Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<
 

11.1.3. Declaraţia lui Nicolae Titulescu în faţa Subcomisiei pentru reglementarea paşnică a diferendelor internaţionale

(Geneva, 19 septembrie 1925)

 

Acordurile regionale sunt prevăzute, ce-i drept, de către Pact; natura lor este profund diferită de aceea a alianţelor militare dinainte de război. Acordurile regionale sunt însă acte ce trebuie să fie negociate de la guvern la guvern. Societatea Naţiunilor se mărgineşte de a le înregistra, după ce s-a convins că ele nu contravin principiilor Pactului.

Este oare aceasta tot ce trebuie să cerem de la Societatea Naţiunilor? Este oare, în special, singurul rol ce i se poate atribui atunci când speranţele din anul trecut făceau din Liga Naţiunilor pivotul păcii mondiale?

Îmi pare că nu.

Este adevărat că Liga Naţiunilor are de partea sa viitorul şi Pactul. Însă viitorul fără alte precizări riscă de a fi confundat cu o ideologie fără influenţă practică imediată. Iar Pactul -, care constituie o chartă a păcii mult mai importantă decât se presupune -, este considerat, de unii, că ar conţine maximum de obligaţii ce ei şi-ar putea asuma, iar alţii ca un instrument care trebuie completat şi fortificat - şi aceia ai Pactului pur şi  simplu aşa cum există şi astăzi. [...]

Diferenţierele între frontiere - diferenţieri pe care poate nimeni nu le doreşte, dar care, în aparenţă cel puţin, pot fi create prin simpla succesiune în timp a acordurilor regionale apropiate - justificau, gândesc, temerile mele din trecut şi dorinţa pe care o aveam de a vedea zidindu-se mai mărunt pentru a construi mai solid.

Faptele sunt însă fapte. Nu serveşte la nimic de a ne împotrivi lor. [...]

Din aceste motive, revenind la ideea mea de anul trecut, m-am hotărât să vă rog de a binevoi să acceptaţi următoarele:

 “Să se propună Adunării de a invita Consiliul să constituie un comitet de studii, care să cerceteze dacă este posibil să se lege între ele acordurile regionale deja intervenite, sau cele care vor fi încheiate în viitor, Comitetul acesta inspirându-se din marile principii de arbitraj, siguranţă şi dezarmare şi din ideea că, statele membre ale Ligii Naţiunilor, care nu doresc să-şi asume alte obligaţiuni decât cele stipulate în Pact, să aibă facultatea de a limita obligaţiunile lor suplimentare de asistenţă, la ceea ce vor considera - în deplina lor suveranitate - just şi posibil în momentul agresiunii”.

Această propunere îmi pare că ţine cont de preocupările de azi şi în  special de următoarele:

a) De a nu decide nimic, însă de a studia de pe acum o posibilitate;

b) De a afirma credinţa noastră în marile principii care au întrunit asen-timentul unanim al naţiunilor şi care, orice s-ar spune, vor rămâne stăpâne ale vieţii internaţionale de mâine;

c) De a da Ligii Naţiunilor, de pe acum, un rol precis, demn de înaltele sale misiuni;

d) De a da fără întârziere şi  într-o formă clară, ţărilor care nu doresc
să-şi asume alte obligaţii decât cele din Pact, asigurările necesare că, în  afară de Pact, ele vor avea libertatea de a decide în deplină suveranitate, ceea ce le pare just şi posibil în domeniul agresiunii;

e) De a da ţărilor care nu pot spera încheierea imediată a unor acorduri regionale în vederea tuturor eventualităţilor, protecţiunea psihologică ce va decurge, pe de o parte din incertitudinea în care se va găsi agresorul, din lipsa unei cunoaşteri exacte a felului în care statele vor exercita obligaţiunile facultative de asistenţă, iar pe de altă parte, protecţiunea psihologică ce se degajează, din simplul fapt al universalităţii Ligii Naţiunilor.

Universalitatea nu înseamnă identitate de legături. Precum există state membre ale Ligii Naţiunilor care sunt separate prin distanţe diferite, tot astfel pot şi trebuie să facă parte din comunitatea internaţională – care se va ridica împotriva agresorului -  acele ţări care sunt mai mult sau mai puţin legate între ele.

         

Nicolae Titulescu, Discursuri, Studiu introductiv, texte alese şi  adnotări Robert Deutsch, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1967, pp. 264-267

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC