Dr. Ing. Ioan STRĂINESCU, CREAŢIONISMUL ŞTIINŢIFIC

 

CUPRINS

         

 

1. Introducere. Evoluţie sau creaţionism?

1.1. Importanta originii

1.2. Comparaţia modelelor creaţionist şi evoluţionist

1.3. Impactul gāndirii evoluţioniste.

1.3.1. Economie.

1.3.2. Politologie.

1.3.3. Istorie.

1.3.4. Literatură.

1.3.5. Psihologie.

1.3.6. Filozofie.

1.3.7. Educaţie.

1.3.8. Teologie.

1.3.9. Ştiinţă.

1.4. Disputa creaţionistă-evoluţionistă s-a   relansat īn ultimele trei decenii.

2. Metodele de lucru ştiinţifice.

2.1. Ştiinţa īn antichitate.

2.2. Ştiinţa īn Evul Mediu.

2.3. Ştiinţa īn epoca modernă.

2.4. Sistemele ştiinţifice de lucru.

2.5. Metateoria.

2.6. Limitările metodologiei ştiinţifice.

2.7. Atribuţiile de bază ale ştiinţei.

3. Aspecte ale activităţii ştiinţifice.

3.1. Observaţia.

3.2. Descrierea.

3.3. Calculul matematic.

3.4. Clasificarea.

3.5. Generalizarea.

3.6. Raţionamentul inductiv.

3.7. Analogia.

3.8. Ipoteza.

3.9. Predicţia.

3.10. Raţionamentul deductiv.

3.11. Experimentul.

3.12. Simularea experimentală.

3.13. Elaborarea legii.

3.14. Elaborarea teoriei.

3.15. Exemple de teorii ştiinţifice.

3.16. Criterii  pentru  verificarea  corectitudinii  unei teorii ştiinţifice.

4. Originea universului.

4.1. Originea materiei, energiei şi legilor  naturii.

4.2. Comparaţia dintre cosmologie şi  cosmogonie.

4.3. Limitele de măsurare.

4.4. Postulatele sistemului cosmologic.

4.5.  Bazele modelului creaţionist despre īnceputul originii universului.

4.6. Trei modele evoluţioniste pentru explicarea originii universului.

4.7. Originea sistemului solar.

5. Originea vieţii pe pămānt.

5.1. Legile termodinamice şi predicţia modelului evoluţionist.

5.2. Legile termodinamice şi predicţia modelului creaţionist.

5.3. Condiţiile necesare pentru evoluţia chimică  pe pămānt. 

5.4. Sinteza substanţelor organice simple.

5.5. Barierele experimentale īn sinteza vieţii.

5.6. Variaţia şi selecţia.

5.7. Originea moleculelor complexe.

5.8. Probabilitatea sintezei de molecule ADN.

5.9. Apariţia primelor celule.

5.10. Mutaţiile genetice.

6. Timpul şi coloanele geologice.

6.1. Modelul uniformist

6.2. Modelul catastrofic.

7. Evoluţia vieţii de la microorganisme la  peşti.

7.1. Viata apare brusc īn cele mai diverse  forme.

7.2. Marele hiat īntre nevertebrate şi  vertebrate.

8. De la peşti la mamifere.

8.1. Nici o fosilă de tranziţie de la vieţuitoarele cu īnnotătoare la cele cu picioare.

8.2. Pretinsele tranziţii amfibii-reptile-mamifere.

8.3. Originea păsărilor.

8.4. Rozătoarele.

9. Pămāntul este bătrān sau tānăr?

9.1. Problemele ridicate īn datarea unei  roci.

9.2. Datarea radiometrică.

9.3. Evidenţierea vārstei pămāntului cu  noi metode.

9.4. Antichitatea omului.

10. Originea omului.

10.1. Introducere.

10.2. Ramapithecus.

10.3. De la Australopitecus afarensis la Homo  habitis.

10.4. Homo erectus.

10.5. Omul de Neanderthal.

10.6. Homo sapiens.

10.7. Omul īn comparaţie cu maimuţele  antropoide.

10.8. Embriologia, organele vestigiale şi  omologhia.

11. Limbile, rasele şi civilizaţia umană. Unde  şi cum au apărut?

11.1. De unde sunt soţiile lui Cain şi ale  fraţilor săi?

11.2. Migraţia generală, modelele de  dispersie creaţionist şi evoluţionist.

11.3. De unde sunt oamenii din caverne?

11.4. Rasele şi limbile vorbite.

11.5. Civilizaţiile vechi.

11.6. Originea religiilor.

12. Bibliografie.

 

 
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan STRAINESCU; Text editor: Laura POPESCU; Last update:December, 2002