Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<11.2.8. Aprecieri privind România şi Înţelegerea Balcanică

 

Şi astfel, la 9 februarie 1934, în marea Aulă a Academiei din Atena, Demetrios Maximos în numele guvernului ţării-gazdă, Nicolae Titulescu în numele guvernului român, Tevfik Rustu Aras în numele guvernului turc şi Bogoliub Jevtic în numele guvernului iugoslav, semnau în mod oficial textul Pactului Înţelegerii Balcanice. [...]

Erau orele 12,30, la orologiul din Piaţa Constituţiei din Atena, trupele garnizoanei capitalei Greciei se aflau orânduite pentru paradă, mulţimea locuitorilor umplea străzile impunătoare, când 101 salve de tun vesteau că a luat sfârşit ceremonia solemnă a semnării Pactului Înţelegerii Balcanice. O primă pagină dintr-un nou dosar al diplomaţiei balcanice şi europene fusese scrisă. [...]

Pactul de la Atena se revendică a fi fost un real instrument de colaborare multilaterală între Grecia, Iugoslavia, România şi Turcia, alături de tratatele şi acordurile bilaterale încheiate între aceste ţări în  perioada dintre cele două războaie mondiale. Concepută sub forma unei alianţe politice, militare şi economice, Înţelegerea Balcanică – chiar dacă nu a cuprins toate statele peninsulei – a concretizat aspiraţii fireşti şi  tradiţionale ale prieteniei şi colaborării dintre popoarele balcanice în  numeroase domenii şi a promovat ţelurile apropierii şi înţelegerii între semnatarii  şi nesemnatarii  săi. 

 

Cristian Popişteanu, România şi Antanta Balcanică. Momente şi semnificaţii de istorie diplomatică, Cuvânt înainte de prof. univ. George Macovescu, Bucureşti, Editura Politică, 1968, pp. 127-130, 320

 

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC