Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<


11.2.5.  Acordul complementar la tratatele de amiciţie şi de alianţa între statele Micii Înţelegeri  

(Strbske Pleso, 27 iunie 1930)

     

Art. 1. Miniştrii  Afacerilor Străine ai statelor Micii Înţelegeri se întrunesc de câte ori împrejurările o cer. Ei se vor întruni în orice caz cel puţin o dată pe an. Întrunirile ordinare obligatorii au loc, pe rând, în  fiecare din cele trei state, într-o localitate desemnată mai înainte. De asemenea, o întrunire ordinară facultativă va avea loc la Geneva, cu prilejul Adunărilor Societăţii Naţiunilor.

Art. 2. Întrunirea obligatorie este prezidată de Ministrul Afacerilor Străine al statului unde ea are loc. Domnia-sa este acel care ia iniţiativa de a fixa ordinea de zi şi pregateşte hotărârile de luat. Până la întrunirea obligatorie a anului următor, domnia-sa este considerat ca preşedinte în  exerciţiu.

Art. 3. În toate chestiunile care sunt discutate, precum şi toate măsurile care sunt luate în ceea ce priveşte raporturile statelor Micii Înţelegeri între ele principiul egalităţii absolute este riguros respectat. Acest principiu este, de asemenea, respectul îndeosebi în raporturile acestor state faţă de alte state sau de un grup de state sau, în fine, de Societatea Naţiunilor.

Art. 4. Potrivit necesităţilor situaţiunii, cei trei miniştri ai afacerilor străine pot hotărî de comun acord că, într-o anumită chestiune, reprezentarea sau apărarea punctului de vedere al statelor Micii Înţelegeri să fie încredinţată unui singur delegat sau delegaţiunii unui singur stat.

Art. 5. O întrunire extraordinară poate fi convocată de către preşedintele în exerciţiu atunci când situaţiunea internaţională sau un eveniment inter-naţional o va reclama.

Art. 6. Prezentul acord va intra de îndată în vigoare. El va fi ratificat şi schimbul ratificărilor va avea loc la Praga, cât mai curând posibil.

Drept care au semnat prezentul acord,

Gheorghe Mironescu, Eduard Beneš şi  Vijislav Marincovici.

 

Relaţii internaţionale în acte şi documente, vol.I 1917-1939, pp. 83-84

 

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC