Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940

<<

 


1.5. Lege pentru ratificarea  unirii Bucovinei cu România

  (31 decembrie 1919)

 

Art. unic. Se ratifică, investindu-se cu putere de lege, decretul-lege nr. 3744 din 18 decembrie 1918, publicat în “Monitorul oficial”, nr. 217 din 19 decembrie 1918, privitor la unirea Bucovinei cu vechiul Regat al României, în cuprinderea următoare:

Ferdinand I

Prin grația lui Dumnezeu și voința națională, rege al României,

La toți de față și viitori, sănătate:

Asupra raportului președintelui Consiliului nostru de Miniștri sub nr. 2211 din 1918,

Luând act de hotărârea unanimă a Congresului general al Bucovinei din Cernăuți de la 15 noiembrie 1918,

Am decretat și decretăm: 

Art. I. Bucovina în cuprinsul granițelor sale istorice este și rămâne deapururea unită cu Regatul României.

Art. II. Președintele Consiliului nostru de Miniștri este însărcinat cu executarea acestui decret.

Dat în București, la 18 decembrie 1918. Ferdinand.

Președintele Consiliului de Miniștri,Ion I. C. Brătianu.

Această lege s-a votat de Adunarea Deputaților în ședința de la 29 decembrie anul 1919, în unanimitate, prin aclamațiuni.

 Președinte, N. Iorga.

 Secretar, Aurel Moraru.

Această lege s-a votat de Senat în ședința de la 29 decembrie anul 1919, în unanimitate, prin aclamațiuni.

 P. Președinte, Dr. C. Șumuleanu.

 Secretar, Balbareu.

Promulgăm această lege și ordonăm ca ea să fie investită cu sigiliul statului și publicată în “Monitorul oficial”.

Dat în București, la 31 decembrie 1919. 

 

“Monitorul oficial”, din 1 ianuarie 1920

 

 

<< 1.1  1.2 1.3 1.4


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC