Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<

11.4.2. Protocolul de la Moscova pentru punerea în vigoare a Pactului de la Paris (Pactul Briand Kellog)    

                           (9 februarie 1929)

 

Guvernul Republicii Estoniene, preşedintele Letoniei, preşedintele Republicii Poloniei, Maiestatea Sa Regele României şi Comitetul Central Executiv al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

Însufleţiţi de dorinţa de a contribui la menţinerea păcii existente între ţările lor şi, în acest scop, de a pune în vigoare fără întârziere între popoarele acestor ţări Tratatul de renunţare la război ca instrument de politică naţională, semnat la Paris, la 27 august 1928.

Au hotărât să îndeplinească aceste intenţiuni prin efectul prezentului protocol şi au numit ca plenipotenţiari şi anume [...][1] care, după ce şi-au comunicat deplinele puteri recunoscute în buna şi cuvenita formă, au căzut de acord asupra celor ce urmează:

Art. I. Tratatul de renunţare la război ca instrument de politică naţională, semnat la Paris la 27 august 1928, a cărui copie este anexată la prezentul protocol ca parte integrantă a sa, intră în vigoare între Părţile Contractante după ratificarea zisului Tratat de la Paris din 1928 de către organele legislative competente ale statelor contractante respective.

Art. II. Punerea în vigoare prin prezentul protocol a Tratatului de la Paris din 1928 în relaţiunile mutuale ale Părţilor prezentului protocol va fi valabilă independent de intrarea în vigoare a Tratatului de la Paris din 1928, astfel cum este stipulată prin articolul acestuia din urmă.

Art. III. 1. Prezentul protocol va fi ratificat prin organele legislative componente ale Părţilor Contractante în conformitate cu cerinţele Constituţiilor lor respective.

2. Instrumentele de ratificare vor fi depuse de către fiecare din Părţile Contractante guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste în termen de o săptămână, cu începere de la data ratificării prezentului protocol de către partea respectivă. [...]

Art. V. Prezentul Protocol este deschis adeziunii guvernelor tuturor ţărilor. Notificarea adeziunii definitive va trebui să fie făcută în numele guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, care o va notifica tuturor celorlalte Părţi la prezentul protocol. [...]

 

Monitorul oficial, din 27 martie 1929     

 

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC