Dr. Ing. Ioan STRĂINESCU, CREAŢIONISMUL ŞTIINŢIFIC

 

1.  INTRODUCERE

EVOLUŢIE  SAU  CREAŢIONISM?

 

         1.1. Importanţa originii

 

         Întregul  tineret, începând de la  elevii  din clasele elementare şi terminând cu studenţii, are o fire curioasă.  Este vital pentru ei să cunoască în toate domeniile originile lucrurilor.  Studenţii care învaţă fizica sunt curioşi să afle  originea universului, cum au apărut legile care-l guvernează şi cum au evoluat ele în timp. Studenţii chimişti sunt interesaţi în  originea

elementelor chimice şi a legilor care guvernează reacţiile  chimice. Studenţii filologi sunt curioşi în aflarea originii limbilor.

        Toată lumea este în prezent curioasă să ştie cum a apărut omul: din maimuţă sau a fost creat de la început?

         Putem afirma pe scurt care sunt motivaţiile pentru care studiul originilor este aşa de important:

         a. Motivaţia ştiinţifica. Ştiinţa trebuie întotdeauna să răspundă la întrebările: “De ce?” şi  "Şi din ce sursă iniţială”, pentru toate ştiinţele exacte;

         b. Motivaţia sociologică. Se doreşte cunoaşterea originii raselor, culturilor, moralei, tradiţiilor pentru a putea explica atâtea situaţii neplăcute pentru omenire ca: destrămarea familiilor, crima, războaiele, etc;

         c. Motivaţia personală. Fiecare om doreşte să  cunoască originea sa şi motivaţiile pentru convieţuirea pe acest pământ. In această direcţie, mulţi tineri neavând explicaţia corectă ştiinţifică sunt tentaţi pentru soluţii extrasociale şi imorale ca: folosirea drogurilor,  convieţuirea fără căsătorie, frica de a avea o familie şi copii, astrologia, spiritismul, vrăjitoria, etc.

O minte sănătoasă, aşa cum îşi doresc toţi părinţii  şi profesorii pentru copii şi respectiv studenţii lor,  pretinde o filozofie satisfăcătoare asupra vieţii şi în special în ceea ce priveşte apariţia vieţii şi respectiv viata în viitor, în deosebi răspunsul la întrebarea: "Ce se întâmplă după moarte?".

Scopul cursului de Creaţionism ştiinţific este de a pregăti studenţii să analizeze diferitele aspecte ale  originii, numai pe baze ştiinţifice, fără să se refere în mod special la Biblie sau la doctrinele religioase. Tratarea va fi tot timpul prin comparaţie cu modelul evoluţionist, model "ştiinţific” până
de curând infailibil şi admis ca un “adevăr ştiinţific” în comparaţie cu
“dogmele religioase”.

Pentru prima oară modelul evoluţionist a început să fie analizat în profunzime şi critic, după ce s-au trimis primii  sateliţi pe lună care au constatat că grosimea prafului lunar este de ordinul a 1...2 cm în comparaţie cu cel calculat în conformitate cu modelul evoluţionist care aprecia grosimea lui de cca. 20..100 m  ţinând cont de vârstele lunii şi a pământului admise conform modelului la cca. 1...6 miliarde ani.

Dezastrul modelului evoluţionist total s-a produs  de curând când sistemele politic şi economic susţinute de  evoluţionişti, adică socialismul ştiinţific şi respectiv forma sa evoluată de comunism ştiinţific (care au apărut pe o treaptă superioară de dezvoltare a omenirii prin selecţia naturală numită şi lupta de clasă ) au dat faliment chiar în URSS, după 70 de ani de experimentări.

 

         1.2. Comparaţia modelelor creaţionist Şi evoluţionist                     

                  

Aşa cum va rezulta din lucrare, este imposibil  să se demonstreze prin metode ştiinţifice care model  este corect, aceasta din cauză că în esenţă metoda ştiinţifică de analiză se bazează pe observaţia experimentală şi deci pe repetabilitate.

Rezultă clar că un investigator ştiinţific cât ar fi de genial şi răbdător în munca sa de câteva zeci de ani, nu va putea niciodată să observe repetabilitatea originilor, indiferent în ce domeniu ar dori s-o determine.

Cu toate că este important ca omenirea să  posede o filozofie a originilor, aceasta poate fi  dobândită individual doar prin credinţă şi nu prin cunoaştere, acceptând unul sau altul din modele.                               

Dacă un pragmatic care insistă că el crede doar în ce el poate vedea, el de fapt crede că pragmatismul este cea mai bună şi corectă filozofie, cu toate că în acest caz el nu ar trebui să creadă în atomii invizibili sau în alte abstracţii, cum ar fi viitorul. Ca o consecinţa a observaţiei, credinţa în ceva este necesară pentru o minte sănătoasă cu adevărat. Deci o filozofie a vieţii este o filozofie şi nu un experiment ştiinţific [1].

Din acest punct de vedere, putem afirma:

        ­ Modelul creaţionist nu poate fi demonstrat  întrucât creaţia nu se mai produce în prezent ca să fie observabilă, ea s-a produs o dată, în trecut şi acest fenomen nu este accesibil metodei ştiinţifice de cercetare. Este imposibil în prezent să se imagineze un  experiment ştiinţific care să descrie procesul creaţiei  nu numai pentru om care ar fi cel mai complicat, dar nici pentru cele mai simple vieţuitoare;

- Modelul  evoluţionist nu poate fi demonstrat, întrucât dacă evoluţia se produce şi azi, ea operează prea încet ca să fie măsurabilă. Tranziţia unui tip de organism într-un organism de tip superior, presupune milioane de ani şi nici o echipă de cercetători nu se poate încumeta să înceapă un astfel de experiment.

Aici nu ne referim la micile modificări (care includ mutaţiile ) care se produc în cadrul aceleaşi specii, (observabile mai uşor dacă sunt dirijate de om ).

 

Câteva  observaţii referitoare la modelul evoluţionist:

 

a. Evoluţia operează aşa de încet pentru observaţia ştiinţifică încât chiar unul din cei mai mari savanţi evoluţionişti, Theodosius Dobzhanski [2 ] admite: "Aplicabilitatea metodei experimentale la studiul acestor procese istorice unice este restrânsă puternic înainte de orice altceva de către intervalul aşa de scurt al vieţii unui experimentator". Deci se admite de către evoluţionişti că metoda experimentală este imposibil de aplicat în cazul evoluţiei.

b. Modelul evoluţionist este o dogmă incapabilă de a demonstra falsitatea sau eroarea, aşa cum pretinde metoda ştiinţifică de analiză. In [3], Paul Erlich unul din biologii moderni arată: "Teoria noastră a evoluţionismului a devenit una pentru care nu poate fi verificată eroarea ei (nu poate fi falsificabilă) prin observaţiile posibile ...Ideile evoluţioniste au devenit o parte a dogmei evoluţioniste acceptată de cei mai mulţi dintre noi ca o parte a perfecţionării noastre.” Peter Medawar [4 ] arată că nu există un test al evoluţionismului. "Sunt obiecţii: filozofică şi metodologică la teoria evoluţionista... Este atât de dificil să imaginezi ori să cercetezi un episod evoluţionist care să poată explica formularea neodarwinistă.” Cu alte cuvinte, ambele: gâtul lung al girafei cât şi gâtul scurt al hipopotamului pot fi admise ca explicabile prin selecţia naturală. Adică, o teorie care încorporează orice lucru real, explică nimic [1,pag7]. Aceasta este o tautologie.

c. Evoluţionismul  este  un sistem  autoritar care trebuie crezut. Profesorul evoluţionist englez H. Matthews recunoaşte în prefaţa cărţii sale[5]: "Credinţa în evoluţie reprezintă o paralela exactă cu credinţa în creaţia specială ­ ambele au concepte pentru care credincioşii ei cunosc că este adevărată, dar pe care până în prezent n-o pot demonstra."

d. Motivul pentru care modelul evoluţionist a fost şi este încă acceptat de o mare parte dintre savanţi, nu este  justificat doar de evidente ştiinţifice. Astfel D. M. Wattson unul dintre cei mai mari atei şi evoluţionişti face remarca[6]: "Astfel dacă vom face o  paralelă a teoriei evoluţiei cu ea însuşi, ea este o  teorie universal acceptată, nu din cauză că adevărul ei poate fi demonstrat logic şi coerent, ci din cauză că  singura ei alternativă, creaţionismul este clar incredibil. Cu  alte cuvinte dacă nu există Creator, atunci în mod special creaţia este incredibilă. În prezent putem spune că există o serie mare de savanţi, care găsesc că este mai uşor să crezi în divinitatea omnipotentului Creator decât în divinitatea profesorului Wattson.

 

Prezentare succintă a modelului creaţionist

     

Modelul creaţionist postulează o perioadă specială de creaţie la început, inclusiv în această perioadă s-au stabilit toate legile de bază ale naturii şi toate categoriile naturii (incluzând speciile majore de plante şi animale). Omul a fost special creat într-un proces care a durat puţin. Odată ce creaţia s-a terminat, acest proces al creaţiei s-a conservat prin două legi energetice prin care Creatorul susţine şi menţine baza sistemului de El creat. Aceste două legi sunt: legea conservării energiei şi respectiv legea entropiei (ultima arată că energia folosibilă pentru lucrul mecanic este în continuă descreştere în univers).

Pământul în timp a avut o serie de convulsii catastrofice, cea mai importantă în consecinţe fiind potopul.

Succint, se poate afirma că modelul creaţionist  este caracterizat prin: supranatural, direcţionat din afară, cu scop clar al creaţiei, complet, aplicabil universal. Sistemul este direcţionat ireversibil, cu o degradare în timp a creaţiei, condusă de legea entropiei.

 

 

Prezentarea succintă a modelului evoluţionist

 

Modelul evoluţionist încearcă să explice originea, printr-o dezvoltare a tuturor lucrurilor în termenii legilor naturale şi a proceselor care operează astăzi la fel cum au operat în trecut.

Acest model nu permite existenta sau influenta unui agent extern sau a unui Creator. Universul în toate aspectele, evoluează el singur spre nivele mai ridicate ale ordinii. Conform acestui model, orice lucru din cosmos, de la corpurile cereşti până la existenta umană, s-au dezvoltat şi continuă să se dezvolte prin procesele evoluţioniste[7].

"Evoluţia cuprinde toate stagiile de dezvoltare  ale universului: cosmic, biologic, uman şi cultural.. Viata este un produs al evoluţiei naturii anorganice şi omul un produs al evoluţiei vieţii"[8]. Sau o altă definiţie: "Evoluţia în sens extins poate fi definită ca un proces ireversibil, esenţial şi direcţionat în timp, în care cursul lui duce la creşterea varietăţii şi la un nivel superior de organizare a produselor sale"[9].

Sumar se poate spune că: evoluţia este naturală, autoconţinută, fără un scop dinainte cunoscut, direcţională, universală şi continuă. Pământul în timpul existentei sale a fost dominat de uniformitarism.

Tabelul 1.1. indică predicţiile pentru categoriile importante, date de cele două modele prezentate mai înainte. 

TABELUL 1.1

 

CATEGORIA

MODELUL     

CREAŢIONIST

MODELUL

EVOLUŢIONIST

Legile naturii

 Invariabile

 Schimbare continua

Universul galactic

Galaxiile sunt constante (în mare)

Galaxiile se schimba

Corpurile cereşti

In degradare

In construcţie

Formaţiunile de roci

Similare în toate erele

Diferite, în diferite ere

Apariţia vieţii

Viaţa numai din viaţa

Viaţa din materia moarta

Apariţia de noi forme de viaţa

Nu apar noi specii

(Modificări în cadrul speciei)

Noi specii apar

Mutaţia organismelor

Degradantă

Benefică

Selecţia naturală

Proces conservativ

Proces creativ

Vârsta pământului

Probabil tânăra

Foarte bătrână

Colecţia de fosile

Hiaturi sistematice

Tranziţii inumerabile

Apariţia omului

Creat de la început

Din hominizi intermediari

Natura omului

Calitativ distinctă

de animale

Cantitativ superioară animalelor

Originea civilizaţiilor

Au apărut odată cu omul

Au apărut încet şi gradual

 

1.3.Impactul gândirii evoluţioniste

     

Mulţi oameni de ştiinţă, profesori şi cadre din  învăţământul universitar şi liceal, consideră şi în prezent, creaţionismul drept o religie pe când evoluţionismul drept ştiinţă. Prezentarea corectă, cinstită a punctelor de vedere creaţionist şi respectiv  evoluţionist despre primele origini reprezintă o mare responsabilitate pentru educaţia tineretului. De sute de ani oamenii au fost învăţaţi că toate lucrurile au fost create de Dumnezeu. Charles Darwin, fondatorul evoluţionismului clasic a acceptat în tinereţe explicarea teistică a primelor origini. Tânărul Darwin se ruga lui Dumnezeu ca să-i dea suport de ghidare în munca sa de cercetare. El în tinereţe considera Biblia drept o autoritate necontestată.

Dar în perioada sa de maturitate s-a schimbat. El treptat a început să se îndoiască de posibilitatea creerii fiinţelor de către Dumnezeu, şi a început să admită că ceea ce a dus la existenta florei şi faunei actuale de pe pământ s-ar datora legilor naturale de evoluţie. Prima lui schimbare în credinţa creaţiei, a apărut în timpul călătoriei lui cu vasul H.M.S. Beagle, în jurul lumii.

In această perioadă el a studiat cu atenţie două  volume: din lucrarea lui Charles Lyell despre schimbările geologice şi o carte a lui Thomas Malthus despre consumarea hranei de către diferite  populaţii din lume şi a făcut observaţii privitoare la structurile geologice, a florei şi faunei din America de Sud şi Insulele Galapagos din Oceanul Pacific.

In final el şi-a schimbat concepţia sa privitoare  la creaţie, susţinând că interacţiunea diferitelor vieţuitoare în mediul natural a dus în timp la schimbarea organismelor lor, unele organe atrofiindu-se pe când altele s-au dezvoltat, astfel că, a susţinut el, au apărut noi specii de plante şi animale. Acest proces imaginat de el, a fost denumit selecţia naturală.

In timp, contemporanii săi, aşa cum a notat filozoful Herbert Spencer, au adoptat supoziţia: "...în  natură în lupta pentru existentă, supravieţuiesc cei care se adaptează cel mai repede şi bine."

Această idee a lui Darwin, a fost repede acceptată  de englezii victorieni, contemporani lui, care au cunoscut destul de multe lucruri despre: războaie, dezastre naturale, condiţiile meteorologice, etc.

O altă cauză a acceptării uşoare a ideii lui Darwin, fără o analiză ştiinţifică profundă, a fost şi faptul că englezii au putut accepta uşor selecţia naturală a plantelor şi animalelor făcând o analogie (bineînţeles  incorectă) între această selecţie naturală şi selecţia organismelor domestice dirijată de om, după criterii clare de selecţie.

Dar Darwin niciodată nu a stabilit ştiinţific că selecţia ar fi demonstrat o evoluţie a speciilor de plante şi animale. El doar a prezentat o serie de idei  care să justifice credinţa sa de bază.

De fapt până în prezent, nici un om de ştiinţa n-a  fost capabil prin studii, argumente şi observaţii ştiinţifice să demonstreze apariţia de noi genuri de organisme vii (doar îmbunătăţiri în cadrul aceleaşi specii.

Cu toate acestea, nici un autor din secolul al XIX-lea nu a avut o influentă mai mare asupra oamenilor de ştiinţă din aproape toate domeniile, ca cele două cărţi ale lui Darwin: "The Origin of  Species" [5 ] şi "The Descent of Man"[11,12,13 pag.5].

Darwinismul a fost mai târziu adaptat de neodarwinişti ca să răspundă mai bine criticilor oamenilor de ştiinţă şi această variantă modernă a primit titulatura: "Teoria sintetică modernă a evoluţiei".    

Punctul de vedere evoluţionist a fost extins  asupra întregului domeniu al cunoaşterii, astfel că se vorbeşte de "evoluţionismul total", care include evoluţia sistemului stelar, evoluţia moleculară, evoluţia organică, evoluţia culturală, economică, politică, etc.         

In prezent neodarwiniştii, au părăsit conceptul de  evoluţie continuă în timp îndelungat, care să asigure evoluţia lumii organice de la atomi spre om. Ei acceptă în prezent situaţii supranaturale în anumite faze ale evoluţiei. Astfel
s-au introdus concepte supranaturale printre care enumerăm: "Big-bang”-ul care ar explica apariţia universului printr-o explozie a unei particule foarte dense, şi care apoi s-a extins în spaţiu şi s-au creat sistemele solare cu sateliţii lor, salturi de la o specie la alta etc.  

Deci modelul evoluţionist modern nu doreşte  să accepte fenomenul supranatural de creaţie iniţială, dar în schimb, acceptă pe parcursul evoluţiei anumite fenomene supranaturale, care să asigure stabilitatea modelului la criticile ştiinţifice tot mai puternice ce i se aduc.          

In continuare sunt prezentaţi continuatori ai lui Darwin care au dezvoltat evoluţionismul de la el până  în prezent in diferitele domenii şi anume:

- economie şi ştiinţe sociale Marx, Keynes, White, Lenin;

- politică: Becker, Marx, Lenin;

- filozofie: Nietzsche, James şi pozitiviştii moderni;

- psihologie: Freud;

- educaţie modernă: Dewey;

- ştiinţe juridice: Pound, Holmes, Frankfurter;

- paleontologie şi genetică modernă: Simson,  Dobzhanski, J. Huxley,
P. Teilhard de Chardin;

- literatură  şi gândirea existenţială: Jack London, Shaw, Cámus, Sartre, Heidegger; 

- analiza modernă a Bibliei: Fosdick.

 

1.3.1. Impactul în economie şi ştiinţe sociale

 

Karl Marx a fost primul dintre marii economişti din lume care a utilizat conceptele de: selecţie naturală şi lupta pentru existentă. Marx împreună cu Friederich Engels au considerat că competiţia pentru existenta vieţuitoarelor în natură este relevantă şi că poate fi extinsă la competiţia dintre clasele sociale. Pentru Marx, conceptul de lupta pentru existentă se transformă în lupta de clasă. Imediat în Germania lucrările lui Darwin şi Marx au fost bine primite.

De altfel, aceste principii la care s-a adăugat conceptul de superman a lui Nietzsche, a condus la conceptul lui Hitler de rasă ariană pentru poporul german. De fapt acţiunile dictatoriale ale lui Hitler, Musolini, Lenin, Stalin, Brejnev, ca şi a altor dictatori, s-au bazat pe selecţia naturala a lui Darwin,  adică pe lupta pentru existentă şi supravieţuieşte cel mai puternic.

Evoluţionismul  total, în sociologie, a "demonstrat” că lupta de clasă a dus la conducerea societăţii clasa cea mai puternică, cea mai adaptată pentru luptă, cea mai bine condusă, adică clasa proletară condusă de Partidul Comunist. De fapt Marx şi Lenin folosind modelul evoluţionist total, au arătat că lupta de clasă pornită în sclavagism, a continuat până la câştigarea marilor bătălii de către proletariat în  diferite ţări din lume, devenite ţări socialiste sau comuniste.

Odată câştigate aceste lupte, economia fiecărei ţări condusă de Partidul Comunist, a fost pusă pe baze noi marxist­leniniste cu mici adaptări în fiecare ţară şi anume economia socialistă centralizată de stat.

In prezent, puţine state din lume mai acceptă sistemul comunist drept model de urmat în economie, deci  evoluţionismul total a suferit o puternică lovitură, după ce acesta a adus zeci de ani, mari suferinţe popoarelor ce au fost obligate să-l experimenteze.

 

1.3.2. Impactul în politologie.

 

Impactul evoluţionismului în politologie poate fi trasat în mod similar cu cel din economie. Operele lui Marx în acest domeniu au fost dezvoltate de Lenin şi Stalin în URSS şi de  Carl Becker în SUA, etc. A fost introdusă noţiunea de democraţie populară cea mai evoluată democraţie obţinută în timpul evoluţiei societăţii pe pământ, adică democraţia oamenilor muncii,  stabilită de dictatura proletară. Conducerea statului  este asigurată de partidul unic numit de obicei Partidul  Comunist.

In acest caz independenţa relativă în stat, a  legislativului, a executivului şi a justiţiei nu mai are  sens; toate hotărârile se iau de către oamenii cei mai reprezentativi ai clasei muncitoare, şi anume membrii Partidului comunist. Dar practica a arătat că hotărârile se iau în mod dictatorial de către conducătorii partidului unic conducător.

Nu este de mirare că singurul model ştiinţific admis pentru explicarea originilor a fost modelul evoluţionist, iar ateismul a fost singura concepţie admisă despre lume şi societate, care a fost permisă să se predea in scoli.

 

1.3.3. Impactul în istorie.

 

Evoluţionismul total, a avut un impact puternic şi în interpretarea istoriei. Istoricii evoluţionişti acceptă implicit ideile lui Karl Marx referitoare la lupta de clasă care s-a dat in fiecare societate, începând de la  sclavagism şi până în capitalism. Această luptă de clasă, care a fost legitimată de lupta pentru existentă a lui Darwin a fost suportul evoluţiei istoriei de la o societate înapoiată spre alta mai evoluată. Chiar şi în societatea socialistă această luptă continuă, ea terminându-se se pare spre sfârşitul erei comuniste.

Istoria, conform marxiştilor trebuie să descrie şi să analizeze lupta de clasă, organizarea şi cerinţele economice, pentru a obţine concluzii corecte, care să includă obţinerea de noi idei pentru dezvoltarea omenirii.

Chiar şi in SUA, istorici evoluţionişti, adepţi ai teoriei marxiste, au încercat să explice multe  situaţii din istoria SUA pe această cale. Astfel, Beard  în 1913 [14 ] a tras concluzia că moşierii şi nobilii  erau pentru adoptarea constituţiei celor 13 colonii  americane, pe când micii fermieri, săracii şi indienii erau împotriva ei.

Dar, ţelul final al istoricilor evoluţionişti,  şi anume raiul comunist devine în prezent un ţel care nu poate fi atins.

 

1.3.4. Impactul in literatură

 

Romancierii în special (de exemplu Jack London, Vehlen, Norris, Dreiser  Michener), dar şi o parte din dramaturgi (de exemplu George Bernard Shaw) sau poeţi  ca Alfred Tennyson au contribuit în operele lor la răspândirea credinţei în evoluţia umanităţii şi mai ales în credinţa că numai bărbaţii viguroşi, bătăioşi, bine dotaţi pot răzbi în viată [15,16,17,18], pe când ceilalţi  trebuie să dispară din calea eroilor. Apoi atât London cât şi Shaw au încercat în operele lor literare, să prezinte socialismul marxist prin conceptul de lupta pentru existentă. Jack London a popularizat acest concept în operele  sale: Colţ Alb (White Fang ) şi Chemarea străbunilor (The Call of the Wild).

In ceea ce priveşte scriitorii din tarile socialiste, aceştia au fost obligaţi să scrie în conformitate cu regulile şi "recomandările” realismului socialist, curentul cultural al celei mai avansate literaturi, obţinută în evoluţia creaţiei literare în lume. Aşa au apărut puzderia de romane scrise de scriitori sovietici şi din alte tari socialiste, în care marii eroi comunişti, prezentaţi întotdeauna drept oameni  oneşti, cu fizic plăcut, buni luptători, harnici au condus grupurile de oameni din care făceau efectiv parte, spre o viată mai bună, spre viitorul final al evoluţioniştilor ­ societatea comunistă şi aceasta în ciuda faptului că au trebuit să lupte cu oamenii răi, duşmănoşi, deformaţi fizic sau psihic şi în mod normal,  aceştia din urmă au fost înfrânţi şi mai ales lichidaţi  în cadrul lupte de clasă.

 

1.3.5. Impactul în psihologie

 

Prin acceptarea conceptului de moştenire de către urmaşi a caracteristicilor dobândite de către un individ în timpul vieţii sale, prezentat de Sigismund Freid, s-a produs primul impact al modelului evoluţionist în psihologie şi psihiatrie.

In ultima ediţie a cărţii sale "The Origin of Species", Darwin utilizează conceptul de moştenirea caracteristicilor dobândite în timpul vieţii de către plante şi animale, idee susţinută de către Lamark, care a crezut în transmiterea caracteristicilor dobândite în timpul vieţii de către un individ
către urmaşii săi. De altfel această idee este astăzi complet discreditată şi complet abandonată de către cei mai importanţi oameni de  ştiinţă din
biologie şi genetică.

Acceptarea acestei idei de către  Freud, a dus la implementarea în psihologie a conceptului de influenţare majoră a mediului înconjurător asupra psihicului şi compartimentului uman. In concordantă cu susţinătorii influentei pregnante a mediului înconjurător, comportarea individuală este o  consecinţă a mediului în care individul creste şi se dezvoltă, iar trăsăturile  psihice dobândite vor fi transmise urmaşilor.

Astăzi mari savanţi ca: B. Skiner, Robert Ardrey, Konrad Lorenz şi Desmond Morris reflectă seriois dacă mai pot accepta această idee neştiinţifică care admite originea evoluţionistă a umanităţii [19,20,21,22].

 

1.3.6. Impactul în filozofie

 

In acord cu gândirea evoluţionistă, care considera că evoluţia a creat noi tipuri de animale şi plante şi că ea continuă să creeze noi specii, o parte din filozofi au aderat la  acest punct de vedere în sensul neacceptării categoriilor care nu pot fi clar definite (ele schimbându-se lent în timp, evoluând), şi în acest caz absolutul nu mai poate fi indentificat.  Acest concept a fost introdus în primul rând în logică, unde sistemul de gândire a lui Aristotel a fost modificat  prin introducerea sistemelor logice cu mai multe valori.

Multe confuzii au apărut apoi în etică şi estetică prin accep-tarea gândirii evoluţioniste în filozofie. Primii mari filozofi care au introdus conceptul evoluţionist în filozofie au fost John Dewey [23] şi Morton White [24]. Ei au influenţat puternic apariţia şi dezvoltarea noii filozofii disperate a existenţialismului şi au avut o influentă în apariţia religiilor mistice din estul SUA.

Engels şi apoi Lenin au fundamentat pe bazele modelului evoluţionist, filozofia materialist dialectică, care avea drept principiu de bază: "universul a existat şi va exista întotdeauna, materia există în continuă mişcare şi nu dispare, universul şi fiinţele vii sunt în continuă evoluţie, datorat şi principiului dublei negaţii  a lui Hegel, aplicat în acest caz nu ideii ci materiei. Gândirea a apărut pe treaptă superioară de dezvoltare a materiei şi dezvoltare gândirii, a filozofiei, nu se face prin ea însăşi, ci datorită influentei sistemului economic la un moment dat.

Conform teoriei materialist-dialectice, filozofia este deci o ramură a culturii spirituale, formă a conştiinţei sociale care interpretează sintetic şi unitar întreaga realitate naturală, socială şi spirituală; ea porneşte în interpretarea realităţii de la rezolvarea materialistă a problemei fundamentale a filozofiei: relaţia dintre materie (existentă, natură) şi spirit (conştiinţă, gândire); ea exprimă în societăţile împărţite pe clase concepţia despre lume a unei clase sociale determinate.

 

1.3.7. Influenta în educaţie

 

Primul inovator al educaţiei moderne a fost John  Dewey, care acceptând modelul evoluţionist, a susţinut  punctul de vedere al evoluţiei, potrivit căruia existenţa  umană este produsul evoluţiei care s-a produs şi se produce lent modificând fizicul şi mentalitatea fiecărui  om. Conform părerii lui Dewey, mediul şi împrejurările în care şcoala îşi desfăşoară activitatea este lucrul cel mai important [24]. Conform acestui principiu, fiinţa umană a fost tratată ca un animal inteligent, dezvoltat, în interacţie cu natura înconjurătoare. O astfel de educaţie a dus la concepţia că indivizii cei mai dotaţi pot răzbi în lupta cu mediul înconjurător, cei slabi în mod firesc vor fi marginalizaţi, înfrânţi şi eventual lichidaţi.

 

1.3.8. Influenţa în teologie

 

O mare influentă a avut-o modelul evoluţionist asupra studiilor moderne contemporane despre teologie şi   originea religiilor. Astfel, Harry Emerson Fosdick [25] pretinde că credinţa omului despre Dumnezeu a evoluat de la adorarea zeilor soare şi luna, apoi a zeului munte şi a zeului râu, continuată cu adorarea zeului recoltei, zeului tribal şi în final s-a ajuns la Dumnezeul omniprezent. De fapt analiza religiilor de pe  poziţii evoluţioniste a dus la apariţia multor lucrări de amploare   şi eseuri, mai ales în ultimii 30 de ani [26, 27, 28, 29, 30].

Apoi alţi specialişti, adepţi ai modelului evoluţionist, au încercat să facă un compromis între Biblie şi diferite modele de apariţie a universului bazate pe evoluţionism.

 

 

1.3.9. Impactul în ştiinţă

 

In multiple ramuri ale ştiinţei, impactul gândirii evoluţioniste a fost aproape complet. Scriitori influienţi, lideri ai conceptului evoluţionist: Julian Huxley, Theodosius Dobzhanski şi Pierre Teilhand de Chardin au avut o puternică influentă în diferite domenii ale biologiei şi a altor domenii ştiinţifice învecinate. Ei au reuşit să impună în programul de învăţământ mediu şi universitar, precum şi în comunicările ştiinţifice şi  de mass-media această gândire.

Revista la care au colaborat toţi marii susţinători ai modelului evoluţionist a fost The Origin of Species şi aceasta pentru o perioadă lungă de timp, de la apariţia ei în 1859 şi până în prezent. Au colaborat la această revistă în primul rând darwiniştii şi apoi neodarwiniştii şi respectiv creatorii modelului sintetic  evoluţionist.

Influenţa evoluţionismului a creat confuzii în geologie, când pur şi simplu, s-a adoptat metoda datării  rocilor în funcţie doar de fosilele găsite, fără să se  tină cont că ordinea apariţiei fosilelor este doar o ipoteză sau model propus de evoluţionişti.

Desigur, în prezent influenţa evoluţioniştilor în ştiinţă este în continuă scădere, mai ales după anul  1970, când a început dezvoltarea impetuoasă a studiilor pentru întocmirea modelului complex creaţionist în SUA şi Canada [34, 35, 36].

 

1.4. Disputa creaţioniŞti-evoluţioniŞti s-a relansat în ultimele trei decenii

   

        Aşa cum am arătat, după primele aselenizări în care s-au folosit staţii automate de recoltat roci, s-a produs un şoc şi o "trezire” a multor savanţi care au   început să aibă îndoieli privitoare la modelul evoluţionist acceptat în mod oficial în scoală, universitate şi mediile academice în toate ţările lumii.

         Au apărut Institute de cercetare în domeniul creaţionismului ştiinţific şi grupuri de cercetători în  acest domeniu în  diferite universităţi în lume. Port    stindardul cercetătorilor în domeniul creaţionismului ştiinţific este “Institute for Creation­Research, San Diego, California. Acest institut este condus de Directorul General Prof. John Morris Ph.D.

 

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ioan STRAINESCU; Text editor: Laura POPESCU; Last update:December, 2002