Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940<<


 

 

 

10.1. Decret-lege pentru acordarea drepturilor cetățenești evreilor născuți în țară

                          (28 mai 1919)

 

1. Locuitorii evrei ai Vechiului Regat, majori, născuți în țară, sau întâmplător în străinătate, din părinți așezați în țară, care n-au fost supuși unui stat străin, sunt cetățeni români și se vor bucura de toate drepturile cetățenești, dacă manifestă această voință, făcând declarația că ei sunt născuți în România și că nu s-au bucurat de nici o protecție străină.

Acei care au satisfăcut legea de recrutare, cei care au fost mobilizați în vreuna din campaniile de la 1913 încoace, chiar dacă azi ar fi minori, precum și văduvele și copiii legitimi minori ai decedaților din campaniile de la 1913 încoace, n-au de făcut afirmația că sunt născuți în țară și că n-au fost supuși unui stat străin. Simpla declarație că voiesc să dobândească drepturile de cetățenie este îndestulătoare.

Soțiile și copiii legitimi, minori, ai celor care au făcut asemenea declarații vor beneficia deplin drept de cetățenia română.

De asemenea vor beneficia deplin drept de cetățenia română și văduvele, soțiile și copiii legitimi ai celor naturalizați individual înainte de publicarea acestui decret-lege și care copii sunt sau erau minori în momentul naturalizării.

Declarațiile făcute de văduvele cu copii minori vor folosi și copiilor.

Pentru copiii minori fără părinți, declarațiile se vor face de tutorii lor.

Dacă mama văduvă cu copii minori sau tutorul nu va face declarația cerută, atunci minorul o va putea face din anul care urmează majoratului lui.

Minorii care au fost mobilizați în vreuna din campaniile de la 1913 încoace pot face ei înșiși declarația de încetățenire.

                                                       

Minoritățile naționale din România. 1918-1925. Documente, Coordonatori Ioan Scurtu și Liviu Boar, București, Arhivele Statului din România, 1995, p. 130   

 

 

 

<< 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 CUPRINS 10.8

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC