Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940<<
10.9. Lege pentru modificarea, abrogarea și adăugarea unor articole la legea învățământului secundar

                                      (7 mai 1934)

                                       

Capitolul III - Limba de predare în școalele secundare

 

10. Învățământul în școalele secundare de stat se predă în limba română.

Alte limbi decât cea română pot figura în programele de învățământ, numai ca obiecte de studiu, iar nu ca limbă de predare pentru alte materii.

În școalele cu populație minoritară importantă va putea figura în programa de învățământ, ca obiect de studiu facultativ, și limba minoritară respectivă.      

11. În regiunile cu populațiune minoritară în număr precumpănitor, se vor putea înființa, [...] pe lângă liceele de stat, secțiuni în care învățământul să se predea în limba minorității respective. În aceste secțiuni vor fi primiți numai elevi de aceeași naționalitate și a căror limbă maternă este aceeași limbă de predare a secțiunii respective.

O astfel de secțiune se poate înființa numai în cazul când  se vor înscrie un număr de minimum 30 de elevi de clasă în gimnaziu și de 25 de elevi de clasă în cursul superior.

Oricare ar fi limba de predare a secțiunii minoritare, limba română, istoria românilor, geografia României și instrucțiunea civică se vor preda obligatoriu în limba română. [...]

 

Capitolul  XVIII  

132. Actualii membri ai corpului didactic ai școalelor secundare de stat, care nu cunosc bine limba română, sunt obligați a depune în termen de doi ani un examen de limba română, iar cei care predau istoria românilor, geografia României și instrucțiunea civică, sunt obligați a da în același timp și examen de aceste materii în românește.

Cei care nu vor reuși la aceste examene vor fi îndepărtați din învățământ.

 

Minoritățile naționale din România 1931-1938. Documente, pp. 218-219

 

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC