ISTORIE ŞI IDEOLOGIE

coordonator: Manuela Dobre

Despre autor

Presa – o cameră a oglinzilor
Reprezentări ale Africii în revistele L’Illustration, Le Tour du Monde, Bulletin de la Société de Géographie de Paris.

Simona CORLAN-IOAN


Lumea franceză a secolului al XIX-lea se confruntă cu o diversitate de imagini, uneori contradictorii, ale Africii Negre. Izolată de lume de deşertul Sahara, considerată inaccesibilă datorită climei, Africa fascinează în acest veac mai mult decât oricând. Legenda ei se construieşte şi se prăbuşeşte pentru a fi iar construită pe măsură ce se dezvăluie călătorilor, misionarilor, militarilor şi oamenilor de ştiinţă. Atunci când prin cucerire legenda continentului negru este ameninţată să dispară, multe din elementele ei vor fi reactualizate pentru a servi ideologiei. Marea cantitate de informaţie care circulă în acest veac în lumea europeană provine din surse foarte diverse, iar presei îi revine misiunea de a selecta şi transmite ceea ce publicul doreşte sau trebuie să audă. Imaginile Africii Negre transmise prin reviste, indiferent de orientarea sau profilul lor, după 1870, când puterile Europei intră în cursa pentru luarea în posesie a acestui spaţiu, nu sunt diferite esenţial în componentele lor determinante. Ele suferă totuşi o serie de transformări pentru a servi noilor repere ideologice. Prin articolele publicate în presă colonizarea a încetat a mai fi doar o "afacere" a guvernului sau a persoanelor aflate la putere.

Relatările de călătorie şi studiile oamenilor de ştiinţă continuă să reprezinte sursele privilegiate pentru articole publicate. Prezentate integral, fragmentar sau în rezumat, în funcţie de posibilităţile şi intenţiile revistelor, ele i-au făcut pe cititori să se considere participanţi direcţi la câştigarea gloriei pentru Franţa. În transmiterea de la emiţător la receptor prin acest canal (mediu) informaţia suferă distorsiuni determinând formarea în conştiinţa destinatarului a unui mod particular de percepere a realităţii, o realitate alta decât a sa proprie pentru înţelegerea căreia are nevoie de elemente specifice de apreciere şi decodificare. Imaginile transmise prin intermediul presei sunt cele pe care publicul le cere, în esenţă cele deja larg mediatizate cu care lumea franceză era obişnuită. Se "ştie" astfel din ce în ce mai mult ceea ce deja se cunoştea, de vreme ce presa flata orizontul de aşteptare a fiecărui tip de public căruia i se adresa. Alături de aceste imagini, revistele avansează, pentru a servi interesele politice imediate sau viitoare, noi perspective asupra Africii.1

Este dificil de decelat a posteriori cât este noutate şi cât reciclare în discursul mass media, totuşi efortul merită făcut, întrucât există două mari pericole înaintea cercetătorului contemporan: a) lucrul necritic cu textul fetişizând drept sursă primară de informaţie ceea ce este de fapt interpretare; b) privirea presei doar ca simptom în sine, ignorându-se total caracterul său de sursă potenţială, din pricina nesiguranţei amintite.

Imaginile transmise prin presă sunt imagini schematizate (reader's digest) pentru a deveni populare într-un moment în care realitatea africană se înfăţişa în toată complexitatea ei. Cele trei publicaţii pe care le-am ales pentru analiza tipurilor de imagini transmise după 1870 sunt: L'Illustratin, Le Tour du Monde, Bulletin de la Société de Géographie de Paris. Revista centrată pe reportajul în imagini, L'Illustration, cu apariţie săptămânală, este mai puţin preocupată de transmiterea informaţiei "la zi" şi mai mult atentă la selectarea ei. Intenţia este de a publica articole care să atragă cititorul răspunzând dorinţelor lui, nu de puţine ori şocându-l prin ineditul situaţiilor şi lumilor prezentate. Aici gustul publicului dictează ducând la extinderea informaţiei sau la revenirea cu amănunte până la saturare. În ciuda inacurateţei informaţiei (sau tocmai de aceea) revista şi-a stabilit o mare audienţă, aproape egală sau depăşind pe cea a cotidienelor.2 Le Tour du Monde, gândită ca o revistă care să mediatizeze marile descoperiri geografice (după modelul Bulletin de la Société de Géographie de Paris, dar pe gustul marelui public), continuă şi după 1870 să publice fragmente din jurnalele de călătorie, insistând, prin selecţie în conformitate cu cerinţele momentului, pe rolul civilizator al Franţei şi pe beneficiile economice pe care le-ar putea aduce stăpânirile în Africa. Singurele surse fiind relatările de călătorie, revista reflectă numai unilateral multitudinea de reprezentări cu care se confruntă lumea franceză a sfârşitului de secol. Cazul revistei Societăţii de Geografie, Bulletin de la Société de Géographie de Paris, este cumva identic, publicaţia păstrându-şi preocuparea pentru a urmări momentele cele mai importante, de regulă cu implicaţii ştiinţifice, în descoperirea continentului african. Articolele publicate aici îşi păstrează caracterul ştiinţific, lăsând doar foarte rar posibilitatea de a fi observată angajarea redactorilor în susţinerea politicii coloniale promovată de putere.

Diferenţa de transmisie a informaţiilor nu este perceptibilă numai la nivel foarte general, ci şi în cazul reflectării unui eveniment. În numărul din 22 aprilie 1876 al revistei L'Illustration apare primul articol referitor la călătoria lui Cameron în Africa, în care sunt oferite câteva date biografice, dar accentul cade pe o prezentare a rezultatelor expediţiei şi pe eroismul protagonistului.3 O săptămână mai târziu revista revine asupra subiectului publicând un fragment din însemnările călătorului referitor strict la întâlnirea cu un suveran local – regele Katende. Fragmentul a fost ales şi pentru pitorescul său (descrieri de obiceiuri, podoabe, veşminte), dar – mai ales – pentru încărcătura simbolică: imaginea suveranului negru făcea parte dintr-o reprezentare exotică a spaţiului african, iar publicul francez era interesat de formele în care se exteriorizează puterea în alte spaţii. Mai mult decât atât, fără o asemenea revenire, informaţia transmisă cu o săptămână în urmă ar fi fost mult prea ştearsă.4 Din acest moment, revista dă uitării expediţia şi pe protagonistul ei până în ianuarie 1877 când Cameron este invitat să ţină o conferinţă în amfiteatrul de la Sorbona, la iniţiativa Societăţii de Geografie din Paris. Invitaţia dă prilejul redactorilor revistei să reia informaţiile din primul articol din 1876 şi să readucă în atenţia cititorilor problema descoperirii Africii şi a competiţiei pentru stăpânirea pe continent între Anglia şi Franţa. Momentul nu poate fi dat uitării fără o încercare de a atrage atenţia că, fără coerenţă în politica faţă de Africa, Franţa poate pierde în disputa cu Marile Puteri pentru luarea în stăpânire a continentului.

Le Tour du Monde nu-i consacră – în numerele din 1876 – acestui moment din istoria descoperirii Africii Negre nici un articol. Abia în 1877 revista publică fragmente din jurnalul lui Cameron în 11 articole (5 în primele luni ale anului şi 6 în semestrul al doilea). Intenţia în alegerea fragmentelor este de a da cititorului o imagine cât mai completă a întregului traseu urmat. Singura intervenţie a redactorilor publicaţiei este de natură vizuală: publică o fotografie a călătorului şi o hartă a expediţiei.5

În Bulletin de la Société de Géographie de Paris, numărul din aprilie 1876, Henri Duveyrier face o prezentare a traseului urmat de locotenentul englez în Africa sub titlul "Traversée de la zone sud de l'Afrique équatoriale (1873-1874) par le lieutenant Verney Lovett Cameron, de la marine anglaise", fără alte comentarii sau aprecieri la adresa veridicităţii afirmaţiilor călătorului. Abia în numărul din iulie 1876 sub semnătura lui E.Lormier apar primele note ştiinţifice asupra importanţei descoperirilor făcute de călătorul englez pentru cunoaşterea Africii sud-sahariene.6 În nici un alt număr al revistei nu se vor mai face referiri la acest subiect, expediţia locotenentului Cameron fiind dată definitiv uitării.

Trei subiecte se bucură de un interes aparte în presa supusă analizei:

1) Africa Neagră: un tărâm exotic

2) Africa Neagră: teritoriu cu un potenţial economic deosebit

3) Africa Neagră: pământ (de) cucerit.

1. Reprezentarea exotică a Africii Negre în presă se compune din aceleaşi imagini care intraseră şi în construcţia prezentărilor din jurnalele de călătorie: fizicul locuitorilor, obiceiurile, structurile politice, sociale şi religioase. O precizare se impune însă: în ultimii ani ai secolului, în cercul călătorilor în Africa domneşte diversitatea – de origini, de formaţie, de aspiraţii, de metode de investigare. Se pot întâlni pe continent ofiţeri, profesori de geografie, împătimiţi de călătorii extraordinare, misionari, medici şi servitori, anumiţi călători solitari, alţii însoţiţi de adevărate corpuri de armate. Revistele publică o cantitate mare de informaţii, mai mult sau mai puţin elaborate, toate verificate, dar diferite tocmai prin faptul că cei ce le transmit sunt oameni care provin din medii foarte diverse şi au formaţii diferite. Nu de puţine ori redacţiile subvenţionează expediţii pe continentul african şi publică regulat informaţiile transmise sau îşi trimit propriul reporter pentru a oferi cititorilor date cu cel mai înalt grad de credibilitate.7Deşi harta Africii Negre era departe de a fi completă, se poate totuşi afirma că cei ce pornesc spre această parte de lume nu mai au la sfârşit de secol în principal intenţia de a descoperi, ci aceea de a cuceri. Schimbarea se reflectă şi în iconografia oferită de presă.8 Gravurile prezentate de revistele L'Illustration şi Le Tour de Monde înfăţişează publicului marile personalităţi implicate în descoperirea şi cucerirea continentului. Exploratori îmbrăcaţi după moda musulmană sau militari în uniforme9 sunt înfăţişaţi cititorului pe un fond de palmieri sau dune, satisfăcând gustul pentru exotic. Călătorii mai apar reprezentaţi în luptă cu o natură ostilă (pădurile virgine şi imensul deşert trebuiau învinse de eroii civilizatori), la ceremoniile desfăşurate în cinstea lor în satele africane sau tratând cu conducătorii locali. Gravurile sunt fie preluate din jurnalele de călătorie, fie realizate după indicaţiile călătorului. În anii de care ne ocupăm, prezentarea explorărilor şi a cuceririlor este atent regizată. Nu de puţine ori numele şi imaginile marilor exploratori ai Africii Negre servesc în campaniile de promovare a articolelor foarte diverse: de la apa minerală, la ciocolată şi săpun şi alte produse care au mai mult sau mai puţin raporturi directe cu lumea africană.

Publicului i se prezintă peisajul, fauna, tipurile de locuitori, uneltele şi armele, obiecte de uz casnic, scene de viaţă cotidiană prin gravuri aproape renunţându-se la lungile descrieri, care făcuseră plăcere cititorilor din prima jumătate a secolului. În această reprezentare exotică a Africii Negre un loc important îl ocupă imaginile locuitorilor. Disputele ştiinţifice pe marginea deschiderii unghiului facial al negrului şi al europeanului sau cele referitoare la influenţa climatului asupra indivizilor şi civilizaţiilor nu îşi mai găsesc locul în paginile revistelor. Reminiscenţe ale vechilor pasiuni se regăsesc doar în două articole publicate în L'Illustration, în numere succesive din 1890. De această dată interesul îl stârneşte numai unghiul facial al marilor personalităţi ale secolului, care ar reflecta mărimea creierului.

Aceleaşi două imagini prezente în primii ani ai secolului rămân însă să se înfrunte prin selecţia oferită cititorului de revistele ilustrate: negrul frumos o frumuseţe exotică şi masivă, alteori zveltă şi fină şi negrul urât întruparea ororii, victimă a deformaţiilor inevitabile în cazul rasei sale sau a ritualurilor sălbatice. Prin intermediul gravurilor publicul cititor poate observa negri aparţinând diferitelor triburi în ipostazele devenite stereotip: etalând îmbrăcămintea tradiţională, în plină desfăşurare a ritualurilor religioase sau în diferite momente ale activităţilor cotidiene. Pentru ca imaginile să pară cât mai veridice, gravurile au în plan secund fie o pădure, palmieri sau o casă considerată locuinţă tip pentru spaţiul african. Gravurile frapează prin lipsa de originalitate.

Imaginea bunului sălbatic dispare la sfîrşitul veacului al XIX-lea, negrul devine obiect de cunoaştere, iar schimbarea de perspectivă este reflectată mai ales de ilustraţii. Gravurile publicate de revista Le Tour du Monde prezintă un negru care stârneşte repulsie, ceea ce poate fi interpretat ca o consecinţă a politicii coloniale, chiar dacă vocabularul articolelor aminteşte de sfârşitul de secol XVIII. Obiceiurile localnicilor sunt şi ele înfăţişate ca barbare şi dezgustătoare şi nu ar putea să fie altfel atâta timp cât oamenii sunt consideraţi leneşi şi sălbatici.

Felul de a se îmbrăca, de a aranja părul sau de a purta podoabe al locuitorilor Africii îi interesează în primul rând pe europeni. Redactorii revistelor ilustrate nu ezită să preia acest gen de imagini din relatările de călătorie şi să-l transpună în paginile publicaţiilor prin gravuri. Cele mai bizare veşminte sau coafuri sunt alese pentru a fi prezentate ca într-un catalog de expoziţie. Redactorii de la L'Illustration nu se sfiesc să prezinte astfel de imagini ale costumelor africane alături de rafinate modele pentru toate anotimpurile şi ocaziile lansate din Paris în întreaga lume. Se pare că revista avea un cuvânt de spus în modă dacă ne gândim la rubrica ei permanentă şi la suplimentul La Mode Illustrée.

Imaginile femeii sunt aproape identice cu cele lansate în perioadele anterioare prin literatură şi jurnalele de călătorie. Negresa este când frumoasă în ţinuta sa sumară şi cu coafuri bizare, când urâtă, acoperită de bijuterii grosolane sau mutilată de tatuaje cu semnificaţii neînţelese. De cele mai multe ori ea apare în gravuri ţinându-şi copilul în braţe, într-o atitudine care place mult europenilor şi care pare a dovedi apartenenţa la umanitate a acestei rase.

Revistele ilustrate încearcă să-i facă pe cititori să vadă o Africă Neagră exotică, aşteptând să fie civilizată şi tot ele intermediază contactul direct cu aceşti oameni diferiţi. L'Illustration îşi anunţă cititorii, printr-un articol din 4 august 1877, că pot observa direct cum trăieşte şi se comportă negrul din Africa. La Jardin d'Acclimatation fuseseră aduşi treizeci de negri, locuitori ai deşertului Sahara. Coloniei de Nubieni Amras i se recrease spaţiul de origini (din punctul de vedere al organizatorilor scrupuloşi) spre deliciul vizitatorilor parizieni. Revista precizează că ei urmează să trăiască ca în plin deşert, înconjuraţi de animalele lor, de unelte, arme şi trofee de vânătoare. Ideile care generaseră iniţiativa sunt prezentate ca eminamente ştiinţifice; şi alte populaţii urmau să se alăture Nubienilor în aceleaşi scopuri.10 Iniţiativa îşi pierde curând caracterul declarat ştiinţific, iar L'Illustration consemnează, când sunt aduşi la Jardin d'Acclimatation (1887) africani din vestul continentului, că – deja – iniţiativa fusese jertfită interesului pentru spectacol. Şase ani mai târziu se va anunţa în două fraze la rubrica faptului divers că africanii prezenţi la Jardin d'Acclimatation au început să cerşească.11 Având în vedere că interesul pentru Africa Neagră nu este unul constant în paginile revistei L'Illustration, ci generat în primul rând de evenimente politice sau militare, nu se pierde nici o ocazie pentru a prezenta persoane din ierarhia socială sau politică a zonelor intrate în atenţia Franţei colonizatoare. Este cazul ambasadorului din Tombouctou sau delegaţiei din Dahomey venită să ceară încheierea unui acord. Conflictului din sudul Africii între populaţiile Zulu şi armatele engleze L'Illustration îi consacră zece articole pe parcursul anului 1879. Ştirile despre izbucnirea confruntării armate devin pretext pentru descrierea trăsăturilor fizice ale populaţiei, naturii climei şi bogăţiilor subsolului. Primele insuccese ale trupelor engleze în sudul Africii oferă posibilitatea redactorilor de a prezenta cititorilor informaţii despre obiceiurile şi credinţele populaţiei construite în jurul atitudinii omului negru în faţa morţii. Populaţia Zulu este prezentată prin imaginile tip deja consacrate: culoarea pielii, trăsăturile fizice, veşmintele, alimentaţia.12 Toate articolele sunt însoţite de ilustraţii oferite revistei de soţia unui colonel care vizitase cu mulţi ani în urmă această parte a Africii Negre. Când teatrul Foulirs-Bergéres angajează cinci etnici Zulu pentru a recreea pe scenă principalele momente ale conflictului, redactorii revistei ilustrate anunţă evenimentul cititorilor.

Cum interesul pentru spaţiul african creştea pe măsură ce trupele coloniale înaintau pe continent, autorităţile franceze organizează expoziţii unde francezul obişnuit putea să admire arme, ustensile şi idoli, care sunt frecvent mediatizate în paginile revistelor. O astfel de expoziţie este cea de la Muzeul de etnografie din Palatul Trocadčro organizată la iniţiativa lui Jules Ferry şi care va fi prezentată de reporterii de la L'Illustration ca un eveniment monden.13Reprezentarea conducătorului negru este foarte frecventă în presa ilustrată, el fiind persoana de care depindea, în multe cazuri, continuarea călătoriei în bune condiţii sau cel cu care se semnează acordurile comerciale. În imaginile şefului negru în revistele ilustrate se regăsesc într-o sinteză, amplificate sau diminuate, toate stereotipurile mentale ale vremii legate de spaţiul african. Alături de desene, fragmentele care descriu şefi negri în jurnalele de călătorie umplu paginile revistelor ilustrate. Suveranul negru apare în ipostaza lui de singur liant între două lumi care nu au nimic comun. Europeanul venit în Africa, fie el om de ştiinţă, ziarist, comerciant sau ofiţer, i se adresează, de unde interesul deosebit de a face şi pe cel rămas acasă să "vizualizeze" nu numai momentul întâlnirii şi comunicării celor două lumi, dar şi înfăţişarea puterii. Conducătorul negru este prezentat în desene în decorul său, de cele mai multe ori ridicol, în faţa locuinţei sale cu nimic diferită de celelalte. Niciodată nu este reprezentat singur, ci însoţit de suita sa şi mai ridiculă prin componenţă: animale, femei, copii, miniştri. În tot acest decor se amestecă elemente tradiţionale cu cele europene într-o juxtapunere mai mult decât bizară. Revista L'Illustration publică un desen realizat după mărturiile unui angajat al său aflat în călătorie în ţara N'Tigny (1898), care îl reprezintă pe suveran venind la întâlnirea cu europenii într-un fel de pachet suspendat pe un trunchi de bambus ale cărui extremităţi se sprijineau pe umerii purtătorilor. Cei ce-l însoţeau erau soţia, copii şi o ceată speriată de Bacougnis. În locul celui mai important însemn al puterii – coroana – şeful negru poartă o caschetă colonială.14 Suveranul apare aşa cum îl descriu călătorii în Africa Neagră, fie vârstnic, cu părul alb şi faţa brăzdată de riduri, fie foarte tânăr, foarte înalt sau foarte scund.15 Atunci când împrumută elemente din conduita europeană sau din îmbrăcăminte, imaginea vizează comicul. Cei doi şefi de care îşi aminteşte foarte bine reporterul revistei erau, unul "scufundat" într-o uniformă a armatei engleze, de două ori mai largă şi cu o pălărie de fetru foarte deformată, iar celălalt îmbrăcat într-un vechi mantou ornamentat cu un leu cusut cu fir de aur, amândoi părând personaje dintr-o comedie. Descrieri amănunţite care însoţesc desenele accentuează elementele de ridicol.16

Însemnelor puterii, dacă nu sunt ele însele ridicole, întrebuinţarea le conferă această dimensiune. Regele Laboasi din ţinutul Loui, descris de maiorul Serpa Pinto, purta ca însemn al puterii un obiect în forma unui baston din lemn sculptat pe care erau reprezentate tufe de crini, de care se servea pentru a alunga muştele. Redactorii revistei Le Tour du Monde consideră interesant să publice şi desenul acestui curios sceptru regal.17 Imaginea exotică a şefului negru trebuie să fi plăcut mult cititorilor francezi, dacă erau dispuşi să folosească produse având drept carte de vizită tocmai aprecierea conducătorilor negri: "Savon des princes du Congo. Le plus parfumé des Savons de toilette. 3 grands prix et 20 medailles d'or.18" Asocierea este cel puţin bizară dacă ne gândim care sunt atributele care însoţesc în mentalul colectiv francez termenul negru.

Ceea ce aduce nou L'Illustration în prezentarea conducătorului negru este personalizarea unor imagini până acum foarte generale. Cititorii îl pot admira în toată splendoarea sa pe regele din Tombouctou, reprezentat într-o gravură, în momentul în care oraşul intră sub stăpânirea Franţei, sau pe sângerosul rege Behanzin al regatului Dahomey, învins de generalul Dodds, conducătorul armatelor franceze. După 1900 în revistă îşi fac apariţia fotografiile, printre cele preferate de redactori, sprijinitori ai politicii coloniale guvernamentale, se numără cele reprezentându-i pe suveranii locali alături de proaspeţii cuceritori. Unul din multele exemple de acest fel poate fi fotografia căpitanului Lenfant, conducătorul expediţiei care îi purta numele, ţinându-l de mână pe sultanul din Bornou.19

2. După 1870 imaginile economice alături de cele exotice captează interesul publicului cititor. În L'Illustration articolele cu un conţinut strict economic sunt în număr de şaptesprezece în intervalul 1870–1900, dar dacă adăugăm şi articolele de prezentare a posesiunilor franceze unde accentul cade pe imaginea civilizatoare a ţării mame şi pe binefacerile economice de care ar putea beneficia Franţa, nivelul îl depăşeşte pe cel al fragmentelor de jurnal care transmit imagini exotice. Le Tour du Monde alege în aşa fel fragmentele din jurnalele de călătorie ca ele să includă şi referirile la potenţialul economic al continentului. Iar în Bulletin de la Société de Géographie de Paris sunt publicate în intervalul de timp menţionat şapte articole cu profil economic, cu trei mai puţin decât în anii 1840–1870 când Societatea încerca să stimuleze organizarea de expediţii pentru cunoaşterea continentului. Preocuparea celor trei reviste pentru prezentarea avantajelor economice ale colonizării nu este singulară în peisajul presei franceze din aceşti ani. Sunt ziarişti care susţin cu argumente economice necesitatea pentru Franţa de a constitui un vast imperiu colonial; unul dintre exemple ar putea fi Gabriel Charmes ziarist la Revues des Deux Mondes şi la Journal des débats. Pe o poziţie diferită se situează ziaristul Molinari, directorul de la Le Journal des Economistes, care este convins că politica de colonizare nu se poate şi nici nu trebuie să fie susţinută cu argumente economice, investiţiile în viitoarele colonii depăşind cu mult eventualele profituri.

La începutul secolului al XIX-lea lumea europeană era interesată în primul rând de elementele care marcau diferenţa: geografia, aspectul fizic al locuitorilor, modul lor de locuire. Lista trăsăturilor contrastante evoluează incluzând structuri sociale, sisteme politice şi religie. După războiul cu Prusia, Franţa urmărind să-şi recapete locul de mare putere a lumii, oamenii săi politici încercau să demonstreze importanţa viitoare a expansiunii în Africa. Imaginile potenţialului economic al continentului negru umbresc treptat pe cele exotice. Nu pentru mult timp însă, pentru că după 1900 imaginile exotice îşi vor recăpăta locul în discursul revistelor ilustrate şi ştiinţifice preocupate să demonstreze cât de diferite au fost cele două lumi şi cum diferenţele se vor estompa odată cu intrarea în "civilizaţie". Posesiunile franceze vor fi prezentate de toate mediile, după 1870, ca sursă de putere pentru metropolă. Noile drumuri comerciale şi pieţele dincolo de graniţe apăreau economiştilor ca singurele remedii pentru crizele economice (pentru prima dată ideea va căpăta contururi precise în timpul crizei din 1867). Algeria părea prima şansă pentru economia Franţei. Georges Lavigne scria în Revue Moderne din 25 mai 1868 sub titlul "L'Algérie et le Rhin": "Le Rhin c'est l'ancienne politique dangereuse, l'Algérie l'avenir avec ses promesses."20 Saint-simonienii vor juca un rol important, mai întâi ca propagandişti, apoi ca antreprenori în politica de integrare a pieţelor coloniale în marea piaţă franceză.

Periodic, teoreticienii, oamenii de afaceri şi opinia publică vor fi agitaţi de legenda Africii Negre pământ care ascunde bogăţii imense. Sahara considerată ca obstacol în drumul către necunoscuta parte a continentului trebuia să înceteze a mai fi o barieră şi să devină un liant. Fascinanta Sahara atrage tinerii ofiţeri care fac din cucerirea deşertului o specializare. Bogăţiile din Tombouctou, traficul trans-saharian de aur şi de sare, bogăţiile fabuloase din interiorul necunoscut descrise de vechii călători arabi sau europeni sunt considerate ca realităţi incontestabile. Presa menţionează, începând cu 1860, fiecare tratat încheiat cu suveranii locali ca paşi siguri către preluarea bogăţiilor visate.

Când despre continentul negru nu se ştia aproape nimic, imaginile unui pământ blestemat, ale unui imens deşert populat numai de animale feroce, se înfruntă cu cele ale pământului binecuvântat de Divinitate. Înainte de 1870, Africa putea încă să pară un continent al aurului potenţial (adeseori apar în revistele ilustrate gravuri reprezentând caravane cu preţiosul metal) şi căutarea unui El Dorado african putea încă să mâne în luptă oştiri şi aventurieri. După 1870 însă, imaginea dominantă transmisă de reviste este cea a unui pământ capabil să ofere imense beneficii economice şi singura alternativă pentru Franţa de a ieşi din criză şi a redeveni o mare putere mondială. Cealaltă ipostază a Africii Negre – pământ uitat de Dumnezeu, unde omul alb nu se va putea aclimatiza niciodată- este dată uitării..

Un articol din L'Illustration, din 11 ianuarie 1879, aduce în atenţia cititorilor, în formula populară a unui dialog între un inginer proiectant şi un cetăţean foarte bine informat, problema construirii unei căi ferate care urma să lege Algerul cu Senegalul şi Sudanul cu un preţ de cost de 400 milioane de franci. Linia ferată ar fi putut aduce mai uşor în stăpânirea Franţei întreaga Africă, iar continentului negru un "viitor fericit" în care tot pământul său va fi fertilizat, iar sclavia şi barbaria nu vor mai fi decât amintiri. Proiectul trebuia să devină în scurtă vreme realitate, fiind concurat de cele ale Angliei şi Germaniei. Pentru a fi şi mai concludentă în afirmarea pericolului intervenţiei economice în Africa a celorlalte două mari puteri europene, revista publică şi o hartă care punea în evidenţă zonele care fuseseră supuse intervenţiei economice europene. Un an mai târziu, la rubrica faptului divers, aceeaşi publicaţie oferea date despre construirea unei căi ferate peste Sahara, prezentate cu tonul satisfăcut al învingătorului. Exemplul este tipic pentru felul în care publicaţii populare înţeleg să facă propagandă ideologiei coloniale promovată de puterea politică.

Fiecare asemenea întreprindere în Africa îşi găseşte reflectarea în paginile revistelor în funcţie de importanţa pe care o consideră redactorii a o avea pentru viitorul economic al Franţei. Spre exemplu, construcţiei liniei ferate din Congo L'Illustration îi dedică patru articole în numere succesive din 1898. Nici redactorii suplimentului revistei Le Tour du Monde nu trec evenimentul cu vederea, însoţind textul de prezentare cu o hartă ce cuprinde dispoziţia liniilor de cale ferată în Congo, Coasta de Fildeş, Ouganda, Africa Orientală şi Rodesia.

Cititorul mai trebuia convins că politica Franţei în Africa nu era o simplă aventură, iar invocarea beneficiilor economice servea cel mai bine ideea. După 1890 apar frecvent în paginile revistelor imagini ale caravanelor comerciale care se îndreptau spre Franţa sau spre alte ţări ce aveau colonii dincolo de Sahara.21 L'Illustration acorda spaţii nelimitate pentru articolele care prezintă delegaţiile aflate în Africa Neagră pentru a semna acorduri comerciale cu diferiţi şefi locali22. O asemenea campanie informaţională era menită să susţină şi să justifice acţiunile guvernanţilor, iar după 1890, când se amplifică, să prezinte rezultatele celor zece ani de vârf ai politicii coloniale franceze.

Articolele cu caracter economic publicate în buletinul Societăţii de Geografie sunt mai reţinute în a afirma beneficiile Franţei rezultate din aventura colonială în Africa. Fără să sprijine textele pe gravuri, adresându-se unui public specializat, autorii, ei înşişi oameni de ştiinţă, încearcă să facă analize cât mai pertinente ale câştigurilor şi investiţiilor economice. Ceea ce îi interesează în mod particular pe redactorii Buletinului este de a face cunoscute francezilor interesaţi drumurile comerciale, principalele centre economice ale Africii Negre şi rezultatele obţinute în principalele colonii.23

3. Dezbaterile asupra beneficiilor economice din colonii erau însoţite de cele referitoare la scopurile umanitare ale colonizării sau la gloria naţională. Reprezentarea Africii Negre ca pământ cucerit include imaginea exotică, pe cea economică, la care se adaugă imaginea de putere civilizatoare şi militară a Franţei. Acest tip de reprezentare este în primul rând creaţia revistelor ilustrate. Francezii mai aveau nostalgia războaielor napoleoniene, iar în imaginaţie expansiunea apărea ca singura posibilitate de a şterge amintirile dureroase de la Trafalgar şi Waterloo. Reprezentarea Franţei învingătoare, stăpână a posesiunilor ei şi purtătoare a civilizaţiei pare să fie pe placul cititorilor. L'Illustration îşi ţine cititorii la curent cu evenimentele militare, dar nu numai în formula corespondenţelor de la faţa locului, ci informând prin scurte note, care devin la rândul lor pretext pentru lungi descrieri asupra populaţiilor din punct de vedere fizic şi cultural.

Cucerirea Dahomey-ului este urmărită constant în numerele din 1890–1894 când redactorii revistei, prin articolele de prezentare a regatului, populaţiei, situaţiei politice, reuşesc să construiască un alt tip de reprezentare decât cea oferită de misionari sau călători. Fragmentele de jurnal sunt amestecate cu informaţii ale militarilor care participă direct la evenimente, date despre delegaţiile venite în capitala Franţei pentru a semna acorduri de pace, entuziaste telegrame de la faţa locului sau relatări angajate ale ziariştilor. Gravuri înfăţişând arme, costume, locuinţe din regat se combină cu cele reprezentând pe primii dahomeyni veniţi la Paris îmbrăcaţi în costume tradiţionale sau în haine croite după moda europeană ori pe regele Behanzim în toată splendoarea sa. Formula nu diferă nici când protagonistă a conflictului militar nu mai este Franţa, ci una din celelalte mari puteri coloniale.

Publicul francez mai trebuie convins că Franţa a adus prin stăpânirea sa civilizaţia în Africa Neagră, fapt lesne demonstrabil la o prezentare prin antiteză a modelului de locuire tradiţional şi a celui impus de colonişti. Începând din 1886 articolele de prezentare a posesiunilor franceze sunt o constantă în paginile revistei L'Illustration. Negrul prezentat de călători locuia în spaţii mizere înconjurat de animalele sale într-un fel care nu poate decât să provoace repulsie omului alb. Când intră în contact cu valorile civilizaţiei acelaşi personaj transformă spaţiul său de locuire. În numărul din 23 ianuarie 1886, L'Illustration prezintă cititorilor săi posesiunea franceză Congo. Ilustraţia este realizată pe două nivele: unul înfăţişând modul de locuire tradiţional şi celălalt o factorie franceză. Imaginea urbană seamănă cu o serie de prototipuri preexistente, accesibile cititorului din descrierile anterioare. Structura stradală este riguros trasată, traseele regulate urmând axele cardinale, planul de ansamblu pătrat, locuinţele înalte, chiar dacă materialele rămân paupere. Ordinea perfectă atât de iubită de francezi domină spaţiul reorganizat şi civilizat. Pare că Franţa transpusese în noul spaţiu luat în posesie toate visele sale de perfecţiune urbană.

Un colţ al Senegalului, Casamance, a cărui transformare este urmărită cu mândrie patriotică de oameni politici, savanţi, ingineri, cetăţeni obişnuiţi devine model pentru ce înţelege Franţa să facă din posesiunile sale. Oraşul acestei regiuni, Carabane, este reprezentarea idealului francez; un loc exotic, scăldat în verdeaţă, ferit de mizeriile industrializării, unde singurele zgomote sunt cântecele păsărilor. Misiunea catolică, şcoala, poşta, spitalul se înserează perfect în textura urbană.24 Influenţa civilizatoare se extinde şi asupra satelor de negri. Satul negrilor Boffa (post francez pe râul Ponga din Ouankarah), o populaţie înainte de intrarea sub stăpânire franceză reprezentată ca indolentă, nu mai este un loc mizer, are un anume aspect de confort şi o anume eleganţă. Eternele colibe întâlnite dintr-o parte în alta a Africii sunt aici transformate pe cât este posibil; pereţii de pământ sunt netezi, iar interioarele acoperite cu rogojini sunt foarte curate.25

Din reprezentarea Africii Negre transformată sub influenţa civilizatoare franceză face parte şi imaginea negrului în serviciul trupelor coloniale. Unul din cele mai relevante desene este cel intitulat "Les Tirailleurs sénégalais de l'expédition Marchand26" publicat în format mare în numărul din 17 septembrie 1898 al revistei L'Illustration însoţit de textul "La mission Marchand à Faschoda." Sub supravegherea severă a comandanţilor francezi defilează trăgătorii senegalezi. Batalioanele coloniale formate din populaţiile băştinaşe sunt prezentate ca dovadă supremă a devotamentului negrilor cuceriţi pentru metropolă.

În anii de apogeu ai cuceririi, redactorii celor două reviste ilustrate optează în ilustrarea numerelor mai ales pentru desenele reprezentând scene de război. În această opţiune se disting două tipuri de imagini: unele în care accentul cade pe prezentarea superiorităţii militare franceze, superioritate tehnică, în faţa căreia indigenii trebuie să se încline, şi altele (în totală opoziţie) în care se insistă asupra valorii combatanţilor africani. În primul caz, din punct de vedere pictural, ipostaza de supunere se traduce în compoziţie prin prezentarea în prim planul imaginii a trupelor franceze în plină expansiune, iar în plan secund a negrilor căzuţi, având feţe contorsionate de durere şi de frică. În al doilea tip de desene se insistă asupra barbariei şi cruzimii negrilor ca versiune primitivă a bravurii. Reprezentarea amazoanelor din regatul Dahomey, cu fizionomii crude şi decise, a suveranilor înconjuraţi de cranii umane sunt numai câteva încercări de a convinge publicul că bravele armate franceze au învins adversari redutabili.

Glorificarea cuceririi prin iconografie joacă un rol important în constituirea unui mit al puterii franceze.27 Din acest mit face parte şi ofiţerul francez reprezentat ca încarnând grandoarea naţiunii pe care o reprezintă. Dacă se întâmplă să moară în timpul luptelor el nu este decât victima iluziilor sale, devotamentului şi curajului. L'Illustration prezintă cu regularitate imagini ale eroilor Africii. Portretele lor sunt compuse după aceleaşi reguli, accentul căzând pe formele exterioare: cascheta colonială şi costumul alb. Excepţie face portretul căpitanului Marchand, celebru pentru că a devansat acţiunea englezilor la Faschoda. El este reprezentat în uniformă militară etalându-şi decoraţiile – mărturii ale curajului şi demnităţii.28

Pentru ca publicul cititor să poată urmări ritmul în care Franţa contribuia la cunoaşterea sau cucerirea Africii Negre din paginile revistelor nu lipsesc hărţile. Cele mai amănunţite şi bine realizate sunt cele oferite de Bulletin de la Société de Géographie de Paris. Cartografierea spaţiului african concomitent cu descoperirea a reprezentat una din formele de luare în posesie. Cetăţeanului francez, care urmărea de acasă campania de cucerire a Africii Negre i se oferă prin publicarea hărţilor posibilitatea de a "vedea" noile posesiuni şi de a le stabili importanţa politică şi economică. 

După 1870 articolele despre Africa Neagră sunt o prezenţă constantă în paginile celor trei reviste analizate. Oscilaţiile la nivel numeric se explică prin faptul că în presă se scrie despre continentul african doar atunci când evenimentele impun. Cu cât evenimentele sunt mai importante (călătorii ştiinţifice cu rezultate deosebite, atacuri ale triburilor băştinaşilor asupra trupelor europene sau discuţii despre beneficii economice ori despre construcţia căilor ferate care urmau să lege Franţa de coloniile sale) cu atât articolele sunt mai detaliate şi mai numeroase. În cazul revistei L'Illustration anii în care se publică cele mai multe articole sunt:

- 1879 – 13 articole, (apărute în contextul izbucnirii conflictului armat între Anglia şi triburile zulu)

1890 18 articole (în cea mai mare parte, prin ele se prezintă publicului situaţia Franţei în regiunea Dahomey-ului; suveranul Behanzin declanşase atacuri asupra garnizoanelor franceze din Kotonu, pretext pentru publicare de fragmente din jurnalele călătorilor în regat şi pentru informarea cititorilor asupra evoluţiei evenimentelor),

1892 13 articole (care cuprind informaţii despre campaniile militare susţinute de armatele franceze pentru cucerirea Dahomey-ului)

1898 14 articole (părţi într-o dezbatere despre beneficiile economice pe care le-ar aduce construirea unei căi ferate în zona Congo).

Dacă în revista L'Illustration numărul de articole este în strânsă relaţie cu evenimentele politice, militare sau economice, în revista Le Tour du Monde numărul de articole oglindeşte importanţa pe care redacţia o acordă unei anumite expediţii. Cel mai mare număr de articole se înregistrează în 1878 – 23 articole, reprezentând fragmente traduse din lucrarea lui Stanley, Through the Dark Continent or the Sources of the Nile, Londra, 1878. Bulletin de la Société de Géographie de Paris respectă întrucâtva aceeaşi regulă. Până în 1870 cel mai mare număr de articole se înregistrează în 1828 – 12 articole, când membrilor de la Société de Géographie de Paris le parvine vestea că R. A. Caillié pătrunsese în Tombouctou. Reuşita francezului devine pretext pentru redactorii buletinului de a mai publica o serie de articole despre călătoria lui Mungo Park şi cea a maiorului Laing pentru a reaminti publicului eforturile pe care lumea europeană le făcea pentru a-şi spori cunoştinţele despre oraş. În ultimii treizeci de ani ai secolului, cel mai mare număr de articole se publică în 1876 – 11 articole şi 1881 – 13 articole. Cele publicate în 1876 sunt informări asupra expediţiilor întreprinse de Cameron, Nachtigal şi Savorgnan de Brazza în Africa Neagră. În 1881 cea mai mare parte a articolelor publicate au ca subiect oraşul Tombouctou revenit în atenţie datorită călătoriei reuşite a geografului german Oskar Lenz. Publicul cititor este informat asupra discuţiilor purtate în amfiteatrul de la Sorbona de către membrii societăţii cu privire la veridicitatea voiajului, i se oferă rezumate din jurnalul călătoriei şi informaţii despre alţi exploratori ai cetăţii sudaneze.

Presa prezintă întreg spectrul de perspective asupra Africii Negre conţinut şi în lucrările de călătorie, ştiinţifice şi în literatură. Ceea ce diferă este "reţeta" prezentării lor, dozajul diferitelor componente, precum şi modul în care aceste perspective sunt «vândute» publicului francez. Ilustraţia – imaginea grafică – este un "ingredient" esenţial al presei populare şi principala diferenţă faţă de restul publicaţiilor, cu excepţia lucrărilor de călătorie, care însă nu abuzează în aceeaşi măsură de ea. Se mizează astfel pe imediateţea contactului cu informaţia pe care o presupune "lectura" unei gravuri sau fotografii; textul devine adeseori simplă «didactică» sau legendă însoţind grafica şi astfel capătă un statut secund.29

 1 W. H. Schneider, An Empire for the Masses.The French Popular Image of Africa, 1870–1900, London, 1982.
2 J. N. Marchandian, La vie et la mort d'un journal. L'Illustration (1843–1944), Paris, 1985.
3 "Le lieutenant Cameron et son voyage à travers l'Afrique", L'Illustration, 22 avril 1876.
4 "L'Expedition anglais dans l'Afrique Centrale", L'Illustration, 29 avril 1876.
5 "A travers l'Afrique de Zanzibar à Benguela par m.le lieutenant Cameron", Le Tour du Monde, 1877.
6 E.Lormier, "Notes sur le voyage à travers l'Afrique, de M. le lieutenant Cameron", în Bulletin de la Société de Géographie de Paris, juillet, 1876.
7 Este cazul lui Felix Dubois, corespondentul revistei L'Illustration într-o expediţie în Africa Occidentală.
8 Images et colonies (1880-1962). Iconographie et propagande coloniale sur l'Afrique française de 1880 à 1962, sous la direction de Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Lauren Gervereau, Paris, 1993.
9 Relevant este portretul publicat de L'Illustration în aprilie 1886 al exploratorului Savorgnan de Brazza îmbrăcat într-un amplu veşmânt alb după moda arabă, cu un turban care îi încadrează chipul cu trăsături aspre. Cu cinci ani înainte aceiaşi revistă (numărul din 3 septembrie 1881) publicase portretul lui Bonnat, exploratorul francez mort la Cote d'Or în 7 iulie 1881 folosind aceeaşi formulă de prezentare. În numărul din trei martie 1883 cititorii francezi îi pot vedea pe toţi ofiţerii care au participat la expediţia din zona străbătută de fluviul Niger. 
10 În numărul din 15 decembrie 1877 revista L'Illustration anunţă şi prezenţa la Jardin d'Acclimatation a unui grup de eschimoşi.
11 L'Illustration, 25 sept. 1893.
12 Idem, "Les Zoulous a Paris", 22 nov. 1879.
13 Idem, 23 mars, 1878.
14 Idem, 5 mars 1898.
15 Idem. 26 avril 1898.
16 Idem, 5 mars 1898.
17 Le Tour du Monde, 1881.
18 Idem., 30 janvier 1897.
19 "La Mission Lenfant", L'Illustration, 28 mai 1904.
20 Citat de Jean Meyer, Jean Tarrade, Annie Rey-Goldzeiguer, Jacques Thobie, Histoire de la France coloniale. Des origines à 1914, Paris, 1991, vol. II, p. 530.
21 În articolul "Exploration des rivières Sangha et N'Goko dans le Congo français", L'Illustration, 14 fevrier 1891, apare alături de harta cu posesiunile franceze în Congo şi o gravură care poartă titlul: "Le Congo français- Une caravane de porteurs d'ivoire."
22 L'Illustration publică în numărul din 3 februarie 1893 o copie a tratatului încheiat de francezi cu şefii din Tamisso şi un desen, realizat de Adrien Marie, reprezentând momentul semnării.
23 "Création d'une chemise de fer en Afrique", Bulletin de la Societe de Géographie de Paris, mai 1879.
"Les boutes de l'Afrique Septentrionale au Soudan", Bulletin de la Société de Géographie de Paris, avril 1890.
"La vallée du Niari- Kouilou. Reconnaissances préliminaires pour l'étude de voies de commerce par Leon Jacob (ingénieur chargé de mission) ", Bulletin de la Société de Géographie de Paris, septembre, 1894.
"Cote d'Ivoire", Bulletin de la Société de Géographie de Paris, mars 1899.
"Les lignes télégraphiques dans l'Afrique Occidentale français", Bulletin de la Société de Géographie de Paris, avril 1900.
"Les territoires français du Niger. Leur valeur économique", Bulletin de la Société de Géographie de Paris, novembre, 1900.
24 Idem, 6 septembrie 1890.
25 Idem, 18 mars, 1876.
26 Desenul este realizat de Georges Scott după fotografiile lui Marius Bar.
27 Yann Holo, "L'oeuvre civilisatrice de l'image à l'image" în Nicolas Brancel, Pascal Blanchard, Lauren Gervereau (sous la dir.), Op. Cit. pp. 58–70.
28 "La Mission Marchand à Faschoda", L'Illustration, 17 septembre, 1898.
29 J. R.Louvet, "Du proche au lointain: les images en histoire", în Image et Histoire, Actes du colloque Paris-Censier, mai 1986.
Despre autor


© Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN: 973-575-658-7
Comments to: Manuela DOBRE
Last update: Septembrie 2003
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU