ISTORIE ŞI IDEOLOGIE

coordonator: Manuela Dobre

Despre autor

 

NEGUSTORII STRĂINI "PROTEJAŢI" ÎN IMPERIUL OTOMAN ÎN SECOLELE XVI–XVII. OBSERVAŢII GENERALE

 

Viorel PANAITE

 

Piaţa levantină a atras negustori din toată Europa, astfel încât în teritoriile otomane desfăşurau activităţi comerciale nu numai negustori veniţi din statele creştine cărora Poarta le acordase privilegii comerciale,1 ci şi un grup masiv de negustori format din supuşii unor state creştine care nu erau reprezentate la Curtea sultanală prin ambasadori. Analizând “protecţia civilă şi religioasă în Imperiul otoman”, Pélissié du Rausas constata o realitate de necontestat: “naţiunile puterilor care au încheiat tratate cu Poarta otomană nu erau singurele beneficiare ale regimului creat de Capitulaţii”. Celebrul jurist îi numea “protégés” pe ceilalţi beneficiari de privilegii comerciale, împărţindu-i în două categorii: “protejaţi străini” şi “protejaţi supuşi otomani”.2 Aici ne vom ocupa numai de prima categorie.

Literatura de specialitate consacrată regimului Capitulaţiilor nu a ignorat acest aspect.3 Nefolosirea izvoarelor otomane este punctul slab al acestor lucrări, publicate de regulă înainte de 1923, anul desfiinţării regimului Capitulaţiilor. Paginile noastre încearcă să suplinească acest gol. În plus, demersul nostru constituie o premieră în istoriografia română.

Cine erau “protectorii”? Cine erau “protejaţii”? De-a lungul secolelor XV–XVII, situaţia acestora nu a fost aceeaşi. Unii au trecut din rândul “protejaţilor” în rândul “protectorilor” (cazul Angliei fiind cel mai semnificativ), alţii au urmat drumul invers (pentru scurtă perioadă, cazul Veneţiei). Cei mai mulţi însă, fără a fi “protectori”, dar pierzându-şi dreptul de a avea ambasadori permanenţi la Poartă, au îngroşat rândurile negustorilor străini “protejaţi”.

1. Negustorii străini “protejaţi” în şeriat

Din punctul de vedere al dreptului islamic, pe care Poarta otomană l-a adoptat în mare măsură şi l-a utilizat în textele ‘ahdnâme-lelor, harbîler erau  numiţi locuitorii “Casei războiului”, zonă în care intrau şi statele europene occidentale, întrucât teritoriile lor nu intraseră încă sub stăpânirea Islamului. Datorită acordării de privilegii comerciale în cadrul unor tratate de pace şi comerţ, în dreptul otoman al popoarelor s-a produs în premieră pentru lumea Islamului o disjuncţie nouă: între harbî cu ‘ahdnâme (şi deci cu ambasadori proprii la Poartă) şi harbî fără ‘ahdnâme (şi deci fără ambasadori la Poartă).

Merită să ne întrebăm dacă în şeriat era definit şi legitimat juridico-religios statutul negustorilor străini “protejaţi”, numiţi – după cum vom vedea în textele Capitulaţiilor (‘ahdnâme)? În acest sens, Pierre Arminjon, într-o lucrare clasică consacrată acestui subiect, intitulată Étrangers et protégés, cita un pasaj din dreptul islamic hanefit, conform căruia un harbî dintr-o ţară care nu încheiase tratat de pace cu musulmanii avea acelaşi statut cu un harbî dintr-o ţară în pace cu musulmanii, dacă – în drum spre Casa Islamului – el traversase ţara cu ‘ahd  printr-un salv-conduct primit de la autorităţile acesteia: “Dacă supusul unei ţări harbî fără tratat de pace cu noi intră, având salv-conduct, într-un teritoriu aflat în pace cu noi, iar apoi trece din această ultimă ţară în “Casa Islamului” fără a avea salv-conduct de la musulmani (amân), aceştia din urmă (adică Musulmanii) nu au nici un drept asupra lui, pentru că el vine dintr-o ţară aflată în pace cu noi şi are acelaşi statut cu supuşii acestei ţări şi, întrucât aceştia se bucură de protecţie completă la noi fără a avea nevoie de amân (în afara tratatului), străinul care li se alătură nu are nici el nevoie de salv-conduct. Situaţia era aceeaşi în cazul în care două popoare harbî sunt în relaţii pacifice iar acelaşi individ va trece din ţara în pace cu noi în dâr al-Islam; deoarece pacea care există între cele două popoare harbî le ţine loc de salv-conduct în mod reciproc”.4

Deşi intrarea în “Casa Islamului” era condiţionată de traversarea în prealabil a teritoriului aflat în pace cu musulmanii, Pierre Arminjon considera regimul acordat prin şeriat negustorilor străini ca fiind extrem de “liberal”. Practic, şi negustorii din statele nereprezentate prin ambasadori la Poartă intrau în categoria muste’min-ilor.5 Arminjon aprecia că aceasta s-a produs prin extensia privilegiilor acordate de sultani prin ‘ahdnâme-le unor popoare harbî la negustorii de altă naţionalitate “qui se sont joints aux sujets de l’État contractant”.6 Ne întrebăm însă dacă cutuma nu a jucat şi aici un rol important, la fel ca în privinţa altor aspecte ale regimului negustorilor străini în Imperiul otoman ?

2. Negustorii străini “protejaţi” în ‘ahdnâmeler

Privilegiile comerciale acordate de statul otoman nu cunoscuseră generalizarea pe care o vor căpăta în secolele XVIII–XIX, astfel că sub patronajul principalelor puteri occidentale, Franţa şi Anglia, făceau negoţ şi alţi negustori străini. Textele tratatelor de pace şi comerţ fac referire adesea la această categorie de negustori, precizând că ei se bucurau de un regim identic cu al negustorilor veniţi din statele care primiseră Capitulaţii. Erau folosite două căi de identificare în bloc.

Prima formulă făcea apel la neacordarea unor privilegii comerciale şi, în consecinţă, la inexistenţa ambasadorilor care să le protejeze interesele. Astfel, în ‘ahdnâme-aua acordată regelui Franţei, Henric IV, în 1604 se vorbeşte despre “întreaga tagma negustorilor inamici care nu au soli aparte” (müstakil elçileri olmıyan cümle harbî tüccar tayfesi, în varianta otomană; les autres nations alienées de l’amitié de notre grande Porte, lesquelles n’y tiennent Ambassadeur, în traducerea franceză).7

A doua modalitate de încadrare juridică s-a făcut prin trimitere la pavilionul statului european utilizat de aceştia pentru a naviga. De exemplu, în ‘ahdnâme-aua acordată Angliei în 1601 era inclusă şi “tagma negustorilor care navighează sub pavilion englezesc” (Ingiltere bayrağı altında yürüyen tüccar tayfesi).8 Să remarcăm că în textele osmane ale Capitulaţiilor din secolele XV–XVII nu găsim un termen sinonim cuvântului “protégés” folosit în traducerile franceze contemporane.9

O definiţie clară a ultimei categorii ne oferă Pélissié du Rausas: “Ce sont les nationaux des divers États chrétiens qui n’ont pas conclu de Capitulations avec la Porte Ottomane et qui, par conséquent, n’ont pas de représentent accrédité aupres du Gouvernement ottoman”10. În acelaşi timp, el considera că problema “protejaţilor” străini îşi afla originea în Capitulaţiile acordate Franţei.

Care erau, din perspectivă istorică, aceşti “protejaţi” străini ?

Încă din privilegiile comerciale acordate de selgiuchizi Veneţiei în secolul al XIII-lea erau amintiţi “latinii” care nu aveau consuli, termenul “latini” înglobând toţi negustorii veniţi din statele europene occidentale11.

Textele ‘ahdnâme-lelor acordate Franţei conţin cele mai multe detalii despre negustorii străini fără Capitulaţii, datorită luptei diplomatice dusă de aceasta pentru a-şi apăra “dreptul de protecţie” obţinut prin cutumă.

‘Ahdnâme-aua din 1569 consemna – oarecum în fugă – că genovezii, sicilienii şi anconitanii (“et autres”) aveau “obiceiul să navigheze în apele otomane sub pavilionul Franţei”12. În următoarea ‘ahdnâme acordată regelui Franţei, din 1581, erau precizaţi “toţi cei care obişnuiseră din zilele de demult să navigheze în numele şi sub pavilionul padişahului Franţei” (bi’l cümle Franca padişahının nâmı ve sancağı altında yürüyenler kadim ül-eyyamdan ila), şi anume următoarele opt grupuri de negustori: genovezii (Ceneviz), englezii, portughezii, spaniolii, catalanii, sicilienii, anconitanii şi ragusanii. Mai târziu, în ‘ahdnâmeler din 1597 şi 1604, întrucât englezii obţinuseră dreptul de a naviga sub pavilion propriu, precum veneţienii (“în afară de veneţieni şi englezi” / Venediklü ve Ingilterelüden mâ’ada), printre negustorii protejaţi erau numiţi direct: genovezii, portughezii, catalanii, sicilienii, anconitanii, spaniolii, florentinii.13 În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, mai precis în ‘ahdnâme-aua din 1673, în categoria “naţiunilor inamice” protejate de Franţa mai intrau portughezii, sicilienii, catalanii şi messinezii. Cei nespecificaţi intrau la categorie “les autres”.14 În sfârşit, în Capitulaţia din 1740 acordată de Mahmud I erau numiţi, “printre alte naţiuni inamice” care puteau intra pentru comerţ în teritoriile otomane, portughezii, sicilienii, catalanii, messinezii şi anconitanii.

Câteva detalii despre fiecare grupare de negustori străini “protejaţi” sunt necesare.

Florentinii, deşi obţinuseră reînnoirea privilegiilor comerciale printr-o ‘ahdnâme acordată de Süleyman Kanunî în 1562, la scurt timp după acest moment favorabil, Selim II îl va alunga pe bailul toscan de la Constantinopol. Motivul invocat de Poartă: ajutorul pe care Cosmo I, marele duce al Toscanei l-a dat papei Pius V şi cavalerilor de Malta, prin ordinul religios şi militar al Sfântului Ştefan al cărui sediu se afla la Florenţa. În absenţa unui reprezentant permanent la Istanbul, negustorii florentini au cerut protecţia Franţei şi au intrat sub jurisdicţia ambasadorului şi consulilor francezi din Levant. Florentinii erau amintiţi explicit pentru prima dată în Capitulaţiile acordate Franţei în anul 1597. Probabil că în ‘ahdnâme-aua din 1581 negustorii florentini intrau în categoria “et autres”. Aceştia nu se vor mulţumi cu acest statut şi, în consecinţă, vor încerca în mai multe rânduri (1574, 1578–1579, 1598) să iasă de sub “protectoratul” regelui Franţei şi să navigheze sub propriul pavilion. Astfel, după opinia lui Hammer, pe la 1578, florentinii obţineau o ‘ahdnâme, conform căreia trebuia să se facă distincţie între vasele comerciale şi galerele ordinului religios Sf. Ştefan15. Călătorul Stephan Gerlach, care îl însoţea pe David Ungnad în solia sa la Istanbul, descrie întâlnirea pe care au avut-o cu trimisul florentin, care mergea la Poartă cu daruri evaluate la circa 125000 ducaţi pentru reînnoirea privilegiilor comerciale şi obţinerea dreptului de rezidenţă a unui ambasador toscan la Curtea sultanală, după modelul veneţian16. De subliniat că în corespondenţa diplomatică franceză nu se face însă referire la vreo Capitulaţie florentină acordată în această perioadă, ceea ce poate însemna şi o ignorare cu bună ştiinţă a acesteia pentru a masca insuccesul diplomaţiei franceze. Opoziţia Franţei şi Veneţiei a fost însă mai puternică decât demersurile diplomatice ale florentinilor, care au avut cel mult numai consecinţe pozitive temporare. În 1579, deşi înmânase darurile la Poartă, ambasadorul florentin era rechemat acasă fără a fi obţinut ‘ahdnâme-aua mult dorită. O reînnoire solidă a Capitulaţiilor pentru Florenţa s-a produs abia în secolul următor, mai precis în anul 165817.

Genova a fost unul din primele state vest-europene care a beneficiat de privilegii comerciale în teritoriile otomane consfinţite prin tratate de pace şi comerţ. Textul din 1387, primul astfel de tratat ajuns până la noi, a fost publicat de Nicolae Iorga18 şi foarte recent, într-o ediţie critică comentată, de Kate Fleet19.

Genovezii şi-au pierdut oficial dreptul de a naviga sub pavilion propriu în 1581, când îi găsim amintiţi în ‘ahdnâme-aua acordată Franţei de Murad III20. Era o consecinţă îndepărtată a atitudinii pe care Genova a avut-o în prima jumătate a secolului al XVI-lea, când s-a aliat cu Carol V împotriva lui Süleyman Kanunî (în 1535, Andrea Doria ataca şi prăda Tunisul). Consecinţa imediată a constat în pierderea dreptului de a avea reprezentanţă diplomatică permanentă la Istanbul. Totuşi, nu dorinţa Porţii de a plăti cu aceeaşi monedă lipsa de fidelitate a fost factorul determinant în trecerea genovezilor în rândul harî-ilor fără Capitulaţie. Eliminarea Genovei dintre statele creştine beneficiare de ‘ahdnâme-le cu privilegii comerciale şi eşecurile acesteia suferite în plan diplomatic în relaţiile cu Poarta la mijlocul secolului al XVI-lea s-au datorat Franţei, care dorea a fi, dacă nu singurul, atunci cel mai puternic partener european al Imperiului otoman. Astfel, insuccesul genovezilor de a primi o ‘ahdnâme de la Süleyman Kanunî în 1554 a avut la origine opoziţia făcută de ambasadorul francez, M. de la Vigne.21

Bineînţeles că genovezii au încercat a recâştiga încrederea Porţii şi a obţine dreptul de a înfiinţa o ambasadă permanentă la Poartă. Scrisori din anul 1558 dovedesc aceasta22. Dar, aceste tentative (repetate de altfel în anii 1560 şi 1564) au fost sortite eşecului23.

Deşi, către sfârşitul secolului al XVI-lea, genovezii au reintrat în favorurile Porţii, ei au fost scoşi din rândul negustorilor străini protejaţi de regele Franţei abia în 1673, când au fost şterşi din textul ‘ahdnâme-lei acordată lui Ludovic al XIV-lea. Până atunci ei au continuat să navigheze în apele otomane sub pavilion francez. Motivul formal era obţinerea în 1665 a unei Capitulaţii din partea sultanului Mehmed IV. În anul următor, în ciuda opozi-ţiei Franţei, Angliei şi Olandei, marele vizir a obţinut emiterea ‘ahdnâme-lei pentru Genova.25 În consecinţă, marchizul Durazzo, trimis încă din 1664 să trateze cu otomanii în calitate de ambasador extraordinar, a instalat un rezident permanent genovez la Istanbul şi un consul la Smyrna. Toate aceste măsuri au avut drept rezultat scoaterea negustorilor genovezi de sub protecţia franceză.

Cele trei mari puteri occidentale ale comerţului levantin, Franţa, Anglia şi Olanda, nu au acceptat un nou concurent. Dacă metodele diplomatice au eşuat, ele au trecut la aplicarea metodelor economice pentru distrugerea comerţului genovez de postavuri. Curând, în 1685, la circa 20 de ani de la recâştigarea statutului de independenţă pentru negustorii săi, Genova a renunţat singură la dreptul de a avea pavilion separat, împrumutându-l pe cel al Franţei sau Angliei, deoarece întreţinerea reprezentanţilor permanenţi la Poartă presupunea cheltuieli fără profit apreciabil. Deja în 1680, M. de Guilleragues îi scria regelui Franţei că l-a admis sub protecţia sa pe unul din marii negustori genovezi din Levant, la cererea acestuia, exprimându-şi speranţa că genovezii vor renunţa definitiv la întreţinerea unui ambasador la Istanbul26.

Deşi în 1712 Genova a obţinut din nou reînnoirea privilegiilor comerciale şi diplomatice din 1666, negustorii genovezi au obţinut autorizaţia ca un număr de corăbii să navigheze în apele otomane sub pavilion englez. Peste trei ani, în 1715, în condiţiile în care reprezentantul Genovei la Poartă a fost alungat deoarece Genova a furnizat vase de război veneţienilor în campania din Moreea, negustorii genovezi au recurs la serviciile oferite de ambasadorul şi consulii francezi din Imperiul otoman27.

Englezii28 au făcut şi ei parte din categoria negustorilor străini fără Capitulaţie până la obţinerea primei ‘ahdnâme cu privilegii comerciale în 1580. Pentru a desfăşura în siguranţă şi “legalitate” activităţi comerciale în Imperiul otoman, negustorii englezi se găseau sub protecţia agenţilor francezi numiţi în unele porturi levantine după 1535, fiind obligaţi să navigheze sub pavilionul Franţei29. Un caz celebru este cel al negustorului A. Jenkinson, în al cărui salv-conduct individual din 1553 se preciza condiţia de a naviga sub pavilionul regelui francez30. Între 1560–1566, la Constantinopol şi-au desfăşurat activitatea succesiv trei rezidenţi (William Dennis, William Malim şi Thomas Cotton), toţi trei intrând cu amân individual în teritoriile otomane31, dar navigând sub pavilion francez. Astăzi dispunem de puţine documente care să ilustreze limpede statutul de negustori străini aflaţi sub protecţia Franţei în Imperiul otoman. Susan Skilliter a găsit însă câteva piese din acest dosar. Statutul de “protejat” este exemplificat de cazul lui Edward Clarke care s-a aflat la Marsilia între 1570–1578 în slujba lui Thomas Cordell. El descrie că în această perioadă a făcut două călătorii la Constantinopol cu o corabie din Marsilia. Cum a putut naviga în siguranţă şi în mod legal în apele otomane ne-o spune singur: “prin intermediul Abatelui Lille, ambasadorul regelui Franţei la Curtea turcescă, am avut un salv-conduct care mi-a permis să călătoresc prin toată Turcia sub pavilion francez” (by means of the Abbate Lille… I had a safe-conduct to enable me to travel throughout all Turkey under the French banner). După opinia otomanistei engleze Susan Skilliter, documentul trebuie să fi fost un fermân emis de cancelaria otomană pentru a fi utilizat ca un salv-conduct sub protecţie franceză şi arătat autorităţilor otomane ori de câte ori ar fi fost nevoie32. Un document original otoman obţinut de ambasadorul Franţei pentru a fi folosit de un harbî, adică de un supus francez sau de un negustor străin “protejat” pentru a naviga în apele otomane datează din evâsιt ramadân 983 / 4–13 decembrie 1575. Este un hüküm emis de Murad III, document folosit de regulă în cancelaria otomană pentru a exprima poruncile sultanale adresate propriilor supuşi sau, uneori, străinilor. De actul amintit mai sus s-a folosit un anume Captain Giacomo. Susan Skilliter se întreba dacă acest personaj nu era un negustor englez stabilit în Franţa, considerând documentul din decembrie 1575 ca fiind un exemplu rar de salv-conduct bazat pe ‘ahdnâme-aua acordată Franţei în 1569, de care negustorii englezi trebuiau să se folosească pentru a intra, circula şi ieşi din teritoriile otomane înainte de obţinerea propriilor privilegii comerciale în 1580 şi 160133. În 1580, John Keele de pe vasul Bark Reynolds, ai cărui proprietari erau Osborne şi Staper, descriau modalitatea în care au navighat şi au făcut comerţ, în mod legal, în apele şi teritoriile otomane, în calitate de supus al unui stat care nu primise ‘ahdnâme de la Poartă: “Am făcut comerţ cu teritoriile turceşti sub pavilionul Franţei şi nu aveam nici un salv-conduct, cu excepţia aceluia pe care ni l-a dat ambasadorul francez…. Şi sunt doi ani de când ambasadorul Franţei a obţinut acest salv-conduct la Constantinopol şi l-a trimis în Anglia în păstrarea şefilor mei, care mi l-au trimis apoi în Levant pentru protecţia corăbiei Reynolds, astfel încât dacă am fi întâlnit flota turcească nici o pagubă să nu ne fie produsă”34. Chiar şi William Harborne, trimis la Constantinopol pentru a negocia un viitor “tratat” între Anglia şi Poartă, a călătorit şi a făcut comerţ între octombrie 1578, când a sosit la Istanbul, şi iunie 1580, când i s-a acordat “diploma imperială” (berât-ι hümâyfn)cu privilegii comerciale, sub pavilion francez35.

Oficial, negustorii englezi reuşesc să iasă de sub protectoratul francez şi să navigheze sub pavilionul Angliei odată cu acordarea ‘ahdnâme-lei din 1580. Dar nu pentru mult timp, întrucât Franţa accepta cu greu o emancipare de sub protectoratul său. Ambasadorul Franţei la Istanbul, M. de Germigny, a luptat şi a obţinut în 1581, odată cu reînnoirea privilegiilor negustorilor francezi, reincluderea englezilor pe lista harbî-ilor care trebuiau să navigheze în apele otomane sub pavilionul Franţei36.

Spaniolii au fost amintiţi ca “protejaţi” în ‘ahdnâme-lele acordate Franţei începând cu cea din 1581. De altfel, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, Franţa supraveghea de regulă negocierile dintre Imperiul otoman şi Spania (precum ambasadorul M. de Germigny în 1579), pentru ca solii spanioli să nu obţină drept de rezidenţă permanentă la Poartă şi, în consecinţă, pavilion propriu37.

Olandezii sunt menţionaţi ca negustori în Imperiul otoman în deceniul nouă al veacului al XVI-lea. Una din primele menţiuni despre implicarea negustorilor olandezi în comerţul levantin o găsim într-un raport din 4 octombrie 1589 al ambasadorului englez al Angliei la Poartă, Eduard Barton (“Lately some Hollanders have arrived under colour of being travellers to get orders and safe conducts to traffic in Turkey”)38. Până la revolta împotriva lui Filip II, în opinia lui Wood, care invoca impropriu dreptul de protecţie câştigat de Franţa prin “tratatul” din 1535–1536, negustorii olandezi puteau face negoţ în teritoriile otomane sub pavilion francez. Spriijinul primit din partea Elisabetei I a avut ca rezultat strângerea legăturilor cu Anglia. După 1590, când de fapt s-au făcut simţiţi în mod constant în comerţue levantin, statutul juridic al negustorilor olandezi în Levant era neclar: nu mai puteau fi priviţi ca supuşi ai Spaniei dar nici ca independenţi. În viziune otomană, ei erau negustori fără ‘ahdnâme care aveau nevoie de “protectoratul” unui stat european cu ‘ahdnâme de la Poartă.

După Wood, problema statutului juridic al negustorilor olandezi a fost ridicat pentru prima dată în 1595, când aceştia au cerut protecţia Angliei pentru două corăbii ce urmau a naviga de la Amsterdam la Constantinopol. Iniţial a apărut o atitudine de respingere de teama implantării olandezilor în comerţul levantin, dar o reevaluare a puterii comerciale a Olandei (de care Sanderson nu a fost străin) a dus la acceptarea şi apoi la atragerea negustorilor olandezi sub protecţie engleză39.

În scurt timp, problema protecţiei negustorilor olandezi, protecţie care aducea cu sine o deloc neglijabilă sumă de bani din taxa de consulat (în 1599 se aprecia că consulage de 2% plătită de olandezi era aproape suficientă pentru întreţinerea ambasadorului şi consulilor englezi), a dat naştere, la sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea, unui conflict acerb între ambasadorii Angliei (Eduard Barton şi Henry Lello) şi ambasadorul Franţei (M. de Brèves). În corespondenţa diplomatică engleză se susţinea că olandezii erau sub protecţia Elisabetei I şi deci trebuiau să navigheze sub pavilion englez; în schimb, în cea franceză se sublinia că negustorii olandezi se aflau sub jurisdicţia reprezentanţilor francezi la Poartă la fel ca ceilalţi negustori fără ‘ahdnâme40. Oficial, în aprilie 1598, Olanda a obţinut pentru negustorii săi permisiunea regelui Franţei, Henric IV, de a naviga în apele şi a intra în porturile otomane sub pavilion francez41. În ciuda pretenţiilor Franţei şi a cererilor oficiale olandeze, protecţia reală a negustorilor olandezi era asigurată în ultimul deceniu al secolului al XVI-lea de către consulii englezi, cărora negustorii olandezi le plăteau taxa consulară încă din 1590. În acest sens, Henry Lello îi scria lui Sir Robert Cecil în noiembrie 1599 că nişte negustori flamanzi au venit cu o corabie la Surria şi “s-au pus sub protecţia Majestăţii Sale <regina Angliei – n.ns.>, zicând: noi suntem supuşii Majestăţii Sale şi vrem să fim sub pavilionul ei; de care fapt consulul francez dându-şi seama a căutat să-i înspăimânte, ameninţându-i că ambasadorul său va face în aşa fel ca ei <flamanzii – n.ns.>să fie spânzuraţi…”42

O dispută diplomatică fără menajamente s-a declanşat între ambasadorul englez, Henry Lello, şi cel francez, M. de Brèves, în care englezii – siguri pe rezultat – au fost gata să le permită olandezilor să decidă asupra “protectorului”, dar francezii nu au fost de acord să cedeze. În urma eforturilor lui Henry Lello, care propusese printre articolele suplimentare care urmau a fi negociate cu Poarta şi incluse în noua şi dorita Capitulaţie şi unul referitor la dreptul de protecţie asupra negustorilor olandezi, în ‘ahdnâme-aua din 1601 acordată Elisabetei I de Mehmed III, dreptul Angliei de protecţie asupra negustorilor olandezi – protecţie dorită şi de aceştia din urmă – era expus explicit43.

În 1612, olandezii au obţinut prima lor ‘ahdnâme cu privilegii comerciale, în ciuda eforturilor contrare depuse de ambasadorul Franţei, Capitulaţie care le dădea dreptul de a avea reprezentanţă permanentă la Poartă şi consuli în porturile otomane44. În 1634, li se acordă o nouă ‘ahdnâme, după François Rey. În ciuda acestor privilegii comerciale, până spre mijlocul secolului al XVIII-lea, negustorii olandezi au intrat în apele otomane fie sub pavilion francez şi sub protecţia Franţei, fie sub cele ale Angliei. De asemenea, aceştia au preferat protecţia consulilor străini în locul celei oferită de proprii consuli. Deşi au apelat şi la consulii francezi, cei englezi au profitat mai mult de pe urma acestei situaţii.

Odată cu reînnoirea Capitulaţiei în 1680, negustorii olandezi par a renunţa la protecţia şi la serviciile consulilor străini45. Totuşi, după unele ştiri, la sfârşitul secolului al XVII-lea, în 1698, Olanda a ajuns să încredinţeze protecţia propriilor negustori Angliei46. Era nevoie de o ordonanţă a Statelor Generale, din 28 ianuarie 1741, prin care să li se interzică negustorilor olandezi – sub ameninţarea unor pedepse severe – de a căuta o altă protecţie decât cea a statului din care proveneau, adică a Olandei, obligându-i să navigheze sub pavilion olandez şi să facă apel la serviciile consulilor olandezi47.

Austriecii. La mijlocul secolului al XV-lea, înainte de cucerirea Constantinopolului, izvoarele vorbesc de negustori germani din Augsburg şi Nuremberg care veneau pentru comerţ în Bizanţ sub protecţia Veneţiei. Obiceiul s-a perpetuat şi după trecerea oraşului sub stăpânire otomană48. Până în 1615, negustorii austrieci se pare că veneau în teritoriile otomane sub protecţia Franţei, întrucât atunci când prin ‘ahdnâme-aua (“lettres-patentes”) din 1 iulie 1615, sultanul acorda negustorilor austrieci dreptul de a naviga sub propriul pavilion, regele Franţei era cel care protesta vehement49. Mai târziu, însă, în 1683, M. de Guillerages scria că negustorii din spaţiul german care nu aveau ambasador permanent la Poartă s-au pus sub protecţia Angliei50.

Ragusanii, în calitate de re‘âyâ-le tributare ale sultanului, teoretic, nu puteau fi înscrişi printre negustorii străini “protejaţi”, adică printre “les nations soumises † la bannière de France”51. Ragusa primise privilegii comerciale de la sultanii otomani încă din prima jumătate a secolului al XV-lea52. Şansa a făcut ca ‘ahdnâme-lele acordate de sultani acestei republici creştine de pe coasta dalmată să se păstreze, iar câteva dintre ele să fie chiar publicate. Astfel, din secolul al XV-lea avem la dispoziţie copiile “tratatelor de privilegii” (privilegio) din anii 1430, 1442 şi 1458, toate fiind traduse în franceză de Bosko Bojovic, după textele în limba medio-slavă păstrate în Arhivele de Stat din Dubrovnik53. Din secolul al XVI-lea avem la dispoziţie primele ‘ahdnâme-le cu texte în osmană: două copii din 918/1512–1513 (una din ele, publicată recent de Ahmed Akgündüz)54 şi un original din anul 983/1575 (publicat de N. H. Biegman)55. Cópii de ’ahdnâme-le emise în secolul al XVII-lea au fost incluse în “Condicile de porunci pentru Dubrovnik” (Dubrovnik Ahkâm Defteri)56, alcătuite în cancelaria Divanului Imperial începând cu anul 1013/1604, care fac parte din seria “Condicilor statelor străine” (Düvel-i Ecnebiye Defterleri). O “ciornă” de ‘ahdnâme  acordată Ragusei de Mehmed IV am găsit în manuscrisul osman amintit mai sus, care consemna mai multe astfel de texte negociate de Poartă cu unele state europene în a doua jumătate a secolului al XVII-lea57

În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, odată cu recunoşterea Franţei ca principală putere europeană în comerţul leventin prin ‘ahdnâme-aua din 1569,  îi găsim pe ragusani în rândul “protejaţilor” regelui francez, chiar dacă în textul Capitulaţiei sus-numite nu erau numiţi explicit, ci intrau la categoria “les autres”. Multă vreme, negustorii ragusani au folosit pavilionul francez pentru a se bucura de privilegiile acordate supuşilor francezi în imperiu şi a eluda statutul lor de “plătitori de tribut” (harâcgüzarlar). Totodată, însă, asistăm la încercări ale acestora de a se sustrage protecţiei Franţei, devenită tot mai autoritară. O primă astfel de încercare a negustorilor ragusani este consemnată ca având loc încă din vremea lui Henric II (1547–1559), dar ea a fost anulată prin ameninţarea formulată de regele francez de a-i considera inamici, ameninţare pusă în practică prin confiscarea unei corăbii ragusane58. În deceniul opt al secolului al XVI-lea disputa se înteţeşte. În anul 980/1572, invocând statutul juridic de “tributară” a Porţii (harâcgüzar), Ragusa s-a debarasat de protecţia Franţei, într-un context în care şi alţi “protejaţi” ai Franţei urmăreau aceeaşi ţintă (fapt semnalat de ambasadorul francez la Istanbul, François de Noilles, într-un amplu raport adresat regelui în 10 iunie 1572)59. Dubrovnikul obţine chiar dreptul de a avea un consul în Egipt, la Alexandria60, cei mai mulţi cercetători punând această reuşită temporară a Ragusei pe seama originii slavone a marelui vizir, care a militat pentru emiterea unui astfel de fermân de către cancelaria otomană. Mai mult, profitând de un moment de slăbiciune diplomatică a Franţei (cauzat şi de războaiele religioase interne), Dubrovnikul a încercat să devină din “protejat” “protector”. Era vorba de obţinerea unei porunci sultanale care să-i plaseze pe negustorii florentini, genovezi, sicilieni şi anconitani din Alexandria sub jurisdicţia consulului ragusan, scoţându-i de sub “protecţia” Franţei61. Din mai multe motive, care ţin atât de reacţia diplomatică puternică a Franţei cât şi de neputinţa Ragusei de a întreţine pe termen lung un consulat la Alexandria (la moartea consulului nu a fost numit de altfel nici un succesor), încercarea de emancipare a Dubrovnikului a avut un caracter temporar. Odată cu instalarea lui de Germigny ca ambasador al Franţei la Poartă, în 1579, începe ofensiva diplomaţiei franceze de readucere a negustorilor străini “rebeli”, printre care se numărau şi ragusanii, sub pavilion francez. Iniţial otomanii au refuzat invocând ca argument statutul de “tributar” al Dubrovnikului62. Ulterior, în 1580, chiar reprezentantul ragusan la Poartă, după câteva incidente “diplomatice” neplăcute cu autorităţile otomane (Germigny vorbeşte de insultele încasate de ragusani), cerea permisiunea autorităţilor otomane de a reveni sub protecţia Franţei63.

Veneţienii, deşi sunt catalogaţi de regulă ca “protectori”, au fost siliţi – după opinia unor istorici – să se plaseze pentru perioade mai scurte sau mai lungi de timp sub protecţia Franţei. Astfel s-a întâmplat după pacea dezastruoasă din 154064. De asemenea, la sfârşitul secolului al XVII-lea, în 1698, Veneţia a ajuns ca să încredinţeze protecţia propriilor negustori Angliei65.

Treptat, în Imperiul otoman vor fi primiţi şi negustori străini care nu se aflau sub protecţia nici unui stat european. În 1781, Franţa recunoştea la rându-i această realitate.66

O luptă diplomatică dusă fără menajamente s-a purtat – mai ales la sfârşitul secolului XVI şi începutul secolului XVII – între marile puteri vest-europene pentru a obţine din partea Porţii otomane recunoaşterea oficială a dreptului de protecţie asupra negustorilor veniţi în imperiu din ţările "fără ‘ahdnâme." Numai lipsa de spaţiu nu ne permite aici să dezvoltăm acest subiect, care merită o atenţie specială. Oricum, cele trei state care au beneficiat pe o durată mai scurtă sau mai lungă de timp de acest drept, respectiv Veneţia, Franţa şi Anglia, vor fi desemnate mai jos cu apelativul "protectori."

3. Condiţia juridică a "protejaţilor"

Condiţia juridică a “protejaţilor” trebuie analizată din două puncte de vedere: 1) al raporturilor cu autorităţile otomane şi 2) al relaţiilor cu statul protector67. Aceasta înseamnă scoaterea în evidenţă a drepturilor şi obligaţiilor negustorilor protejaţi faţă de de Poartă, pe de o parte, şi faţă de statul european protector, pe de altă parte.

Condiţia juridică a “protejaţilor” în raport cu autorităţile otomane. Poarta a avut iniţial o atitudine de “indiferenţă”, acceptând ca pe o cutumă ce se impune de la sine gruparea tuturor negustorilor europeni, cu excepţia celor veneţieni, sub protecţia Franţei. Toţi aceşti negustori din state fără ‘ahdnâme aveau în viziune otomană acelaşi statut cu negustorii din statele care încheiaseră “tratat” cu Poarta. Mai mult, consulii francezi primeau misiunea de a apăra interesele comerciale ale altor negustori străini nu numai din Franţa, ci şi de la autorităţile otomane68.

În această privinţă, o clauză din ‘ahdnâme-aua acordată Franţei în 1604 de Ahmed I este clară şi precisă: “Şi condiţiile şi regulile referitoare la francezi să le fie aplicate şi lor”, adică negustorilor harbî  fără Capitulaţie (ve Francalular hakkýnda olan şurut ve kuyud anlar hakkιnda dahi ibraz oluna)69. Cu alte cuvinte, “les Européens protégés français” beneficiau de clauza naţiunii celei mai favorizate70.

Practic, Poarta a ajuns să nu mai facă nici o diferenţă între negustori harbî cu ‘ahdnâme şi negustori harbî fără ‘ahdnâme, protejaţi de un stat european care avea acreditat la Istanbul un ambasador permanent. Această viziune va fi confirmată şi în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, înaintea reînnoirii Capitulaţiilor pentru Franţa, în 1673, de către cavalerul d’Arvieux. Fiind consultat de către Ludovic XIV asupra dreptului de protecţie al Franţei în viziune otomană oficială, d’Arvieux răspundea în memoriul său din 24 septembrie 1672 că: “Marele vizir pretinde a se înscrie în noile Capitulaţii că străinii care vor să vină în Turcia sub pavilionul Franţei vor fi consideraţi ca francezi şi vor primi acelaşi tratament”71.

François Rey, care a realizat încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea o analiză profundă asupra statutului “protejaţilor” străini, bazată însă numai pe izvoare franceze, a consacrat un capitol special privilegiilor şi imunităţilor acordate prin ‘ahdnâme-le negustorilor francezi şi, implicit, negustorilor “protejaţi”. Conform clasificării lui Rey era vorba de şase grupe de libertăţi şi privilegii: libertăţi individuale, libertăţi comerciale, libertăţi religioase, libertatea de navigaţie, privilegii fiscale şi privilegii juridice72.

La fel, negustorii protejaţi de Anglia se bucurau de acelaşi statut identic ca cel acordat negustorilor englezi. În ‘ahdnâme-aua acordată Angliei în 1601 de Mehmed III, clauzele despre regimul moştenirii şi despre scutirea vamală a banilor se referă atât la negustorii englezi cât şi “la tagma negustorilor care navighează sub pavilionul Angliei” (Ingiltere ve Ingiltere bayra™ ι altιnda yürüyen tüccar tayfesi).73

Cutuma a fost sursa juridică principală şi pentru condiţia negustorilor protejaţi. Astfel, litigiile străinilor fără Capitulaţie erau încredinţate spre rezolvare consulilor statelor protectoare încă din ‘ahdnâme-aua acordată de selgiuchizi veneţienilor în martie 122074. Acest privilegiu se va perpetua şi va fi înglobat, explicit sau implicit, în ‘ahdnâme-lele acordate în perioada otomană Veneţiei, Franţei şi Angliei.

Condiţia juridică a “protejaţilor” în raport cu “protectorii”. Condiţia juridică a “protejaţilor” străini trebuie analizată mai ales din perspectiva relaţiilor cu statul protector75.

Care erau deci raporturile dintre negustorii “protejaţi” şi “protectorii” lor? În practică, negustorul venit dintr-un stat care nu avea un tratat în vigoare cu Poarta şi, deci, un sol permanent la Istanbul avea două obligaţii mari: a) să accepte “protecţia” unui stat care primise ‘ahdnâme şi, deci, avea un ambasador permanent la Constantinopol şi consuli în marile centre comerciale otomane; b) să navigheze în apele otomane sub pavilionul statului sub a cărui protecţie se afla.

Dreptul de protecţie consemnat în textele Capitulaţiilor era rezultatul unei practici cutumiare, conform căreia negustorii din statele cu o mai slabă tradiţie comercială în porturile levantine s-au adunat sub aripa statului cel mai puternic, pentru a putea să-şi desfăşoare în siguranţă activităţile comerciale. De remarcat că dreptul de protecţie nu împiedica “naţiunile” protejate de a avea proprii reprezentanţi consulari în Imperiul otoman76.

În acest context, merită să ne întrebăm de ce, începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-lea, s-a declanşat o puternică luptă diplomatică la Istanbul pentru apărarea dreptului de protecţie (mai ales Franţa), pentru ieşirea de sub protecţia unui stat european mai puternic (mai ales Anglia) şi pentru câştigarea dreptului de protecţie asupra altor negustori străini în Imperiul otoman?

Din perspectiva statelor “protectoare” (şi aici trebuie să-i amintim pe principalii “actori” care au jucat acest rol în secolele XV–XVII: Veneţia, Franţa şi Anglia) era vorba de două mari avantaje ce decurgeau din posesia dreptului de protecţie asupra negustorilor fără ‘ahdnâme: creşterea prestigiului în Levant şi beneficiile financiare necesare pentru întreţinerea consulatelor din Imperiul otoman. În această ultimă privinţă, raportul unui ambasador francez din a doua jumătate a secolului all XVI-lea vorbeşte de un venit adus din taxa de consulat cuprins între 3000 şi 6000 écus pe an77.

Atitudinea negustorilor străini fără ‘ahdnâme   faţă de statul “protector” poate fi considerată duplicitară: pe de o parte, căutarea unei protecţii europene sigură şi autoritară în faţa autorităţilor otomane, predispuse oricând la abuzuri asupra negustorilor străini; pe de altă parte, încercări dese de câştigare a “independenţei” comerciale, de ieşire de sub protecţia, uneori prea autoritară, a statului protector, în special a Franţei78.

Aspecte care nu sunt cercetate îndeajuns privesc relaţiile negustorilor străini “protejaţi” cu comunităţile “naţiunii” protectoare din Imperiul otoman (în special cu cea din Istanbul). Mai multe date deţinem în legătură cu raporturile dintre comunitatea franceză din Constantinopol şi negustorii protejaţi de statul francez. Astfel, ştim că “protejaţii” participau la ceremoniile oficiale, religioase sau laice, alături de ambasadorul sau consulul comunităţii protectoare. Mai mult, în semn de solidaritate, la moartea regelui sau a unui membru din familia regală, ei arborau doliu la fel ca membrii comunităţii franceze. În schimb, trebuie să subliniem că “protejaţii” Franţei nu făceau parte din adunarea comunităţii franceze din Istanbul, evitându-se în acest mod depăşirea numărului francezilor, fapt care putea duce la adoptarea unor măsuri contrare intereselor comerţului francez în Levant. Mai mult, din plângerile negustorilor “protejaţi” reiese că interesele lor comerciale erau afectate adeseori de deciziile comunităţii franceze.79

Un manuscris inedit aflat la Bibliothèque Nationale din Paris, care va fi valorificat în curând, include – printre alte documente – mai multe consultaţii juridice (fetvâ) emise de şeyhülIslam-ii otomani, documente care aveau rolul să explice şi să legitimeze – şi din punctul de vedere al şeriat-ului – statutul negustorilor străini "fără sol permanent la Poartă."

 

1 Viorel Panaite, "Comerţ şi negustori în tratatele osmano-polone. Un studiu de caz: 1607." Caietele Laboratorului de Studii Otomane, Bucureşti, 2, 1993, pp. 29–48; Viorel Panaite, "Regimul negustorilor străini în 'ahdnâmeler otomane (secolele XV–XVII). O radiografie." Sud-Estul şi Contextul European. Buletin, coordonator Alexandru Duţu, Institutul de Studii Sud-Est Europene, II, 1994, pp. 100–114 (partea I); III, 1995, pp. 95–112 (partea II); IV, 1995, pp. 115–130 (partea III); Viorel Panaite, "Străinii în viziune juridică otomană.  Veacurile XVI–XVII." Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, XXXII, 1993, pp. 29–38; Viorel Panaite, "Trade and merchants in the XVIth Century Ottoman-Polish Treaties." Revue des Etudes Sud-Est Européennes, XXXII, 3–4, 1994, pp. 259–276; “The Status of Trade and Merchants in the Ottoman-Polish ‘Ahdnâmes (1607–1699).” In: Essays on Ottoman Civilization. Proceedings of the XIIth Congress of Comité International d’Études Pré-Ottomanes et Ottomanes (CIÉPO) 1996. Archív orientální. Supplementa VIII, Prague, Academy of Sciences of the Czech Republic. Oriental Institute, 1998, pp. 275–298; Viorel Panaite, “Negustorii străini in Imperiul Otoman. O tipologie a regimurilor juridice.” In: Timpul Istoriei. II. Memorie şi patrimoniu. Profesorului Dinu C. Giurescu, Bucureşti, 1998, pp. 51–68; Viorel Panaite, Pace, război şi comerţ în Islam. Ţările române şi dreptul otoman al popoarelor. Secolele XV–XVII, Ed. ALL, Bucureşti, 1997, Partea I, Capitolul IV; Viorel Panaite, "Trade and Merchants in the Ottoman-Polish 'Ahdnames (1489–1699)." in The Great Ottoman-Turkish Civilisation, vol. II. Economy and Society, ed. Kemal Çicek, Yeni Turkiye Yayınları, Ankara, 2000, pp. 220–229 (publicat de asemenea in limba turcă, in Osmanlı, vols. 1–12, ed. Güler Eren, Yeni Turkiye Yayınları, Ankara, 2000, Vol. 3, pp. 342–350).
2 G. Pélissié du Rausas, Le régime des capitulations dans l’Empire Ottoman, vol. II, 1er édition, Paris, 1902–1905 (deuxième edition, 1910–1911), II, p. 1.
3 Pélissié du Rausas, Capitulations, II, p. 1–77.
4 M. Du Caurroy, "Législation musulmane sunnite: rite hanéfi." Journal asiatique, IV série, tome IV/19 (1852), p. 537.
5 Pierre Arminjon, Étrangers et protégés dans l’Empire Ottoman. Tome premier: Nationalité, protection, indigénat, condition juridique des individus et des personnes morales, Paris, 1903, p. 11–12.
6 Arminjon, Étrangers, p. 50.
7 Ahmed Feridun Bey, Mecmu’a-ı Münşe’at es-Selâtin, Istanbul, 1264–1265/1848–9, II, pp. 400–401.
8 Feridun, Münşe’at, II, p. 550.
9 În traducerea franceză a ‘ahdnâme-lei din 1604 (Le Comte de Saint-Priest, Mémoires sur l’ambassade de France en Turquie et sur le commerce des Français dans le Levant, Paris, 1877, p. 419; Pélissié du Rausas, Capitulations, II, p. 3, 37). În textul francez al ‘ahdnâme-lei din 1597 găsim formula “les autres nations ennemies” (Saint-Priest, Mémoires, pp. 401–402). În Capitulaţia din 1673: “ceux qui n’ont point leurs Ambassadeurs ou Residants † nostre Porte de felicité” şi “nations ennemies” (Saint-Priest, Mémoires, p. 473; Pélissié du Rausas, Capitulations, II, p. 4). În 1740: “nations ennemies qui n’ont ni ambassadeurs ni consul, ni agens † ma Sublime Porte” (Saint-Priest, Mémoires, p. 496–497; Pélissié du Rausas, Capitulations, II, pp. 4–5).
10 Pélissié du Rausas, Capitulations, II, pp. 2–22: Chapitre I. Sect. I: Les protégés étrangers).
11 În ‘ahdnâme din 8 martie 1220 (Melik Delilbaşı, "Ortaçag'da Türk hükümdarlarι tarafından batılılara ahidnamelerle verilen imtiyazlara genel bakιş" (O privire generală asupra privilegiilor acordate occidentalilor prin ahidnamele  de către suveranii turci în evul mediu), în Belleten, XLVII, 185, 1983, p. 97).
12 Saint-Priest, Mémoires, p. 366.
13 Feridun, Münşe’at, II, p. 400–401; Saint-Priest, Mémoires, p. 418.
14 Saint-Priest, Mémoires, p. 473.
15 J. de Hammer, Histoire de l’Empire Ottoman depuis son origine jusqu’`a nos jours, par M. de Hammer, traduite de l’allemand sur la deuxième édition, tome II, Paris, 1844, p. 213; Francis Rey, La protection diplomatique et consulaire dans les Echelles des Levant et de Barbarie, Paris, 1899, p. 127, n. 3. Noradounghian o aminteşte şi el în lista tratatelor de pace (Gabriel Noradounghian, Recueil d’actes internationaux de l’Empire Ottoman, Vol. I: 1300–1789, Paris, 1897, pp. 404–405).
16 E. Ve¤eva, "Andrinople et le commerce des Ragusains aux XVIe–XVIIe siècles." Bulgarian Historical Review, 27, III, 1989, pp. 66–67. Oricum Gerlach se afla la Adrianopole în 1578 (Stephane Yerasimos, Les voyageurs dans l’Empire Ottoman (XIVe–XVIe siècles), Ankara, 1991, pp. 301–304).
17 E. Charrière, Négociations de la France dans le Levant ou correspondances, mémoires et actes diplomatiques des ambassadeurs de France `a Constantinople …, vol. III, Paris, 1848–1860, pp. 697, 793; Rey, Protection, pp. 123–124, 127; Pélissié du Rausas, Capitulations, II, p. 31; Robert Mantran, Istanbul dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Essai d'histoire institutionnelle, économique et sociale, Istanbul, 1962, pp. 517–518.
18 Nicolae Iorga, "Privilegiul lui Mohammed al II-lea pentru Pera (1 iunie 1453)." Analele Academiei Române. MSI, s. II, t. XXXVI, Bucureşti, 1913, pp. 14–16.
19 K. Fleet, "The Treaty of 1387 between Murad I and the Genoese." Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. LVI, 1, 1993, pp. 13–33.
20 Louis Mitler, "The Genoese in Galata: 1453–1682." International Journal of Middle East Studies, vol. 10, 1, 1979, p. 78.
21 Charrière, Négociations, II, p. 490.
22 Charrière, Négociations, II, pp. 633, 673, 745–746; III, 697.
23 Charrière, Négociations, II, pp. 633, 745–746; Rey, Protection, p. 123.
24 Rey, Protection, pp. 145–146.
25 Hammer, Empire Ottoman (ed. Dochez), vol. III, p. 103. Un rol important în această reuşită l-a avut dragomanul Panaiotti.
26 Rey, Protection, p. 146; 148, n. 3.
27 Rey, Protection, p. 153, n. 2; 154.
28 A. N. Kurat, Hoca Sâdeddin efendinin Türk-Ingiliz münasebetlerinin tesιsi ve gelişmesindeki rolü, in Fuad Köprülü Arma™anι, Istanbul, 1953, pp. 305–315.
29 A.C. Wood, A History of the Levant Company, Oxford University Press, 1935, p. 6.
30 J.C. Hurewitz, The Middle East and North Africa in World Politics. A Documentary Record, 2nd ed., Vol.I: European Expansion (1535–1914), Yale University Press, New Haven and London, 1975, p. 5–6.
31 Susan Skilliter, William Harborne and the Trade with Turkey. 1578–1582. A Documentary Study of the First Anglo-Ottoman Relations, London, Oxford University Press, 1977, p. 10 (primul este pomenit în lucrarea lui Hill, A Full and Just Account of the Present State of the Ottoman Empire, 2nd ed., London, 1710, p. 140; al doilea a stat 8 luni în Imperiul otoman).
32 Gilles de Noailles, abbé de Lisle, ambasador între 1574–1578 (Skilliter, Harborne, pp. 12–13).
33 Skilliter, Harborne, p. 3, 13–19.
34 Cineva care văzuse acest salv-conduct îl descria astfel: “He had a patent of the Great Turk to enable him to go everywhere to trade, which I have seen that it is a large seale” (Skilliter, Harborne, p. 13).
35 Wood, Levant, p. 8 (“traded under the French flag”). Joseph Clements, unul din agenţii celor doi mari negustori englezi, Osborne şi Staper, trimişi în 1575 la Constantinopol a făcut rost de un salv-conduct pentru Williame Harborne, agent şi el al lui Osborne, pentru a avea acces liber în teritoriile turceşti. La Istanbul face negoţ, însă, sub pavilion francez (Richard Hakluyt, The Principal Navigations, Voyages, Traffiques & Discoveries of the English Nation, Made by Sea or Over-land to the Remote and Farthest Distant Quarters of the Earth at any time within the compasse of these 1600 Yeeres, by Richard Hakluyt, Preacher, and sometime Student of Christ-Church in Oxford, in Twelve Volumes, Glasgow, MCMIII (1903)–MCMV (1905), vol. V, pp. 158–169).
36 Saint-Priest, Mémoires, p. 384; Skilliter, Harborne, p. 273.
37 Rey, Protection, p. 128.
38 Wood, Levant, p. 28, n. 2 (care o considera chiar prima menţiune despre negustorii olandezi în Imperiul otoman).
39 Wood, Levant, p. 28.
40 Rey, Protection, pp. 141–145; Wood, Levant, pp. 28–29.
41 Noradounghian, Actes, vol. I, nr. 197: 1598, Avril, Privilèges accordés aux marchands de Pays-Bas sur la demande de l’ambassadeur de France, h. 1006. Vezi şi G.R. Bosscha Erdbrink, At the Threshold of Felicity: Ottoman-Dutch Relations during the Embassy of Cornelis Calkoen at the Sublime Porte. 1726–1744, Ankara, 1975, p. 2.
42 Bosscha Erdbrink, Ottoman-Dutch Relations, p. 2, n. 4.
43 Feridun, Münşe’at, II, pp. 381–385; Wood, Levant, p. 29.
44 A. H. de Groot, The Ottoman Empire and the Dutch Republic. A History of the earliest Diplomatic Relations. 1610–1630, Leiden-Istanbul, 1978, pp. 233–246 (text osman transliterat), pp. 247–260 (traducere în engleză).
45 Rezultatul negocierilor, în TKSMA, Istanbul, Defter 7018 (microfilm la MOL, Budapesta, m. Turcia, r. 10131), pp. 11–14. Traducere în franceză, în Noradounghian, Actes, I, pp. 169–180; Rey, Protection, pp. 143–145.
46 Pélissié du Rausas, Capitulations, II, pp. 5–9.
47 Rey, Protection, pp. 143–145; N. Sousa, The Capitulatory Regime of Turkey. Its History, Origin and Nature, Baltimore, 1933, p. 64, n. 71.
48 Halil Inalcık, "Imtiyâzât." In: Encyclopaedia of Islam, III, 1971 (în colaborare cu J.Wansborough), p. 1215.
49 Scrisoare către ambasadorul M. de Sacy (Rey, Protection, p. 145).
50 Rey, Protection, p. 145, n. 3.
51 Charrière, Négociations, III, pp. 827–828.
52 H. N. Biegman considera actul din 1430 emis de Murad II ca fiind “prima capitulaţie” acordată Ragusei de Poarta otomană (N.H. Biegman, The Turco-Ragusan Relationship according to the Firmâns of Murad III (1575–1595) extant in the State Archives of Dubrovnik, The Hage-Paris, 1967, p. 238).
53 B. Bojovic, "Dubrovnik et les Ottomans (1430–1472). 20 actes de Murad II et de Mehmed II en médio- serbe." Turcica, XIX, 1987, doc. 2 (1430), doc. 4 (1442), doc. 6 (1458). 
54 Copie legiferată de kâdi-ul din Bursa şi inclusă într-un “Registru al şeriat-ului” (Bursa Şer’iye Sicilleri, A, 20, sh. 387/b) din acest important centru comercial anatolian (F. Dalsar, "Selim I’in Dubrovnik Cumhuriyeti ile yaptι™ι muahede" (Tratatul încheiat de Selim I cu Republica Dubrovnik). Türk Vesikalarι, cilt II, 12, 1943, pp. 410–4 (text osman transliterat, dar cu multe greşeli); A. Akgündüz, Osmanlι Kanunnameleri ve Hukukι Tahlilleri. 3 Kitap. Yavuz Sultan Selim Devri Kanunnâmeleri  (Cărţile otomane de legi şi analiza lor juridică. Cartea a 3-a: Cărţile de legi din epoca sultanului Selim cel Cumplit), Istanbul, 1991, pp. 385–387 (facsimil şi transliterare). 
55 Este prima ‘ahdnâme acordată Ragusei al cărei original în osmană s-a păstrat (Biegman, Ragusa, p. 48–59 (text tradus în engleză). 
56 Başbakanlιk Osmalι Arşivi, Düvel-i Ecnebî Defterleri, 13, 195 p. (din perioada 1013–1028/1604–1618). 
57 Topkapι Sarayι Müzesi Arşivi, Düfter 7018 (microfilm în arhivele maghiare MOL/HNA, Budapesta, m. Turcia, r. 10131), pp. 31–33 (Dubrovnik nâmesi). 
58 Într-un raport al lui François de Noilles către rege, din 10 iunie 1572 (Charrière, Négociations, III, p. 275).
59 “Votre Majesté n’a moins d’occasion de faire le semblable que le feu roy son père, veu qu’il n’est pas question des Raguzois seullement…” (Charrière, Négociations, III, p. 275; Rey, Protection, p. 125).
60 I.de Testa, Recueil des traités de la Porte Ottomane avec les puissances étrangères, Vol. I, Paris, 1864–1896, p. 101; Charrière, Négociations, III, p. 793 (raportul lui S. Juyé către rege); Rey, Protection, p. 125; Arminjon, Etrangérs, p. 52; Pélissié du Rausas, Capitulations, II, pp. 31–32; Inalcιk, "Imtiyâzât," p. 1214.
61 Charrière, Négociations, III, p. 791; Rey, Protection, p. 126 (scrisoare din 16 ianuarie 1579 – Henric III către M. Juyé, însărcinat ad-interim la Istanbul). 
62 Scrisoare a lui M. de Germigny către rege din 1 octombrie 1579 (Charrière, Négocia-tions, III, p. 827; Rey, Protection, pp. 127–128).
63 Scrisoare a lui M. de Germigny către rege din martie 1580 (Charrière, Négociations, III, p. 857; vezi şi p. 886; Rey, Protection, p. 127–128)
64 E. Maron, François Ier et Soliman le Grand, Paris, 1853, p. 26–27; J. Zeller, La diplomatie française vers le milieu du XVIe siècle, Paris, 1881, p. 210; cf. Rey, Protection, p. 122.
65 Pélissié du Rausas, Capitulations, II, pp. 5–9.
66 Pélissié du Rausas, Capitulations, II, pp 5–9.
67 Rey, Protection, pp. 385–450. Rey a analizat în special raporturile dintre protejaţi şi reprezentanţii francezi în Levant, Franţa fiind în concepţia lui Rey singurul stat european care câştigase acest drept de la otomani.
68 Pélissié du Rausas, Capitulations, II, pp. 29–31.
69 Feridun, Münşe’at, II, p. 400–401.
70 Rey, Protection, p. 401.
71 Testa, Traités, I, p. 9; Rey, Protection, p. 151, n. 1.
72 Rey, Protection, pp. 401–414 (capitolul Condition des protégés dans leurs rapports avec les autorités ottomanes).
73 Feridun, Münşe’at, II, p. 550.
74 Delilbaşι, "Ahidnâme," p. 97.
75 Rey, Protection, pp. 415–450 (capitolul Condition des protégés dans leurs rapports avec la nation française et l’autorité consulaire).
76 Z. Y. Hershlag, Introduction to the Modern Economic History of the Middle East, second revisted edition, Leiden, 1980, p. 46, n. 74.
77 Pélissié du Rausas, Capitulations, II, pp. 29–31; Wood, Levant, pp. 28–29 (unde se referă mai ales la cazul olandezilor).
78 Încercările din a doua jumătate a secolului al XVI-lea sunt constatate şi consemnate cu tristeţe de ambasadorul francez, de Noilles, într-un memoriu adresat regelui Franţei (Charrière, Négociations, III, p. 254; Rey, Protection, pp. 126–127).
79 Rey, Protection, pp. 417–418.
Despre autor


© Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN: 973-575-658-7
Comments to: Manuela DOBRE
Last update: Septembrie 2003
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU