Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<


12.1. Grigore Gafencu despre politica externă

 

Faptul de a vizita în toiul frământărilor europene, rând pe rând, Berlinul, Londra, Parisul şi Roma era îndrăzneţ. Era şi mai îndrăzneţ de a spune, pretutindeni, cu aceeaşi sinceritate, cuvinte de pace. Îndrăzneala a izbutit deplin. Dosarele pe care le-am adus cu mine din călătorie – cele mai bogate dosare din câte au fost întocmite de un Minstru de Externe român – au dovedit, ca de altfel mărturisirile din presă şi din public, că politica noastră a fost înţeleasă şi preţuită.

Am căutat să întăresc poziţiile astfel câştigate, strângând legăturile între statele din Înţelegerea Balcanică. Călătoria la Ankara şi la Atena nu era fără riscuri. Puteam slăbi încrederea Berlinului şi Romei în politica noastră, schimbând cuvinte bune cu turcii, tocmai în toiul mult discutatelor negocieri anglo-franco-turce. Totuşi, nu era cu putinţă, într-o politică de cumpănă dreaptă, să nu sprijinim independenţa ţării pe temelia firească a unei înţelegeri, care pentru noi se exprima îndeosebi printr-o strânsă prietenie, cu stăpânii Strâmtorilor. [...]

Politica noastră de echilibru ne pregătise, în caz de război, pentru o politică de neutralitate. Când Germania a declarat război Poloniei, nu aveam de intervenit. Polonia respinsese în mai multe rânduri propunerea noastră – pe care nu am impus-o de altfel niciodată cu prea multă energie – de a da alianţei noastre un caracter general, “erga omnes”. Cel din urmă refuz l-am primit în timpul călătoriei mele la Berlin, când între Cracovia şi Katowice am călătorit cu Beck. Nu am insistat.

Intervenţia Rusiei, fireşte, ne-ar fi putut pune într-o situaţie grea. Trupele ruseşti au trecut însă hotarul polon chiar în ziua în care guvernul polon, în frunte cu preşedintele Moscicky şi mareşalul Rydz Smigli, s-a refugiat în România. Alianţa noastră cu Polonia era o chestiune ce nu se mai punea.

Voinţa noastră de neutralitate, care se afirmase de la începutul conflictului şi căpătase o consfinţire oficială prin cele două comunicate – al Consiliului de Miniştri şi al consilierilor regelui – a fost întărită încă în urma intervenţiei ruseşti şi după ce Rusia ne-a împărtăşit şi nouă, ca şi celorlalte state vecine, hotărârea ei de a păstra faţă de noi o atitudine de neutralitate.

Înţelegerile germano-ruse de la Moscova şi ocuparea de către Rusia a Galiţiei orientale ne-au aşezat în faţa unor probleme noi.    

 

Grigore Gafencu, Însemnări politice (1929-1939), Ediţie şi postfaţă de Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, pp. 340-341

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC