Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 

 

Argument


Deceniile de la jumătatea secolului al XIX-lea, având ca moment culminant Revoluţia de la 1848, au marcat o etapă decisivă în evoluţia mişcării de renaştere naţională a românilor şi s-au aflat, cum se ştie, sub impulsul spiritului romantic, în ţările Române acest mare curent european – romantismul – îmbrăcând o serie de trăsături specifice.

Expresia cea mai viguroasă a mişcării de renaştere naţională din aceste decenii – inclusiv a curentului de idei pe care-l numim romantism paşoptist –, a fost dat de ilustra generaţie de la 1848, numărând, în primul rând, tineri sau mai puţin tineri revoluţionari patrioţi, în acelaşi timp, cărturari de seamă, precum I.Heliade Rădulescu, Nicolae Bălcescu sau Mihail Kogălniceanu.
Din păcate, de-a-lungul timpului, posteritatea aproape a exclus, sub raport spiritual, din sânul acestei ilustre generaţii, figurile de oameni politici care nu s-au aflat în tabăra revoluţiei, precum este cazul domnitorului ţării Româneşti, Gheorghe Bibescu. Unul ca el a rămas în umbra istoriei şi, în bună măsură, pe nedrept, căci omului nu i-au lipsit nici sentimentele patriotice, nici spiritul reformator vizând emanciparea politică şi realizarea unităţii statale.

Cum s-a scris în nenumărate rânduri – şi cum subliniem şi noi la începutul acestei lucrări –, o dată cu declanşarea revoluţiei în ţara Românească, domnitorul nu a fost la înălţimea momentului istoric. Altfel spus, nu s-a comportat, precum mulţi s-au aşteptat, în deplină concordanţă cu gestul făcut cu câţiva ani în urmă, când, călătorind prin ţară, la mănăstirea Dealul, se închina în faţa lespedei care ascundea capul lui Mihai Viteazul.

El nu se va alătura revoluţionarilor, dar nici nu va accepta oferta de ajutor militar pentru reprimarea revoluţiei propusă, în numele ţarului, de generalul rus Duhamel. Va prefera, în cele din urmă, să demisioneze, spre dezamăgirea liderilor revoluţionari, care l-ar fi dorit în frunte.

În orice caz, istoria s-a răzbunat, condamnându-i gestul şi uitându-i meritele ca şef de stat – incontestabile, ţinând seama de condiţiile politice vitrege ale vremii –, precum şi postura lui de sprijinitor al culturii naţionale. Mai ales istoriografia ultimei jumătăţi de secol l-a abordat sub eticheta de “reacţionar”, plasat sub nimbul uitării. I-au fost lăsate de-o parte bunele intenţii şi mai ales reformele reale pe care le-a înfăptuit: consolidarea tinerei armate naţionale, îmbunătăţirea justiţiei, desfiinţarea robiei ţiganilor, mai ales desfiinţarea vămii dintre ţara Românească şi Moldova, făcută în strânsă colaborare cu domnitorul Moldovei, Mihail Sturdza, precum şi altele.

Cu deosebire a fost uitată sau denaturată ipostaza domnitorului de sprijinitor al culturii naţionale. Ca şi predecesorul său, domnitorul Alexandru D. Ghica, purta în suflet spiritul mecenatului; i-a plăcut să se înconjoare de cei mai de seamă scriitori sau cărturari ai epocii, mulţi dintre ei bucurându-se de sprijinul său material, precum I. Heliade Rădulescu, Petrache Poenaru, Simeon Marcovici, Grigore Alexandrescu ş.a.

Dintre aceştia cel mai mult s-a aflat în preajma sa profesorul de retorică de la Colegiul naţional Sf. Sava, Simeon Marcovici, care a făcut constant parte din suitele sale, cu prilejul diferitelor călătorii: vizita la Constantinopol din 1843 pentru investitură, călătoriile prin ţară la locuri şi monumente istorice (în acelaşi timp, “vizite de lucru” în principalele oraşe), călătoriile prilejuite de întâlnirea cu domnul Moldovei, M.Sturdza etc.

Relatând stările de spirit ale domnitorului în aceste călătorii, desigur, Simeon Marcovici, de multe ori, traducea propriile sale stări de spirit. Este unul din motivele pentru care am găsit necesară alăturarea celor doi – un domnitor şi un cărturar de seamă al epocii –, acesta din urmă şi el cu vederi moderate în materie politică, precum ale domnitorului. Între altele, acest remarcabil cărturar, unul dintre cei mai vechi dascăli de la Sf. Sava, elev al lui Gheorghe Lazăr, a îndeplinit în serviciul domnitorului funcţia de cenzor pentru lucrările de limbă franceză, el numărându-se în epocă printre cei mai de seamă traducători de limbă franceză, admirator – ca şi Bibescu – al marilor valori ale culturii franceze.

În acelaşi timp, cărturarul, în spiritul pe care-l cultiva şi domnitorul, a fost un autentic moralist creştin, am putea spune, o figură-simbol a generaţiei de cărturari-educatori care au contribuit la formarea spirituală şi intelectuală a elitelor de la 1848.

Fără îndoială, relatările de călătorie ale domnitorului Gh.Bibescu, care văd cu acest prilej lumina tiparului, pe care le plasăm în prima parte a lucrării, fac parte din opera lui Simeon Marcovici, dar subiectul lor, credem noi, spune foarte multe despre personalitatea domnitorului şi de aceea le corelăm cu figura sa.

În acelaşi timp, răspunzând, poate, curiozităţii cititorilor, pentru a avea o imagine completă asupra cărturarului-scriitor care l-a însoţit aproape permanent pe domnitor, relevându-i spiritul şi bunele intenţii, ni s-a părut absolut necesar să-i redăm în întregime viaţa şi opera, între ei, cu diferenţele specifice de poziţii publice şi sociale – un domnitor şi un cărturar, om de şcoală – existând, desigur, numeroase contingenţe intelectuale şi spirituale care sugerează, într-un fel, şi atmosfera epocii la care ne referim.


Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU