Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<11.2.11. Tratatul de prietenie între Italia şi România

(Roma, 17 septembrie 1926)

 

Art.1. Înaltele Părţi se obligă reciproc să-şi dea sprijinul mutual şi  colaborarea cordială pentru păstrarea ordinei internaţionale, cât şi pentru respectarea şi îndeplinirea obligaţiunilor stipulate prin tratatele ai căror semnatari sunt Părţile.

Art. 2. În caz de complicaţiuni internaţionale şi dacă Înaltele Părţi Contractante sunt de acord că interesele lor comune sunt ori ar putea fi ameninţate ele se obligă să se înţeleagă asupra măsurilor de luat în  comun, pentru apărarea lor.

Art. 3. În cazul când siguranţa şi interesele uneia dintre Înaltele Părţi  Contractante sunt ameninţate, pe urma unor incursiuni violente din afară, cealaltă parte se obligă a-i da, o dată cu binevoitorul sprijin, ajutorul său politic şi diplomatic în scop de a face să înceteze cauza externă a acelei ameninţări.

Art. 4. Înaltele Părţi Contractante se obligă să supună la noi proceduri de conciliere sau de arbitraj chestiunile ce le-ar despărţi eventual şi care n-au putut fi rezolvate prin procedeele diplomatice obişnuite. Modalităţile acestei proceduri de aranjament politic vor constitui obiectul unei convenţii speciale care va fi încheiată în cel mai scurt termen.

Art. 5. Prezentul tratat va avea o durată de cinci ani şi va putea fi denunţat sau reînnoit cu un an înainte de expirarea lui.

Art. 6. Prezentul tratat va fi ratificat şi ratificările se vor schimba la Roma. El va intra în vigoare imediat după schimbul de ratificări.

Făcut la Roma, în două exemplare, în 17 septembrie 1926.        

Interesele şi drepturile României în texte de drept internaţional public, pp. 124-126

 

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC