Dr. Ing. Ioan STRĂINESCU, CREAŢIONISMUL ŞTIINŢIFIC

 

11.  LIMBILE, RASELE Şi CIVILIZAŢIA UMANĂ

  

 

Dacă omul este produsul unor procese naturale, întâmplătoare, aşa cum afirmă evoluţioniştii, atunci acţiunile şi comportarea sa vor fi diferite de ale omului care se consideră opera Creatorului finalizată cu un scop anume.

In acest domeniu de studiu, au apărut o serie de lucrări şi analize diametral opuse realizate de creaţionişti şi respectiv evoluţionişti, şi desigur în ultimii ani, modelul evoluţionist total a suferit o serie de înfrângeri, în special în domeniile politic şi economic după ce sistemul comunist sovietic (cel mai "evoluat” în istoria omenirii) s-a destrămat. 

 

11.1. De unde sunt soţiile lui Cain Şi ale fraţilor săi?

 

Plecând de la principiul de bază al modelului creaţionist, oamenii au drept strămoşi o pereche Adam şi Eva. Creatorul ar fi putut porni de la mai multe perechi, dar probabil acest lucru n-a fost necesar, din cauză că acest cuplu Adam şi Eva a fost din punct de vedere genetic perfect la creere. Rezultă că la început intermariajul realizat între fraţi şi surori a fost posibil şi necesar pentru propagarea rasei umane.

Conform legii entropiei, care se aplică şi în biologie, baza genetică perfectă de la cuplul iniţial, s-a deteriorat, încât azi căsătoriile consangvine duc la rezultate biologice dezastroase. Astăzi în jur de 2.000 de situaţii malformatice şi boli specifice sunt cauzate de mutaţiile genetice.

Modelul creaţionist fiind în general simplu şi clar nu are motive ca să prezinte o altă modalitate pentru expansiunea rasei umane. De altfel o mare parte dintre savanţii creaţionişti acceptă ideea că prima pereche umană a fost dotată de Creator cu gândire, limbaj şi scriere. In acest caz putem accepta drept document istoric prezentarea din Biblie de la Geneza 5:4 care prezintă probabil una din cele mai vechi informaţii: "După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani şi a născut fii şi fiice".

 

11.2. Migraţia generală. Modelele de dispersie  creaţionist Şi evoluţionist

 

Modelul creaţionist, consideră începutul umanităţii prin crearea perechii Adam-Eva acum aproximativ 7.000.. 10.000 de ani. După ce noile descoperiri ştiinţifice au confirmat existenta potopului, descris pe larg în cap.6.2., mulţi creaţionişti susţin că cei opt membri ai unei singure familii au putut să supravieţuiască marelui cataclism-Potopul, pe înălţimile din Mesopotamia de Nord, aşa cum se afirmă în Geneza cap. 2 şi respectiv cum afirmă şi unele legende vechi din această zonă.

Din această familie, care a supravieţuit Potopului, au apărut trei ramuri distincte de dezvoltare a omenirii şi anume, cele din familiile lui Iafet, Ham şi Sem. In terminologia modernă aceste ramuri pot fi recunoscute în populaţia indo-europeană, inclusiv caucazienii (din ramura Iafet), apoi populaţia mongoloidă şi negroidă (din ramura Ham) şi în sfârşit semiţii, ce includ pe evrei,  arabi şi alte familii antice, ca de exemplu asirienii, etc. (din ramura Set).

Modelul creaţionist susţine că la început familiile urmaşilor lui Noe au trăit împreună, dar după un timp, ele au început să se mute, să se despartă grupurile unele de altele sub presiunea suprapopulaţiei; împrăştiindu-se din zona centrală, adică Mesopotamia de Sud [141].

Când liniile mai multor migraţii radiază dintr-un singur centru, situaţia este mai mult sau mai puţin serie, fiecare aşezare mai depărtată de centru folosind din ce în ce mai puţin imaginile culturii originale care a fost preluată de la centru. Astfel, nivelul cultural va scădea spre periferie, dar în timp noi centre culturale se pot stabili prin amestecarea tradiţiilor vechi şi noi.

Dar degradarea grupurilor migratoare, care s-au îndepărtat tot mai mult de centru şi s-au izolat, s-a datorat în mare parte şi hranei foarte diferită, insuficientă să menţină în totalitate rigoarea organismului. Alimentaţia incompletă în proteine, vitamine sau excedentară în anumite substanţe, a afectat creşterea normală a tinerilor.

Prof. Custanei [141] a studiat influenta alimentaţiei deficitare asupra craniului uman, test­ând loturi de eschimoşi contemporani, care au o dietă modernă (cu mâncare preparată la cald) şi completă (cu vitamine şi legume) cu schelete şi loturi de eschimoşi care folosesc încă hrană crudă şi a găsit modificări la anumite oase craniene şi anumiţi muşchi faciali. El consideră că fenomenul de degradare a populaţiei preistorice s-a produs în anumite zone geografice în caz de izolaţie de grupurile principale de populaţie, ceea ce explică deformarea scheletului şi a craniului la "strămoşii omului” din care evoluţioniştii susţin că au evoluat oamenii moderni.

Aceasta a fost cauza interpretării greşite de acum 50 de ani, în sensul că Omul de Neandertal ar fi un strămoş din care a evoluat omul modern. In prezent marea majoritate a savanţilor admit că Omul de Neandertal avea o mişcare verticală normală şi o viată umană normală.  

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ioan STRAINESCU; Text editor: Laura POPESCU; Last update:December, 2002