Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<


11.2.4. Convenţia de alianţă defensivă între Regatul României şi Regatul Sârbo-Croato-Sloven (Iugoslavia) din 7 iunie 1921

     

Ferm hotărâţi de a menţine pacea câştigată cu preţul atâtor sacrificii şi prevăzută prin Pactul Societăţii Naţiunilor, precum şi ordinea stabilită prin tratatul încheiat la Trianon, la 4 iunie 1920, de Puterile Aliate şi  Asociate, de o parte, şi Ungaria, de cealaltă parte, şi prin tratatul de la Neuilly pe Sena, încheiat la 27 noiembrie 1919 între Puterile Aliate şi  Asociate, pe de o parte, şi Bulgaria, de cealaltă:

Majestatea Sa regele României şi Majestatea Sa regele sârbilor, croaţilor şi slovenilor, au convenit încheierea unei convenţiuni defensive.

În acest scop, ei au numit ca delegaţi - plenipotenţiari ai lor, anume: [...].

Care, după ce şi-au comunicat deplinele lor puteri, găsite în bună şi cuvenită formă, s-au înţeles asupra articolelor următoare:

Art. 1. În caz de atac neprovocat din partea Ungariei sau a Bulgariei, sau aceste două Puteri, contra uneia din Înaltele Părţi Contractante, în scopul de a aduce atingere ordinei stabilite, cealaltă Parte se angajează să contribuie la apărarea Părţii atacate în chip determinat prin aranjamentul prevăzut de art. 2 al prezentei convenţiuni.

Art. 2. Autorităţile tehnice competente ale României şi ale Regatului Sârbilor-Croaţilor-Slovenilor vor hotărî, în comună înţelegere, dispoziţiunile necesare pentru executarea prezentei convenţiuni, printr-o convenţiune militară ce se va încheia ulterior în timpul cel mai scurt posibil.

Art. 3. Nici una din Înaltele Părţi Contractante nu va putea încheia vreo alianţă cu a treia Putere fără a înştiinţa prealabil pe cealaltă Parte.

Art. 4. Pentru a coordona sforţările pacifice, ambele guverne se obligă a se consfătui asupra chestiunilor de politică externă relative la raporturile lor cu Ungaria şi Bulgaria.

Art. 5. Convenţiunea de  faţă va fi valabilă 2 ani, din ziua schimbului de ratificări. După expirarea acestui termen, fiecare din Părţile Contractante va putea denunţa convenţiunea de faţă. Ea va rămâne totuşi în vigoare 6 luni după data denunţării.

Art. 6. Convenţiunea de faţă va fi comunicată Societăţii Naţiunilor. (Pactul Societăţii Naţiunilor).

Drept care plenipotenţiarii au semnat-o şi au aplicat sigiliile lor.

Făcută la Bucureşti, în dublu exemplar, la 7 iunie 1921.

                     

Monitorul oficial, din 10 iulie 1921

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC