care cei mai mulţi autori tind să se refere: frumuseţea, vestimentaţia, cochetăria, educaţia, manierele, rolurile sociale, raporturile dintre sexe, familia şi divorţul, distracţiile etc.  Se va observa uşor că acestea sunt elementele care ne-au captat atenţia. Am lăsat la o parte multe informaţii şi e cazul s-o spunem. Acestea au fost cele prea singulare, care fie nu se regăseau cât de cât la alţi autori, fie nu se articulau logic cu lucruri verificate, fie contraziceau autori mai credibili etc. Autorii cei mai credibili au fost pentru noi cei care au stat o perioadă mai îndelungată, care aveau o poziţie mai potrivită de observare, care notează despre lucruri la care se pricep, care nu par să aibă motive speciale în falsificarea adevărului etc.  

*

Vom începe cu I. L. Carra,[1] un autor francez care ne oferă o imagine a femeilor din ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea, cănd sunt primele începuturi ale procesului de occidentalizare a Principatelor. Dincolo de imagine, reiese foarte explicit la  el statutul social net inferior pe care îl aveau femeile.  

Iată ce scrie Cara, întâi despre înfăţişare:

,,Femeile moldovene şi române sunt în general destul de frumoase. Ele au pelea albă însă pieliţa cam palidă. Printre ele se găsesc prea puţine blonde, dar o mare mulţime de brunete deschise, cu ochiul negru şi strălucios. Sexul frumos al acestor părţi are prea multă plăcere la amor.”

Vorbeşte apoi de îmbrăcămintea femeilor arătând că poartă o rochie lungă care se lipeşte de trup ,,astfel încât această frumoasă parte să apară ochiului curios al privitorului în toate rotunzimile sale.” Deasupra rochiei poartă o scurteică. Mai observă că ,,femeile şi fetele fac deosebite împletituri din părul lor pe care câte odată le lasă să atârne, sau pe care le leagă într-o basma împrejurul capului în forma unei căsci; ele adaugă la această găteală fulii de diamant sau alte pietre. Ţărăncile se mulţumesc a-şi împleti părul împrejurul capului în lipsă de coroană”. [2]

Face apoi aprecieri asupra condiţiei lor în societate:

,,Roabe ale părinţilor, ale bărbaţilor lor şi ale amanţilor lor, femeile moldovene şi române nu cunosc alte legi, alte voinţi mai mari decât ale bărbaţilor. Deşi slobode ele nu ies decât rareori şi niciodată singure; trândăvia şi neştiinţa adâncă în care trăiesc sunt într-adevăr pricinile credinţei şi supunerii lor. Bărbatul vorbeşte şi femeia, tremurând, vine de-i sărută mâna şi-i cere iertăciune”.[3]

Avem notată şi starea educaţiei femeilor ca şi concepţia în această privinţă. Carra pomeneşte de incultura femeilor scriind că ,,nu crez că vreo femeie, chiar şi principesele domnitoare să ştie a citi şi a scrie astăzi în Moldova şi România; grecii pretind că femeile nu trebuie să ştie nimic decât ceea ce bărbaţii vor să le înveţe”.[4] 

Prima femeie care a scris despre românce a fost o englezoaică din înalta aristocraţie. În 1786, cu ocazia unei călătorii făcute la Constantinopol, lady Elisabeth Craven îşi scrie impresiile de călătorie.[5] În capitala otomană ea a asistat la ceremonialul de investire a domnitorului Nicolae Mavrogheni, a cărui Curte a vizitat-o apoi la Bucureşti. A cunoscut-o astfel pe soţia domnitorului, Doamna Mărioara şi ne povesteşte:

,,Principesa era aşezată turceşte, având lângă dânsa pe trei fiice ale ei, care erau în vârstă aproximativ de nouă, zece şi unsprezece ani. Principesa are treizeci de ani; este o femeie foarte frumoasă care seamănă destul de bine cu ducesa de Gordon, trăsăturile şi înfăţişarea ei au totuşi mai multă blândeţe. Pielea mi-a părut mai albă şi părul ei mai blond. Cam grăsulie, este în a şasea lună din a opta ei sarcină. Mă luă de mână şi mă aşeză lângă ea.”

Din relatarea frumoasei englezoaice nu putem să deducem foarte multe. Doar că occidentalismul acestor fanarioţi era undeva la început de drum, deocamdată încă o imitaţie superficială. Căci dacă masa la curte se servea după moda occidentală, în schimb femeile nu erau acceptate de regulă în societatea bărbaţilor, ci erau în continuare izolate după vechea tradiţie grecească. Aşa încât Doamna şi femeile din compania ei ocupau o parte anume a palatului domnesc, parte în care lady Craven  a fost invitată şi pe care o numeşte în scrierea sa ,,harem”. Ceea ce, desigur, nu era. Este evident că autoarea notează fiind încă sub influenţa proaspetei vizite la Constantinopol şi de aceea extinde termenul  folosindu-l impropriu. Dar este la fel de adevărat că ceva a existat, totuşi, ca să-i împingă cuvântul în vârful peniţei: faptul că la rândul lor bărbaţii nu intrau în aceste spaţii rezervate femeilor. A fost o favoare cu totul excepţională faptul că lady Craven a vizitat-o acolo pe Doamna Mărioara păstrându-şi lângă sine ,,însoţitorul” (adică amantul – n.n.).

Se vede însă că acest obicei grecesc a caracterizat Curtea domnească încă multă vreme şi a făcut întotdeauna aceeaşi impresie asupra călătorilor occidentali. Căci tot ,,harem” numeşte această parte a Curţii şi o altă vizitatoare. Este vorba de Cristina Reinhard, o franţuzoaică de această dată, soţia consulului acreditat de Paris în capitala Moldovei.

Am depăşit pragul secolului, ne aflăm acum în 1806, dar nimic nu pare să se fi schimbat. Ba chiar impresiile acestei doamne – prezente nu într-o carte publicată, ci în scrisori către mama sa, deci izvor documentar mai intim şi mai sincer – sunt de-a dreptul acre şi rele. Dacă lady Craven, femeie foarte frumoasă ea însăşi, găsise generozitatea să aprecieze unele lucruri la doamnele întâlnite (albeaţea pielii româncelor, o anume pieptănătură a fiicei banului Dudescu, sau frumuseţea blândă a Doamnei), în schimb, madame Reinhard descrie vestimentaţia fără nici o simpatie, găseşte că ,,tinereţea şi frumuseţea se ofilesc repede în această ţară, iar femeile bătrâne sunt cu totul respingătoare”. Nu-i plac nici locurile de plimbare ale protipendadei şi nici Curtea domnească a lui Constantin Ipsilanti, şi nu evidenţiază decât aspecte sărăcăcioase şi neplăcute  Este invitată în ,,harem” (!), adică la Doamnă, unde vede doar culoare înguste, murdare, oglinzi ordinare şi femei prost îmbrăcate. Nu-i plac nici obiceiurile orientale - faptul că Doamna o pofteşte să stea turceşte pe divanul ei – chiar dacă aceasta era un favor şi o consideraţie. Totul e aşa de rău încât aproape că ne surprinde când într-un târziu ne spune că principesa trebuie să fi fost foarte frumoasă.

Dar însemnările călătorilor sunt întotdeauna foarte subiective, iar Cristina Reinhard îndreptăţeşte cu totul această afirmaţie. Observaţiile acestea erau făcute la Bucureşti, unde a stat puţin, doar în trecere spre Iaşi, ţinta finală a călătoriei. Şederea mai îndelungată din capitala Moldovei face ca lucrurile să-i apară aici într-o lumină cu mult mai bună. Întâi locurile de plimbare care îi trezesc alte impresii: Copoul are ,,un loc de întâlnire plăcut lângă un izvor”.  Aici întâlneşte femei care ,,i-au părut foarte plăcute”.   

Cea mai celebră autoare rămâne fără îndoială Dora d’Istria.[6] Cu ocazia unei vizite în Transilvania consemnate în Les femmes en Orient, autoarea face numeroase aprecieri cu privire la situaţia femeii române din Transilvania. Admiraţia ei faţă de frumuseţea spirituală şi fizică a româncelor este evidentă. ,,Superioare bărbaţilor prin hărnicia şi veselia lor, ele sunt regine în căminul domestic, în acest Orient unde chiar creştinii sunt dispuşi a considera soţia lor ca pe o servitoare. Nimic din poziţiunea lor nu este de fire a le umili. Serviciile ce fac le atrag respectul. De multe ori am văzut pe occidentali privind mariajul ca un târg foarte împovărător. Ţăranii români nu sunt de părerea aceasta. Ei se însoară de îndată ce pot, siguri fiind a găsi ajutorul ce Eternul în bunătatea sa a voit să dea omului. De câte ori nu m-a prins mirarea de ardoarea neobosită a româncelor, pe care le vedeam semănând, torcând, ţesând, brodând şi încălecând cu semeţia unor adevărate amazoane!… „lucrează cu ardoare la modestul lor trusou. În aceste colibe sărace, o ţărancă dacă aduce în menaj şase cămaşi cusute şi un tron de o jumătate de metru de lung (în colibele române aceste tronuri aşezate pe lângă perete şi acoperite cu velniţe scurte, ţin loc de bănci, de scrinuri şi de dulapuri) este considerată ca o partidă bună”.[7]

,,Româncele, ca toate femeile latine, au un simţământ înnăscut de eleganţă şi se îmbracă, în genere, cu o cochetărie ingenioasă. În Transilvania fetele îşi împletesc părul într-o coadă groasă care se termină cu o panglică sau cu o monedă. Îşi pun în păr flori, monede sau pene de păun şi câteodată pe frunte o diademă pe care strălucesc mărgele şi hurmuzuri. Marama cu care se împodobesc femeile măritate e în formă de turban, prin localităţile de miazăzi a provinciei şi aiurea are forma unui văl. Nimic nu prinde aşa de bine ca frumoasele lor cămăşi ţesute şi catrinţa, împodobită cu vărgi viu colorate. Româncele din multe sate poartă opinci în loc de ciubote roşii sau galbene. La Vets, lângă un teritoriu ce posedă saşii în nordul Transilvaniei, am fost viu impresionată de contrastul ce prezintă costumul româncelor şi al săsoaicelor a căror vestă este neagră, fustă neagră, ciubotele negre, ca şi cum ele ar voi să facă să răsară şi mai mult veşmintele latinelor prin această îngrămădire de neguri asupra persoanei lor. Muntencele de la Zlatna par să sfideze prin bogăţia îmbrăcăminţii lor pe săsoaicele avare şi melancolice… Cât de bine le prinde colanurile de mărgele, cămăşile cu mâneci lungi şi largi, cu cusături roşii la mânecuţe, corsajuri de piele, tăiat pe piept şi prins cu o cingătoare de diverse culori, de care sunt aninate ambele fote vărgate!”

Ospitalitatea lor. ,,Când treceam printr-un sat românesc, abia zisesem vorba apă şi îndată ieşi o ţărancă să ne dea cu gingăşia unei nimfe şi cu maiestatea unei regine. Într-o zi, într-un cătun lângă Alba Iulia, am văzut înaintea unei icoane a Panaghiei (Sfânta Fecioară) două vase cu apă pregătite pentru călătorii însetaţi”.[8]    

Însemnări dintre cele mai interesante, dar nu lipsite de maliţie, a lăsat Andrault, conte de Langeron.[9] Ambiţios, a încercat să fie comandantul suprem al trupelor ruse care au ocupat Principatele. Nereuşind, plin de năduf, şi-a vărsat veninul în paginile de însemnări făcute cu această ocazie. Această dispoziţie de fond este de avut în vedere atunci când vom considera însemnările sale. S-a aflat de trei ori în Ţările Române cu ocazia războaielor ruso-turce din 1790, 1806 şi 1828. A putut deci constata pe viu schimbarea moravurilor din societatea românească.

Părerile asupra clasei conducătoare din Principate sunt defavorabile, dar nuanţate. Despre fanarioţi afirmă că nu există rasă mai dezgustătoare ca aceasta. Femeile îi par însă ,,frumoase, iubitoare, plăcute”, însă ,,rău crescute şi puţin învăţate. Cum un mic număr dintre ele vorbesc franţuzeşte sau italieneşte, nu am putut să judec însumi duhul şi farmecul conversaţiunei lor”.[10] 

Face observaţii asupra îmbrăcăminţii şi pieptănăturii remarcând mulţimea de codiţe împodobite cu brilianturi. Nu-l încântă prea mult vestimentaţia  româncelor care ,,lasă o deplină libertate a pântecului care iese mult în afară într-un chip foarte urâcios”.[11]

Într-o notă din 1824 sesizează deja schimbarea societăţii: ,,La 1806 găsirăm multe din aceste cucoane îmbrăcate în costum oriental, casele lor fără mobilă şi soţii lor foarte geloşi. Dar revoluţia întâmplată întâiu la Iaşi, pe urmă la Bucureşti şi în provincii fu atât de rapidă cât de deplină. După un an toate cucoanele moldovence şi muntence adoptă costumul european. Din toate părţile în amândouă capitalele negustori de mode, cusătorese, croitori, şi prăvăliile din Viena şi din Paris scăpară de toate vechiturile care apăreau ca noutăţi la Iaşi unde erau plătite foarte scump. În curând în toate casele se iviră mobile puţin demodate aduse cu mare cheltuială de la Viena. Trăsurile, de o modă foarte veche, fură înlocuite prin caleşce şi trăsuri elegante, casele se umplură cu diferite mutre străine, cu bucătari francezi, şi în saloane şi buduaruri nu se mai vorbi decât franţuzeşte. Cucoanele moldovence care aflând că în ţările civilizate o femeie cu maniere alese trebue să aibă un amant, ele luară doi amanţi ca să fie mai la modă”[12]    

Într-o altă notă din 1827 este frapat de europenizarea societăţii pe care o ştia din alte dăţi, o europenizare care era foarte rapidă (desigur şi fiindcă o observa în aspectele ei exterioare). Observă deci ,,iuţile schimbări care s’au operat în îmbrăcămintea şi în manierele acestor cucoane şi chiar în educaţia lor. Le-a trebuit puţin timp, şi-au dat puţină osteneală pentru a se supune unei civilizaţiuni dorită de amorul lor propriu şi chemată de spiritul lor natural şi de graţiile lor întunecate şi ascunse sub tristele şi greoaiele îmbrăcăminţi asiatice. Numai la farduri nu au vrut să renunţe niciodată. Obrazul lor este boit cu toate culorile.”

Dacă majoritatea însemnărilor sunt fireşte despre societatea înaltă, Langeron  notează fugitiv şi despre femeile din popor. ,,o fustă scurtă, o cămaşă şi o scurteică largă, alcătuiesc îmbrăcămintea femeilor din popor, în general mai plăcute prin statura lor
decât prin figură. Marama albă deosebeşte femeile măritate de fetele mari. Şi unele şi altele au părul negru şi lucios ca acel al Caraibilor. Ele îl împletesc. O femee blondă este o raritate printre ele.

Interesante sunt însă şi însemnările unor ofiţeri mai tineri şi lipsiţi de maliţie. Aşa este Louis-Victor-Léon conte de Rochechouard născut în 1788. Era încă unul din acei aristocraţi francezi de viţă aleasă pe care Revoluţia şi Imperiul îi răzleţise prin serviciul curţilor europene, mulţi dintre ei în Rusia. A intrat în armata rusă ca sublocotenent, dar a ajuns aghiotant al ţarului Alexandru I în vremea războaielor împotriva lui Napoleon. Spre deosebire de Langeron, el se va întoarce în Franţa odată cu Restauraţia, se însoară cu o fată de mare bancher şi îşi va continua cariera militară în acea variantă tristă şi meschină, ca de cioclu, pe care o aveau în ofertă ultimii Bourboni. Aşa se face că îl regăsim comandant al parăzii militare ocazionată de executarea mareşalului Ney.

Dar, pe de altă parte, memoriile sunt interesante, la fel ca anii tinereţii. Şi ambele ne privesc îndeaproape, căci, până la acest final plumburiu, ,,cele mai frumoase zile ale existenţei” le-a petrecut într-o societate cosmopolită formată din mari familii de boieri munteni aflaţi în refugiu. Societate la care – sezonier, pe timp de vară – se adăugau numeroase mari doamne poloneze ce evadau, spune el, păcălindu-şi soţii cu prescripţii medicale şi veneau pentru tratament pe ţărmul mării. Era ţărm de mare căci toată această societate veselă se agrega la Odessa, oraş încă nou, al cărui guvernator era Armand de Richelieu, alt francez în serviciul Rusiei şi nimeni altul decât chiar vărul autorului. 

Aşa cum ştim deja din alte surse, rezultă şi de la Rochechouard că în societatea înaltă românească  bărbaţii se manifestau mai conservator decât femeile care apar astfel ca elementul mai vioi al schimbării. Poate şi fiindcă erau excluse de la alte griji, mai presante, de la cele politice spre exemplu. Căci înţelegem indirect de la contele francez că dincolo de tabloul unei lumi vesele şi dornice de baluri şi recepţii în care femeile excelează, mai există una, în care cei care excelează sunt bărbaţii, lumea politicii. Dar aceasta este o lume din culise. Tânăr şi atent doar la femei, pe francez această politică balcanică nu-l interesează, deşi are conştiinţa existenţei sale, lucru care se vede din aprecierile şi confuziile sale (politica refugiaţilor este doar ,,intrigării şi vicleşuguri”, sau afirmaţia după care toate familiile mari din Muntenia ar fi doar de origine grecească şi din neamurile ultimilor împăraţi bizantini).

Contele francez este în schimb mult mai în temă  când vorbeşte despre femei şi atmosfera societăţii vizibile. Iată ce spune: ,,Noi (el şi ceilalţi ofiţeri – n.n.) nefiind amestecaţi întru nimic în aceste intrigi, ne bucuram de societatea unor femei încântătoare, seducătoare prin frumuseţea, duhul şi educaţiunea lor; bărbaţii amabili şi instruiţi, atacau toate subiectele de conversaţiune, toţi vorbeau franceza cea mai pură şi cunoşteau fineţele limbii noastre.”

Observaţia aceasta este cu totul uimitoare. Decupată din context ea ar putea să pară rostită despre oricare din acele saloane pariziene care făceau încă celebritatea Franţei.[13] Nici o diferenţă, iar franceza a devenit limba elitei româneşti până la subtilităţi! Chiar dacă, lucru posibil, avem de-a face aici cu o exageare pozitivă, Rochechouard ne atestă rapidul şi uriaşul progres realizat de vârfurile elitei în intervalul scurs de la campaniile lui Potemkin şi până la 1806-1807.

Dar în ce măsură, ne întrebăm, exilaţii din Odessa erau caracteristici pentru
elita ieşeană?

Trei săptămâni petrecute la Iaşi îl fac pe Rochechouard să ne ofere o imagine şi despre aceasta. Există într-adevăr diferenţe. Mai depărtată de ruşi decât la Odessa, aflată sub o influenţă intermitentă a acestora, boierimea ieşeană era înscrisă pe aceeaşi traiectorie, dar cu câteva grade mai provincială. Lucru pe care francezul îl semnalează doar în legătură cu bărbaţii. El vorbeşte de înfăţişare şi vestimentaţie (bărbi mari, calpace pe cap, papuci galbeni), dar şi de remanenţele unor atitudini orientale (,,…ei mai aveau în atitudinea lor gravitatea plictisitoare a Turcilor”). Libertatea pe care o acordau soţiilor lor erau încă una scrâşnită şi nefirească, de aceea uşor sesizabilă din exterior, iar francezul o consideră ,,în contra voinţei lor”. Ceea ce-i face să accepte libertatea femeilor este doar dorinţa lor de ,,a-şi da aere de europeni civilizaţi”.

Este surprinsă aici o fază penibilă, din debutul aculturaţiei, când toate stridenţele imitative sunt încă prezente şi snobismul cel mai cras este afişat cu senine ifose.

Există diferite costuri care însoţesc fenomenul, unul din ele fiind şi o inevitabilă degradare morală. Vechile valori morale nu mai au prestigiu, cele noi n-au ieşit la iveală, restricţiile nu par să mai găsească temei şi totul se oglindeşte în relaţiile dintre sexe care în înalta societate cunoaşte libertinajul. Autorii naţionalişti ai deceniilor interbelice, ca Vasile Panopol spre exemplu, se simt jenaţi să-l recunoască şi mai mult sau mai puţin puţin nătâng, ei se află în căutarea unor scuze pentru comportamentul româncelor relatat de străini. Pentru ei comportamentul nu este istoric determinat, ci o manifestare a unei anume personalităţi generice şi atemporale care ar caracteriza etnia. Uneori, fără să-şi amintască de oceanul ţărănesc se simt jigniţi de curentele libertine care agită doar vârful subţire al iceberg-ului boieresc.

În locul unei explicaţii raţionale, ei preferă să creadă că libertinajul acesta, de neevitat între o etică şi alta, este ba exagerarea unui Tancoigne şi a altora asemenea, ba ,,răutatea” lui Langeron ş.a.m.d. Atâta doar că, independent unii de ceilalţi, aceşti autori se susţin reciproc. Sunt cu toţii martorii procesului de schimbare a moravurilor şi ai crizei morale, elemente  pe care le surprind în diferite faze. În vremea Ecaterinei a II-a, Carra încă vede o lume orientală a femeilor ,,roabe” şi a bărbaţilor despoţi. Ele sunt needucate şi ignorante, dar n-au conştiinţa situaţiei lor şi îşi acceptă împăcate condiţia. Societatea se bazează pe o relaţie între sexe profund inechitabilă, dar care, în schimb, este stabilă şi nu cunoaşte criza. Dar lucrurile merg repede. Încă nişte războaie ruso-turce şi iată că Langeron şi Rochechouard – altă fază – surprind criza în plină  desfăşurare. Ca să fie europeni, bărbaţii au abandonat acum controlul, dar fiindcă o fac nenatural o fac şi excesiv. Satrapii de ieri acordă brusc ,,o libertate ilimitată soţiilor lor” ceea ce atrage acum un exces al femeilor ,,care nu se lipseau a abuza de ea” (Rochechouard). Aşa că maliţiozitatea lui Langeron când vorbeşte de cucoanele cu doi amanţi pare mai de înţeles şi mai puţin răutăcioasă. Iată o scenă oferită de Rochechouard ce pare a vrea să-l completeze pe Langeron.

,,Doamna Costaki de Balche, ne primi într’o zi, pe la orele douăsprezece, culcată în patul ei sub pretext de migrenă: pe cap purta o bonetă din cele mai cochete, era îmbrăcată cu o camisolă brodată, împodobită cu dantele superbe, şi cu funde de o culoare trandafirie din cele mai strălucitoare; un şal de caşmir, de mare preţ, era aşternut pe pat, splendide vase de porţelan, încărcate cu florile cele mai rare, împodobeau toate colţurile încăperei, o lumină slabă, meşteşugit dozată, întregea acest decor care ne amintea budoarele femeilor elegante din patria noastră”. Într-adevăr, aşa este şi nu după mulţi ani, în Franţa, Stendhal va construi în Lucien Leuwern o scenă identică pe care şi-o permite o mare aristocrată în căutare de amanţi.   

Tancoigne, consulul francez la Bucureşti, aduce mărturia unei crize morale încă şi mai intense în timpul ocupaţiei turceşti de după 1821. Criza morală pare să fi atins cote halucinante. Stabilitatea socială e o amintire căci cu excepţia voinţei arbitrare a ocupanţilor societatea este anomică, ajunsă în pragul destrămării. Libertinajul a făcut loc celui mai crunt dezmăţ şi desfrâu. Bărbaţii nu mai apar stăpânii femeilor, ci victimele lor căci acum femeile se dau ocupanţilor pentru a-şi plăti poliţele şi a se răzbuna pe foştii bărbaţi-stăpâni.

Astfel de relatări, şi mai ales ultimul aspect sunt greu de interpretat. Ni se descriu manifestări extreme, unele aproape patologice, fără a ni se oferi suficiente informaţii pentru a şti cum să le prelucrăm. Cel mai sigur este că nici autorul nu înţelegea fenomenul pe care îl relata. Ipoteza unei exagerări, desigur involuntare, nu este exclusă fiindcă atenţia unui observator detaşat este reţinută uşor de elementul excepţional, spectacular, şocant sau patologic, iar apoi întreaga imagine este deformată în conscinţă. Poate.

Dar cu certitudine nu putem afirma decât că vârfurile aristocratice ale societăţii acuzau din plin pierderea reperelor morale şi că pe acest fond ne putem imagina că fapte ca cele relatate de Tancoigne puteau fi reale. Şi alte relatări ne îndeamnă să acceptăm ca adevărate elementele excepţionale ce ni se relatează dacă o facem cu precauţia necesară şi nu generalizăm.

Aşa, spre exemplu, în problema divorţului. Dacă întâlnim o relatare despre o femeie care divorţează în mod repetat, lucrul poate părea uşor neverosimil şi totuşi poate fi adevărat. Ştim că divorţul începuse să nu mai fie un lucru atât de rar ca altă dată, schimbarea moravurilor şi libertinajul presupus de scene ca cea de mai sus îl aduceau în atenţia oamenilor. Dar nu se obţinea fără oarecare greutate. Încuviinţarea Mitropolitului era necesară căci Biserica se simţea profund implicată şi nu dorea să creeze exemple contagioase. (Totuşi, divorţul va fi permanent în atenţia foarte multor călători cărora li se părea prea frecvent.) Aşa a fost şi cazul acelei mari doamne care i-a primit în “neglijé” pe Rochechouard şi tovarăşii lui. Putem să-i urmărim povestea fiindcă a fost identificată cu Elena Balş, soţia lui Constantin Balş şi fiica domnitorului Constantin Handgerli. Cu un lcomportament ca cel relatat de Rochechouard nu este de mirare că a ajuns la divorţ, care în acest caz a fost mai uşor. Lucrul este, însă, explicabil prin suprapunerea mai multor categorii de motive aşa cum reiese din actul de pronunţare. Mai întâi faptul că ambii soţi au cerut divorţul. Apoi sunt invocate un ,,fel de pricini întâmplate de multă vreme” şi care s-au ,,înrădăcinat” între soţi. Deşi actul nu este explicit, Rochechouard ne face să înţelegem că natura acelor ,,pricini” este cel mai probabil infidelitatea. De remarcat este însă că infidelitatea conjugală, deşi este prima cauză a divorţului, nu este cea decisivă. Ceea ce hotărăşte şi grăbeşte lucrurile este faptul că ,,mai ales sunt opt ani de zile de când s’au osăbit unul de altul.” Aspectele medicale au şi ele importanţă căci aflăm pe deasupra la toate acestea şi că ,,Luminarea Sa Domniţa Elenco Hangeri” a declarat în scris că ,,nici sănătatea mea iartă a mai trăi cu bărbat”. Dar ce uimeşte în această declaraţie este altceva: faptul că ,,Domniţa Elenco” făgăduieşte în scris – oare de ce? – că nu se va mai căsători.

Divorţurile în serie nu erau foarte rare. Aşa ceva se întâmplă – să ne mirăm? –  chiar cu Aristia Balş, nimeni alta decât fiica divorţaţilor de mai sus. Nu ştim cât a progresat arta neglijé-urilor în decurs de o generaţie, dar Aristia Balş îşi întrece mama cu mult şi în aproximativ douăzeci de ani reuşeşte trei căsătorii şi tot atâtea divorţuri (primul în 1840, ultimul în 1858).

Exemplele invocate aici ne arată că libertinajul producea astfel de efecte în palierul cel mai înalt al societăţii, acolo unde femeile se simţeau protejate şi răsfăţate de rangul lor social (care uneori le plasa direct în cercurile familiilor domnitoare). Aşa este şi cazul Elenei Sturdza, fiica marelui logofăt Grigore Sturdza şi a domniţei Marioara Calimaki. S-a născut în 1786 şi era în deplinătatea frumuseţii sale când a frânt rău de tot inima unui tânăr aristocrat francez, camarad de-al lui Rochechouard. Faptul i-a asigurat un loc în memoriile acestuia şi în atenţia noastră.

Această doamnă n-a reuşit decât două căsătorii şi un oarecare număr de amanţi din care nu ne este cunoscut decât colegul autorului, Theodorite de Crussol, un tânăr din acea înaltă aristocraţie franceză risipită atunci prin Europa. Acesta a ocupat intervalul dintre cele două căsătorii cauzând probabil desfacerea celei dintâi şi, după plecarea sa, încheiera celei de-a doua. Această femeie a fost nu doar uşuratică, dar şi un personaj turbulent în societatea vremii numele ei fiind rostit în intrigi şi procese. Dar toate erau suportate şi acceptate în virtutea rangului înalt care a făcut din ea sora unui domnitor (Mihalache Sturdza) şi mama altuia (Grigore Alexandru Ghica).

Contele de Lagarde, un alt aristocrat francez care a stat câteva luni la Bucureşti, scrie[14] imediat după sfârşitul războiului, în 1812. El sesizează două feluri de diferenţe uşor de observat în aspectele vestimentare: în funcţie de vârstă şi în funcţie de starea socială. Vestimentaţia boieroaicelor mai în vârstă este mai tradiţională decât a boieroaicelor mai tinere, diferenţele de generaţie indicând viteza tranziţiei. Vestimentaţia primelor mai semăna încă cu cea a ,,cucoanelor grecoaice din Constantinopol” (şi trebuie să-l credem căci abia venea de acolo şi memoria îi era proaspătă), doar că muntencele adăugau mai multe ,,giuvaericale”. Dar cele tinere nu mai păstrează nici o urmă de asemănare cu doamnele Fanarului, s-au detaşat definitiv. Semnalează şi el ca şi ceilalţi că modele (şi modelele exemplare) sunt preluate acum de la Paris şi Viena, iar cele care fac aşa ,,rivalizează în privinţa gustului şi cochetăriei cu femeile elegante din capitalele noastre”, adică au recuperat toată distanţa.

Rezultă însă foarte clar că această categorie este deosebit de subţire. Deocamdată ea nu cuprinde decât aristocraţia şi nici din aceasta decât o infimă peliculă, cea mai înaltă. Numeroasa boierime de rangul trei are o inerţie mai mare întrucât ea este o imitatoare a imitatorilor: în momentul când o priveşte Lagarde nu s-a obişnuit să-şi ia modelele de la generaţia tânără de rangul întâi, ci continuă încă să prefere generaţia vârstnică, de rangul întâi, în ochii ei mai prestigioasă. Fără să-şi dea seama, Lagarde are o sclipire de virtuozitate când ne lasă să înţelegem că femeile boierimii de rangul trei sunt singurele care se mai îmbracă în stilul încărcat de bijuterii al bătrânelor mari doamne.    

Observaţiile lui, altfel nu prea importante, aduc deci elemente care ne întăresc în ideea noastră că situaţia femeii e foarte diferită în funcţie de starea socială. Deşi rapidă, tranziţia la occidentalism are timpii săi şi se descarcă în societatea românească prin vârful ei ca printr-un paratrăsnet. Intuim că la baza societăţii femeile sunt cu totul altceva decât la vârf, dar de obicei nu răzbat informaţii. Lagarde este unul din puţinii care ne arată ceva atunci când apreciază, el, un aristocrat: ,,Cu cât femeile boerilor sunt leneşe şi trândave, pe atât femeile din popor sunt harnice şi muncitoare”.[15]

Ne spune astfel că vârful şi baza societăţii sunt în raporturi invers proporţionale şi se depărtează una de cealaltă. Ascultându-l, ne imaginăm o societate în care elitele se înstrăinează pe zi ce trece. Şi am putea foarte bine să ne închipuim că nu poate fi vorba de o criză morală decât la nivelul acestor înstrăinaţi, nu mai mult decât o suprafaţă socială peliculară.

Din aceiaşi ani ca Lagarde – primii de după războiul încheiat în 1812 – datează şi însemnările lui François Recordon care merită consideraţie. Era un elveţian cu studii de literatură şi filozofie, ceea ce-l recomandă, dar mai ales ne atrage faptul că a fost mulţi ani (1812–1818) preceptorul copiilor lui Vodă Caragea astfel că realitatea societăţii româneşti îi este mai bine cunoscută decât altora şi îndeosebi decât lui Lagarde care trece meteoric.[16] Totuşi perioada ne îndeamnă să-i cuprindem în aceeaşi secţiune, iar informaţiile lor se completează.

Revenind la problema bazelor societăţii, Recordon are şi el cuvinte frumoase faţă de ţărănci. Pe lângă vestimentaţie (pe cap tulpan, la gât salbă de bănuţi) care le evidenţiază, zice el, ,,gingăşia trăsăturilor”, ceea ce le caracterizează mai cu seamă este ,,iubirea faţă de soţii lor”, ,,duioasele îngrijiri date din belşug copiilor”, ,,hărnicia şi destoinicia pe care o desfăşoară în gospodăria lor”. Toate acestea, spune elveţianul, le face să se distingă mai mult ,,decât prin găteală şi aparenţă” (care dealtfel ne-a spus că nu lipsea). Observaţia ni se pare cât se poate de potrivită cu un elveţian din prima parte a secolului XIX, o vreme când elveţienii erau încă săraci şi colindau Europa pentru rostuire. Totul făcea din ei cei mai potriviţi oameni atunci când vorbeau despre hărnicie (observată şi de Lagarde), destoinicie şi spirit gospodăresc.

El mai adaugă că îşi ţes singure stofele, că-şi ţin casa într-o curăţenie perfectă, iar în final revine pentru a spune că în ciuda atâtor treburi ele par totdeauna îmbrăcate în haine de sărbătoare.

Pe scurt, un portret atât de frumos încât dacă n-am şti că elveţienii sunt oameni pragmatici şi cântăriţi, aproape că l-am bănui pe Recordon de idilism semănătorist. Căci aici ne trimite cu gândul la o astfel de descriere: o societate rurală arhaică, necoruptă şi nealterată, bazată pe o gospodărie în mijlocul cărei domneşte o femeie frumoasă, bună soţie şi mamă care face să se articuleze toate componentele acelui univers.

Aculturaţia n-a ajuns până aici, contactul dintre culturi se realizează undeva sus în straturile superioare unde există budoaruri, neglijé-uri, amanţi şi divorţuri seriate. În acest stadiu societatea românească pare să fie spartă în două lumi distincte.

Există ceva ca punte între aceste lumi extreme? Sau avem o societate frântă? În limitele temei şi mărturiilor călătorilor străini nu se poate da un răspuns. Abia cu acest elveţian apare pentru prima dată o referire clară la femeile oraşului şi trebuie să acceptăm că nu este suficient.

Orăşencele sunt şi ele frumoase (,,nostime” este termenul pentru orăşence) şi dovedesc aceeaşi cochetărie vestimentară ce pare a fi o trăsătură generală şi mereu observată a femeilor române de orice fel. Poartă rochii albe, îşi împodobesc părul foarte elegant cu flori şi cu un soi de batistă colorată de mare efect. Sunt şi ele destul de deosebite între ele prin avere, iar cele care-şi pot permite afişează cu mare plăcere bijuterii. De altfel atâtea câte sunt, orăşencele afişează pe ansamblu ,,un lux destul de mare” ceea ce înseamnă că în aceşti ani populaţia pauperă a oraşelor nu este încă numeroasă, iar femeia mizeră a mahalalelor nu este încă o imagine evidenţiată tipologic. Descrierea rămâne sumară.

Problema cu acest elveţian este că el vede totul în culori frumoase, chiar şi marile aristocrate, ,,cucoanele mari”. Le laudă arătând că ,,se îmbracă cu gust” şi înşiră apoi o serie de drăgălaşe elemente de podoabă semnalând totodată aceeaşi pasiune pentru bijuterii pe care o consemnează toată lumea. Lucruri prea scandaloase Recordon nu pomeneşte. De ce nu o face de vreme ce avea la curte o bună poziţie de observaţie? Dat fiind că nu poate fi întâmplător, cel mai probabil este că era o precauţie în mediul acela. Lasă totuşi să răzbată că ,,sunt caracterizate mai ales prin vanitate, uşurinţă şi principiile lor libere”. Or, ,,uşurinţa” şi ,,principiile libere” alcătuiesc o combinaţie din care rezultă libertinajul, ceea ce înseamnă că Recordon ne spune cam acelaşi lucru ca şi ceilalţi. 

Dar dacă coroborăm cele ce ne-au spus aceşti autori reiese o imagine mai realistă. Aşa zisa libertate pe care soţii din înalta societate păreau că o lasă soţiilor lor era în realitate doar o faţadă. Rochechouard ni-i arătase exagerând strident. Femeile, ne arată Langeron şi Rochechouard, exagerează la rândul lor libertinajul. Oare de ce? Unele elemente ne fac să ne întrebăm dacă nu există ceva compensativ în exagerarea lor. Marile cucoane nu doar se comportă libertin, dar ţin neapărat ca lucrul acesta să se vadă. Snobism de începătoare? Desigur, dar s-ar putea să fie mai mult decât atât, o frondă răzbunătoare faţă de oprimarea suferită din partea soţilor lor care rămăseseră, am văzut,  mult mai orientali decât erau ei dispuşi să arate în prezenţa unui Rochechouard. Elveţianul Recordon care i-a observat ani de zile din apropiere, ne spune că vechile mentalităţi mai aveau forţă şi se transmiteau şi la bărbaţii tineri. ,,Bărbaţii tineri, notează el, din cauza educaţiei lor dispreţuiesc femeile şi câte odată le tratează ca pe nişte roabe”.[17] Exista şi o anume inconştientă ipocrizie masculină de vreme ce bărbaţii acordau o libertate pe care pretindeau apoi ca femeile să n-o folosească. Doreau să fie europeni în societate, dar să rămână orientali acasă. Recordon spune că în anumite privinţe femeile se bucurau ,,de o libertate tot atât de mare ca a femeilor franceze, dar înţeleg să vorbesc de supunerea cerută de către soţii lor”.[18] Dacă relaţia dintre sexe continua în taină să rămână opresivă, devine de înţeles de ce libertinajul femeilor era astfel de parcă ar fi conţinut un mesaj sau de parcă ar fi dorit să demonstreze ceva. Există la Lagarde o observaţie fulgurantă: femeile ,,se silesc (s.n.) să arate străinilor cu câtă greutate rabdă rezerva impusă lor, în public”.

Astfel, dincolo de criza morală de care vorbeam mai sus, sau poate ca o componentă a ei, trebuie să luăm în considerare că relaţiile dintre sexe, mai ales în familie, au câştigat treptat un fond tensional (mai târziu, în anii ocupaţiei otomane de după 1821 vom vedea chiar şi manifestări conflictuale). Totul provenea din viteza diferită cu care cele două sexe se conectau la noile mentalităţi şi moravuri, cel dominant mai puţin stimulat se conectează lent şi contradictoriu, cel dominat are o evoluţie mai avântată.

Aşa credem că trebuie înţelese toate acele observaţii ale diferiţilor autori, anume că bărbaţii păstrau mai mult orientalism decât femeile. Cel mai frecvent persistenţa acestui orientalism la bărbaţi este notat în legătură cu vestimentaţia, dar apare şi referitor la atitudini şi comportamente. De altfel nici observarea vestimentaţiei nu trebuie neglijată şi ar fi foarte greşit dacă nu i-am acorda şi ei o atenţie majoră, căci – e izbitor cum insistă toţi autorii asupra ei – în această epocă e foarte limpede că ea funcţionează ca un indicator, ba chiar ca principalul indicator al stării de tranziţie între cele două modele culturale. Aşa se explică de ce toţi oamenii vremii sunt atât de preocupaţi de modele vestimentare – căci nu putem rămâne doar la obişnuita cochetărie feminină – unii ca s-o adopte, alţii ca s-o întârzie şi alţii ca s-o consemneze. Dar cum vestimentaţie, maniere, atitudini, valori, formau toate un singur ghem, succesul ofiţerilor ruşi şi francezi în faţa marilor ,,cucoane” de la Iaşi şi Bucureşti se explică mult prin diferenţa de maniere şi atitudine pe care femeile o simţeau la aceştia. În locul izolării li se oferea libertatea relaţionării sociale şi în loc de ,,dispreţ” (Recordon) întâlneau o consideraţie curtenitor exprimată. Femeile au ales imediat ce a existat o posibilitate de alegere şi nu se punea problema ce vor alege: pentru ele occidentalismul însemna eliberarea din servitute şi emanciparea. Aceeaşi a fost, rând pe rând, opţiunea şi în cazul femeilor din celelalte straturi sociale pe măsură ce procesul de modernizare a societăţii româneşti se va adânci. Dar exagerările, libertinajul şi criza morală n-au mai fost niciodată atât de dramatice ca în primele decenii, atunci când şocul afecta mai ales marea boierime.

Trebuie recunoscut de aceea rolul femeilor în modernizarea societăţii româneşti. Deoarece de obicei se consideră că emanciparea femeilor s-a produs ca un efect al modernizării societăţii, ar fi poate mai corect să ajustăm această idee arătând că lucrurile ar putea fi privite şi invers: împingând pentru eliberarea lor proprie femeile au împins pentru modernizarea societăţii în ansamblu. Şi poate că vreodată un studiu consacrat anume va pune mai bine în evidenţă ce a însemnat femeia în contextul acestei epoci.  

Cât despre ţărănime, dincolo de alte considerente care se pot invoca, una din cauzele care împiedicau aici apariţia crizelor în relaţiile dintre sexe era chiar precaritatea condiţiilor de muncă. În coordonatele unei societăţi arhaice şi ale unei accentuate înapoieri economice, gospodăria ţărănească nu a putut supravieţui decât accentuând într-ajutorarea şi complementaritatea celor două sexe în procesul muncii. Practic în toate activităţile gospodăreşti femeia şi bărbatul îşi repartizau sarcinile în funcţie de sex şi vârstă (diviziunea naturală a muncii), devenind implicit conştienţi că ambele activităţi erau deopotrivă vitale pentru existenţa gospodăriei ţărăneşti ca celulă economică. Lipseau astfel condiţiile obiective pentru o asimetrie inechitabilă între sexe, femeile fiind mai afectate de asprimea condiţiilor economice decât de ,,stăpânirea” sau ,,dispreţul” bărbaţilor.  Nu era o revoluţie de făcut.

Problema cea mai ardentă din cele care afectau condiţia femeii, indiferent din care stare socială, era însă educaţia. Pentru ultimii ani fanarioţi Recordon a conştientizat mai bine aspectul şi ne-a lăsat o imagine. Era unul din acei oameni formaţi cu ideile luminilor care cred că defectele oamenilor provin din educaţie şi că tot de acolo se pot şi corecta. Prin urmare cele sesizate de el la tinerele fete (,,vanitate”, ,,uşurinţă”, ,,principii libere”) se datorau exclusiv unei educaţii sumare, ocazie cu care ne spune şi în ce consta ea: ,,să ştie puţin să vorbească, să citească în limba greacă modernă, cele care trec drept mai bine crescute cântă la pian şi vorbesc puţin franţuzeşte”.[19] Înainte de 1821, limba greacă îşi mai trăia încă ultimele momente de glorie ca limbă de salon şi chiar ca limbă a documentelor oficiale. Apoi, ca printr-o baghetă magică limba franceza o va înlocui în totalitate.

Că această educaţie era total insuficientă chiar în condiţiile de atunci este un lucru bine stabilit. Nu numai că se ofereau fetelor doar câteva ,,materii”, şi acelea într-un mod superficial, dar primul lucru care ne reţine atenţia este că lipseşte cu desăvârşire orice materie fundamentală cu caracter formativ şi atunci fireşte că ,,uşurinţa” şi superficialitatea de orice gen este încurajată, are Recordon dreptate. El încă este îngăduitor, căci francezul Laurençon,[20] care prin a ceiaşi ani a fost şi el preceptor în Muntenia nici măcar nu bagă în seamă acest rudiment de educaţie, pentru el fetele sunt complet excluse de la educaţie. ,,…este supărător cum acest amabil sex înzestrat cu un sânge atât de nobil şi cu o înfăţişare atât de drăgălaşă, nu primeşte nici una din binefacerile educaţiei” în ciuda faptului că, după părerea lui, sunt înzestrate cu o inteligenţă naturală deosebită. După el, doar educaţia face diferenţa între ele şi omoloagele lor din Europa. Ar fi suficientă puţină preocupare şi ,,ar putea pretinde să se asemene cu cele mai distinse dintre cucoanele din Europa”.[21]

Există deci, cum reiese şi de la alţi autori un decalaj sesizabil între ,,cucoanele” noastre şi ale Europei. Cu toate că ele fac eforturi supradimensionate (şi mai ales costisitoare) să astupe această diferenţă, este evident că nu reuşesc. Stadiul în care se află tranziţia este încă incipient şi nu sunt sesizate aspectele de consistenţă cu rezultate pe termen lung, ca educaţia spre exemplu. Eforturile se depun doar pentru coaja lucrurilor unde plusează excesiv cu nerăbdarea de a compensa prin cantitate lipsurile calitative. Ca rezultat, luxul vestimentar al boieroaicelor noastre ajunge să-l întreacă pe acela al altor aristocrate europene. ,,Adevărat este că cheltuielile ce le fac pentru toaleta şi luxul lor, ne miră, căci cu certitudine ele întrec în mai multe priviri pe cele ale cucoanelor din cele mai mari capitale, căci diamanturile şi rochiile de veritabil caşmir sunt podoabele lor obişnuite. Modele din Paris sunt strict urmate şi croitoresele străine nu duc lipsă de clientelă”.[22] Acelaşi Laurençon ne spune aceasta, dar nu este singurul. Sunt şi alţii (ca Sir Robert Key Porter, în 1920) care se arată epataţi[23] de luxul boieroaicelor noastre, superior spun ei, femeilor din alte capitale europene. Combinaţiile vestimentare cu elemente orientale incluse sunt observate şi de alţi englezi, William Macmichael, în acelaşi an, precum şi W. Wilkinson, fost consul general al Angliei la Bucureşti şi Iaşi între 1814 şi 1818. Acesta din urmă o exprimă foarte clar: ,,Femeile se îmbracă cu totul după moda europeană, pe care o combină cu bogăţia orientală şi cu o profunzime de podoabe”.[24]

Ca o concluzie, putem spune că pentru aceşti ani  decalajul continuă să existe în mai multe forme. Vestimentar, este pe punctul de a dispare datorită unor cheltuieli enorme, acele cheltuieli care-l vor face pe mai târziu pe Kotzebue să prevadă ruina acestei clase. Decalajul de educaţie (învăţământ) este însă imens, iar  decalajul manierelor persistă.

Manierele erau într-un stadiu pe care l-am numi de ingenuă grosolănie. Îl numim aşa deoarece numai inconştienţa explică seninătatea care însoţea grosolăniile. Dar manierele care mediază relaţiile dintre sexe nu sunt o problemă pe care s-o putem discuta separat fiindcă societatea nu putea avea femei manierate şi bărbaţi nemanieraţi sau invers. Părţile relaţiei se înfluenţează reciproc şi problema evoluează din ambele capete, nu altfel. Pe la 1821 avem mărturii despre faptul că femeile înaltei societăţi, ,,cucoanele”, au un limbaj colorat de injurii obscene şi conversaţii triviale. Era un efect care se transmitea din celălalt capăt al relaţiei. Spune Laurençon: ,,Sudălmile lor (ale bărbaţilor – n.n.) sunt de o energică obscenitate şi sunt întrebuinţate tot în aşa hal şi de femei chiar din aşa numita bună societate”.[25] Pe lângă acestea Wilkinson ne va adăuga şi el ceva ajutându-ne să înţelegem în ce a constat de fapt problema manierelor. El arată că boierii, adică bărbaţii, nu aveau distincţie în maniere şi conversaţii şi că subiectul acestor conversaţii era trivial şi obscen. Apoi adaugă un lucru care face lumină: ,,… prezenţa cucoanelor nu le inspiră mai multă rezervă”.[26]

Mărturiile se completează într-o explicaţie. Aşa cum existau până atunci, manierele tradiţionale reflectau un model de societate, aceea a bărbatului ,,stăpân” care nu trebuie să ţină seamă şi de altcineva decât de sine. Celălalt sex nu era tratat ca un partener, ci ca un tolerat şi de aceea nu exista nici un motiv să i se facă concesii. Bărbatul accepta o singură unitate de măsură, a sa. Societatea, reuniunile, saloanele, limbajul, tematica, toate erau ale sale. Femeile au trebuit să intre în toate acestea, limbaj, tematică etc. căci specificul feminin nu era luat în seamă. În consecinţă nu exista acea deferenţă în relaţiile dintre sexe care apăruse în Occident şi care s-ar fi manifestat vizibil prin ceea ce Wilkinson a numit ,,rezervă”.

  De la o vreme, şi putem să ne gândim tot la anii din jurul lui 1821, un rol important atât în rafinarea manierelor cât şi într-o anume educaţie a fetelor au început să-l aibă ,,romanele franţuzeşti”. O limbă franceză tot mai temeinic însuşită a făcut aceste Române accesibile şi la rândul lor au favorizat cunoaşterea acestei limbi. Kosmeli, un călător grec, ne spune pentru 1819 că ,,toată ocupaţia lor (a cucoanelor din Iaşi despre care tot el ne spune că nu fac nimic altceva) este de a răsfoi din în când câte un Român francez”.[27] Ce fel de Române erau acestea nu putem şti,  cu siguranţă era literatură de consum, dar erau şi lucruri bune printre ele căci acelaşi autor cunoaşte o cucoană care citise Corinne a doamnei de Staël. Cunoscând părerile autoarei, lecturarea acestui Român echivalează cu o primă lectură feministă. În spaţiul românesc. 

Mişcarea revoluţionară de la 1821, dispariţia ultimilor domni fanarioţi şi ocupaţia armatelor turceşti au reprezentat adevărate şocuri sociale. Avem o mărturie înfiorătoare despre toate acestea la consulul francez din Bucureşti, Tancoigne care, în 1822, la plecarea trupelor turceşti de ocupaţie raporta  ministrului său de externe, ducele de Montmorency. Într-o scrisoare din 6 iulie 1822 el relatează:

,,Turcii arată o mare împotrivire de a se îndepărta din Bucureşti, reşedinţă care le permite a se lepăda cu uşurinţă de preceptele religiunei lor şi a se deda la aplecarea lor pentru beţie. Prostituţiunea a ajuns la culme în acest oraş. Nici o clasă socială nu este ferită şi nu rareori se văd mame care-şi părăsesc soţii şi copiii pentru a se lăsa în voia turcilor. Câteva chiar au îmbrăţişat religia mahomedană şi au împins patima sau spiritul de răzbunare faţă de familiile lor până la asasinarea soţilor şi fraţilor de către noii lor amanţi sugerată de ele. Casele boierilor absenţi au devenit localuri publice de desfrâu unde turcii convieţuiesc cu aceste nenorocite. Autorităţile închid ochii asupra acestor destrăbălări monstruoase şi dacă câte odată pedepsesc câte un scandal prea public, pedeapsa este totdeauna aplicată faţă de persoana prostituată şi niciodată faţă de ocrotitorul ei. Despre aceste avurăm un exemplu acum câteva zile. La 30 iunie, Paşa, de la fereastra sa văzu o caleaşcă descoperită în care era un turc şi o munteancă, care amândoi păreau că înfruntă privirile sale. Imediat opri trăsura şi perechea imprudentă fu arestată în prezenţa sa. Turcul scăpă cu închisoare şi cu câteva lovituri cu patul puştei aplicate însuşi de mâna Paşei. Cât despre femeie, ea fu cusută imediat într-un sac şi azvârlită în gârlă cu o piatră atârnată de gât.”[28]

Într-o altă scrisoare datată 7 septembrie 1822, acelaşi diplomat notează că ,,în timpul reparaţiilor făcute la Curtea domnească, sub gunoaie s-au găsit şaptesprezece cadavre de femei asasinate. Alte cinci zeci de cadavre au fost adunate în interiorul unui han, locuiţă în comun destinată străinilor. Numărul victimelor este socotit la aproape o mie care după ce s-au prostituat turcilor au fost ucise. Un mare număr dintre ele s-au găsit şi se mai găsesc încă în aripile morilor de care Dâmboviţa este încărcată. Acest râu a înghiţit cea mai mare parte dintre ele. Când turcii se vor găti de plecare, o să mai piară încă multe femei, mai ales dintre cele care sunt însărcinate. O sălbatecă prevedere împinge pe musulmani la aceste crime monstruoase, de frică ca copii lor lăsaţi în grija mamelor să fie crescuţi în religia creştină.”

Tabloul este cumplit. Referitor la acesta Panopol încearcă nu prea convingător să-i mai îndulcească tuşele: faptele pomenite s-ar datora doar unei anumite categorii de femei etc. Dar nu este un logician şi nici măcar prea consecvent nu este aşa încât alteori în faţa cruntelor relatări din documente nu mai găseşte decât puterea să spere că româncele n-ar fi chiar aşa cum sunt descrise. El vrea să creadă că relatările consulului sunt cam exagerate, dar apoi se întoarce şi le întăreşte veridicitatea: ,,aceste orori raportate de către un consul acreditat şefului său ierarhic trebuie luate în consideraţiune, cu toate că mi se pare că acest diplomat a cam exagerat”. Nu ne spune de ce crede că este exagerat, apoi acceptă relatarea exprimând o brumă de speranţă:  ,,Trebuie să reţinem totuşi criminala şi neruşinata purtare a unor bucureştence care sper să nu fi fost prea numeroase.”[29]  

În ce ne priveşte suntem de părere că aici nu avem o situaţie normală, ci  este surprinsă o psihoză colectivă în condiţii foarte speciale şi rare: disoluţia într-un timp foarte scurt a câtorva tipuri de autorităţi au favorizat o anume stare de anarhie. În final autoritatea ocupanţilor turci nu a fost o revenire la ordine, ci o escaladare halucinantă a disoluţiei relaţiilor sociale stabilite şi a tabuurilor. Fenomenul s-a înscris la nivelul Bucureştiului care s-a conturat ca o arenă în care s-a înscris fenomenul. În condiţiile în care elitele legitime absentau, categoriile sociale frustrate au exultat şi au simţit beţia de a deveni  stăpânele oraşului dacă acceptau pactizarea cu ocupantul. Armata turcă era o structură în descompunere ca şi societatea pe care o găsea în oraş şi ambele părţi s-au încurajat reciproc şi s-au degradat împreună. În aceste condiţii, disoluţia autorităţii se producea chiar şi în rândurile ocupantului aşa cum o dovedeşte scena cu Paşa. Menţinute un timp îndelungat aceste condiţii au generat monstruozităţi.

Dar nici în condiţiile acestea femei care să-şi abandoneze soţii şi copiii pentru prostituţie nu sunt informaţii credibile decât în anumite condiţii. Cel mai probabil acest lucru a avut loc ca jertfă proprie menită a-i salva de  hoardele soldaţilor dezlănţuiţi. Sau putem să bănuim vreun caz de excepţie, vreo patologie dintre acelea care în anumite procente apare neprovocată în orice societate. Nu putem şti cu adevărat căci nu existau reporteri de teren şi este lesne de închipuit că până la urechile diplomatului francez nişte astfel de fapte au putut ajunge complet deformate de o interpretare opusă. Jertfa vreunor mame a fost relatată drept viciu sau o patologie singulară, dar spectaculoasă, i-a fost relatată ca un comportament pe scară întinsă. Nevoia de spectacular e mare şi e mai palpitant aşa. Gustul pentru spectacularul trivial, pentru patologiile sexuale, pentru violenţă şi crima abjectă face şi astăzi succesul unor canale de ştiri, în condiţiile unei societăţi stabile. Putem şi în prezent să credem că bătrânele se prostituează, că mamele tinere îşi aruncă pruncii, că fiii îşi ucid mamele etc. Trebuie să luăm în calcul şi că în condiţiile de atunci informaţia a circulat strict oral între nişte relee puternic afectate de atmosfera febrilă şi halucinantă şi că astfel de relatări a consemnat consulul francez.

Perioada regulamentară este sensibil diferită, societatea s-a reaşezat. În trecere spre Constantinopol, un diplomat danez, Clausewitz a găsit totul bine la curtea lui Grigore Ghica. Cucoanele erau ,,frumoase, elegante şi bine crescute”. Ceea ce continua să lipsească era instrucţia, lucru ce trebuie să se fi  observat uşor dacă l-a sesizat şi acest meteor în trecere.

Ceea ce el nu putea şti era că lucrurile se compensau uşor în această privinţă. Am amintit deja de rolul Românelor franţuzeşti. Această părere ne-o confirmă în jur de 1831 mărturiile lui Saint-Marc Girardin,[30] un autor care ştie să scrie. El atinge câteva aspecte exprimând idei pe care le şi articulează cursiv şi cauzal folosindu-se de vechiul procedeu al dialogului între personaje imaginare. Iată ce spune el prin gura unui boier imaginar:

,,Căci ceea ce chemăm noi a da educaţia fetelor, constă în a le învăţa limba franceză, muzica, dansul şi când ştiu aceste, noi le credem educate şi le mărităm cu un tinerel care nu ştie mai multe şi care estre incapabil de a-şi conduce şi călăuzi nevasta. Odată măritate, femeile noastre nu fac nimică, îşi petrec vremea tologite pe divanul lor, se gătesc, primesc şi fac vizite, cele mai active citesc Românele voastre (romanele franţuzeşti; conversaţia boierului se poartă cu autorul – n.n.) şi din ele îşi iau lecţiile lor de purtare şi experienţa lor care decurge din atari cărţi este plină de erori şi de himere. Ele îşi închipuiesc că viaţa trebuie petrecută în conversaţiuni amoroase fiindcă aceasta este viaţa din Române, şi că chiar dacă acest subiect de conversaţiune le aduce la păcătuire, divorţul le este la îndemână pentru a schimba de la o zi la alta păcatul în datorie. Iată principiile, iată educaţiunea femeilor noastre. Cu toate acestea ele valorează mai mult decât noi şi ne sunt cu mult superioare şi aşa se întâmplă de obiceiu în societăţile care nu sunt deplin civilizate, fie că femeile ar fi mai apte de a adopta formele civilizaţiunii, fiindcă firea lor care este mai slabă se mlădiază mai degrabă şi mai uşor, fie că ele nu au trebuinţă decât de o semicivilizaţiune fiindcă adăugând delicateţea naturii lor, parvin îndată la nivelul civilizaţiunii celei mai înalte.”[31]      

Ne-am permis un atât de lung citat deoarece condensează un număr de idei (în final chiar misogine) care altfel poate fi recoltat doar de la un număr mare de autori. Totodată el îi confirmă pe mulţi alţii. 

Căutând explicaţia situaţiei pe care o observă în Principate, Girardin consideră că relele vin de la străini şi sunt prezente mai ales în rândurile elitei. Vechea boierime ,,a luat câte ceva rău de la fiecare din străinii cu care a intrat în atingere: divorţul de la poloni, desfrâul de la ruşi, pizmuirea şi vanitatea de la fanarioţi şi lenea de la turci. Tot de la turci este şi luxul acestor oameni cheltuitori şi insolvabili” (s.n.).[32] Aceste ultime cuvinte par să îl anunţe pe Kotzebue, primul observator care va trage semnalul de alarmă în legătură cu ruina previzibilă a marii boierimi.

La Iaşi şi Bucureşti se vorbeşte franceza ca la Bruxelles şi ,,îndrăznesc să spun mai bine ca la Bruxelles. E imposibil să aibă cineva mai mult exteriorul şi formele societăţii noastre franceze şi de a-i avea chiar principiile şi spiritul.”[33] Această din urmă apreciere pare cumva exagerată făcută fiind într-o vreme când instrucţia fetelor, dar şi a băieţilor, era atât de sărăcăcioasă, dar e probabil că Girardin simte mai ales făgaşul evolutiv pe care înalta societate s-a aşezat cu temeinicie. Aşa se explică, credem, şi de ce el pare să nu bage de seamă persistenţa unor elemente orientale pe care alţi călători le mai sesizează când şi când în cele mai diverse situaţii. Aşa spre exemplu, în trecere prin Bucureşti la 1827, un căpitan de corabie englez era frapat de  combinaţia de lux european şi murdărie orientală pe care o întâlnea la Hotel Europa unde locuia. Alţi autori observă caracterul oriental al Bucureştiului etc. şi chiar Girardin observă în textul citat mai sus lenea orientală şi divanul caracteristic. J. M. Lejeune scria în 1835[34] că ,,Moravurile sunt parte orientale prin turci, parte occidentale prin ruşi”.[35] Cu toate acestea Girardin sesiza mai bine trendul lucrurilor şi pe fond avea dreptate.

În contrastul cel mai izbitor cu Girardin, observator care era dispus să ne vadă occidentalismul, se află baronul de Haussez.[36] Pentru el nu suntem nici măcar orientali, ci nişte fiinţa cu totul inferioare. Posedă idei preconcepute şi face parte dintre cei cărora nu le place nimic la noi pentru că a citit scrierile lui Sulzer şi ne priveşte prin prisma acestui istoric. Imaginea este atât de negativă şi neverosimilă încât singura explicaţie constă în aceea că, voiajor grăbit şi plin de preconcepţii, fără să-şi de-a seama autorul a scris despre ţigani crezând că scrie despre români. Singura observaţie mai luminoasă (prin raport la celelalte complet întunecate) se referă la femei. ,,Munca de orice natură ar fi cade asupra femeilor, aproape tot aşa de urâte, aşa de murdare ca soţii lor, care, totuşi, sărmanele, ară, ţese, duc copiii în cârcă, pe când bărbaţii îşi duc viaţa culcaţi într-un unghiu de zid aşteptând să li se aducă hrana.” Cum se vede, femeile primesc totuşi o notă superioară bărbaţilor. Dar mărturiile lui se discreditează singure şi nu merită pomenite decât ca exemplu de rea intenţie.

Revenind la cele ce ne interesează, proporţia de occidentalism/orientalism din această perioadă, cel mai aproape de adevăr am fi, credem noi, dacă ne-am închipui că femeile au găsit o cale de a le împleti compatibilizându-le în forme acceptabile, plăcute chiar.

Ceva în sensul acesta surprinde Raoul Perrin[37] spre sfârşitul deceniului patru.

Despre femei ne spune că ,,le place de mese, de plăceri, de plimbări; stau pe divane tăcute, cu ciubucele, ori seara se plimbă în trăsuri, şi până la Băneasa, Herăstrău, Colintina unde află dulceţi şi chiar îngheţată. În general frumoase, sânt excelente muzicante. Ospitalitatea lor e plină de acel bon ton, acel caracter întipărit cu orientalism, pe care nu l-ar răspinge plăcutele noastre parisiene. Ele tratează orice conversaţie într-o limbă franceză tot aşa de pură, aşa de corectă, aşa de aleasă ca aceea a locuitorilor din Blois.” (s.n.)[38] El ne spune că mai toate formele culturii au devenit apusene: se practică jocurile apusene, dansurile de la baluri (cadrilul şi mazurca), tot ce este modă, iar la curtea Moldovei se vorbeşte doar limba franceză. Şi tot la Iaşi există un teatru francez care prezintă vodeviluri cu actori talentaţi peste medie şi superiori multora din teatrele provinciale din Franţa.

Ţărăncile apar şi ele, dar pomenite fulgurant: ,,sunt zvelte, cochete, bune, primind bine în căsuţele lor”. În legătură cu ele se vede că nu pot fi notate nici elemente orientale, nici occidentale.

Felix Colson scrie cam în aceiaşi ani[39] parcă pentru a face dreptate femeilor prea îndelung acuzate de comportamente uşuratice. Deşi face şi el o critică moravurilor vremii, revine pentru a reaşeza echilibrul. ,,Soţii virtuoase, mame bune, la care se întâlnesc acele principii de cuminţenie şi acele sentimente afectuoase, care fac gloria femeilor din occident.”[40]

Foarte interesantă la el este o idee pe care trebuie s-o semnalăm: femeile (înaltei societăţi – n.n.) sunt cele care ,,s’au străduit la trezirea spiritului naţional” deoarece erau ,,mai bine crescute şi mai instruite ca bărbaţii.” Dar cauza pentru care au făcut-o nu este naţionalistă, ci o socoteală pragmatică: ,,şi-au dat seama că în caz de anexiune a Principatelor de către Rusia, familiile lor nu vor fi tratate pe picior de egalitate de către nobilimea rusească, şi că Narîşkinii, Orloffii şi Voronzoffii nu ar consimţi niciodată să-i admită în treapta lor.” Spre deosebire de V. Panopol care ţine să găsească un izvor mai nobil naţionalismului feminin, nouă ni se pare că ideea merită reţinută: în fond umilirea sau teama de umilire au constituit întotdeauna o resursă a naţionalismului.

Dar până atunci, în 1837, plăcerea de a scrie unele din cele mai frumoase observaţii i-a revenit tocmai unui reprezentant al înaltei aristocraţii ruse, Anatole de Demidov.[41] Este o personalitate aparte, cu fire de estet. Procupat de artă, priveşte ca un artist. Vorbeşte despre ţărani şi ţărance fiindcă îi plac, dar în felul unui pictor preocupat de anumite posturi corporale cu valoare plastică pe care le observă.

În Bucureşti lucrurile se schimbă. ,,Femeile frumoase” fiind, îi plac pur şi simplu. Le aseamănă cu ,,elegantele şi cochetele vieneze”. Despre un bal dat de aga Filipescu în cinstea sa şi a tovarăşilor săi el scrie: ,,Nu mai cunosc nici un oraş în Europa, unde să se poată aduna o societate mai plăcută, unde cea mai aleasă bună-cuviinţă să se arate alături de cea mai mare veselie.” Sunt aprecieri grele din partea unui om atât de umblat şi avizat. Era avizat chiar şi în privinţa societăţii româneşti deoarece reiese că citise scrieri despre aceasta. Îi combate explicit pe toţi autorii care au scris rău despre societatea românească (curând vom aborda şi noi unul din aceştia). Scrie:

,,Este drept şi pre drept să zicem că nicio societate europeană n’a fost mai activă, deschizându-şi un drum către bine peste toate piedicele cu care era astupată vechea sa cale…” Răuvoitorii ,,nu vor tăgădui, dacă ştiu bine istoria, că sunt naţiuni care se regenerează de patruzeci de ani, dar care nu sunt mai bogate în principii.”[42]  

C. A. Kuch, mult timp consulul Prusiei în Moldova, este unul din cei care nu se încântă de societatea românească. Pe de o parte apreciază femeile şi pentru frumuseţe şi pentru că primesc ,,cu o graţie fermecătoare în saloanele lor bogate şi vorbind franţuzeşte ca şi cum niciodată nu ar fi ştiut o altă limbă”.[43] Ce acuză el este faţa dublă, faptul că aceste maniere frumoase sunt dublate de altele urâte şi se poartă foarte rău cu robii ţigani pe care pun să-i bată pentru orice fleac. Toaleta şi-o fac înconjurate de ţigănci murdare etc. Aici este credibil. Această dublă măsură faţă de ţigani trebuie însă înţeleasă cam în acelaşi fel ca atitudinea americanilor faţă de negri. Desigur e nejustificată.

De observat, însă, că şi Kuch, un critic aspru, certifică acum calitatea cunoaşterii limbii franceze şi a manierelor din saloane.  Unde rămâne el foarte consecvent este critica adusă moravurilor prea libere ale acestor doamne. El povesteşte fără milă o serie de cazuri de scandaluri amoroase care să-i probeze spusele, fără a se gândi că el însuşi dovedeşte astfel lipsă de maniere civilizate.

În timpul războiului Crimeii, societatea urbană este deosebit de cosmopolită. O ştim de la Quitzmann care face o călătorie prin Ţările Române îndreptându-se prin Varna spre Constnatinopol. 

La Bucureşti îl uimeşte agitaţia şi haosul oraşului. ,,Se amestecă doamne ca la Paris, cavaleri ca la Viena, boieri cu calpace şi bărbi albe, vizitii englezi, jageri cu pene şi arnăuţi”. Iar mai departe: ,,Femei ca la Paris poartă conversaţia cu o uşurinţă de mirat.” La şosea când a asistat la o paradă a văzut ,,cele mai frumoase obrăjoare de doamne”.[44]

Dar acest Bucureşti cosmopolit, doar cu puţin înainte de a deveni capitala statului unificat, păstrază încă mult orient. O ştim de la Richard Kunisch: Bucureştiul nu pare oraş european, mai curând seamănă cu Algerul. Dar este şi un oraş select, cu operă italiană, spectacol francez şi românesc. Ne povesteşte că la o petrecere o doamnă a cântat arii italiene, iar la o alta o altă doamnă ,,ceteşte uşor manuscrise greceşti” şi în tot acest timp ,,autorul este uimit de farmecul femeilor”.[45]

Deosebit de amuzant şi simpatic este Ferdinand Lassale, socialistul german. Nu spune multe fiind copleşitt şi total năucit de frumuseţea femeilor, dar cum o spune e important. Exclamă doar ,,Cucoanele, cucoanele, cucoanele!”.[46] Aşa simte el urmărindu-le holbat cu prilejul unei strălucitoare parade de trăsuri la Şosea.  Cam în aceeaşi perioadă un călător din acelaşi spaţiu germanic, M. A. Ritter von Zerbioni di Spasetti,[47] i-ar fi dat dreptate pe deplin: aici este ,,eldorado femeilor” consideră acesta. Dar are şi critici de neamţ conservator. Nu-i place când oamenii încearcă să evadeze din categoria socială căreia îi aparţin, or, în forma lor specifică, la femei nu vede decât încercări de a-şi depăşi condiţia socială.  

Femeile boierilor ,,conduc totul: hiene faţă de slugile lor. Femeia poate ajunge oriunde: ,,Ţiganca din serviciul lui a avut echipagiu, Omer-Paşa a luat ca soţie o slujnică, bulgară românizată, pe care a răsturnat-o apoi altă slujnică, ispitind-o la o legătură secretă. Cea mai de jos muncitoare vrea în toaleta ei să fie ca soţia boierului, Cea mai săracă îşi împodobeşte fata cu cele mai scumpe stofe şi merge cu ea în fiecare seară la expoziţia tuturor în grădina publică. Orice flecuşteţ de muiere visează la echipagii, palate, catifea şi mătasă chiar dacă n-are ce mânca acasă”(s.n.).[48] Desigur autorul ar dori să ne indignăm de atitudinea acestor femei. Ceea ce vedem noi aici este însă un lucru pe care îl aşteptam şi care trebuia să se producă: marea boierime este privită ca model exemplar de restul categoriilor urbane. Şi prin aceasta ştafeta occidentalizării este transmisă spre celelalte categorii sociale. Această etapă este de comparat cu anii când, ne amintim, aceleaşi categorii urbane priveau încă la modelele orientale.    

Elveţienii nu se desmint în seriozitate şi temeinicie. Aşa Kohly de Guggsberg[49] care ca preceptor în Moldova chibzuieşte la idei reformatoare în domeniul educaţiei şi apoi le publică.

Începe prin a fi împotriva doicii şi a rolului său de prrimă învăţătoare. De obicei o bătrână creatură, mamă a libertinajului, aşezată la un loc cu celelalte slugi şi bătută odată cu acestea de două-trei ori pe lună. Observă că La zece-doisprezece ani roabele şi slugile încep coruperea copilului încredinţat lor. ,,Dascălul, altă slugă, rău ţinut, des schimbat nu ajută prin puţina-i ştiinţă la o îmbunătăţire”. Kohly se ridică şi împotriva preceptorului străin deşi el însuşi era aşa ceva: ,,În orice educaţie se formează omul pentru a fi cetăţean; dar cum oare un străin care nu are nici un interes ar putea să inspire ucenicilor săi sentimente aşa de vii cum ar face-o un compatriot” (s.n.). Este remarcabil cum, străin fiind, pledează în favoarea unei educaţii naţionale. Nici în străinătate nu recomandă să fie trimişi tinerii fiindcă vor deprinde alte moravuri şi alte datini. ,,Fetele singure pot fi trimise şi anume în Swiţera, ca să înveţe să nu mai fie cheltuitoare, date luxului, plăcerilor ruinătoare”(s.n.).[50] Aici este vocea unui elveţian sărac de la mijlocul secolului XIX.

Wilhelm de Kotzebue ne reţine atenţia într-un mod cu totul deosebit. Este un bun cunoscător al mediului românesc şi un iubitor al românilor.[51] În ce priveşte educaţia fetelor el îl completează pe elveţian revoltându-se că este încredinţată ţiganilor. ,,Copiii după felul cum se creşteau pe atunci, se lăsau pe mâna ţiganilor şi astfel fetele tinere aflau de timpuriu ce se petrecea în casă”.[52]

Cum arătam mai sus, Kotzebue are vocaţie de Casandră şi prevesteşte corect ruina viitoare a unei elite pe care o iubeşte, cu care s-a înrudit şi s-a împrietenit.

Întâi vorbeşte despre exagerările modei.

,,În genere, spune el, moda este dumnezeirea căreia o cucoană jertfeşte totul. Fără îndoială toaleta e pretutindeni un lucru de mare importanţă, dar nicăieri ca la Iaşi. În celelalte oraşe mari europene rar se va ruina o familie din pricina rochiilor, a pălăriilor şi a ghetelor pe care le aduce cucoana de la Paris.”

Începe acum să avertizeze. 

,,Dacă, nu se produce imediat o schimbare radicală în această privinţă în Moldova, peste o jumătate de secol, societatea din Iaşi nu va mai fi de recunoscut: numeroasele familii foarte amabile, în cercul cărora străinul se simte acum aşa de bine, vor fi abdicat, spre a face loc altora, care ară şi seceră încă în sudoarea frunţei, spre a pregăti copiilor o viaţă fără griji. Nu cred să găsească vreun Moldovean aceste aprecieri greşite.”

Altfel spus, se va produce o înlocuire a elitei cu nişte parveniţi care pentru moment se pregătesc să acceadă la acest statut. Kotzebue nu dorea substituţia care se prefigura, simţim la el convingerea că elita aceasta ar merita să supravieţuiască. Şi într-adevăr, elita aceasta nu mai era boierimea vulgară de la începutul veacului.

,,…dacă boierul lasă locul său unui om fără creştere, el opreşte progresul civilizaţiei. Tocmai de aceea n’ar trebui să joace cărţi; tocmai de aceea femeia lui ar trebui să-şi cumpere mai puţine fleacuri de la Paris. Prea este păcat de ţara asta binecuvântată”.[53]

Avea dreptate, dar mai mult decât atât nu a putut face ca să împiedice realizarea profeţiei, care se va realiza chiar mai devreme decât era prevăzut.

Un alt autor cu bogate informaţii din această perioadă de apogeu a vechii boierimi este francezul Edouard Grenier.[54] Este un fel de epocă clasică a vechii boierimi. Orientalismul a dispărut în formele supărătoare, ceea ce a mai rămas e precum divanul printre mobile, un lucru plăcut şi confortabil care s-a integrat noilor contexte. ,,Nu poţi să vezi nimic mai confortabil şi mai luxos, spune Grenier. Acolo găseşti din nou toate bogăţiile civilizaţiei noastre, împărechiate cu uzul atât de comod al divanului turcesc, care înconjoară salonul.” Limba franceză, manierele, toaleta amfitrioanei sunt ,,cele mai distinse”. Neplăcere mai produce doar instrucţia, mereu rebelă la tratamente. Grenier e delicat în această privinţă: ,,…cu toate că educaţia şi mai ales instrucţia uneori nu sunt pururi la înălţime, nota generală e cât se poate de aleasă.”[55]   

Femeilor le aduce Grenier marile elogii. Nu e de mirare fiindcă în acest mediu a fost îndrăgostit de două ori şi aici spune el că a văzut cele mai frumoase femei din existenţa lui. Doar exclamaţiile lui Lassale mai sunt atât de absolute ca descrierile acestui francez. Traversezi, spune el, Germania şi toată Austria până la Paris ca să găseşti tipuri atât de frumoase, şi chiar mai frumoase decât la Paris. În saloane ,,Toate femeile erau frumoase, chiar cele ce erau mame şi…bunice, căci erau şi bunicele la bal. Acestora le rămânea ceva, un nu ştiu ce măreţ, în veştejirea trăsăturilor care te silea să te gândeşti: ,,Cât de frumoasă a trebuit să fie aceasta!”. Cel mult trei-patru chipuri neplăcute: asta nu se vede la Paris.”[56]   

Grenier este o sursă importantă pentru tablourile de viaţă care ne redau viaţa marii aristocraţii la apogeul ei. Ceea ce ne împiedică să împărtăşim entuziasmul lui Vasile Panopol pentru acest autor este doar faptul că descrierile lui cuprind mai mult medalioane feminine, portrete frumos redate, din păcate însă cu insistenţă mare pe unicitatea personajului în timp ce pe noi ne-ar fi interesat, dimpotrivă, tipicitatea.

În timpul domniei lui Al. I. Cuza este interesant studiul unui militar francez, G. Le Cler[57] care deşi nu ne spune lucruri noi ne ajută confirmând alţi autori. El îşi explica moravurile româneşti prin persistenţa orientalismului care s-ar fi întimpărit definitiv în legile, obiceiurile, moravurile noastre. Infidelităţile conjugale, abuzul divorţului, numărul mare de legături nelegitime, se explică după el prin aceea că perpetuează ,,obiceiurile haremului” într-un context civilizatoric nou. Dar imediat îşi ia seama şi precizează : ,, …nu vorbesc decât de oraşe”.

Confirmă influenţa Românelor franţuzeşti sesizată de Girardin. ,,Am întrebat ce face lumea la Bucureşti şi cum îşi petrec existenţa: ,,Se iubeşte sau se vorbeşte de iubire (on y fait l’amour, ou bien on en parle)”, îmi răspunse o interlocutoare, cunoscută prin spiritul ei…” Altfel spus o întreagă clasă socială se îndrepta spre pieire discutând spiritual şi cam decadent despre iubire.

Ca şi Kotzebue vorbeşte despre nebunia toaletelor la femei şi a jocului de cărţi la bărbaţi, de excesul preocupărilor erotice, de excesele prostituţiei şi bineînţeles, de frecvenţa divorţurilor de care vorbesc atâţi alţi autori. O diferenţă între Iaşi şi Bucurşti o găseşte el în aceea că la Iaşi ,,lumea se ruinează mai mult în cumpărături de mobile de preţ, în toalete costisitoare, în equipagiuri de lux şi în cadouri. Patima jocului a devenit o nebunie furioasă”.[58]

Cum se vede avem aici o confirmare tristă a lui Kotzebue.

Le Cler a fost unul din cei mai înfocaţi admiratori ai frumuseţii româncelor. Emanuel baron de Friedberg este mult mai ponderat. Acesta îşi consemnează amintirile despre călătoria sa pe Dunăre pomenind şi despre românce. ,,Boieroaicele tinere şi orăşencile erau îmbrăcate foarte elegant şi după modă, totuşi nu dădeau prea mare importanţă ordinii în ţinută şi etichetii. Pe stradă şi la plimbare, prin praf sau noroiu, purtau haine grele de catifea sau de mătasă, decoltate tare şi cu mânecile scurte. La petreceri vin în «robe de chambre» foarte bogate şi foarte scumpe”.[59] Nimic nou la acest observator decât faptul că lui i se pare că distinge o anume neglijenţă în purtarea hainelor. Dacă ar fi să-l credem, chiar şi la această epocă româncele au haine dar nu ştiu să le poarte, sunt receptive la modă, dar încă nu au clasă. Totuşi avem îndoieli că ar fi aşa. La acest autor ;;neglijenţa” sesizază ar putea să nu fie decât un exces de pedanterie nemţească dispus să afle neglijenţa oriunde. Am văzut că alţi autori notează contrariul. Şi sunt majoritari.

Un italian bine primit la noi la sfârşitul secolului este Angelo de Gubernatis. El cunoaşte multe dintre personalităţile vieţii publice româneşti şi consemnează aceste impresii în lucrarea sa intitulată La Roumanie et les Roumains publicată la Florenţa în 1898. A fost primit de către regina Elisabeta care l-a impresionat într-atât încât autorul i-a înalţat un adevărat imn de slavă: ,,suflet angelic”, ,,săvârşitoare de miracole”  etc.

Nu este singurul care în însemnările despre ţara noastră se opreşte asupra reginei Elisabeta. Îl avem în gând pe un argentinian, Antonio B. Massioti care publică la Buenos Aires în 1890 El libro del viajero. Pe lângă cuvenitele complimente aduse frumuseţii româncelor pe care le bănuieşte însă de utilizarea masivă a cosmeticelor, autorul se opreşte asupra scrierilor reginei Elisabeta cu acribia unui critic literar. Consideră că regina este foarte talentată chiar dacă nu este o George Sand sau şi mai puţin, o Madame de Stäel.

Dar toate acestea sunt puţin importante. Ceea ce ne revine în memorie în final este o aprciere făcută de Le Cler spre finalul însemnărilor sale, o apreciere pe care am dori-o falsă, sau altfel înseamnă că secolul s-a scurs fără ca ceva să se fi schimbat în profunzimea lucrurilor.

,,Punctul cel mai izbitor, apreciază Le Cler, este lipsa de respect pentru femeie. Aice nimeni nu se închină în faţa demnităţii soţiei, nici în faţa autorităţii mamei, nevinovăţia fetelor nu este cruţată. Situaţiunea de inferioritate a femeiei este încă consecinţa secolelor de barbarie, abuzul divorţului perpetuează această regretabilă umilire. Femeia nu este respectată, nu este stimată, ea este băgată în seamă dacă-i bogată, căutată cât este frumoasă şi tânără”.[60]    

                                         

Câteva concluzii

 

În mare măsură, istoria femeilor din secolul XIX este istoria modernizării societăţii româneşti. Indiferent de formele în care au făcut-o, femeile au fost unul din principalii vectori modernizatori. Felul cum au făcut-o nu este nici plăcut, nici lăudabil: imitaţie, snobism etc. Dar să nu uităm că aşa ignobilă cum este, imitaţia şi snobismul îşi au un rol atât de important în aculturaţii şi tranziţii încât Gabriel Tarde, iar la noi Eugen Lovinescu, au făcut din ele principalul factor motor al modernizării. Nu vrem să ne amestecăm în disputa neîncheiată nici azi despre facrorul/factorii motori, dar rolul imitaţiei şi snobismului  rămân un bun câştigat.

Pe de altă parte, nevând nici o determinare de sex imitaţia şi snobismul n-au caracterizat femeile ocolind bărbaţii, fiecare parte a imitat în domeniul său de sensibilitate. Femeile au excelat, fireşte, în domeniul modelelor vestimentare, în decoraţiile de interior etc. şi au avut un rol determinant în acreditarea noilor maniere şi moravuri care corespundeau (chiar dacă deformat la început) unei alte civilizaţii.

Femeile (mai ales cele din înalta societate) au plătit uneori costurile unei crize morale (mai ales în primele decenii ale secolului XIX) pe care n-are rost s-o escamotăm cu diverse explicaţii ca V. Panopol. Costurile acestea au fost reale, dar e fără îndoială că preferinţele lor pentru tunică şi frac au fost instrumentul cel mai eficient din câte au trimis în istorie caftanul şi giubeaua. Căci dacă în Rusia, să zicem, bărbile au fost tăiate din ordinul ţarului, în România ele au dispărut de la sine datorită femeilor care le întorceau spatele.  Ambele forţe au uzat de mijloacele lor. În fond modernizarea unei societăţi procesează pe mii de căi lăuntrice, unele nu neapărat sobre. Comparativ, societatea românească s-a descurcat într-un mod care are avantajul de a fi mai natural chiar dacă a lăsat în urmă atâtea rămăşiţe ridicole încât l-a alimentat pe Caragiale până spre sfârşitul veacului.     

*

Fireşte, toată această performanţă – diamante, materiale de lux, moda pariziană urmată la pas - presupunea costuri extrem de ridicate. Această tendinţă va continua să se păstreze, iar curba cheltuielilor să crească şi în deceniile următoare. Faptul nu va rămâne fără consecinţe în plan social şi economic căci o  societate agrară, cu resurse limitate şi în care productivitatea creşte anevoios, nu va putea să susţină la nesfârşit o aristocraţie atât de cheltuitoare. Capitaluri care ar fi putut să fie reinvestite în reproducţie se vor scurge peste graniţă spre profitul industrie de lux din Franţa şi din alte părţi. Ca şi altă dată în istorie, chiar în Franţa evului mediu, răspândirea produselor de lux şi a gustului pentru acestea – fenomene în care femeile au constituit agentul principal - a contribuit la slăbiciunea economică şi politică a aristocraţiei, iar apoi, ca o consecinţă, la apariţia unei clase concurente.

Care este durata acestui proces?

Dacă luăm ca indicatori ceea ce rezultă din textele călătorilor străini despre femeile din Ţările Române – şi aşa vom face căci aceasta este perspectiva adoptată aici – rezultă că în cazul aristocraţiei din cele două principate, Moldova şi Ţara Românească, acest proces durează aproximativ un secol sau chiar mai puţin decât atât. El începe în ultimele decenii ale secolului XIX şi se leagă de efectul războaielor ruso-turce din acest interval (şi mai ales de efectul lui Potemkin la Iaşi şi al lui Kutuzov la Bucureşti). La nivel exterior, judecând după rochii, mobile, trăsuri ş.a., alinierea europeană este realizată de timpuriu şi la 1821 avem mărturii că este încheiată. La un nivel mai profund procesul mai continuă mult timp: constatăm că manierele lasă de dorit (abundenţa sudălmilor, suduitul feminin etc.), iar educaţia superficială (un strop de greacă şi franceză, iar la mofturi mari şi ceva pian) este aproximativă.

Cele două niveluri se vor pune de acord abia dincolo de mijlocul veacului când o serie de mărturii vorbesc de o limbă franceză perfectă şi de un gust desăvârşit. După Unire, în deceniul şapte, femeile marii aristocraţii par să-şi fi realizat obiectivul şi nu mai este nici o diferenţă între ele şi omoloagele lor din restul Europei. Dar preţul a fost mare fiindcă acelaşi deceniu şapte poate fi considerat cel care vădeşte epuizarea economică şi politică a vechii boierimi.  

N-am vrea să încheiem lăsând impresia că femeile sunt responsabile de ruina unei clase când la acest efect a condus un întreg stil de viaţă din care cheltuielile femeilor erau doar o componentă. Cum a lăsat să se vadă Kotzebue, jocul de cărţi al bărbaţilor ruina tot atât cât rochiile femeilor, iar în ultimă instanţă ceea ce a contat a fost că această clasă nu a descifrat noile mecanisme ale producţiei capitaliste, ci a rămas parazitară. Curând nu i-a mai rămas decât să dispară. Şi nu era mare păcat căci ultima sa misiune istorică ca elită socială – stabilirea contactului cu Occidentul – fusese realizată. Ceea ce mai era de făcut, modernizarea adâncului societăţii, era o sarcină care o depăşea şi pentru care nu mai era potrivită. Nu i-a mai rămas atunci decât să predea ştafeta furnizând câteva modele unei burghezii care-i crescuse în coastă şi care la rândul ei se dovedea dispusă s-o imite aşa cum altă dată imitase şi ea Europa. Vetele, Ziţele şi Joiţicile s-au născut în această tranziţie şi înlocuindu-le pe obositele Domniţe reiau pe contul lor burghez povestea învăţării unei limbi franceze aproximative ş.a.m.d.      

 * Constanţa Pirotici. Profesor metodist la Liceul ,,Tudor Vladimirescu”, Bucureşti. Doctorand. Tema de cercetare: Femeia în societatea românească a secolului al XIX-lea.

[1] Născut în 1743, pare a fi fost întâi jurnalist. A venit  în Moldova nu se prea ştie de ce. Revenit în Franţa a îmbrăţişat cauza Revoluţiei. Adept al lui Brissot, a fost membru al Convenţiei, proscris şi executat apoi împreună cu girondinii în octombrie 1793. Istoricul francez Aulard pretinde că era un jurnalist ale cărui violenţe pamfletare se împăcau cu stranii compromisuri.

I. L. Carra s-a aflat ca preceptor al copiilor domnitorului Grigore Alexandru Ghica pe la 1776. În anul următor, a publicat un studiu asupra Moldovei intitulat Histoire de la Moldavie et de la Valachie par Mr. … qui y a fait un long séjour. Ulterior a fost reeditat şi tradus în româneşte în 1857 de către Nicolae Orăşanu.

[2] Vasile Panopol, Românce văzute de străini, Bucureşti,Editura Cartea Românească, 1943, p. 31.

[3] Ibidem, p. 32.

[4] Ibidem, p. 36.

[4] Ibidem, p. 32.

[5] Voyage de Milady Craven ŕ Constantinople par la Crimée en 1786, traducere franceză din 1789.

[6] Cititorul ar putea fi uimit că am introdus în acest loc mărturia unei autoare care nu este străină. Dora d’Istria este româncă prin origine. Am luat însă în considerare că şi-a trăit mai toată viaţa în afara ţării, iar cultura şi formaţia ei erau de aşa natură încât am putea spune că a devenit unul din primii cetăţeni europeni. Mărturia ei poate fi considerată la fel de obiectivă ca cea a unui străin şi în unele cazuri mai cuprinzătoare sau mai valoroasă. De aceea ni s-a părut că am fi greşit mai mult ocolind-o decât integrând-o într-un cadru şi între nişte autori unde se potriveşte foarte bine.

Dora d’Istria (1828–1888) s-a născut Elena Ghica. S-a căsătorit în 1849 cu principele Alexandru Kolstoff-Massalski şi trăieşte câţiva ani în Rusia apoi divorţează. Se va stabili la Florenţa unde a şi murit lăsând o avere apreciabilă primăriei Bucureştilor. Scriitoare de talent şi colaboratoare la reviste de prestigiu din Occident, a dovedit erudiţie în cele mai diferite domenii ale cunoştinţelor omeneşti. Are studii de istorie şi de folclor ale popoarelor balcanice.

În lucrarea Des femmes par une femme analizează situaţia socială a femeii şi dezvăluie marile lacune ale legislaţiei în vigoare privind starea juridică a celeilalte jumătăţi a omenirii. Drept recunoaştere a meritelor sale ştiinţifice şi literare a fost aleasă membră a Academiilor din Franţa, Germania, Italia, Grecia, Austria. Opere mai importante: Les femmes en Orient, Zürich, 1859–1860, La nationalité roumaine d’aprčs les chantes populaires, 1859. 

[7] Margareta Miller Verghy, Ecaterina Săndulescu, Evoluţia scrisului feminin în România, Bucureşti, Editura Bucovina,1935, pp. 11–18.

[8] Ibidem.

[9] Andrault, conte de Langeron (1763–1831). O viaţă de om aventuroasă şi în acelaşi timp interesantă. Făcea parte din nobilimea franceză a vechiului regim şi a participat la războiul de independenţă al coloniilor americane unde a devenit colonel. În timpul Revoluţiei a emigrat în Rusia unde a servit în marină sub comanda principelui de Nassau-Siegen. Tot în armata rusă a luptat împotriva suedezilor şi turcilor. Intră apoi în armata austriacă şi ia parte la campaniile acesteia împotriva Franţei. În bătălia de la Austerlitz comanda o divizie rusească, iar în 1814 îl găsim la Waterloo unde comandă aripa dreaptă a armatei lui Blücher. Nu se întoarce în Franţa în timpul Restauraţiei, ci îşi continuă cariera militară în Rusia participând la războaiele ruso-turce. Intră apoi în administraţie fiind guvernator al Kersonului şi al Odessei. S-a şi căsătorit cu o rusoaică frumoasă şi bogată. Moare de holeră în 1831 şi este înmormântat în biserica catolică din Odessa.  Pe lângă acestea, Langeron a avut şi preocupări literare, a scris trei tragedii.

[10] V. Panopol, op. cit., p. 77. Acest fragment ca şi altele din Memoriile lui Langeron se găsesc şi în Neagu Djuvara, Între Occident şi Orient. Ţările Române la începutul epocii moderne, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, p. 101-103.

[11] Ibidem, p. 78.

[12] Ibidem, p. 78 şi 79. Acelaşi pasaj este citat şi de către Nicolae Iorga în Istoria Românilor prin călători, ediţie adăugită, vol. III, Bucureşti, Editura Casei Şcoalelor, 1929, p. 39.

[13] Autorul, ca şi aristocraţiile est-europene – vrem să precizăm aceasta – aveau ca referenţial saloanele Vechiului Regim nu altele. Saloanele Imperiului erau prea recente, încă insuficient rafinate, periodic prea agitate de zăngănitul milităros al pintenilor şi mai ales erau prea puţin de sânge albastru ca să poată face concurenţă modelului mai prestigios. De altfel Principatele nici n-au cunoscut decât modelul principal, cel clasic chiar dacă indirect, prin intermediul altor imitatori: ruşi, austrieci, polonezi etc.

[14] Comte de Lagarde, Voyage de Moscou ŕ Vienne, par Kiew, Odessa, Constantinople, Bucarest et Hermanstadt oů Lettres adressées ŕ Jules Griffith, Paris, 1824. 

[15] V. Panopol, op. cit., p.111, sau N. Iorga, Istoria românilor prin călători, vol. III, ed. a II-a adăugită, Bucureşti, Editura Casei Şcoalelor, 1929, pp. 67–69.

[16] François Recordon, Lettres sur la Valachie, dediées ŕ son Altesse Serenissime Monseigneur Jean Karatza, prince de Valachie, Paris, 1821.

[17] V. Panopol, op. cit., p. 114.

[18] Ibidem, p.115.

[19] Ibidem, p.115.

[20] F. G de Laurençon, Nouvelles obsrvations sur la Valachie, Paris 1822.

[21] V. Panopol, op. cit., p. 117.

[22] Ibidem, p. 116.

[23] Dacă s-ar face o analiză cantitativă asupra textelor pe care le analizăm, ar reieşi câteva constante. Prima este aceea că româncele sunt femei frumoase. Excepţii fac doar doi–trei autori, cât să evite o unanimitate dubioasă. Ceilalţi se exprimă într-o diversitate de formule, dar cei mai mulţi folosesc chiar termenul propriu, ,,frumuseţe”. Dintre aceştia majoritatea vor să urce lauda chiar mai sus de atât şi folosesc superlative sau formulări cu caracter superlativ. În alte situaţii nu se foloseşte termenul propriu, ci un altul, spre exemplu ,,nostime”, în ideea de a coborî spre un grad inferior al însuşirii atribuite. Evident aceştia trebuie socotiţi în categoria celor care consideră femeile frumoase căci prin formularea lor nu caută decât să redea o varietate sau un grad de inferioritate a atributului principal. Conform principiului de a detaşa înţelesul ideatic al textului indiferent de felul în care se exprimă autorul. Spre exemplu – şi cazul acesta este cu totul unic – există un autor care spune explicit că femeile nu sunt frumoase. Dar asta nu este totul. Este unic şi prin ceea ce urmează, căci imediat după ce le-a negat frumuseţea adaugă un ,,dar” şi continuă cu un şir de atribute care-l contrazic: nu sunt frumoase, dar sunt plăcute, au ochii frumoşi, au părul frumos, au talia zveltă, pe scurt au atâtea însuşiri frumoase încât e clar că autorului îi plac şi se contrazice involuntar. De fapt tot ceea ce a vrut el să comunice este că, aşa cum le-a văzut el, femeile nu au feţe propriu-zis frumoase, ci emană o frumuseţe de ansamblu. Aceasta era ideea, a exprimat-o însă într-o formă contradictorie în încercarea nedibace de a surprinde un anume fel de frumuseţe. Evident deci, un astfel de autor trebuie socotit tot în rândul admiratorilor.     

O altă trăsătură asupra căreia autorii converg este cochetăria. Avem în vedere aici cochetăria vestimentară, nu pe aceea relaţional-erotică. Deşi este o trăsătură universal feminină ea este notată apăsat şi insistent ceea ce înseamnă că la femeile române era mult mai accentuată şi frapantă. 

Acelaşi lucru despre pasiunea pentru bijuterii. ,,Giuvaericalele” ocupă un loc privilegiat în ansamblul celorlalte ,,găteli”. Deşi predispoziţia pentru abundenţa de bijuterii în cadrul toaletelor este de origine orientală, se remarcă faptul că ea nu va cădea în desuetudine odată cu alte orientalisme. Boieroaicele noastre îşi vor găsi o notă specifică din a potrivi abundenţa orientală a bijuteriilor la toaletele pariziene sau vieneze. 

[24] Ibidem, p. 120.

[25] Şi trebuie avut în vedere că Laurençon a stat multă vreme în Ţara Românească în calitate de preceptor, deci, e neplăcut, dar ştia ce spune. Ibidem, p. 116.

[26] Ibidem, p. 120.

[27] Ibidem, p. 118.

[28] Hurmuzaki, vol.  XVI, p. 1054.

[29] V. Panopol, op. cit., p. 34-35.

[30] Profesor de literatură franceză la Paris şi primul dintre călătorii francezi din epoca Regulamentelor organice. Autorul încearcă să-şi facă o impresie cât mai completă asupra Principatelor. Pentru amănunte legate de întreaga activitate publicistică a acestui prieten al românilor, vezi şi Nicolae Isar, Publicişti francezi şi cauza română, 1834–1859, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1991.

[31] V. Panopol, op. cit., p. 126-127.

[32] N. Iorga, op cit., p. 186.

[33] N. Iorga, op. cit., vol. III, p. 86.

[34] Este fost agent diplomatic. Publică la Paris în 1835 un Coup d’oeil sur l’état actuel de la Valachie et la conduite de la Russie relativement ŕ cette province. Este o lucrare mai puţin importantă pentru subiectul nostru, dar autorul îşi propune să realizeze şi o istorie a Moldovei pe care o cunoscuse în calitatea sa de secretar al domnitorului Mihail Şuţu. A renunţat publicând doar un articol în ,,Revue du Nord” din 1837.

[35] N. Iorga, op. cit., p. 195.

[36] Fost ministru francez, ajuns mai apoi în exil. Face o călătorie în Europa Centrală trecând şi prin Transilvania. Lucrarea  Alpes et Danube, voyages en Suisse, Styrie, Hongrie et Transylvanie, Paris, 1837.

[37] Scrie o carte importantă Coup d’oeil sur la Valachie et la Moldavie apărută în 1839. Autorul s-a aflat în apropierea domnilor Alexandru Ghica şi Mihail Sturdza şi  ne oferă informaţii valoroase despre elită.

[38] N. Iorga, op. cit., p. 207.

[39] Pentru detalieri despre publicistica lui vezi N. Isar, op. cit.

[40] V. Panopol, op. cit., p. 132.

[41] Pentru amănunte asupra acestui interesant personaj v. Ibidem, pp. 134–138.

[42] Ibidem, p. 138.

[43] Ibidem, p. 140.

[44] N. Iorga, op. cit., vol. IV, p. 33.

[45]  German de cultură franceză, face o călătorie pe Dunăre, dar ajunge şi la Bucureşti. Scrie Bukarest und Stambul, Skizzen aus Ungarn, Romanien der Türkei, în 1861. A scris şi o nuvelă La belle Florica (v.
N. Iorga, op. cit., vol. IV, p. 41).

[46] N. Iorga, op. cit., vol V, p. 57.

[47] Călător german care a cunoscut Bucureştii în timpul războiului Crimeii. A revenit şi în vremea lui Cuza faţă de care are aprecieri negative.

[48] N. Iorga, op. cit., vol. IV, p. 73.

[49] Este un elveţian angajat ca preceptor la un boier botoşenean. Îşi expune principiile pedagogice şi proiectele de reformă într-o broşură publicată la Iaşi în 1841 cu titlul Le Philo-dace, apperçu sur l’éducation chez les Roumains, suivi de quelques remarques relatives ŕ  la prospérité des Principautés.

[50] N. Iorga, op. cit., vol. IV, p. 85.

[51] Pentru amănunte v. N. Iorga, op. cit., precum şi V. Panopol, op. cit.

[52] Ibidem, p. 145.

[53] Ibidem, p. 146.

[54] Pentru detalii vezi cartea lui Barbu Sluşanschi, Un počte français patriote Moldave: Edouard Grenier, ,,En Moldavie; 1855–1856”, Paris, Gamber, 1933. 

[55] V. Panopol, op. cit., p. 150.

[56] Ibidem, p. 151.

[57] G. Le Clerc, La Moldo-Valachie, ce qu’elle a été, ce qu’elle est, ce qu’elle pouvait ętre, Paris, 1867. Vezi şi N. Iorga, op. cit., vol. IV, p. 119.

[58] V. Panopol, op. cit., p. 173.

[59] Virgiliu P. Arbore, Milcovia văzută de un călător străin în anul 1856, Focşani, Tipografia ,,Cartea Putnei”, 1934, p. 8.

[60] V. Panopol, op. cit., p. 174.

 

 Pagina anterioară :: Pagina următoare :: Index :: Cuprins ::

 

© Universitatea din Bucuresti 2004.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
This book was first published on paper at the Editura Universitatii, under ISBN 973-575-870-9
Comments to: CIUPALA ALIN; Web Design & Text editor: Laura POPESCU; Last update: August, 2004