Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940<<


 

 

10.4. Programul Partidului Maghiar

                             (28 decembrie 1922)

 

Dezbătut și aprobat de adunarea generală de constituire a Partidului Maghiar, ținută la Cluj la 28 decembrie 1922.

Minoritatea națională formată din cetățeni români de limbă maternă maghiară, fiind recunoscută în hotărârile de la Alba Iulia și garantată în tratatele de pace internaționale, ca subiect de drept public, în baza acestora pretindem recunoașterea în Constituție - ca subiect de drept public a minorităților naționale și, în consecință, ca urmare, necesară, recunoașterea autonomiei naționale.

Dorim, de asemenea, garantarea în Constituție a autonomiei tuturor minorităților naționale din România, potrivit căreia fiecare națiune să se autoguverneze în limbă proprie, prin fii proprii, cu administrație și justiție proprie.

Pretindem drept de vot universal, egal, care să se extindă și asupra femeilor, cu reprezentare proporțională pe circumscripții electorale obținută prin alegeri secrete. [...]

2. Pretindem restabilirea autonomiei municipale (județene) și comunale, descentralizarea administrației, reglementarea activității funcționarilor, extinderea largă a sferei de acțiune a contenciosului adminstrativ. [...]

4. În domeniul cultelor și a învățământului public, în baza continuității de drept, dorim garantare deplină a libertății religiei și conștiinței, recunoașterea constituțională a cultelor acceptate și recunoscute legal împreună cu organele lor de autoadministrare existente, prin aceea că în afară de sărbătorile de stat și a repauselor legale de muncă, în alte zile repause de muncă să nu fie ordonate și nimeni să nu fie constrâns a ține sărbătorile altui cult, în afară de cel propriu. Dorim, de asemenea, apărarea dreptului de întreținere și de înființare de școli de toate gradele de către confesiuni, adică de biserici - deci de la școala primară până la universitate - cu garantarea dreptului de surpaveghere a statului, garantarea accentuată a libertății instrucțiunii și a învățării, și anume, prin restituirea pentru biserici, asociații și unități în cauză a clădirilor școlare cedate la vremea respectivă statului maghiar pe bază de contracte. În legătură cu limba de predare a școlii, dorim libertatea cuvenită de decidere pentru bisericile și asociațiunile susținătoare de școli.

Dorim asigurarea egalității și reciprocității între biserici și confesiuni, și în legatură cu aceasta, garantarea sprijinului din partea statului, în conformitate cu legile mai vechi, mai ales a Legii XX din 1848. [...]

7. Dorim reglementarea serviciului militar pe baza sistemului milițiilor, cu stagiu efectiv de cel mult trei luni și cu satisfacerea stagiului pe teritoriul propriu al cercului de recrutare, și garantarea folosirii limbii materne ca limbă de serviciu.

 

Minoritățile naționale din România. 1918-1925. Documente,  pp. 500-502

 

 
<< 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 CUPRINS 10.8

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC