Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940<<
10.14. „Enciclopedia României” despre structura etnică a proprietarilor de întreprinderi industriale din România

 

Proprietatea industrială din România este deținută într-o proporție ce depășește 80% de către străini și minoritari  cetățeni români. 

                      

Fabrici și forță motrice

Societăți anonime

Firme individuale

 

româ-

nești

interna-

ționale

mino-

ritare

româ-

nești

evre-

iești

ungu-

rești

ger-

mane

alte minorități

Fabrici

163

123

669

463

871

228

408

207

Procente

5,2

3,9

21,4

14,8

27,8

7,3

13,0

6,6

Forță motrice (mii H.P.)

103

126

195

34

48

10

17

13

Procente

18,9

23,1

35,7

6,2

8,8

1,8

3,1

2,4

 

Enciclopedia României, vol.III, București, 1940, p. 824

 

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC