Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940

<<
 

 

1.6. Lege asupra ratificării unirii Basarabiei cu România

  (31 decembrie 1919)

 

Art. unic. Se ratifică, investindu-se cu putere de lege, decretul-lege nr. 842 din 9 aprilie 1918, publicat în “Monitorul oficial”, nr. 8 din 10 aprilie 1918, privitor la unirea Basarabiei cu vechiul Regat al României, în cuprinderea următoare:

Ferdinand I

Prin grația lui Dumnezeu și voința națională, rege al României,

La toți de față și viitori, sănătate:

Sfatul Țării din Basarabia, în ședința de la 27 martie (9 aprilie) 1918, votând prin 86 de voturi pentru, contra 3, fiind și 36 de abțineri, următoarea rezoluțiune:

“În numele poporului Basarabiei Sfatul Țării declară:

Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de ani din trupul vechei Moldove, în puterea dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-și hotărească soarta lor, de azi înainte și pentru totdeauna,

Se unește cu mama sa România.”

Și prezidentul Consilului nostru declarând că: “În numele poporului român și al regelui, M.S. Ferdinand I al României, ia act de acest vot quasi unanim și declară la rândul lui Basarabia unită cu România de veci și indivizibilă”.

Dat în Iași, la 9 aprilie 1918.

Președintele Consiliului de Miniștri, A. Marghiloman.

Ministru de justiție, D. Dobrescu.

Această lege s-a votat de Adunarea Deputaților în ședința de la 29 decembrie anul 1919, în unanimitate, prin aclamațiuni.

 Președinte, N. Iorga.

 Secretar, Teodosie Bârca.

Această lege s-a votat de Senat în ședința de la 29 decembrie anul 1919, în unanimitate, prin aclamațiuni.

 P. Președinte, Dr. C. Șumuleanu.

 Secretar, I. Balbareu.

Promulgăm această lege și ordonăm ca ea să fie investită cu sigiliul statului și publicată în “Monitorul oficial”.

Dat în București, la 31 decembrie 1919. 

 

 “Monitorul oficial”, din 1 ianuarie 1920

 

 << 1.1  1.2 1.3 1.4


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC