Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940<<
10.7.   Raportul lui Charles S. Wilson, ministrul S.U.A.  la București, către Departamentul de Stat, privind înființarea unui Subsecretariat de Stat pentru Minorități, pe lângă Președinția Consiliului de Miniștri

                                      (24 aprilie 1931)

 

Excelenței Sale,

Secretarul de Stat,

Washington

                                                 

Domnule,

 

Am onoarea să vă raportez că una dintre primele acțiuni ale cabinetului Iorga a fost crearea unui Subsecretariat de Stat pentru Minorități, atașat Președinției Consiliului de Miniștri. Domnul Rudolph Brandsch, deputat național-țărănist în Parlament și membru proeminent al minorității sașilor din Transilvania a fost numit subsecretar și va fi asistat de doi secretari generali, domnul Arpard Bettay, ungur, și un român care nu a fost încă ales.

Această măsură pare să fi creat o impresie favorabilă în țară, așa cum reiese din extrasele de presă incluse în prezentul raport. Ele au făcut o impresie bună, după cum am înțeles, și în Germania și Ungaria. Mi s-a spus, totuși, că minoritățile însele, în România sunt oarecum sceptice că Subsecretariatul va avea prea multă eficiență în ameliorarea condițiilor și că sunt înclinate să creadă că adevărata sa menire este să calmeze opinia publică din străinătate și, în special, să prevină în chestiunea minorităților din România.

Îndatoririle acestui organism vor fi să cântărească și să analizeze plângerile minorităților și, dacă munca sa va fi făcută cu seriozitate și onestitate și în spiritul anunțatelor sale intenții, ar putea fi un instrument important care să convingă minoritățile să accepte ideea că sunt supuși români și că, dacă primesc un tratament just și echitabil, trebuie să se considere ca atare, să înceteze agitația și să lucreze pentru bunăstarea comună a țării. Desigur, multe vor depinde de caracterul și sinceritatea persoanelor pe care Subsecretariatul de Stat le va alege ca asistenți și de spiritul în care ele își vor îndeplini însărcinările delicate. Deocamdată, se știu puține lucruri despre cei numiți. Numirea lor îmi pare totuși a fi un pas în direcția corectă, care ar putea fi adoptată în mod profitabil de alte țări ce au nefericirea de a poseda minorități. În orice caz, pare a fi un experiment interesant și, dacă este sincer, un pas înțelept către soluționarea acestor probleme supărătoare.          

Cu respect, al d-voastră,

    Charles S.Wilson   

 

 

Minoritățile Naționale din România 1931-1938. Documente, Coordonator Ioan Scurtu, București, Arhivele Naționale ale României, 1999, p. 92

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC